top of page

Rüyada hükümdar görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Güç

 • Otorite

 • Yetki

 • Devlet

 • Liderlik

 • Patron

 • Baba

 • Mevki

 • Kanun

 • Kontrol

 • Kurallar

 • Siyasetçi

 • İşi kapmak

 • Yücelmek

 • Yükselmek

 • Başa geçmek

 • Yüksek otorite

 • Öncülük etmek

 • Seçimi kazanmak

 • Disiplin sağlamak

 • Zirveye tırmanmak

 • Kaosun giderilmesi

 • Kontrolü ele geçirmek

 • Kariyerde tırmanışa geçmek

 • Kariyerde güzel bir koltuğa oturmak

Rüyada bir hükümdar görmek ne anlama gelir?

Rüyada hükümdar görmek en genel anlamıyla güç, otorite ve mevki simgesidir. Genellikle tüm bu özellikleri kendinde taşıyan biri rüyada hükümdar kılığında karşımıza çıkar. Bu rüyayı gören kişi rüyasını yorumlamak için çevresinde en zirvede oturan ve kendi hayatına bile etki edebilecek kadar güçlü bu zatın kim olduğunu bulmaya çalışmalıdır.

Rüyada hükümdar olduğunu görmek

Rüyasında hükümdar gören kendine şu soruları sormalıdır:


 • Hayatımdaki en otoriter kişi kim?

 • Kimin kontrolü altındayım?

 • Patron kim?

 • Direksiyonda kim var?

 • Hayat arabamda şoför koltuğunda oturan kim?

 • Hayatımı kim kontrol ediyor?

 • Hayatıma kim hükmediyor?

 • Koltuğu kime kaptırdım?


Rüya sahibi için tüm bu soruların cevabı aynı kişiye çıkıyor ise rüyasında gördüğü hükümdar o kişiyi temsil etmektedir.


Hükümdarın kim olduğu sorusuna cevap bulan aynı zamanda hükümdarın rüyadaki hal ve hareketlerine, ne yaptığına ve nasıl tavırlar sergilediğine de odaklanmalıdır. Çünkü hükümdarın tavırları aslında rüya sahibinin bir üst otoriteden göreceği muamelenin simgesidir. Rüyasında bir hükümdardan güzel sözler duyan ya da güzel bir şey alan patronu tarafından ödüllendirilebilir, kendisine bir devlet kapısı açılır ya da çok yüksek rütbede oturan bir zattan menfaat görür. Fakat rüyasında hükümdardan kötü muamele gören, kötü ya da sevimsiz bir şey alan veya kötü söz işiten yüksek bir otorite tarafından ya cezalandırılır ya da hoşuna gitmeyen bir duruma maruz kalır.


Rüyadaki hükümdar güçlü ve otoriter biridir. Aynı zamanda kontrol sağlayıcıdır. Bu kişi kendi hayatındaki çok başlılığı ortadan kaldırmış, tek başına lider olmuş, tüm düşmanlarını etkisiz hale getirmiş, önündeki tüm engelleri aşmış ve zirvedeki koltuğa oturmuştur. Her ne kadar hükümdar bir erkek figür de olsa %20 ihtimalle güçlü bir kadını işaret ediyor da olabilir. Hükümdarın temsil ettiği kişi büyük bir ihtimalle bir patron, yönetici ya da liderdir. Aynı zamanda kural koyucu ve kaosu engelleyici kişiliktir.


Rüyada hükümdar aynı zamanda bir kontrol mekanizması, bazen devlet, kanunlar ya da kuralların temsilcisidir. Bazıları için bir yapıyı, kurumu ya da uyulmak zorunda olan kuralları ve sistemi temsil eder. Rüyasında mutlu bir toplum ve bu toplumun başında sakin ve sorunsuz bir hükümdar gören kişinin hayatında düzen ve ahenk vardır. Fakat kötü ve gaddar bir hükümdar görmek kötü yönetim ya da kötü yöneticilere bazen kaos ve karmaşaya işarettir. Rüyadaki hükümdarın hal ve tavırları genellikle rüya sahibine devletten gelecek bir hareketin nasıl olacağıyla ilgilidir. Hükümdardan gaddarlık gören cezalandırılır, hükümdardan hediye alan ise devletten bir müjde alır.


Rüyada görülen hükümdar hayatımızın beyinsel, düşünsel ve yönetici mekanizmasıyla ilgili bilgi sunar. Bu tip rüyalarda sadece verilen kararlar ve bu kararların sonuçları önemlidir. Hükümdarın hareketleri aslında bu karar mekanizmasını ve bu kararlardan etkilenecek herkesin ve sistemin bütününü etkiler.  Hükümdarın bir emir vermesi aslında günlük hayatta karşılaşacağımız görevlerin ya da alacağımız emirlerin simgesidir. Hükümdar içinde bulunduğumuz sistemin sadece karar verici ve bizi yönlendirici mekanizmasıdır.

Rüyada hükümdar olduğunu görmek:

Rüyasında hükümdar olduğunu gören kimse yükselir, yücelir ve bir zirveye oturur. Bazen gücü ve büyük yetkileri eline almak ya da bir şirketin yöneticisi olmak bu rüyanın anlamıdır. Bu rüyayı gören işsizse iş bulur, kariyerde bir koltuk istiyorsa o koltuğu kapar ya da öğrenciyse çok arzu ettiği bir sınavı geçer. Rüyada hükümdarı gören arzu ettiği zirveye varır ve mutlu olur. Bu rüyayı gören aynı zamanda hayatının kontrolünü eline alır ve kendi hayat arabasında yolcu koltuğundan direksiyona geçer. Bazıları için hükümdar güç ve para sahibi olmak, ekonomik özgürlüğü kazanmak ya da lider olmak ile ilgilidir. Bu rüyayı bir siyasetçi görürse seçim kazanır.

Rüyada hükümdar olduğunu görmek aynı zamanda dediğini yaptırmak ve otoritesini karşı tarafa kabul ettirmekle ilgilidir. Bu rüyayı görene biri ya da birileri biat eder ve şartlarını kabul eder. Bundan sonrası rüya sahibinin istediği gibi olur ve her şey onun istediği yönde ilerler. Rüya sahibi kaosu engeller, kontrolden çıkmış her şeyi kontrolü altına alır hatta radikal değişimler yapabilir veya yeni kurallar getirir. Bu rüya ayrıca öncülük etmek, yönlendirmek ve disiplini sağlamaya işarettir.

Rüyada hükümdarın ölmesi iyiye alamet değildir. Rüya sahibinin içinde bulunduğu çarkın durması, işlemez hale gelmesi, kaos çıkması ya da kötü yönetim ve liderlikten dolayı her kafadan bir ses çıkmasına delalettir. Bu rüyayı görenin hayatında iyi bir yönetim yoktur, çok başlılık vardır bu yüzden hayatın akışı durma noktasına gelir. Hükümdarın ölmesi bazen kişinin içinde bulunduğu bir sistemde beyin kısmında önemli bir kişinin vefatı, işten çıkması ya da uzaklaşmasına işarettir. Bazen bir siyasetçinin, yöneticinin ya da çok önemli bir zatın vefatından dolayı rüya sahibinin etkilenmesine işaret edebilir. Rüyada kötü ya da zalim bir hükümdarın ölmesi büyük bir beladan kurtulmaya ya da güçlü bir düşmana galip gelmeye iyi bir hükümdarın ölmesi de karmaşaya delalettir.

Rüyanızı yazın:

bottom of page