top of page

Rüyada incir görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Şans

 • Nasip

 • Rızk

 • Para

 • Ödül

 • Refah

 • Sürpriz

 • Huzur

 • Sağlık

 • Mutluluk

 • Hediye

 • Haber

 • Müjde

 • Kazanç

 • Kaynaklar

 • Kazanımlar

 • Elde etmek

 • Tatmin olmak

 • Bolluk bereket

 • Haneye rızk girişi

 • Kazancın artması

 • Alacak verecek işleri

 • Eksiklerin giderilmesi

 • İhtiyaçların karşılanması

 • Haneye para giriş çıkışı

Rüyada incir görmek ne anlama gelir?

Mitolojide incir kutsal Bo ağacı olarak kabul edilir ve Budistler tarafından saygı görür. Bir incirin içi aslında gizemli düzenlenmiş bir yapıya sahiptir ve eski Hint uygarlıkları tarafından kapalı bir hazneyi, sezgiyi, bilgeliği ve bilinçaltının gizli gücünü temsil eder. Kabuklu ve içi çekirdekli meyvelerden olmasından dolayı eski uygarlıklarca ana rahmini ve hamileliği de temsil eder. 

İncir yapı itibariyle pek çok tohum içermesinden dolayı sembolik olarak nar rüyasıyla da benzeşir ve her iki meyve de döllenmeyi, doğurganlığı, çoğalmayı, sayıca artışı, bolluk ve bereketi temsil eder. Bir kadın için incir güçlü bir doğurganlık sembolüdür ve rüyasında incir gören kadının hamile olma ihtimali vardır. Bir erkek için de bu rüya döllenmeyi ve bir kadını hamile bırakmayı temsil ediyor olabilir. Rüyasında içi açık bir incire bakan erkek aslında bir kadının rahmiyle uğraşmaktadır. Bu rüya bir erkek için yakın zamanda kendisinden bir kadının hamile olduğunu öğreneceği anlamına gelebilir.

 

Rüyada incir bazen iç yapımızın ve iç dünyamızın zenginliğinin sembolüdür. Çok çekirdekli meyvelerden olmasından dolayı aslında incir bize iç dünyamızın genişliğinin ve yaratıcılık potansiyelimizin sonsuz olduğunu hatırlatır. Sembolik olarak uzay ve okyanus rüyaları da bize hemen hemen bu bilgileri verse de incir aslında içimizde kullanılmamış çok yüksek potansiyel olduğunu ve yaratıcılığımızı doğru bir şekilde kullanırsak insanlığa faydalı projeler üretebileceğimizi hatırlatır.

 

Rüyada incir tüm bunların yanı sıra pozitif düşünce tohumları ve enerji sembolüdür. Bu rüyanın sahibi yaşamına bolluk bereket getirmek istiyorsa ihtiyaç duyduğu tüm materyaller ve enerji aslında elinin altındadır. Bu materyalleri kullanarak kazanç elde edebilir. Rüyasında incir gören kişiye büyük bir fırsat sunulur ve bu fırsatı kabul ederse nasiplenir. Fakat rüyada gördüğümüz ya da bize sunulan incirler çürük ya da kötü görünümlü ise bu hayırsız bir işe ya da sonunda zarar göreceğimiz bir teklif almaya işaret eder.

Rüyada incir yemek

Rüyada incir yemek pozitif enerji ve neşenin sembolüdür. Güzel ve olgun incirler görmek ve bu incirlerden yemek geçmişte ekilenlerin olumlu sonuçlarını yavaş yavaş almaya başlayacağımız bir sürece girişi temsil eder. İncir görmek olumlu haberlerin ve bir işten fayda sağlayacağımızın da habercisidir.

 

Rüyada incir yemek aynı zamanda pozitif düşünce tohumları ve hayatımızı değiştirebilecek yeni fikirlerin ya da fırsatların temsilcisidir. Rüyada görülen tüm küçük meyveler gibi incir da aslında başlangıçta küçük fakat sonunda büyük menfaatler getirebilecek fırsatların ya da fikirlerin temsilcisidir. Bu küçük meyveler bazen hamileliğe işaret edebileceği gibi bazen yeni fikir ve projelerin doğuşuna da işaret edebilir. Kısacası bizim için küçük ama olumlu bazı gelişmeler bu rüyayı gördüysek yoldadır.

 

Rüyada incir ya da incirler aynı zamanda “yaşamın bize sunduğu nimetler” sembolüdür. İncir gördüğümüz rüyalar aynı zamanda kazanımlar, sahip olduğumuz haklar ve bize ait olan her şeyi temsil ediyor olabilir. Rüyada birinin bize biz incir sunması en genel anlamı itibariyle birinden gelecek menfaat, para ya da alınacak iyiliktir. Hiç kimsenin sunmadığı fakat rüyada yememiz mümkün olan incir ya da incirler ise yaşamın bize sunduğu nimet ya da fırsatları temsil eder. İncir gördüğümüz rüyaları daha iyi yorumlayabilmek için incirlerin renklerine ve ne kadar çok olduklarına dikkat etmeliyiz.

 

Rüyada incir genellikle olumlu anlamlar içerir ve aynı zamanda bolluk-bereket sembolüdür. Rüyasında çok fazla incir olduğunu gören kişi için aslında ortalıkta o kadar çok fırsat vardır ki bu fırsatları belki de görememektedir. Özellikle, güzel ve olgun incirleri rüyada görmek oldukça olumlu anlamlar içerir. Bu rüya sahibi için hala bir şeyleri başarmak mümkündür hatta tam zamanıdır. Fakat olgunluktan çıkıp yumuşamaya ve çürümeye başlamış incirler bize bilinçaltımızdan gelen “vakit geçmeden bir şeyler yap” mesajıdır.

Rüyada incirler görmek:

Rüyada görülen incirler aynı zamanda yaşamımıza giren tüm rızık ve kazanımlar, ihtiyaçların karşılanması, eksiklerin giderilmesi ile ilgilidir. Bazıları için rüyada görülen incirler ihtiyaç duyulan para ya da kaynakları elde etmeyle ilgilidir. Çok güzel incirler görene çok güzel bir teklif, fırsat ya da para sunulur. İncirlerin fazla miktarda olması sunulan teklif ya da paranın fazla olması, yiyeceklerin çok az ya da yetersiz olması kaynak ya da para eksikliğine işaret eder. Rüyada incirler kendimize kattığımız, kazandıklarımız ve elde ettiklerimizi temsil eder.

 

Rüyada görülen incirler bazen hasret duyduklarımız, istek ve arzularımız ya da giderilmesi gereken ihtiyaçları temsil eder. Çok güzel görülen incirlere bakmak fakat bu incirlerden yiyememek hala amaçlarımıza ulaşacak seviyeye gelmediğimizi bize hatırlatır. Masanın yakınında olup incirlerden yiyemeyen fakat yemeyi isteyen kişi arzularına çok yakındır fakat bir sebepten dolayı arzusuna kavuşamamaktadır. Uzakta güzel incirler gören kişinin hayallerinin gerçekleşmesine hala zaman vardır.

Rüyada çürük incirler görmek:

Rüyada çürük incir görmek bilinçaltımızın inşa ettiği “kaçırılmış fırsat, zamanı geçmiş, demode olmuş, kullanılmaz hale gelmiş, geç kalınmış ya da kullanım süresi dolmuş” objelerin sembolüdür. Bu rüya bazen bilinçaltının oluşturduğu “yaşlanmış olma ya da vakti geçmiş olma” sembolü de olabilir. Rüyasında kendisine çürük incir sunulan birine gerçek hayatta öyle bir teklif sunulur ki bu teklifi almak için ya çok geç olmuştur ya da teklifin faydalı olacağı dönem sona ermiştir ve bu tekliften rüya sahibine hiçbir hayır gelmeyecektir.

 

Çürük incir aynı zamanda geç kalmış olmanın ya da bir şeyin zamanının artık dolduğunun ve rüya sahibine fayda sağlamadığının göstergesidir. Bu rüya bazıları için yaşlanma korkusu, kadınlar için menopoz korkusu ya da bazıları için bir fırsat için yaş sınırını aşmış olmanın korkusunu yansıtıyor olabilir. Kısacası, rüyasında çürük incir gören kişi bir şey için çok geç olduğunu düşünmektedir. Bazen, çürük incir ya da incirler yakın geçmişte çok büyük bir fırsatın bugün fırsat bile olmadığının hatırlatıcısıdır. Kendisine çürük incir sunulan kişi bir şey için geç olduğunu anlamalıdır.

Rüyada henüz olgunlaşmamış fakat sağlıklı bir şekilde olgunlaşma sürecinde olan incirler görmek genellikle hazırlık ya da oluşum süreçlerine, bazen iyi giden hamileliğe işaret eder. Olgunlaşmamış incir ya da incirlerin kişiye sunulduğu rüyalar bir şeyin henüz zamanının olmadığı konusunda uyarı getiren rüyalardandır. Bu rüyalar bize adeta bilinçaltımızdan gelen “bekle, zamanı değil” mesajları gibidir. Kişinin bir amaca ulaşması mümkün olsa da hala eksik olan bir şeyler vardır ve eksik olanların tamamlanması gerekmektedir.

 

Rüyada olgunlaşmamış incirler aynı zamanda bir büyüme süreci ile ilgili bilgi getirirler. Henüz olgunlaşmadan koparılan incirler bazen kötü giden hamileliğe hatta haneden bir kadının kürtaj yaptırmasına işaret edebilirler ve hayırsız rüyalardır. Olgunlaşmakta olan fakat güzel incirler güzel ve hayırlı evladın hamileliğine delalet eder. Olgunlaşmamış fakat yan yana duran iki incir bazen ikiz bebeklerin yolda olduğunun işaretçisidir. Olgunlaşmamış fakat sorunlu veya şekil bozukluğu olan incirler ise hamilelik sorunlarının göstergesi olabilir.

 

Olgunlaşmamış incirler her zaman hamileliğe işaret etmek zorunda değildir. Bazen henüz olgunlaşmamış bireylere, evdeki çocuklara ya da ergenlik dönemindeki kişilere de işaret edebilirler ve bu kişilerle ilgili gizli bilgiler verebilirler. Örneğin, olgunlaşmamış bir incirin yere düşmesi haneden bir çocuğun kaza geçirmesine ya da başına kötü bir şey gelmesine işaret edebilir. Olgunlaşmamış birçok incirin yere düşmesi en genel anlamıyla henüz olgunlaşmamış bir sürecin sonlandırılması ile ilgilidir.

Rüyada incir toplamak geçmişte yapılanların karşılığını almaya delalet eder. Güzel incirler toplamak en genel anlamı itibariyle güzel sonuçlar almak, kötü ya da çürük incirler toplamak ise kötü sonuçlar almaya işarettir. Rengarenk incirler görmek ve bunları toplamak bolluk, bereket ve zenginlikle mükafatlandırılmaya delalet eder. Bu rüyanın sahibi güzel bir iş teklifiyle karşılaşabilir ya da bir yerden para alması olasılığı vardır. İncirleri toplarken yere dökmek israfa, vaktin ya da enerjinin boşa harcandığına karşı uyarıdır. Yere düşen her güzel incir aslında rüya sahibinin kaybettiği bir şeyin ya da kaçırdığı bir fırsatın temsilcisidir.

Rüyada ısırılmış incir ya de incirler başkalarının başlayıp bitirmediği işlere ya da israfa delalet ederler. Güzel fakat ısırılmış incirler görmek en genel anlamı itibariyle bir şeyi boşa harcamaya ya da bir fırsatı gereksiz yere kaçırmaya işaret eder. Isırılmış incirler bazıları için ziyan olan enerji, kaynak ya da paraya da işaret edebilir. Bir başka deyişle, ısırılmış incir rüyaları hayırsız rüyalardandır ve boş yere kaybettiklerimiz hakkında bize bilgi sunarlar.

Rüya sahibi rüyasında birine incir veriyorsa birine bir teklifte bulunur ya da bir konuda yardımcı olmaya çalışır. Bazen birine incir vermek yükü hafifletmek ya da bir işi başkasına devretmeye işarettir. Bu rüyalar aynı zamanda paylaşmak ya da hediye vermekle alakalı olabilirler. Birine tadı güzel bir incir veren kişi bazen o kişiye yardımda bulunur, hediye alır ya da para verir. Verilen incirin tadı kötü ise o kişiye kırıcı bir harekette bulunma olasılığı vardır.

 

Rüyada incir yemek bazen eksiklerin tamamlanması ve doyuma ulaşmayla ilgili bilgi getirir. Güzel bir incir yiyen aradığını bulur, eksik olan para tamamlanır ya da bir ihtiyaç giderilir. Tadı kötü bir incir yiyen ise tam tersine umduğunu değil ummadığını alır ve bir işten hoşnut kalmaz. Bazen tadı kötü bir incir yemek faydasız meşguliyet ya da sonu zarar olacak bir işe girişmekle ilgilidir.

Rüyanızı yazın:

bottom of page