top of page

Rüyada inek görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Yük

 • Güç

 • Para

 • Haber

 • Sürpriz

 • Kudret

 • Bolluk

 • Bereket

 • Hediye

 • Obezite

 • Bereket

 • Zenginlik

 • Hamilelik

 • Büyük para

 • Şişman kimse

 • Önemli bir misafir

 • Büyük bir mal alımı

 • Şişman ya da cüsseli biri

Rüyada inek görmek ne anlama gelir?

Rüyada görülen inek doğurganlık, bolluk bereket ve büyük bir şeyin yaşamımıza girmesi metaforudur. İnek ayrıca süt veren bir hayvan olmasından dolayı gebelik, doğurganlık, annelik ve annelik içgüdüsü ile ilişkilendirilir. Rüyasında inek gören kişi kadınsı tarafıyla ya da annesiyle bağlantı kurar.

 

Rüyada inek ya da benzeri iri cüsseli hayvanlar bazen yaşamımıza giren “büyük bir şey” metaforudur. Herkes için büyük bir şey algısı farklı olabilir. Büyük miktarda para, büyük bir iş teklifi ya da büyük bir malın alımı söz konusu olabilir. Rüyayı gören kişi büyük cüsseli hayvanın kendisi için neyi temsil ettiğini bilecektir. Nadiren de olsa rüyadaki bir inek iri cüsseli bir kişiyi de temsil edebilir. Rüyasında hanesine inek giren birinin evine şişman bir misafir gelebilir.

Rüyada inek görmenin anlamı

Rüyada inek aynı zamanda bolluk bereket ve nasiptir. Hanesine büyük bir inek girenin hanesinin bereketi artar ve o haneye para girer. Evladı ya da haneden biri işsiz olan biri rüyasında evine inek girdiğini görürse evladı yakın zamanda iş bulur. Bir öğrenci hanesine inek girdiğini görürse arzu ettiği okula gitmeye hak kazanır. Kısacası, rüyada haneye giren her şey kazanımlarımız ve haneye giren menfaati temsil eder. Fakat haneden çıkan inek rüyaları hayırsızdır. Genellikle hanedeki kayıplara, kendimizden verdiklerimize ve evladın gurbete gitmesine işaret eder.

 

İnekler sütleri vitaminleri ve diyet yararları için dünya çapında evrensel bir sağlık ve beslenme belirtisidir. Bu rüya daima besleme, büyütme ve geliştirme temalıdır. Bazıları için kendisine sürekli yardımcı olacak birinin varlığına işaret edebileceği gibi bazıları için bir projenin beslenmesi, büyütülmesi ve somutlaştırılması uğruna verilen çabayı temsil eder. İnek bunların yanı sıra büyük menfaatler ve kazanımlarımızla ilgili bilgi sunar. İneği güzel ya da sağlıklı görenin hali vakti yerinde olur. İnek cılız ya da sağlıksızsa kişinin yaşamında beslenmeye ya da büyütülmeye muhtaç alanlar bulunur.

Rüyada inekler görmek:

Rüyada inekler zenginlik ve bol miktarda bulunma metaforudur. Hanesinde inek görene bir şey bol miktarda sunulur. Sunulan her zaman para ya da maddi bir şey olmayabilir. Bazen inek rüyaları bize bilgiye erişimin ya da aradığımız materyallerin bol miktarda bulunduğu haberini getirir. Hatta bazıları için hanede ya da bir yerde görülen inek iş ya da fırsatların çok fazla bulunmasına işarettir. İnek sağlıklı ve sorunsuz olduğu sürece bu rüya daima olumlu bir rüyadır.

 

Rüya tabirciliği ve semboller dilinde hayvan objelerinin yorumlanmasına o hayvanların en belirgin özelliklerine dikkat ederek başlamak gerekir. Bu özellikler günlük yaşamımızda mutlaka bize birilerini hatırlatmakta ya da yaşanan bazı durumlarla ilgili sıfat niteliği taşımaktadırlar. İnek gördüğümüz rüyalar da bu yüzden büyüklük, ağırlık, yavaşlık ve cüsselilik gibi sıfatların altını çizer. Dolayısıyla, rüyada görülen inek günlük yaşamımızda ağır ilerleyen bir sürecin temsilcisi olabileceği gibi cüsseli bir kişiye işaret ediyor da olabilir. Her zaman olmasa da rüyada görülen inek bazen obezite ve obeziteye bağlı sağlık sorunlarıyla ilgili ipuçları veriyor da olabilir.

 

Bazen rüyadaki inek “büyük bir zat” sembolüdür. İnek rüyada ana karakter olarak görülmüş ise yüksek rütbede oturan birinden menfaat vardır. Bazıları için inek varlıklı bir erkeğe ve bu erkekten gelecek müjde, teklif ya da menfaate alamettir. İneği çirkin görmek ise hayırlı değildir. Bu durumda rüya sahibi güçlü ve donanımlı bir düşman ya da kimseden gelecek bir zarara hazırlıklı olmalıdır. Bu tip rüyaların yorumlanmasında ineğin nerede bulunduğuna ve bakış yönüne de dikkat etmeliyiz.

 

Tüm buraya kadar yaptığım yorumlar aslında hep pozitif yorumlardı ve rüyada görülen ineğin büyük bir nimet, değişim ya da fırsat alameti olduğunu belirttim. Fakat, tüm pisişik alanlar gibi rüya tabirciliğinde de görülen her objenin rüya sahibinde uyandırdığı izlenim mutlaka dikkate alınmalıdır. Çünkü, cüsseli bir hayvan olmasıyla bilinen inek genellikle yaşamımıza girecek güzel bir haber ve bolluk-bereket işareti olabileceği gibi eğer kötü ya da sevimsiz ise büyük bir belaya bulaşmanın işareti de olabilir. Rüyada görülen inekten nasıl bir enerji aldığına odaklanarak bu sembol yorumlanmalıdır.

 

Tüm bunlara ilaveten rüyada beliren sevimsiz ve korkunç bir inek de hayra alamet değildir. Bazen bütün işlerin ters-düz olması ya da servetin bloke olmasına işaret edebilir. Korkunç bir inek bazıları için büyük bir malın bir türlü satılamaması ya da büyük işlerde aksamalara işaret edebilir. Nadiren de olsa rüyadaki ürkütücü bir inek şişman ya da cüsseli birinin vefatına ya da yatağa düşmesine de işaret edebilir. Kısacası, rüyada bir ineği ters görmek de iyi değildir. Yine de bu objeyi daha iyi yorumlayabilmek için nerede durduğuna, çevresindeki objelere ve ineğin bakış yönüne dikkat etmemiz gerekir.

 

İnek rüyaları aynı zamanda bir çok psikolog tarafından güç ve kontrolle ilişkilendirilmiştir. Bütün rüyaları cinselliğe bağlamasıyla ünlü Sigmund Freud’e göre bu güç elbette cinsel güçtür. Ona göre rüyadaki inek içsel arzularımızla ilgilidir. Bazı psikologlara göre yaşayan en büyük kara hayvanı olan inek güçlü olmak ve düşmanı mağlup etmekle ilgilidir. İnek rüyaları aynı zamanda yaşamda ağır adımlarla fakat kontrollü bir şekilde ilerlemenin sembolüdür.

 

Eski zamanlardan beri semboller dilinde ve rüya tabirciliğinde inek daima bolluk, bereket ve zenginlik sembolüydü. Bu yüzden Hindistanda bazı dinlerde evde inek heykeli bulundurmanın o eve mal ve para girişini hızlandıracağına inanılmakta idi. Günümüzde de Feng shui de dahil bir çok inanışa göre evde inek heykeli bulundurmanın bolluk bereket getirdiğine hala inanılmaktadır. İri ve cüsseli bir hayvan olmasından dolayı bu hayvan çoğu uygarlık tarafından haneye büyük para girişi ya da büyük bir mal alım satımına delalet olarak görülmüştür.

Rüyanızı yazın:

bottom of page