top of page

Rüyada insanlar görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Olaylar

 • Mesajlar

 • İçgüdüler

 • Arketipler

 • Nitelikler

 • Korkular

 • Duygular

 • Bakış açıları

 • Gizli uyarılar

 • Karakteristikler

 • Farklı kişilikler

 • Kişisel özellikler

 • Davranış kalıpları

 • Bastırılmış duygular

 • Yönlendirici unsurlar

Rüyada insanlar görmek ne anlama gelir?

Rüyada tanımadığımız insanlar ya da kalabalık insan topluluğu günlük hayatta bizim için önemsiz ya da tanımadığımız insan gruplarını, bazen kitleler halinde hareket eden insanları ya da gruplaşmaları temsil eder. İnsanların toplu halde ölmesi aslında rüya sahibinin hayatında bir grup insanın bir olaydan negatif etkilenmeleri ile alakalıdır. Bu rüya herkes ya da her meslek grubu için farklı anlamlar taşıyabilir. Bir siyasetçi için insanların ölmesi oy kaybına, bir asker için toplu halde düşmanı etkisiz hale getirmeye, bir şirket çalışanı için toplu halde işten çıkarılmalara hatta rüya sahibi için bir afet haberi duymaya işaret ediyor olabilir. 


Rüyada bir grup insanı toplanmış gören aynı zamanda bir grup çalışmasına girebilir. İnsanları dağınık görenin hayatında düzensizlik, kaos ya da karmaşa vardır. İnsanların dağınık ve düzensiz durmaları bazen lider eksikliğine ya da kötü organizasyona işarettir. Rüyada insanlar aynı zamanda düzen, yapı ve tek başlılığın ortadan kalkmasıyla alakalıdır. Çok fazla insanın düzen ve ahenk içinde hareket ettiğini görenin hayatı düzene girer, bu kişi için kaos ortadan kalkar ve yapısal düzen cereyan eder. İnsanların ahenk ve uyum içinde hareket etmesi bir ülke, toplum ya da belli bir gruba dahil olan insanların düzen içinde hareket etmelerine işaret eder.

Rüyada insanlar ya da insan topluluğu görmek

Rüyada görülen kişiler:

Rüya tabirciliğinin en karmaşık kısmı rüyada görülen kişileri yorumlamaktır. Rüyadaki kişiler aslında birer arketiptir ve bir bütün olarak ele alınmazlar. Rüyadaki her birey gerçek hayatta tanıdığımız birinin farklı bir arketip kılığında bize görülmesi ve mesajlar vermesidir. Bu rüyaları yorumlamanın tek yolu öncelikle rüyadaki bu arketipleri çözmek ve günlük hayatta o arketipin bizim için kimi temsil ettiğini anlamaktır.

Rüyada görülen kişilerin rüya sahibiyle akrabalık bağı, yakınlığı, mesleği, davranışları hatta sözleri rüya yorumculuğunda bir bütün olarak ele alınmalıdır. Bu kişilerin meslekleri aslında hayatımızdaki konumlarını temsil eder. Söyledikleri sözler ise bir bilinçaltından başka bilinçaltına gönderilen mesajlardır. Rüyadaki kişilerin davranışları ve eylemleri de bazen yaşadığımız ya da yaşayacağımız olayların nitelikleri hakkında bize bilgi sunar. Hatta bu kişilerin rolleri ve karakteristikleri de rüya sahibinin yaşayacağı olaylar hakkında ipuçları sunabilir.

Sadece rüyada görülen kişilerin mesleklerine bakarak bu kişilerin kimi ya da neyi temsil ettiklerini anlayabiliriz. Örneğin, rüyadaki kral daima en yüksek rütbede oturan kişi, bazen patron hatta devletin temsilcisi olabilir. Kralın rüyada başına gelen her şey gerçek hayatta bu yüksek mevkilerde yaşananlardır. Bir kralın rüya sahibinin evine gelmesi devletten gelecek menfaat ya da haneye girecek bir rızkı temsil edebileceği gibi çok yüksek makamda oturan bir kişinin rüya sahibine bir teklifte bulunacağının habercisi de olabilir. Rüyada cumhurbaşkanı daime rüya sahibinin hayatındaki en yüksek rütbeli kişidir.

Rüyadaki kişilerin meslekleri aynı zamanda bu mesleklerin özellikleri ve bizim için ne ifade ettiğine bakılarak da yorumlanabilir. Rüyada polis daima devletin ve asayiş gücünün temsilcisidir. Bazen polis vicdanımızı ve tarafsız bakış açımızı temsil eder. Öğretmen hayatımızdaki tüm öğreticilerin ve yol gösterici kişilerin temsilcisi olabilir. Yine buna benzer bir şekilde rüyada bir hırsız haksız yere elimizden bir şeyi almaya çalışan yada hakkımızı yemek isteyen birini temsil edebilir. Kısacası, rüyada hangi meslek grubuna mensup birini görmüşsek o mesleğin öncelikle bilinçaltımızda nereye dokunduğuna bakmamız gerekir.

Rüyada insanlar her zaman bir bireyi temsil etmezler, bazen hoşlanmadığımız durumları, korkularımızı ya da hastalıkları de temsil edebilirler. Kaçtığımız insanlar daima bize yaklaşmasını istemediğimiz ya da uzak kalmak istediğimiz durumları temsil eder. Rüyadaki insanlar bazen günlük hayatta yaşadığımız durumların nitelikleri ve özellikleriyle ilgili bilgi de sunabilirler. Hatta tüm bunların yanı sıra insanlar olaylara bakış açımız ve verdiğimiz tepkiyi de gösterebilirler. Bir insandan kaçmak daima bir şeylerden uzak durma çabasıdır.

Rüyada görülen kişilerin isimleri:

Rüyada görülen insanların isimleri de bazen bize gerçek hayatta yaşayacaklarımız hakkında tüyo verebilir. Rüyadaki Murat belki de gerçek hayattaki muradımızı temsil eder. Rüyada Murat isminde birine sarılan muradına erebilir. Rüyadaki Sıla gurbetteki biri için daima memleketin, temsil eder. Rüyasında Sıla isminde biriyle buluşan memleketine gider. Bazen rüyadaki insanların isimleri uyandığımızda yaşayacağımız bazı olaylarla ilgili ipuçları da verebilir. Örneğin rüyada Ali isminde birini gören uyandığı gün Ali isminde biriyle bir olay yaşayabilir. Hatta rüyada bir isimdeki kişi kendisiyle adaş başka birini de temsil edebilir. Örneğin, rüyada Ali ismindeki arkadaşıyla kavga ettiğini gören uyandığı gün Ali ismindeki patronuyla çatışma yaşayabilir. Kısacası, rüyada görülen kişilerin isimleri o ismin bizim için ne ifade ettiğini anlayarak yorumlanabilir.

Rüya tabirciliğinin en zor yanlarından biri rüyadaki cümleleri ve kelimeleri yorumlamak ve tüm bu sözlerin içerdiği mesajları çözmektir. Çünkü rüyada bir kişiden gelen söz aslında o kişinin bilinçaltından rüya sahibinin bilinçaltına gönderilen gizli mesajlardır. Rüyada “gel” kelimesi gerçek hayatta daima bir davetiyedir. Birinin rüyada bize gel demesi aslında o kişiyle ilgili bir konuda fırsat kapısının hala bizim için açık olduğuna ve bir ricada bulunmamız durumunda bu ricanın kabul olacağına işarettir. Rüyasında “gel” kelimesini duyan için mutlaka bir yerlerden bir davetiye olacaktır. Yine buna benzer bir şekilde rüyadaki “git” kelimesi daima kapının yüze kapatılması, kabul etmemek ve reddetmektir.

Rüyadaki kişilerin davranışları ve vücut dilleri de gerçekte yaşananlarla ilgili ipuçları verirler. Rüyada savaşmak ya da kavga etmek gerçek hayatta fikir ayrılıklarına, rüyada birini öldürmek o kişiyi tamamen hayatımızdan çıkarmaya, rüyada birine sırtımızı dönmek ise o kişiyi geçmişte bırakarak hayatımıza onsuz devam etmeye işarettir. Bazen rüyada sırtı dönük olmak kabul etmemek ve reddetmenin simgesidir. Rüyada aynı arabada ya da otobüste yolculuk yapmak daima kader arkadaşlığı ya da aynı amaca (aynı istikamete) doğru ilerlemenin simgesidir. Kısacası, rüyada görülen kişileri yorumlamak için bu kişilerin davranışları, bulundukları yer ve vücut dilleri de dikkate alınmalıdır.

Rüyanızı yazın:

bottom of page