top of page

Rüyada ırmaktan geçmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Şans

 • Çıkış

 • Umut

 • Fırsat

 • Davet

 • Çözüm

 • Değişim

 • Bağlantı

 • Çıkış yolu

 • Dönüşüm

 • Başlangıç

 • Başkalaşım

 • Konum değiştirmek

 • Farklı bir bakış açısı

 • Tünelin sonundaki aydınlık

Rüyada ırmaktan geçmek ne anlama gelir?

Rüyada karşımıza çıkan ırmak, çizgi ya da üzerinden atlayarak ya da yürüyerek geçtiğimiz tüm semboller bizim için bir milat, değişim ya da sınır çizgisini temsil eden metaforlardır. Bu semboller aynı zamanda bizi içinde bulunduğumuz bir durumdan uzaklaştıracak fırsat metaforlarıdır. Rüyada bir ırmaktan geçmek bir teklifi kabul ederek yeni uğruna eski durumdan ya da bir sistemden uzaklaşmanın işaretidir. Rüyadaki ırmaklar bazen şans kapıları, bazen çıkış yolu bazen yalnızca bir değişim fırsatını temsil ederler.


Rüyadaki ırmak aynı zamanda bir teklif ya da fırsat sembolüdür. Irmağın bir tarafı ile diğer tarafı yaşamın iki farklı bölümünü sembolize eder. Bir ırmaktan geçerek kendini diğer tarafta bulan kişi bir durumdan ayrılarak başka bir duruma geçer. Bu bazen bir işe çözüm bulmak, bazen bir teklifi kabul etmek hatta bazen bir teklife evet demek de olabilir. Rüyasında ırmaktan geçen kişi bir değişime hazır olmalıdır.

Rüyada bir ırmağı geçmek

Irmaktan geçtiğimiz rüyalar aynı zamanda konum ya da durum değiştirme rüyalarıdır. Rüyada ırmağın her iki tarafı farklı bir konum ya da durumu sembolize eder. Bir ırmaktan diğer tarafa geçen ise bir durumdan ayrılarak farklı bir duruma geçmiş olur. Irmaktan geçtiğimiz rüyalar yapacağımız iş ya da ev değişimlerine işaret edebileceği gibi statü değiştirmenin işaretçisi de olabilirler. Örneğin, bekar fakat evlenen biri rüyasında bir ırmaktan geçtiğini görürse bekarlık statüsünden ayrılarak evliler statüsüne geçer. Yine buna benzer bir şekilde işsiz biri iş bulduğu zaman rüyasında bir ırmak görürse kendisinin işsizler kategorisinden ayrılacağı anlamına gelir.


Irmaktan geçtiğimiz rüyaları yorumlarken ırmağın bir tarafı ve diğer tarafının durumuna bakarak rüyayı yorumlarsak daha fazla bilgi edinmiş oluruz. Irmağın bizim bulunduğumuz tarafı daha karanlık, kasvetli ya da bizde negatif duygular uyandıracak sembollerle doluysa bu geçiş bizim için hayırlıdır. Irmaktan geçen kişi kendini yaşamdaki bazı sorunlardan uzaklaştırır. Bu rüyalar genellikle daha güzel bir yere gitme uğruna bulunduğumuz mekan ya da durumu terk etmeye işaret ederler.

Bir ırmaktan geçtiğimiz rüyalar aynı zamanda daha huzurlu ve destekleyici bir ortam için eski ortam, düzen ya da durumdan ayrılacağımız ve değişimi kucaklayacağımızı müjdeler. Bu rüya tanıdık olanı geride bırakarak bilinmeyene doğru ilerleyiş sembolüdür. Geçtiğiniz ırmağın ardında ne var? Sorusunu kendinize sormalısınız. Eğer ırmağın diğer tarafı yemyeşil, çok güzel ya da sizde pozitif duygular uyandıran sembollerle doluysa bu değişimin sizin için iyi olacağını bilmelisiniz. Arkası görünmeyen bir ırmaktan geçmek daima bilinmeyene doğru ilerlemenin işaretidir.


Bir ırmaktan geçtiğimiz rüyalar genellikle iş ve aşk yaşamında değişimlere işaret etse bile bu rüyalar bazen zihinsel ya da ruhsal değişime girmenin işareti de olabilirler. Belki de başkalaşıyor ya da bambaşka bir zihinsel durum içine giriyor ve bakış açınızı değiştiriyorsunuz. Bu hareketin büyümeniz ve kişisel gelişiminiz için gerekli olduğunun da farkındasınız. Kaybettikleriniz (geride bıraktıklarınız) yerine mutlaka yenilerini elde edeceksiniz.

Rüyada gördüğünüz ırmak sizi geçmişinizden ve şu anki durumdan ilerlemenizi engelleyen her şeyi bırakmaya davet eder. Sizi o durumda tutan her şeyi bırakın ve geleceğe bakın (ırmaktan geçin). En yüksek potansiyelinizi aramaya doğru yola koyulun. Eğer içinde bulunduğunuz durumu onarmak ya da düzeltmek imkansız görünüyorsa bu durumu terk etmek bazen tek çözüm yoludur. Bunun yerine yeni fırsatlar peşinde koşmanız daha uygun olabilir.


Rüyanızda bir ırmak ortaya çıktığında size hizmet etmeyen bir ilişki, inanç veya davranış biçimini geride bırakabilmeniz için kişisel veya ruhsal bir geçiş veya geçiş ayini geçiriyor olabilirsiniz. Bu son derece kişisel ve özel bir yolculuktur ve bunun gerçekleşmesi için tek başınıza çalışıyorsunuz. Yeni bir düşünce tarzını kucaklamak için neleri serbest bırakmanız gerektiğini belirlediniz ve şimdi bunu kişisel yaşamınızda gerçekleştiriyorsunuz.


Rüyadaki ırmak bazen bizi konfor alanımızdan uzaklaşmaya davet eden bir metafor olarak karşımıza çıkar. Evren bazen bize içinde bulunduğumuz bir durumu terk etme fırsatı sunar. Bu durumlarda rüyamızda ırmak görebiliriz. Bilindik olanla (ırmağın bizim bulunduğumuz tarafında) kalmak daima bizim konfor alanının içinde dolanma arzumuzu temsil eder. Bu alanın dışı yanızca bir bilinmezlik ve risk olabilir. Fakat rüyada gördüğünüz ırmak çok güzel ve sizi cezbediyorsa bu teklifte sizin için cazip bir şeyler mutlaka var.


Rüyanızı yazın:

bottom of page