top of page

Rüyada istasyon görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Tatil

 • Mola

 • Sakinlik

 • Durmak

 • Bekleyiş

 • Dinlenme

 • İsteksizlik

 • Durgunluk

 • Gecikmeler

 • Kararsızlık

 • İş değişimi

 • Duraksama

 • Bereketsizlik

 • Geçiş süreci

 • Hareketsizlik

 • Pasif bekleyiş

 • Dönüm noktası

 • Bekleme noktası

 • Düşünüp taşınma

 • Düşük motivasyon

 • Yön belirleme süreci

 • Planları askıya almak

 • İstikamet değiştirmek

 • Fırtına öncesi sessizlik

Rüyada istasyon görmek ne anlama gelir?

Rüyada istasyon en genel anlamıyla duraksama, yön değiştirme ya da bekleme noktasıdır. Aynı zamanda rüya sahibi için bir dönüm noktasını temsil eder. Bazen 2 hareketli süreç arasındaki boşluk ya da geçiştir. Bazıları için şimdiki zaman ile gelecek zaman arasında kurulmuş sembolik bir köprü dolayısıyla dönüşüm sürecine işaret eder.

 

Rüyada istasyon bazıları için bir mola ya da dinlenme noktasıdır. Kaderde yeni bir istikamete ilerleme söz konusudur fakat bu yolculuğun başlaması için kişinin kendini o istikamete götürecek aracı yani vesileyi elde etmesi gerekmektedir. Bu rüyada beklenen araç aslında kişiyi gitmek istediği istikamete götürecek bir vesileyi temsil eder. Bu rüyayı daha iyi yorumlamak isteyen kişi istasyonda beklediği aracın ne kadar süre sonra geldiğine, araçta kimin ya da kimlerin bulunduğuna ve eğer araç geldiyse yolculuğun nasıl olduğuna bakmalıdır.

Rüyada istasyona varmak

Rüyada istasyon aynı zamanda rüya sahibinin karar vermek için biraz beklemeye ihtiyaç duyduğu bir sürecin simgesidir. Rüya sahibi kendini istasyonda görüyor ise hayatın gidişatı bir süreliğine durmuş ve kendisini bir noktadan diğer noktaya götürecek bir geçiş sürecinde bekletmektedir. Rüyada istasyon kişinin hayata dair verdiği kararların henüz netlik kazanmaması ve bir bekleyişin de simgesidir. Aslında istasyon şimdiki zaman ile gelecek arasında bilinçaltının kurmuş olduğu sembolik bir köprüdür. Bu yüzden rüya sahibi için henüz tam anlamıyla belirgin bir gelecek olmadığını da vurgular. Kişi kararını verdikten sonra yön ve istikamet belli olacaktır.

Rüyada istasyonda beklemek:

Rüyada beklemek rüya sahibinin hayatında bir değişim ya da mekan değiştirme arzusu içinde olmasına delalettir. Fakat bu rüyayı gören kişi için bir arzunun gerçekleşmesi yalnızda bir şeyin olmasına yani beklenen aracın gelmesine bağlıdır. Rüyada kişinin beklediği araç aslında rüya sahibini arzusuna kavuşturacak bir vesilenin ta kendisidir. Fakat toplu taşıma araçları aynı zamanda birden fazla insanı etkileyen bir değişimin sembolüdür. Rüya sahibi yapmayı planladığı bu yolculukta yalnız olmayacaktır. 

 

Rüyada istasyonda beklemek aynı zamanda bir istikamete gidiş için henüz kararların netlik kazanmamış olması ya da hazır olmamak anlamına gelir. Kişinin istasyonda bekleyişi ve bu bekleyiş sırasında neler yaptığı ve kimlerle konuştuğu hatta kimlerle istasyonda bulunduğu aslında önemli bir teşebbüs öncesi yapılan hazırlıkları ve durumu temsil eder. Rüyasında istasyonda tek başına beklediğini gören kişi bu teşebbüsünde belki de kimsenin desteğini almayacaktır.

 

Rüyada istasyonda beklemek bazıları için değişim arzusu ve bu değişimin olması için bir vesilenin dört gözle beklenmesine delalettir. Rüyada kişinin beklediği araç aslında kişiyi bir mekandan başka bir mekana ya da bir durumdan başka bir duruma götürecek bir vesiledir. Rüya sahibi büyük bir ihtimalle mevcut durumu ya da hayatını beğenmemekte ve yeni hedefler peşindedir.

Rüyada kalabalık bir istasyon görmek fazla rağbete, rekabetin fazla olmasına ve aynı amaç uğruna gitmek isteyen insanların çok sayıda olmasına delalettir. İstasyondaki insanlar araca binecek insan sayısından çok daha fazlaysa bir işe ya da bir hedefe olan rağbetin aşırı olması fakat sadece bazılarının bu işe alınacağı anlamına gelebilir. Kısacası kalabalık istasyon aynı hedefe ilerlemek isteyen insanların çokluğundan dolayı yaşanacak zorluk ve rekabetlere işarettir.

 

Rüyada boş istasyonda beklemek rakipsiz olmaktır fakat bazen boş istasyon yalnızlık ve bir yol arkadaşı bulamamaya delalettir. Bazıları için boş istasyonda beklemek bir proje için kendisine destek ya da ortak olacak birini bulamamaya ve yola yalnız devam etmeye işarettir. Boş istasyonda bekleyen kendisi için ne yaparsa tek başına yapar ve ne bir yol arkadaşı ne de bir yardımcısı olur.

Rüyanızı yazın:

bottom of page