top of page

Rüyada kaka yapmak

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Ayıp

 • Kurtuluş

 • Dedikodu

 • Planlamak

 • Ayıp etmek

 • Bertaraf etmek

 • Düzene sokmak

 • Düşmanı yenmek

 • Engelleri aşmak

 • Tıkanıklığın açılması

 • Sorunlardan kurtulmak

 • Blokenin ortadan kalkması

Rüyada kaka yapmanın anlamı

Rüyada kaka ve diğer kirli objeler yaşamdaki bir sorunu ve tıkanıklığı yansıtan metaforlar olarak rüyalar aleminde karşımıza çıkarlar. Dolayısıyla, rüyada kaka yapmak tıkanıklığın açılması ve sorunun çözülmesini sembolize eder. Kaka aynı zamanda pis ve kötü kokulu bir obje olmasından dolayı semboller aleminde kötü, yanlış ya da haram işlerin işaretçisi de olabilir. Bu yüzden bu tür rüyaların sembolik yorumu için rüyanın senaryosuna ve kakanın nerede nasıl olduğuna aynı zamanda yaşamımızda tam olarak hangi alanı kirlettiğine bakmalıyız.


Rüyada kaka yapmak özellikle herkesin içinde ve utandırıcı bir şekilde olduysa rüya sahibinin bir sırrının ortaya çıkması, özel hayatın deşifre olması ya da kişinin özel yaşamıyla ilgili bir şeyin herkes tarafından bilinir olması alameti olabilir. Tuvaletler kişiye özel mekanların simgesidir ve bu yüzden bazen sırlarımızla ilgili bilgi getiricilerdir. Rüyada kakanın herkesin önünde yapılıyor olması kişinin bilinmemesi gereken özel bir sırrının ortaya çıkmasına işaret edebilir.

Rüyada kaka yapmak ne anlama gelir?

Kaka sembolik olarak hoş görünmeyen ve kötü kokan bir şey olarak mutlaka hoşnutsuz olduğumuz bir durumun simgesidir. Rüyanın daha iyi anlaşılması için kakayı nereye yaptığınıza bakın? Rüyada eşinizle paylaştığınız yatak odanızda kaka yapıyor olmanız cinsel sorunlara ya da çiftler arasındaki kötü durumlara işaret ediyor olabilir. İşyerinde kaka yapmak genellikle iş yaşamında kötü bir gelişmenin yaşanması ya da işle ilgili bir ayıbın ortaya çıkması olarak yorumlanır.


Kara rüyaları bireysel olabilir ve kişinin yaşamında neyin “pis” ya da “pis kokulu” olarak algılandığına bağlı olarak yorumlanabilir. Örneğin, paranın pis ve elden çıkarılması gereken bir şey olduğunu düşünen biri için rüyada kaka parayı temsil ediyor olabilir. Bu kişi için rüyada kaka yapmak para harcama ya da borç ödeme sembolüdür. Bu rüya aynı kişi için aynı zamanda parasal bir meselenin çözümüne işaret ediyor da olabilir. 

Rüyada kaka yaptığını görmek

Rüyada kaka görmek aynı zamanda tiksinti veren objeler sınıfına girmesinden dolayı büyük bir kurtuluş alameti de olabilir. Yaşamınızı kirleten ya da size ağırlık veren bir şeyden kurtulacak ve rahatlayacaksınız. Bu bazıları için bir okuldan mezuniyet sonrası rahatlama olabileceği gibi bazıları için bir borcun ödenmesi alameti olabilir. Hatta bu tür rüyalar uzun süredir işsiz olan birinin iş bulması ya da muradına ermek isteyen birinin sonunda muradına ereceği işaretçisi de olabilir. Rüyasında kaka yapan kişi bir süredir taşıdığı bir yükten kurtulur.


Kaka rüyalarının yorumuyla ilgili rüya tabircileri eski zamanlardan beri ikiye bölünmüştür. Bazı tabirciler bu rüyanın kötü bir alamet olduğunu savunurken bazıları iyi bir alamet, bolluk bereket ve kurtuluş olduğuna inanmışlardır. Şurası kesin ki kaka gördüğümüz rüyaların kesin ve net, herkes tarafından kabul görmüş bir yorumu yok fakat rüyanın senaryosuna göre yorumlayabilirsiniz.


Rüyada hiç olmadık bir yere kaka yapmak ya da temiz bir mekanı kaka yaparak kirletmek genellikle biş işi eline yüzüne bulaştırmak ya da uygunsuz bir şekilde sorun çıkarma alametidir. Bu rüya aynı zamanda çözülmesi gereken bir soruna işarettir. Tıpkı kakanın bir an önce temizlenmesi gibi yaşamınızda bir an önce toparlamanız gereken ya da üzerini kapatmanız gereken bir durum gibi. Yaşamınızda temizlenmesi gereken ne var? Bu soruya verdiğiniz cevap büyük ihtimalle kaka yaptığınız rüyanın yorumu olmalıdır.

Rüyada temiz mekana kaka yapmak

Rüyada temiz bir mekana kaka yapmak ve mekanı kirletmek aynı zamanda yaşamınızda temizlenmesi gereken unsurlar olduğunu gösterir. Bu bazen manevi temizlik olabileceği gibi zihin temizliği de olabilir. Asla unutmamalısınız, düşüncelerimiz bizim için kehanet oluşturabilecek kadar güçlü etkide bulunabilirler. Düşüncelerini değiştiren kişi yaşamını değiştirir. Eğer rüyanızda kaka yaptıysanız ve bu kakanın bir ortamı kirlettiğini gördüyseniz belki de zihninizi temizleme zamanınız gelmiş olabilir. Bu tür rüyaların yorumu aynı zamanda rüyanın senaryosuna bağlı kalarak yapılmalıdır. Rüyada kakayı nereye yaptınız ve rüyada kimler vardı? Bu sorulara vereceğiniz cevap rüyayı yorumlamanıza yardımcı olacaktır.

Rüyanızı yazın:

bottom of page