top of page

Rüyada kale görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Aile

 • Devlet

 • Ömür

 • Hayat

 • Vücut

 • Beden

 • Yaşam

 • Konfor

 • Şirket

 • Finans

 • Kurum

 • Kuruluş

 • Varlıklar

 • Bol para

 • Sağlamlık

 • Savurganlık

 • Kazanımlar

 • Konfor alanı

 • Sahip olduklarımız

 • İçinde yaşanılan ortam

Rüyada kale görmek ne anlama gelir?

Rüyada kale insan bedeni, ruhu, hayatı ve tüm yaşantısı hakkında gizli bilgiler sunan bir objedir. Kaleler sağlam duvarlara ve güvenli kapılara sahip olmaları nedeniyle aynı zamanda bilinçaltının bir nevi kendini dışarıdaki tehlikelere karşı nasıl savunduğu konusuna da ışık tutar. Kısacası, rüyada görülen kale aslında rüya sahibinin kendisini ve dış dünyaya karşı duruşunu temsil eder. Bu yüzden kalenin duruşu, sağlamlığı ve rüyada tam olarak nasıl görüldüğü bu rüyanın yorumunda önemlidir.

Kale aynı zamanda dış dünyaya karşı sergilediğimiz sağlamlık durumu, tutumlarımız, sağlığımız ve bedenimiz hakkında bilgi sunar. Bu sebeple kırık dökük ve eski bir kale bazen yaşlanmanın ya da sağlık sorunlarının temsilcisi olabilir. Sağlam bir kale ise zinde duruşun, sağlamlığın ve dışarıdan gelen etkilere dayanıklılığın simgesidir. Kalenin sağlamlığı kapsamına sadece fiziksel sağlık girmez. Sağlam bir kale aynı zamanda düşmanlara karşı dik duruş ve hayatımızın herhangi bir alanına yapılacak saldırılara karşı dayanıklı olduğumuzu ve ruhsal anlamda bir çöküş yaşamadığımızı da gösterir.

Rüyada görülen kalenin duvarları bilinçaltının kendi çapında inşa ettiği savunma mekanizmalarıdır. Bu rüyanın yorumunda duvarların ne kadar sağlam ya da kalın olduğuna ve dışarıdan gelecek darbelere karşı nasıl tepki verdiğine bakılmalıdır. Bazı durumlarda duvarların aşırı kalın olması iç dünyayı aşırı derecede gizleme, iletişim sorunları ve kalbini partnere tam anlamıyla açamamaya da işaret olabilir. Asla içine girilmeyecek gibi inşa edilmiş bir kale bazıları için asla fethedilmeyecek bir kalbe ve asla kendisine aşık olmayacak bir partnere karşı uyarıdır. Bu partner kalbini savunmaya ve korumaya almıştır ve kalbine girişe kendi çapında zihinsel engeller koymuştur.

Rüyada görülen kale aynı zamanda sahip olduğumu maddi manevi her şeyin temsilcisidir. Ruhumuz, bedenimiz, sağlığımız, kazanımlarımız ve tüm hayatımızla ilgili bilgiler rüyadaki kalede gizlidir. Yani rüyadaki kale aslında hem fiziksel hem de ruhsal anlamda kişinin yaşamakta olduğu hayatın bütün yönleri hakkında bilgi sunar. Hatta bilinçaltımız insan hayatının farklı alanlarını farklı kategorilere ayırmak için rüyada bize odalar inşa eder. Rüyadaki kalenin odaları bilinçaltının hayatı bir nevi kategorilere ayırma ve bu kategoriler içerisine kişi ve olayları yerleştirme şeklidir.

Rüyada görülen kalenin durumu, odaları, içindeyken bize hissettirdiği duygular ve içinde bulunan kişi ve objelere odaklanmamız gerekir. Örneğin, karanlık ya da dar bir kale karamsarlığa, geniş ve ferah kale ise kısmet açıklığına ve rahatlığa delalettir. Kalenin içindeki odaların sayısı ve durumu da yoruma katılmalıdır. Güzel ve derli toplu odalar kişinin hayatının düzene girmiş olmasına, dağınık odalar ise kişinin hayatında hala organize edilmesi gereken alanlar olduğuna işarettir. Rüyadaki odaların her biri rüya sahibinin hayatının sadece bir alanına ışık tutar.

Rüyadaki kalenin dışı, duvarları ve odaları bazen ruhumuzu içinde barındıran insan bedenini temsil eder. Bu yorumculuk anlayışına göre kalenin tepesi ya da çatısı her zaman kafatası, beyinsel aktiviteler ve hayatımızdaki karar verme mekanizması ile ilgili bilgiler sunarken zemin kat daima ayakların ve yaptığımız yolculukların simgesidir. Kalenin merkezi ya da oturma odası daha sosyal ve dışa açılan yönümüz iken mutfak daha çok mide ve beslenme alışkanlıklarımızla ile ilgili bilgiler verir.

Rüyada kalenin içine girmek

Rüyada kale kişinin kendi beyninde kendi için kurmuş olduğu dünyadır. Bu yüzden kalenin içine girmek aslında hayatın merkezine dalmaktır. Kişi kendi için önemli olan şeyleri ya da kişileri rüyada kalenin içinde görür. Aslında rüya sahibine göre onun hayatında olanlar kalenin içindekiler, hayatının dışında olanlar ise kalenin dışındakilerdir. Bu rüyada aslında içsel gücümüz, potansiyelimiz, korkularımız ve arzularımız hakkında derin bilgiler gizlidir. Rüyada kendini kale içinde gören kişi bu rüyayı nasıl gördüğüne odaklanmalıdır. Kalede kimlerin olduğu, kimlerden rahatsız olunduğu ya da içeride fare, böcek gibi bizi ürküten bir şeyin olup olmaması bile rüyanın yorumunu etkiler. Tüm bunlara ilaveten rüyada kalenin tepesinde ya da çatısında olmak kontrol etme gücüne sahip olmak, en alt katta ya da zeminde bulunmak ise daha az kontrol sahibi olmakla ilgilidir.

Rüyada kalenin odaları:

Bilinçaltımız hayatımızı kategorilere ayırmak için kalenin odalarını kullanır ve bu odaların içine obje ve kişileri yerleştirir. Bir kalede aynı odadaki kişiler aslında ortak ya da benzer özelliklere sahip kişilerdir. Ya da rüya sahibi için eşdeğerde olan bireylerdir. Bu yüzden bazen tüm iş yeri arkadaşlarını bir odada görürüz, ya da aynı amaca giden kişiler aynı odadaki kişilerdir. Bu rüya yalnızca bu odada kimlerin ya da hangi objelerin bulunduğu ve tam olarak ne yaşandığına bağlı olarak yorumlanmalıdır.

Rüyada kale inşa etmek:

Rüyada kale inşa etmek henüz tamamlanmamış bazı planlara ve geleceğe yönelik düşüncelere işarettir. Bazıları için kaleyi inşa etmek evliliğe giden bir ilişkide hala halledilmesi gereken sorunlar olduğunun altını çizer. Bu rüya aynı zamanda geleceği inşa etmek ve geleceğe yönelik bazı adımlar atmayla alakalı olduğu için rüya sahibi için yeni bir eğitimin alınması, yeni kararlar vermek ve geleceğe yönelik bir işin temellerini bugün atmakla da ilgilidir. Bu rüyayı daha iyi yorumlamak için nasıl bir kale inşa edildiğine ve kalenin büyüklüğüne de odaklanmak gerekir.

Bu rüya bazıları için ürkütücü de olsa genellikle kişinin fiziksel hayatında ya da iç dünyasında cereyan eden tüm yok oluşlar ya da eskiyle vedalaşma teması yüklüdür. Rüyasında bir kalenin yandığını gören kişi bazı şeyleri kaybettiğini ya da kendi için özel olan bir şeylerle vedalaştığını düşünmektedir. Rüyasında kalesi yanıp kül olan kişi geçmişe kesin ve net bir şekilde set çeker ve geleceğe bakar.

Rüyada görülen boş kale hayatımızda eksikliğini hissettiğimiz her şeyin temsilcisi olabilir. Yalnız biri için bu rüya bir partnere, borçlu için paraya duyulan ihtiyacın simgesidir. Kısacası rüyada bir kalenin boş olduğunu görenin hayatında doldurulmamış alan ya da alanlar bulunur. Bu rüya bazıları için kısırlık ya da evlat özlemine işaret edebilir. Rüyayı gören hayatında bir şeyleri çok istemektedir fakat ona sahip değildir.

Rüyada bir kalenin yıkılması kişinin hayatında her şey yolunda giderken aniden beliren bir değişimin her şeyi alt üst etmesiyle ilgilidir. Kale kişi için güven ve istikrarın simgesidir ve bu kalenin yıkılması aslında bu güvenin ve istikrarın yıkılmasının temsilcisidir. Bu rüyayı gören kişi kale yıkıldığında ne hissettiğine, bu yıkılıştan nasıl etkilendiğine, yanında kimler olduğuna ve yıkımın ne derecede şiddetli olduğuna odaklanarak rüyasını yorumlamalıdır. Kalenin şiddetli bir şekilde yıkıldığını görenin hayatında o kadar büyük bir değişim olur ki, bu değişim girdabında sahip olduğu her şeyi kaybeder. Bu rüya bazen birine karşı güven duygusunun kaybedilmesiyle alakalıdır.​

Rüyada kale kapısı bazen devlet kapısı, devletten gelen bir teklif, memur olmak ya da yeni bir fırsat sayesinde bir yere giriş sağlamakla ilgilidir. Kale bazıları için devletin bazıları için büyük ya da sağlam bir şirketi temsil eder. Dolayısıyla bu rüyayı gören kapıyı nasıl gördüğüne odaklanarak yorumu yapmalıdır. Kalenin kapısından geçen bu dev organizasyona katılır, devlet memuru olur ya da büyük bir şirkete girer. Kalenin kapısını kilitli görene ise bu merciden ret cevabı gelir. Kalenin kapısının yıkıldığını gören için kendisine sunulan bir teklif geri alınır ya da iptal edilir.

Rüyanızı yazın:

bottom of page