top of page

Rüyada Kanada’ya taşınmak

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Fırsat

 • Yenilik

 • Değişim

 • Hareket

 • Özgürlük

 • Sınır ötesi

 • Büyük düşünmek

 • Sınırların aşılması

 • Kabuğundan çıkmak

 • Farklı olanı denemek

 • Alışılmışın dışına çıkmak

 • Konfor alanının dışına çıkmak

 • Engellerin ortadan kalkması

Rüyada Kanada’ya taşınmak ne anlama gelir?

Kanada’ya taşındığımız rüyaların özünde daha bağımsız, daha yalnız ve daha rahat bir döneme giriş müjdesi vardır. Bu rüya yeni bir varoluşun ve yeni fikirler ve projelerle dolu bir dönemin başlayacağını bize söyler. Bazen daha farklı düşünmeye başlamak, kendini aşmak ya da kendi kendine yeterlilik dönemine giriş ile ilgilidir.


Kanada’ya taşınma rüyası diğer yurt dışına taşınma rüyalarına benzer şekilde yaşamınıza her türlü yeni değişikliği getirir ve bu enerjilerde bir şans unsuru var gibi görünüyor. Bu rüya aynı zamanda liderlik, iyimserlik, özgüven ve bağımsızlık içerir. Tüm yurt dışı rüyaları gibi Kanada’ya taşındığınız rüya da size yaratıcı iç güçleriniz sayesinde yaşamınızda yeni bir sayfa açmayı müjdeler. Bu rüyayı gördüyseniz daha büyük düşünmeye başlayacak ve kendinizi aşmak isteyeceksiniz.

Rüyada Kanada'ya taşındığını görmek

Rüyada Kanada’ya taşınmak (eğer Kanada’da yaşamıyorsanız) bir döngünün tamamlanmasının ardından daha büyük potansiyelinizi keşfedeceğiniz yeni bir döngüye gireceğinizi müjdeler. Yurt dışına taşındığımız rüyalar genellikle bağımsızlık ve kendini aşma teması olan rüyalardır. Fakat, bu rüyalarda yurt dışına gitme eylemindeki farklılık (turist olarak gitmek, iş için gitmek, taşınmak) aslında bilinçsiz zihnimizin bu değişimle ilgili ne kadar uzun vadeli olacağına dair zaman algısıdır.


Kanada’ya taşındığınız rüyalar bazen mevcut koşullarınızda sizi geride tutan her şeyi bırakmaya davet ederler. Belki de daha büyük düşünmeye, konfor alanınızın dışına çıkmaya ya da her zaman yaptığınızdan farklı bir şeyi denemeye ihtiyacınız var fakat risk almak istemiyorsunuz. Bu yüzden bilinçaltınız sizin için sembolik bir Kanada sahnesi inşa ederek size bu değişime davet ediyor olabilir. En yüksek potansiyelinize yerinizde sayarak varamazsınız. Bazen büyük bir hediyeyi bekleyerek değil ona doğru hareket ederek ve konfor alanınızın dışına çıkarak alabilirsiniz.

Rüyada Kanada'ya taşınmanın anlamı

Kanada’ya taşındığımız rüyalarının yasası eylem özgürlüğüdür. Bu rüyalar merakı, özgürlüğü ve değişimi sembolize eder ve bir önceki sistemden bağımsız yeni bir sistemin kuruluşuna ya da yeni bir bağımsızlık hareketine işaret ederler. Rüya sahibi için hayat çok fazla seçenekler sunmaktadır ve bu seçenekler mevcut durumdan çok farklı ya da uzaktır. Bu yüzden bilinçaltı rüya sahibi için sınır ötesi bir senaryo çizer. Bilinçaltının burada yapmaya çalıştığı rüya sahibine bu yeni deneyimin bir öncekinden çok farklı olacağını anlatmaya çalışmaktır.


Kendimizi Kanada’ya taşınırken gördüğümüz rüyalar farklı şekillerde karşımıza çıkabilirler. Bu rüyaların ayrıntıları aslında rüya sahibinin yaşamına dair ince ayrıntılar sunmaktadır. Örneğin, rüyada Berlin’e gitmek, Pekin’e gitmek, otobüsle gitmek, uçakla gitmek, orada kalıcı olmak ya da geçici turist olmak vs. Genellikle içinde bulunduğumuz şehir, o şehrin kültürü ya da mimarisi günlük yaşamımızda içine girmiş olduğumuz değişimle ilgili bir şeylere dokunurken rüyanın diğer ayrıntıları, örneğin oraya taşınmak ya da geçici bir süreliğine turist olmak yeni yaşam deneyimlerimizin ne kadar süreceği hakkında gizli bilgiler içeriyor olabilir.


Kanada’ya taşındığımız rüyalar aynı zamanda yaşamda bir geçiş ayini gibidir. Belki de artık bir şeylere ihtiyacınız olmadığının bilincine vardınız ve kendiniz için yeni bir yol çizmeye karar verdiniz. Bu yüzden bilinçaltınız sizi konfor alanınızın dışına taşıyacak bu Kanada’ya taşınma sahnesini yarattı. Belki de yaşamda daha farklı bir yere fakat  çok daha iyi bir konuma doğru gidiyorsunuz. Yine de gittiğiniz yerin daha iyi mi yoksa kötü mü olduğuna rüyanızdaki ayrıntılara bakarak yrum getirebilirsiniz. Gittiğiniz ülke nasıldı? Karanlık, kasvetli ya da sıkıntılı bir yer mi? Yoksa sizde harika duygular uyandıran neşeli bir ülke mi?


Kanada’ya taşındığınız rüyalar aynı zamanda bir geçiş durumunda olduğunuzu, tanıdık olanı geride bırakıp bilinmeyene doğru ilerlediğinizi gösteriyor. Bu rüyayı gördüyseniz evden taşınıyor, bir ilişkiyi bırakıyor, iş değiştiriyor, bir geçiş töreninden ya da zihinsel bir değişimden geçiyor olabilirsiniz. Bu değişiklik sizin kendi yaptığınız veya zorla yaptığınız olabilir ve size çok tanıdık gelen bir şeyi geride bıraktığınız için üzgün ya da mutlu hissedebilirsiniz. Nasıl hissettiğiniz ve bu değişimin ayrıntıları hakkındaki bilgiyi rüyanızdaki gizli mesajlardan alabilirsiniz.


Ek olarak Kanada’ya taşınma rüyalar kişisel özgürlük, alışılmadık durumlar, bireysellik, bağlanmama, değişim, idealizm, deneyim yoluyla öğrenilen hayat dersleri, çeşitlilik, uyarlanabilirlik ve çok yönlülük, beceriklilik, motivasyon, ilerleme, aktivite, deneyim, seyahat ve macera, sempati ve anlayış, sosyallik ve arkadaşlık, salıverme ve teslim olma, etki, duygusallık, terfi, doğal yetenek, canlılık, cesaret ve cesur olma gibi durumlara da değinir.

Rüyada ailece Kanada'ya taşınmak

Ailece Kanada’ya taşındığınız rüyadaki ayrıntılara dikkat ederek bu rüyanın vermek istediği mesajı daha iyi anlayabilirsiniz. Taşınırken yanınızda neleri götürüyorsunuz? Götürdükleriniz aslında zihinsel bagajlarınız (düşünce ve inançlarınız), sorumluluklarınız ya da yaşam yüklerinizi sembolize eder. Bıraktıklarınız ise salıverdikleriniz, vazgeçtikleriniz ya da kurtulduklarınız sembolüdür. Örneğin rüyada almanız gereken eşyaları bırakmaya mı karar verdiniz? O halde çok yakında bir vedalaşma noktasına varabilir ve orada bir şeylerden vazgeçmek zorunda kalabilirsiniz.


Kanada’ya taşındığımız rüyalar genellikle engellerin aşılması, sonsuz olasılıklar, özgürlük içerikli rüyalardır. Bu rüyalar genellikle konfor alanımızın dışına çıkma arzusunu temsil ederler. Aslında rüyamızdaki sembolik Kanada bizim için “bilinmeyen” ya da alışılmış olanın dışında, kendi sularımızın dışındaki alanlar sembolüdür. Bu rüyayı gören kişi büyük ihtimalle yakın zamanda konfor alanının dışında bir yere ziyarette bulunur. Bu ziyaret bazen fiziksel değil ruhsal olarak da yapılabilmektedir (farklı düşünmek, daha fazlasını istemek, kendini aşmak vs).

Rüyanızı yazın:

bottom of page