top of page

Rüyada kaplan görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Tepki

 • Engel

 • Sorun

 • Savaş

 • Tehlike

 • Yarışma

 • Rekabet

 • Çatışma

 • Korkular

 • Düşman

 • Davranış

 • Zorlu bir rakip

 • Tehlikeli bir süreç

 • Korkularla yüzleşmek

 • Yaşam savaşı vermek

Rüyada kaplan görmek ne anlama gelir?

Rüyada kaplan yaşamımızda aniden beliren bir “tehdit” ya da “tehlike” metaforudur. Yaşam yolculuğumuzda istikrarımızı tehdit eden her şey rüyamıza kaplan kılığında girebilir. Kısacası, rüyadaki kaplan yolumuzun önündeki engel, ilerleyişimizi durduran bir unsur ya da düşmandır.

 

Rüyadaki kaplan aynı zamanda “yok edici unsur” metaforudur. Tıpkı hayvanlar alemindeki “yaşamak için öldürmek” teması bu tip vahşi hayvan rüyalarında işlenir. Yaşamımızda bizi yenerek hayatına daha sağlıklı ve başarılı bir şekilde devam etmek isteyen bir rakibin bir anda belirmesi bu rüyayı gördüğümüzde olasıdır. Rüya sahibi için “yenmek” ya da “yenilmek” olmak üzere bu mücadeleden sadece bir sonuç çıkacaktır ve yorum sadece rüyanın senaryosuna bağlı olarak yapılır. Rüyadaki kaplan bazen rakip ya da düşmanı değil sadece korkularımızı temsil eder. Dolayısıyla yaşamda ilerlemek için öncelikle korkularımızı yani kaplanı yenmemiz gerekmektedir.

Rüyada kaplanlar görmek

Rüya tabirciliğinde hayvanların yorumlanması o hayvanın genel özelliklerine ve rüyadaki davranış kalıplarına bağlı olarak yapılır. Dolayısıyla, rüyada görülen kaplanı yorumlamak için öncelikle kaplanın hangi davranışları sergilediği dikkate alınır. Zararsız bir şekilde ortada dolaşan bir kaplan potansiyel tehlikelerin altını çizer. Bazen bu tehlikeler yaşamımızda tıpkı uyuyan hücreler gibi durur ve kendilerini göstermeden yaşamımızda var olmaya devam ederler. Rüyada dişlerini gösteren ya da saldırgan tavırlar sergileyen bir kaplan ise yaşamımızda istikrarımızı tehdit eden her şeyin simgesi olabilir.

 

Rüyadaki kaplan hayat filmimizdeki başrol oyuncuları ya da ana karakterler değil yan karakterler ya da tehlike unsurlarını temsil eder. Kaplanlar yaşamsal bütünlüğümüzü etkileyen ve ilerleyişimizi durdurabilecek kadar etkili tüm değişim ya da olayları temsil edebilir. Bir kaplan bazen yaşamımızda tehlike unsuru olabilecek birini temsil edebileceği gibi bazen bir hastalığı, belayı ya da aniden ortaya çıkabilecek bir sorunu da temsil edebilir. Kısacası rüyadaki kaplan önümüze çıkan aşmamız gereken bir engeldir. Kısacası, rüyada kaplanı gören bir süreliğine her şeyi askıya alıp bir sorunu çözmeye odaklanmalıdır.

 

Rüyada hayvanlar genellikle olayların oluş biçimleri, hayatımızdaki tüm enerjiler ve yaşam yolculuğumuzda kaderin önümüze çıkardığı tüm engel ya da durumlar hakkında bilgi sunar. Aslında rüyada gördüğümüz kaplan ya da diğer hayvanların rüyadaki davranış biçimleri olayların oluş biçimleriyle benzerlik gösterir. Yolda ilerleyişimizi zorlaştıran bir kaplan gerçek hayatta da ilerleyişimizin önünde engel teşkil eden bir sorun ya da tehlikenin temsilcisidir. Bizi yaralayan ya da yok etmeye çalışan bir kaplan bazen düşman ya da rakiplerden gelecek hamlelere işaret eder. Rüyasında kaplan tarafından yaralanan ve kan aktığını görenin cebinden para çıkar. İlişkiye dair bu rüya bize partnerimize göz diken birinin olduğu bilgisini getirebilir. Kaplan tarafından öldürülen aşkta kaybeder ve partnerini birine kaptırır.

Rüyada kaplan saldırısı:

Rüyada kaplan saldırısı rakip ya da düşmanlardan gelecek sert bir hamleye işaret eder. Bazen rüyadaki kaplan korkularımızın temsilcisidir dolayısıyla kaplanın rüyada bize saldırması korktuğumuz bir şeyin yaşamımızda inatla var olması ve kendini tekrar etmesine işaret eder. Bu rüyanın sahibi ya mücadele etmekte zorlandığı bir rakip ya da düşmanla karşılaşır ya da korkularıyla yüzleşmek zorunda kalır. Kaplan saldırısı rüyalarını daha iyi yorumlamak için rüyanın senaryosuna ve hangi tarafın galip olduğuna bakmak gerekir. Kaplanı öldürmek genellikle bir korkuyu yenmek ya da tehlikeyi bertaraf etmeye delalet eder.

Rüyada kaplanla dövüşmek:

Rüyada kaplanla dövüşmek düşman ya da rakiplerle yapılan rekabetlere delalet eder. Bazen bu rüya bir iş görüşmesi için zorlu bir sınava birçok adayla birlikte girecek olmaya işarettir. Rüyasında dövüştüğü kaplanı yendiğini ya da etkisiz hale getirdiğini gören kişi tüm rakiplerini eler ve birinci olur. Bazen rüyada kaplanla dövüşmek aynı zamanda günlük hayatta çok zorlu problemlerle karşılaşmak ve bu sorunları çözerken meşakkat çekmeye delalet eder. Kaplanı yenen zor da olsa sorununu çözer.

Rüyada kaplan öldürmek bir düşmanı yenmek ya da bir engeli aşmaya delalet eder. Tehditkar, saldırgan veya dişlerini gösteren bir kaplan daima korkularımızın, düşmanlarımızın ya da karşımıza çıkan engellerin temsilcisidir. Dolayısıyla rüyadaki kaplanı öldürmek bu korkuları ya da düşmanı yenmektir. Bu tip rüyalar aynı zamanda düşmanlarımız ya da karşı tarafın bakış açısı hakkında ipuçları getirir. Aslında rüyada kaplanın davranış biçimi düşmanın davranış biçimini ya da karşımızdaki engelin durumunu temsil eder. Bazen rüyadaki kaplan düşmanlarınızın içgüdüsel tepkilerinin yansımasıdır.

Rüyada kaplandan kaçan korkularından ya da sorunlarından kaçar. Bu rüyayı gören kişi bazı sorunları halletmek yerine onları sürekli erteleme yolunu seçmektedir. Sürekli rüyasında bir kaplandan kaçan biri için artık korkularla yüzleşmek zamanı gelmiştir. Bu kişi korkularıyla yüzleşir ise sorunlarını çözecektir ve bu rüyaları bir daha görmeyecektir. Rüyada kaçtığı kaplan tarafından yakalanan kişinin düşmanı kendisine çok yaklaşır. Bu rüyayı bir kadın görür ise cinsel tacize uğrama ihtimali söz konusudur.

Rüyanızı yazın:

bottom of page