top of page

Rüyada kaptan görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • CEO

 • Öncü

 • Ortak

 • Lider

 • Vesile

 • Değişim

 • Başlatan

 • Sorumlu kimse

 • Eylem çağrısı

 • Ön ayak olan

 • Çözümü bulan

 • Statükoya meydan okuyan

Rüyada kaptan görmek ne anlama gelir?

Rüyada karşımıza kaptan kılığında çıkan bireyler güçlü ve baskın arketiplerdir. Yaşamda A noktasından B noktasına ulaşmak için ihtiyaç duyduğumuz her şeye işaret ediyor olabilirler. Fakat kaptan arketipinin olumlu yanı olduğu gibi olumsuz yanları da vardır. Kaptanın olumlu yanı bizi bir yöne götürecek enerjiyi temsil etmesidir. Olumsuz yanı ise kontrol gücümüzü elimizden alacak bir şeye işaret etmeleri olabilir. Bazen işlerin kontrolümüzden çıktığını bilinçaltımız rüyamıza kötü karakter bir kaptan yaratarak anlatmaya çalışmaktadır. Burada bilinçaltımız aslında yaşamımızın kendi istediğimiz istikamete değil kendi yarattığı “kötü karakter” kaptanın istediği yönde ilerlediğini bize söyler.


Rüyada karşımıza çıkan kişilik türleri gerçek yaşama dair mutlaka bir şeylere dokunurlar. Kaptan arketipi ise A noktasından B noktasına gitmek için şartların oluştuğuna değinir ve bizim için eylem çağrısıdır. Eğer kaptan gemide bir grup insanı taşıyor ise bu rüyada “hepimiz beraberiz” mesajı bulunur. Kaptan aynı amaca doğru ilerleyen kişilerin amaçlarına ulaşmalarını sağlayıcı ya da kolaylaştırıcı bir mekanizmayı temsil eder. Aslında rüyadaki kaptan her zaman bir birey değil bazen bir olay ya da vesiledir. Dolayısıyla kaptanın kişiliği, karakteri ve davranışları bu olayın oluş biçimiyle örtüşecektir.

Rüyada kaptan olduğunu görmek

Yaşam yolculuğumuzda kaptan arketipi değişim ya da vesile olarak karşımıza bir çok kez çıkar. Rüyadaki kaptan bu değişimin oluş biçimiyle ilgili bilgi sunar. Kaptanın bizi götürdüğü yönde harcadığımız süre, yolculuğun nasıl yapıldığı hatta rüyada yanımızdaki arketipler farkında olmasak da bize bu değişim hakkında bilgi getiren ipuçlarıdır. Aslında kaptanın yanı sıra içinde bulunduğumuz taşıt aracı bilinçaltımızın bir grup insanı aynı konteynır içine alma çabasıdır. Bu rüyada insanlar 2 çeşittir: geminin içindekiler (bizimle hareket edenler) ve geminin dışındakiler (bu harekete katılmayanlar). Kaptan ise bu hareketi belli kurallar çerçevesinde sağlayan kişi ya da mekanizmadır.


Rüyadaki kaptan aynı zamanda değişimi sembolize eder ve sembolik olarak köprü rüyasına benzerler. Kaptan köprü gibi stabil değildir. Köprü bizim için bir noktadan diğer noktaya geçiş için şartların oluştuğundan haber verirken kaptan hareketli bir sürece işaret eder ve bir noktadan diğer noktaya bizi götüren enerjidir. Köprü rüyalarında değişim için daha çok efor sarfetmemiz gerekir. Kaptana kendimizi teslim etmemiz yeter. Değişim kendimizi akışa bıraksak da bizim için olacaktır.

Rüyada kaptan aynı zamanda yaşamımızdaki aktif yönlendirici unsurları temsil eder. Bazen bu unsurlar fikir değişiklikleri ve yaşama dair verdiğimiz kararlar da olabilirler. Yaşamımız bir yöne doğru ilerlerken rüyamızda kaptan gördüğümüzda ani bir karar değişikliğiyle kendimizi başka bir amacın peşinde koşarken bulabiliriz. Burada kaptan aslında bizim için yeni bir yönün açık olduğunu göstermeye çalışmaktadır.


Tüm bunların yanı sıra kaptan arketipinde yüksek liderlik vasıfları bulunmaktadır. Bu arketip bize bir gidişata nasıl öncülük edildiğine dair bilgi sunuyor da olabilir. Bu tip rüyaların yorumlanmasında kaptanın hareketlerine ve yolculuğun seyrine odaklanmalıyız. Sinirli bir kaptan, hızlı kaptan ya da yavaş kaptan gibi rüyada karşımıza çıkan kaptanın özellikleri aslında yaşamımızda değişim içerisinde olan bir süreç hakkında bilgi getirir. Hatta bu tip rüyalarda kaptanın karakteristik özelliklerine de odaklanmalıyız.

Rüyadaki kaptan arketipi hem kendinin hem de yolcuların kaderini ve gidiş yönünü kontrolü altında tutan kişidir. Kaptanın imajı kaderin denetleyicisi olduğu ya da olmadığı konusunda bilgi getirir. Bir rüyada kaptanın karakterinden çok bizi nereye götürdüğüne odaklanmalıyız. Kaptanın bizi götürdüğü yer gitmek istediğimiz bir yer mi yoksa korktuğumuz bir yer mi? Eğer kaptan bizi istediğimiz bir yere götürüyorsa belki de bizim için hayallere kavuşma fırsatını temsil etmektedir. Eğer gitmek istemediğimiz bir yere götürüyorsa artık işler kontrolden çıkmış ve kendi kontrol etmediğimiz bir sürece (kaptanın kontrol ettiği sürece) gitmeye başlamışızdır.


Rüyada kaptan bir olayın olmasını kolaylaştırıcı ve sorumluluğu eline alan mekanizmadır. Dolayısıyla, rüyadaki kaptanın tavırları, hal ve hareketleri bu süreç hakkında ipuçları verir. Bizi bir yere zorla götüren kaptan aslında kaçınılmaz sona ilerleyiş korkusunu yansıtır. İstemediğimiz halde bir kaptanın bizi bir yere götürdüğünü gördüğümüz rüyalar genellikle arzu etmediğimiz sonuçların yaklaştığına ışık tutarlar.

Kaptan gördüğünüz rüyalarda hedeflerinize varıyor musunuz yoksa kayboluyor ya da istemediğiniz bir yere mi gidiyorsunuz? Rüyanın yorumunu bu soruya verdiğiniz cevaba göre yapmalısınız. Kaptanın kullandığı gemiyle bir yere mi çarptınız? O halde sonuca ulaşmadan aniden sona eren bir şeyler olacak ya da kontrolden çıkmış hissediyorsunuz. Bu tip rüyaların yalnızca bilinçaltınızın yansıması olduğunu da unutmayın. Rüyada kaybolmak bazen hayatınızın yönünü belirleyememek ya da yaşam amacınızı bulamamakla ilgili olabilir. Kariyer seçimlerinize bir göz atın. Hayallerinizin işini mi yapıyorsunuz yoksa babanızın arzu ettiği mesleği yaparken mi kendinizi buldunuz?

Rüyanızı yazın:

bottom of page