top of page

Rüyada kara kedi görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Sinsi

 • Sorun

 • Hilekar

 • Gizem

 • Metres

 • Tehdit

 • Aldatıcı

 • Yasak iş

 • Düşman

 • Fırıldakçı

 • Üç kağıtçı

 • Şanssızlık

 • Kötü kadın

 • Uğursuzluk

 • Ara bozucu

 • İçten pazarlıklı

 • Kötü kalpli kimse

 • Kötü arkadaşlıklar

 • Kıskanç ve fesat kişi

Rüyada kara kedi ne anlama gelir?

Rüyada kara kedi sinsi, aldatıcı ve ara bozucu bir arketiptir. Bazen tüm bu özelliklere sahip kişiler rüyamızda bize kara kedi kılığında görülürler. Rüyasında ortalıkta bir kara kedi dolandığını gören kişi için aslında sinsi ve kötü niyetli biri bir işler karıştırmaktadır.

 

Kara kedi rüyaları eski devirlerden beri uğursuzluk belirtisi olarak görülmüştür ve bu rüyada genellikle bir “uğursuz kişi” ya da “uğursuz olay alameti” algısı vardır. Bu yüzden birçok kişi için kara kedi rüyaları aslında “bu kişiden uzak dur” ya da “bu teklife asla evet deme” şeklinde uyarı içerir. Kısacası, rüyasında kara kediyi gören çevresine bakarak öncelikle bu uğursuzluk alameti olan kara kedinin kendisi için kimi ya da neyi temsil ettiğini algılamalı ve ondan bir an önce uzaklaşmalıdır. Çünkü kara kedi genellikle başımıza talihsiz bir olay gelmeden ya da bir sorun yaşamadan önce görülür.

 

Rüyada kara kedi bazen yüzümüze gülüp arkamızdan bize kötülük ya da fesatlık yapan kişileri temsil eder. Rüyada kara kediyi takip etmek aslında gerçek hayatımızda faydasız arkadaşların bizi kötü bir geleceğe doğru sürüklediğine işarettir. Bazen bu tip rüyalar kişilerin aslında bir tuzağa doğru sürüklendiği konusunda uyarıdır. Kara kedi aslında takip edilmesi değil takip edilmemesi gereken kişi ya da olayların temsilcisidir. Kara kediyi takip eden kötü sona ulaşır. Rüyada görülen kara kedi aslında bizi iyiye değil kötü olana götüren bir objedir. Rüyada bir kara kedinin ortalıklarda sadece dolaşması hayatımızdaki fesat, kıskanç ve dedikoducu kişilerin ortalıkta dolanarak farkında olmasak bile bize kötülük yaptıklarına dair uyarıdır.

 

Rüyada kara kedi ya da kara kedilerin önümüzden geçmesi aslında yaşam yolculuklarımızda karşımıza çıkan ufak tefek engel ya da talihsizliklerin önümüze set çekmesiyle ilgilidir. Kara kediyi önünde görenin gelecekte önünde bulacağı bir şanssızlık vardır. Kara kediyi arkasında görenin ise geçmişinden kaynaklanan sorunları hala bu gününü etkilemektedir. Eski çağlardan beri kara kedi daima şanssızlık ve uğursuzluk sembolü olarak görülmüş ve kar kedi görüldüğü zamanlarda insanlar önemli kararları vermeyi büyük hata olarak görmüşlerdir. Kısacası, geçmişten günümüze kara kedi rüyalarında bir negatif algısı bulunmakla beraber insanoğlu bu rüyadan ürkmüştür.

 

Rüyada kara kediyi bir kapının eşiğinde gören için değişim kapıyı çalar fakat bu değişim beraberinde bazı negatif durumları da getirecektir. Kara kediyi merdivenlerde görenin kariyerde yükselmesi mümkündür fakat bu yükseliş esnasında etrafında fesat, kıskanç ve ayağını kaydırmak isteyen insanlar daima olacaktır. Kara kediyi evinde gören için hanede bazı olumsuz durumlar yaşanır ya da hane halkını negatif etkileyen kişi ya da kişiler vardır. Rüyada hanede görülen kişi bazen ara bozucu kimse, hanede evli olan bir erkeğin metresi olan kadın ya da bir evliliği bozmaya yönelik hareketlerde bulunan kişi ya da olumsuz bazı durumların temsilcisidir: Rüyada evinde kara kedi görenin evi ya da evliliği bu kara kedinin (olumsuz etki yapan kişi ya da olayların) tehdidi altındadır.

Rüyada kara kediyle uğraşmak

Rüyada kara kediden kaçmak:

Kara kediden kaçan aslında başına gelmesini istemediği bir durumdan ya da birinden kaçar. Aslında kaçmak ile ilgili tüm rüyalar başımıza gelmesini istemediğimiz olaylar ya da özelimize almaya hazır olmadığımız kişilerle ilgilidir. Rüyasında kaçan kişi birinin ya da bir şeyin kendisinden uzak durmasını isteyen kişidir. Bu yüzden kara kediden kaçan bazı olumsuz duygulardan ya da korkularından kaçmaktadır. Kara kedi genellikle kötülük yapmak isteyen ya da fesat bir kişinin temsilcisidir. Bu yüzden rüyasında kara kediden kaçan aslında kendisine zarar vereceğini düşündüğü birinden uzaklaşma çabası içindedir. Bazen rüyada kara kediden kaçmak kendini emin hissetmemek ya da bir şeyleri kaybetme korkusu yaşamakla ilgilidir.

Rüyada kara kediyi öldürdüğünü gören kişi bir sorunu bertaraf eder ya da hayatında engel teşkil eden bir kimse ile görüşmeyi keser. Esasında kara kedi daima fesat, kötü ya da zarar vermek isteyen bir kişini rüyada bize kılık değiştirerek görülmüş halidir. Bu yüzden bu kediyi öldürmek aslında bu kişiden gelecek tüm tehditleri ortadan kaldırmaktır. Kara kediyi rüyasında öldüren kişi gerçek hayatında birinin ya da birilerinin artık kendisine zarar veremediğini anlayacaktır. Bazen rüyada kara kedi öldürmek düşmana ya da rakiplere galip gelmektir. Bazıları için bu rüya zararlı arkadaşlıkları ya da alışkanlıkları tamamen bitirmek ve sonlandırmaya işarettir. Kısacası, rüyasında bir kara kediyi öldürdüğünü gören gerçek hayatta kendisine zarar verecek bir şeylerden kurtulur.

Rüyasında kara kediyi sevdiğini gören kişi aslında farkında olmadan hayatına girecek olumsuzluklara hoş geldin demektedir. Kara kediyi sevmek aslında kötü olanı ya da yanlışı sevmek veya faydasız işlerle çok fazla vakit geçirmektir. Bize faydasız olan ve geleceğimizi kötürüm bırakacak tüm alışkanlık ya da arkadaşlıklar aslında rüyamızda bize kara kedi kılığında görülürler. Bu yüzden kara kediyi sevmek iyiye yorulmaz. Bazen bu rüyanın sahibi farkında olmasa da belaya ya da uğursuzluğa davetiye çıkaracak alışkanlıkları benimsemiştir. Bu rüyanın sahibi hayatından neleri ya da kimleri çıkarması konusunda bir karar vermelidir.

Rüyanızı yazın:

bottom of page