top of page

Rüyada kare görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Ev

 • Oda

 • Arsa

 • Arazi

 • Kutu

 • Denge

 • Eşitlik

 • Emlak

 • İstikrar

 • Hediye

 • 4 kişilik

 • 4 kardeş

 • Kurulum

 • Hapsolmak

 • 4 tekerlekli araçlar

 • Sağlam zemine basmak

 • 4 kişiyi ilgilendiren konu

 • Mirasın 4 eşit parçaya bölünmesi

Rüyada kare şekli görmek ne anlama gelir?

Rüyadaki geometrik şekiller aslında numerolojide bir sayının etkisi altında kalırlar ve o sayıyla ilgili şifre içerirler. Rüyada görülen kare de aynı şekilde bize 4 sayısıyla ilgili bir bilgi ya da şifre sunar. Rüyada görülen karenin 4 köşesi vardır ve bu 4 köşeden her biri farklı bir istikamete bakarak bazen 4 farklı seçeneği ya da 4 kişiyi işaret ederler.


Rüyada görülen karenin numerolojik olarak 4 sayısı ile derin bağlantısı vardır ve bu şekil ruhani bir semboldür. Çevremizdeki 4 köşeli tüm objeleri, bir evi, 4 duvarı, çerçeveleri hatta haneye girecek kare şeklindeki bir kutuyu bile temsil edebileceği gibi 4 kişiyle alakalı bilgi de içerebilir. Kare şeklinde birbirine eşit 4 kenar bulunur ve bu yüzden bu şekil aynı zamanda bir şeyin 4 kişiyi aynı oranda ilgilendirmesini, 4 ortağı ya da 4 kardeş arasında eşit miras paylaşımını temsil edebilir.

Rüyada kare şekli görmek

Rüyada görülen kare bazen 4 duvar arasını, hapsolmayı ve kişinin kendi için yaratmış olduğu içsel dünyayı temsil eder. Bu anlayışa göre karenin içinde olan her şey kişinin ruhsal aleminde yaşananları, karenin dışındakiler ise kişinin ruhsal aleminin dışında cereyan edenleri temsil eder. Bir karenin içinde nokta görenin kalbinde derin bir yara açılır. Tamamlanmamış ya da silik kare iç dünyamızda yaşadığımız ve eksik bıraktıklarımızın temsilcisidir. Bir karenin dışında çizilmiş tüm şekiller aslında hayatımızın merkezine alamadıklarımıza işarettir. Kendini bir kare şeklinin dışında gören kişi girmek istediği bir yere ya da partnerinin kalbine giremez.


Rüyada kare bazen hapsolmak, içinde bulunulan küçük dünyanın dışına çıkmamak ya da büyük düşünememekle ilgilidir. Rüyadaki bir karenin içinin dolu olması kişinin sadece iç dünyasında hapsolması ve dışa dönük düşünememesiyle ilgilidir. Rüyasında kalın çizgilerle çizilmiş bir kare görenin kimseye söylemediği sırları vardır ya da iç dünyasını dışa yansıtmayan bir yapıya sahiptir. Bazen çok sağlam ya da kalın çizgilerle çizilmiş bir kare içindeki potansiyeli keşfedememenin ve dış dünyaya açılamamanın göstergesidir.

Numerolojik yöneticisi 4 sayısı olmasından dolayı rüyada görülen karenin her bir köşesi aslında 4 elementten birini temsil eder. Ateş, toprak, hava ve su elementleri bu geometrik şekilde buluşmuştur. Bu yüzden rüyada görülen kare şekli istikrarın, tamamlanmanın, eksiklerin bulunmasının, somut başarıların ve emlak işlerinde ilerlemenin temsilcisidir. Rüyasında kareyi tam ve kusursuz gören kişi bir projeyi tamamlar ve altına imzasını atar.


Tüm bunlara ilave olarak rüyada kare şekli 4 kişiyi eşit derecede ilgilendiren bir konuya ışık tutabilir. Bazen kare 4 ortağı, 4 kardeşi, ailede yaşayan 4 bireyi ya da 4 kişinin eşit pay alacağı bir arsa ile ilgili bilgi sunabilir. Bu rüyayı gören kişi 4 sayısının kendi için ne ifade ettiğini bularak bu rüyayı yorumlamalıdır. Rüyasında karenin içinde olan her şey bu 4 kişinin dahil olduğu bir konuyla ilgili yaşanan gelişmelerdir. Bir kare şeklinin bozulması ya da kare şeklinde bir objenin rüyada kırılması bu yüzden ortaklığın bozulması, 4 kişilik bir ailede boşanma ya da 4 kardeş arasında kavga işareti olabilir.

Rüyada kare çizmek:

Rüyada kare çizmek bir projeyi ya da emlak alım satımıyla ilgili bazı işleri tamamlamaktır. Rüyasında kare çizen bir başarıya imza atar ve daha sağlam zemine basar. Bu rüyanın sahibi 4 kişinin dahil olduğu bir konuyla ilgili sorunlar yaşıyor ve rüyasında kare çizmiş ise bu sorunları çözer. Rüyada kare çizmek bazen 4 ortaklı bir şirket kurmak ya da 4 kişinin dahil olduğu bir projeyi tamamlamaktır. Rüyada kare şekli çizip tekrar geri silen kişi bir işi ya da bir projeyi iptal eder. Kare çizmek aynı zamanda 4 tekerlekli bir araca sahip olmaktır.

Rüyada kare şeklinde bir kutu görmek 4 kişiyi ilgilendiren bir konuda sürpriz gelişmeler yaşamaya delalettir. Fakat bu rüyanın yorumunda kutunun içinde ne olduğu önemlidir. Kutunun içinden rüya sahibinin hoşuna giden bir şeyin bulunması her zaman bir konuda yaşanacak pozitif gelişmelerin habercisidir. Kutunun içinde ne olduğunu bilmemek yine bu 4 kişiyi ilgilendiren konuda bazı kararların verilmemesi ve geleceğin belirsiz olmasına işaret eder. Rüyada evine kare kutu girenin emlak ya da 4 tekerlekli bir taşıt satın alması ihtimali de vardır.

Rüyanızı yazın:

bottom of page