top of page

Rüyada karınca görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • İş

 • İşçi

 • Ülke

 • Nüfus

 • Plan

 • Toplum

 • Şirket

 • Düzen

 • Bereket

 • Kazanç

 • İlerleme

 • Gruplaşma

 • Meşguliyet

 • Yardımlaşma

 • İşler tıkırında

 • Organizasyon

 • Soyun devamı

 • Grup çalışması

 • İşlerin yoğunluğu

 • Harıl harıl çalışmak

 • Sorunların çözülmesi

 • Her şeyin yolunda gitmesi

Rüyada karınca ya da karıncalar görmek:

Rüyada karınca insan kitleleri, grupları ya da işçidir. Rüyada çalışan ya da gezinen karıncalar görmek işlerin tıkırında olması ve hiçbir aksaklık olmayacağına delalet eder. Rüyada karıncaların ölmesi hayırsızdır. Bazen iş kazası ya da toplu halde işçi çıkarmaya ya da şirket içindeki maddi sorunlara delalet eder. Rüyada karıncaların bir yerden bir yere göç ettiğini görmek nasip kapanması ve işlerin azalmasına delalettir.

Rüyada karınca bazen kitleler halinde hareket eden bir grup insanı temsil eder. Bu rüya bazen kitlesel hareketlenmeler ya da gruplaşmalarla ilgilidir. Karıncaların toplu halde ölmesi aslında rüya sahibinin hayatında bir grup insanın bir olaydan negatif etkilenmeleri ile alakalıdır. Bu rüya herkes ya da her meslek grubu için farklı anlamlar taşıyabilir. Bir siyasetçi için karıncaların ölmesi oy kaybına, bir asker için toplu halde düşmanı etkisiz hale getirmeye, bir şirket çalışanı için toplu halde işten çıkarılmalara hatta rüya sahibi için bir afet haberi duymaya işaret ediyor olabilir. 

Rüyada karıncalar bazen bize içinde yaşadığımız toplum hakkında bilgi sunarlar. Karıncaların toplu halde hareket etmesi bazen zihinlerin kontrol altına alınması, sosyal medya hareketlenmeleri, ekonomik krizler ya da toplumun bazı olaylara verdiği tepkileri temsil eder. Karıncaların huzursuz ya da dağınık hareketleri kaos, ayaklanma ya da toplumun bazı konulara isyanını temsil edebilir. Bu isyanlar bazen fiziksel olarak bazen zihinsel olarak ortaya çıkan isyanlardır. Kısacası karıncalar toplumdaki kitleleri ve bu kitlelerin bazı olaylara verdiği tepkileri temsil eder.

Rüyada karınca toplumun, ülkenin ya da grup çalışmasının temsilcisidir. Aynı zamanda dayanışma, yardımlaşma rüyasıdır. Bu rüyanın yorumunu daha iyi yapmak isteyen kişi rüyada karıncaların nasıl hareket ettiklerine odaklanmalıdır. Karıncaların uyumlu, ahenkli ve sorunsuz hareket etmeleri düzenin iyi kurulmuş olduğuna ve tıkır tıkır işlemesine. Karıncaların dağınık, düzensiz ve huzursuz olmaları kaos, kötü siyaset, kötü yöneticiler ya da bu yöneticilerin yaptıkları yanlışların alt tabandaki insanlar ya da toplum tarafından hissedilmesine delalettir. Rüyada karıncaların zarar görmesi, yanması ya da birden ortadan kaybolmaları bazen nüfus azalmasına, sayıca azalmaya, para kaybına, doğal afetlere ya da toplu göçlere delalettir. Bir siyasetçi için karıncaların yanması ya da birden yok olmaları başarısız siyasete ve büyük oranda oy kaybetmeye delalettir.

Rüyada karınca bazıları için bereket ve işlerin bolluğuna delalet eder. Çalışan, hareket eden ve gezinen karıncalar görmek rüya sahibi için işlerin açık olması, bol para ve bol kazançtır. Ortalıkta çok fazla karınca ve adeta karınca istilası görmek aşırı meşguliyet ve başını kaşıyacak vaktin olmamasının alametidir. Bazıları için çok karınca işlerin açılması, düzenin kurulması ve işleri rayına oturtmakla alakalıdır. Bu rüyayı görenin ticareti ve tüm alışverişleri iyi ve bereketlidir.

Rüyada karıncalar aynı zamanda düzen, yapı ve tek başlılığın ortadan kalkmasıyla alakalıdır. Çok fazla karıncanın düzen ve ahenk içinde hareket ettiğini görenin hayatı düzene girer, bu kişi için kaos ortadan kalkar ve yapısal düzen cereyan eder. Karıncaların ahenk ve uyum içinde hareket etmesi bir ülke, toplum ya da belli bir gruba dahil olan insanların düzen içinde hareket etmelerine işaret eder. Fakat rüyada karıncaların ahenginin bozuk olması, içlerindeki huzursuzluk ya da düzensizlik olması kaosa, tek başlılığın ortadan kalkıp her kafadan bir ses çıkmasına, bir ülke içinde siyasi ya da ekonomik sorunların o ülkede düzeni bozmasına delalet eder. Rüyada karıncaların uyum ve ahenk içinde hareket etmeleri bazen fikir ayrılıklarının ortadan kalkması, uzlaşmanın sağlanması ve ilerlemenin cereyan etmesine delalettir.

 

Karıncalar bazen insan topluluğunu, bir grup insanı, bir şirketi ve o şirketin işleyiş sistemini belirtir. Karıncaların ahenk ve uyum içinde hareket etmesi bir şirkette her şeyin yolunda olması, satışları iyi olması ya da ekonominin düzgün olmasına delalettir. Fakat karıncaların uyumsuzluğu, bazılarının ölmesi, yok olması ya da yanması şirket ya da tüm grubu ilgilendiren bir kaosun yaşanması, akrabalar arasına fesat girmesi ve kavgaların çıkması, şirket için bazen toplu halde işten çıkarılmalar ya da o grubu ilgilendiren bazı karmaşaların yaşamasına delalettir.

Rüyada karıncalar bazen alt kademe sınıftaki insanları, bir patron için kendi emrindeki kişileri ya da rütbeli bir asker için bir seviye alttaki emrindeki topluluğu temsil eder. Karıncalar rüya sahibinin gözündeki küçük insanları ya da kendi seviyesinden aşağıda gördüğü kişileri temsil ediyor olabilirler. Rüyada karıncaların bir yöne gitmesi grup halinde yönlendirilme, toplu halde karar vermek ya da bir grup insanın bir olaydan etkilenmesine delalettir. Bir grup karıncanın başına ne geliyorsa aslında gerçek hayatta bir grup insanın başına benzer bir olay gelmesinin işaretidir. Karıncaların sayısı ya da çokluğu bu olaydan etkilenecek kişilerin sayısıyla doğru orantılıdır.

Rüyada karıncalar görmek

Rüyada karıncaların ölmesi:

Rüyada karınca bazen bir yer, şirket, ülke, ülke insanları ya da nüfus hakkında bilgi sunar. Bu yüzden rüyada karıncaların ölmesi hayra yorulmaz. Bu rüyayı görenin ertesi gün haberlerde bir trafik kazası ya da afet sonucu bir yerlerde birilerinin kaybının haberini duyması ihtimali vardır. Kısacası karınca ölmesi nüfus azalması, bereket azalması, afet anlamına gelebilir. Rüyada karınca ölmesi bir çiftçi ya da şirket sahibi için de hayırsızdır. Ürün ya da işçi sayısının azalmasına delalettir. Bu rüyayı gören çiftçinin bazı ürünlerinin ziyan olması, işverenin ise toplu halde işçilerinin işten çıkması ihtimali bulunur. Rüyada karıncaların ölmesi bazen kötü siyaset ya da kötü  yönetim kurbanı olmaya delalettir.

Rüyada karıncaların ölmesi aynı zamanda sayıca azalmaya alamettir. Bu sayıca azalma bazen bir bölgede nüfus azalması, bir şirkette çalışanların işten çıkarılması, bir yerden dışarı göç olması hatta bazen paranın ya da maddi kaynakların azalması anlamına gelebilir. Bu rüya bir çiftçi için ürünün azalması ya da kötü ürünün ziyan olması anlamına da gelebilir. Karıncaların öldüğünü gören kişi hayatının bir alanında kayıp verecektir. Sadece bir karıncanın öldüğünü görmek ufak bir kayıptır.

Rüyada karınca yuvası bazen bir şirket bazen grup çalışmasıdır. Bu rüya daha çok iş bölümü, birlikte çalışma ve yardımlaşma teması içerir. Rüyada karınca yuvasında bir düzen ve ahenk gören kişi “bir elin nesi var iki elin sesi var” misali bir grubun ve büyük bir çarkın parçası olarak bir eserin tamamlanmasında faydalı olur. Rüyasında bir karınca yuvasında kaos ya da düzensizlik gören iç karmaşa ya da bir kaos yüzünden bir projeyi tamamlayamaz. Karıncaları huzursuz ya da düzensiz görenin içinde bulunduğu organizasyonda bazı sorunlar olduğunu bilmesi gerekir. Bu rüya bazen kötü yönetim, kötü siyaset ya da kötü yöneticinin varlığının hatırlatıcısıdır.

Rüyada karınca öldürmek hayra yorulmaz. Bu rüya topluma zarar veren bir harekette bulunmaya işarettir. Bazen kamu malına zarar vermek, toplum içinde bir ya da birden fazla bireye zarar vermek, yasalara aykırı bir harekette bulunmak ya da topluma hayırsız ve faydasız bir iş yapmak ya da bu işe vesile olmaya işarettir. Rüyasında çok sayıda karınca öldürdüğünü gören kişi birçok insana zarar vereceği yanlış ve hayırsız bir eylem yapar. Bu rüyayı gören kişi yaptığı yanlışın farkına varmalı ve tövbe etmelidir.

Rüyanızı yazın:

bottom of page