top of page

Rüyada karpuz görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Nasip

 • Rızk

 • Para

 • Ödül

 • Refah

 • Sürpriz

 • Huzur

 • Sağlık

 • Mutluluk

 • Hediye

 • Haber

 • Müjde

 • Kazanç

 • Kaynaklar

 • Kazanımlar

 • Elde etmek

 • Tatmin olmak

 • Bolluk bereket

 • Haneye rızk girişi

 • Kazancın artması

 • Alacak verecek işleri

 • Eksiklerin giderilmesi

 • İhtiyaçların karşılanması

 • Haneye para giriş çıkışı

Rüyada karpuz görmek ne anlama gelir?

Rüyada karpuz ya da karpuzlar yaşamın bize sunduğu güzel bir hediyenin temsilcisidir. Geçmişte yapılanların güzel sonuçlarını bugün almak, nimetle ödüllendirilmek ve güzel haberler almakla ilgilidir. Rüyada özellikle güzel ve sulu karpuz görmek ve bu karpuzdan yemek kişinin çok hoşuna gideceği şeyler yaşayacağının müjdecisidir. Bu, yeni bir ilişkinin çiçeklenmesi, gebe kalma veya zenginlik veya maddi başarı kazanma olabilir. Eğer kadınsanız, hamile olduğunuzda karpuz rüyası görebilirsiniz ki bilinçaltınız sizi verimli bir şekilde uyarır.

 

Rüyada karpuz ya da karpuzlar “yaşamın bize sunduğu nimetler” sembolüdür. Karpuz gördüğümüz rüyalar aynı zamanda kazanımlar, sahip olduğumuz haklar ve bize ait olan her şeyi temsil ediyor olabilir. Rüyada birinin bize karpuz sunması en genel anlamı itibariyle birinden gelecek menfaat, para ya da alınacak iyiliktir. Hiç kimsenin sunmadığı fakat rüyada yememiz mümkün olan karpuz ya da karpuzlar ise yaşamın bize sunduğu nimet ya da fırsatları temsil eder. Karpuz gördüğümüz rüyaları daha iyi yorumlayabilmek için karpuzların renklerine ve ne kadar çok olduklarına dikkat etmeliyiz.

 

Rüyada karpuz genellikle olumlu anlamlar içerir ve aynı zamanda bolluk-bereket sembolüdür. Rüyasında çok fazla karpuz olduğunu gören kişi için aslında ortalıkta o kadar çok fırsat vardır ki bu fırsatları belki de görememektedir. Özellikle, güzel ve olgun karpuzları rüyada görmek oldukça olumlu anlamlar içerir. Bu rüya sahibi için hala bir şeyleri başarmak mümkündür hatta tam zamanıdır. Fakat olgunluktan çıkıp yumuşamaya ve çürümeye başlamış karpuzlar bize bilinçaltımızdan gelen “vakit geçmeden bir şeyler yap” mesajıdır.

 

Rüyada karpuz tüm bunların yanı sıra pozitif düşünce tohumları ve enerji sembolüdür. Bu rüyanın sahibi yaşamına bolluk bereket getirmek istiyorsa ihtiyaç duyduğu tüm materyaller ve enerji aslında elinin altındadır. Bu materyalleri kullanarak kazanç elde edebilir. Rüyasında karpuz gören kişiye büyük bir fırsat sunulur ve bu fırsatı kabul ederse nasiplenir. Fakat rüyada gördüğümüz ya da bize sunulan karpuzlar çürük ya da kötü görünümlü ise bu hayırsız bir işe ya da sonunda zarar göreceğimiz bir teklif almaya işaret eder.

Rüyada karpuz kesmek

Rüyada karpuz kesmek ve kesilen bu karpuzdan bir dilim almak ve yemek bir işten kar ya da pay almak ve menfaat sağlamakla ilgilidir. Bazen kesilmiş bir karpuzdan büyük bir dilim almak mirasa konmaya ya da bir projeden büyük pay almaya, ortaklıktan fayda sağlamaya işarettir. Karpuz kesip dilimleri paylaştıran birine para ya da menfaat sunar. Bu rüya sahibi bazen ortaklarıyla iyi anlaşır ve mal ya da para paylaşımını sorunsuz bir şekilde halleder. Karpuz kesip dilimlerden almak aynı zamanda yatırımlardan pay almaya ve kazanç elde etmeye işaret eder.

Rüyada karpuz dilimleri görmek:

Rüyada görülen karpuz dilimleri aslında hak sahibi olduğumuz her şeyin temsilcisi olabilir. Rüya sahibine bir dilim karpuz sunuluyor ise güzel bir iş için ortaklık teklifi alınması olasılığı vardır. Bu tip rüyaların yorumuna daima numerolojik değerler eklenmelidir. Örneğin, 4 dilimli bir karpuzdan 1 dilim almak 4 kişiyi ilgilendiren bir projeden pay almaya delalet eder. Yine bu şekilde görülen rüyada eğer hatırlanıyor ise kaç dilim olduğuna ve kişinin aldığı dilimin ne kadar büyük olduğuna işaret eder. Karpuz dilimleri genellikle paylaşılan malların ve paranın sembolüdür. İkiye bölünmüş bir karpuzun yarısını yiyen kişi bir projenin yarısına sahip olur ya da yarısını alarak ortaklıktan çıkar.

Rüyada karpuzlar görmek:

Rüyada görülen karpuzlar aynı zamanda yaşamımıza giren tüm rızık ve kazanımlar, ihtiyaçların karşılanması, eksiklerin giderilmesi ile ilgilidir. Bazıları için rüyada görülen karpuzlar ihtiyaç duyulan para ya da kaynakları elde etmeyle ilgilidir. Çok güzel karpuzlar görene çok güzel bir teklif, fırsat ya da para sunulur. Karpuzların fazla miktarda olması sunulan teklif ya da paranın fazla olması, yiyeceklerin çok az ya da yetersiz olması kaynak ya da para eksikliğine işaret eder. Rüyada karpuzlar kendimize kattığımız, kazandıklarımız ve elde ettiklerimizi temsil eder.

 

Rüyada görülen karpuzlar bazen hasret duyduklarımız, istek ve arzularımız ya da giderilmesi gereken ihtiyaçları temsil eder. Çok güzel görülen karpuzlara bakmak fakat bu karpuzlardan yiyememek hala amaçlarımıza ulaşacak seviyeye gelmediğimizi bize hatırlatır. Masanın yakınında olup karpuzlardan yiyemeyen fakat yemeyi isteyen kişi arzularına çok yakındır fakat bir sebepten dolayı arzusuna kavuşamamaktadır. Uzakta güzel karpuzlar gören kişinin hayallerinin gerçekleşmesine hala zaman vardır.

Rüyasında karpuz yiyen kişi yediği karpuzun tadına dikkat ederek rüyasını yorumlamalıdır. Rüyasında yediği karpuzun tadını ya da görüntüsünü beğenen kişi daima hoşuna giden bir şeyle müjdelenir ya da kendine bir şey katar. Fakat yediği karpuzun kötü tatlı ya da görünümlü olduğunu görenin hayatına yeni bir dert girer ve bu dertle uğraşmak zorunda kalır. Çürük karpuz yiyen kişi ya kötü bir olay yaşar, söz işitir ya da sonunda ziyan edeceği bir işe girişir. Kötü tadı olan bir karpuzu yiyip kusan kişi bir işe başlar başlamaz bundan zarar göreceğini anlayarak vazgeçer.

 

Rüyada karpuz yediğini görmek nasiplenmek, mal satın almak ya da yaşamdaki tüm kazanımlarımızla ilgilidir. Rüyada yediklerimiz refah ve zenginliği sembolize ediyor da olabilir. Çok fazla karpuz yiyen kişinin serveti ya da bilgisi artar. Başkasının verdiği bir karpuzu yiyen kişi kendisine karpuz veren kişiden ya da o kişiyle aynı ismi taşıyan birinden bir fayda görür ya da bir teklif alır. Verilen karpuzun tadı ya da görüntüsü güzelse hayırlı bir tekliftir. Aksi taktirde bu tekliften uzak durmak gerekir.

Rüya sahibi rüyasında birine karpuz veriyorsa birine bir teklifte bulunur ya da bir konuda yardımcı olmaya çalışır. Bazen birine karpuz vermek yükü hafifletmek ya da bir işi başkasına devretmeye işarettir. Bu rüyalar aynı zamanda paylaşmak ya da hediye vermekle alakalı olabilirler. Birine tadı güzel bir karpuz veren kişi bazen o kişiye yardımda bulunur, hediye alır ya da para verir. Verilen karpuzun tadı kötü ise o kişiye kırıcı bir harekette bulunma olasılığı vardır.

 

Rüyada karpuz yemek bazen eksiklerin tamamlanması ve doyuma ulaşmayla ilgili bilgi getirir. Güzel bir karpuz yiyen aradığını bulur, eksik olan para tamamlanır ya da bir ihtiyaç giderilir. Tadı kötü bir karpuz yiyen ise tam tersine umduğunu değil ummadığını alır ve bir işten hoşnut kalmaz. Bazen tadı kötü bir karpuz yemek faydasız meşguliyet ya da sonu zarar olacak bir işe girişmekle ilgilidir.

Rüyada çürük karpuz görmek bilinçaltımızın inşa ettiği “kaçırılmış fırsat, zamanı geçmiş, demode olmuş, kullanılmaz hale gelmiş, geç kalınmış ya da kullanım süresi dolmuş” objelerin sembolüdür. Bu rüya bazen bilinçaltının oluşturduğu “yaşlanmış olma ya da vakti geçmiş olma” sembolü de olabilir. Rüyasında kendisine çürük karpuz sunulan birine gerçek hayatta öyle bir teklif sunulur ki bu teklifi almak için ya çok geç olmuştur ya da teklifin faydalı olacağı dönem sona ermiştir ve bu tekliften rüya sahibine hiçbir hayır gelmeyecektir.

 

Çürük karpuz aynı zamanda geç kalmış olmanın ya da bir şeyin zamanının artık dolduğunun ve rüya sahibine fayda sağlamadığının göstergesidir. Bu rüya bazıları için yaşlanma korkusu, kadınlar için menopoz korkusu ya da bazıları için bir fırsat için yaş sınırını aşmış olmanın korkusunu yansıtıyor olabilir. Kısacası, rüyasında çürük karpuz gören kişi bir şey için çok geç olduğunu düşünmektedir. Bazen, çürük karpuz ya da karpuzlar yakın geçmişte çok büyük bir fırsatın bugün fırsat bile olmadığının hatırlatıcısıdır. Kendisine çürük karpuz sunulan kişi bir şey için geç olduğunu anlamalıdır.

Rüyada henüz olgunlaşmamış fakat sağlıklı bir şekilde olgunlaşma sürecinde olan karpuzlar görmek genellikle hazırlık ya da oluşum süreçlerine, bazen iyi giden hamileliğe işaret eder. Olgunlaşmamış karpuz ya da karpuzların kişiye sunulduğu rüyalar bir şeyin henüz zamanının olmadığı konusunda uyarı getiren rüyalardandır. Bu rüyalar bize adeta bilinçaltımızdan gelen “bekle, zamanı değil” mesajları gibidir. Kişinin bir amaca ulaşması mümkün olsa da hala eksik olan bir şeyler vardır ve eksik olanların tamamlanması gerekmektedir.

 

Rüyada olgunlaşmamış karpuzlar aynı zamanda bir büyüme süreci ile ilgili bilgi getirirler. Henüz olgunlaşmadan koparılan karpuzlar bazen kötü giden hamileliğe hatta haneden bir kadının kürtaj yaptırmasına işaret edebilirler ve hayırsız rüyalardır. Olgunlaşmakta olan fakat güzel karpuzlar güzel ve hayırlı evladın hamileliğine delalet eder. Olgunlaşmamış fakat yan yana duran iki karpuz bazen ikiz bebeklerin yolda olduğunun işaretçisidir. Olgunlaşmamış fakat sorunlu veya şekil bozukluğu olan karpuzlar ise hamilelik sorunlarının göstergesi olabilir.

 

Olgunlaşmamış karpuzlar her zaman hamileliğe işaret etmek zorunda değildir. Bazen henüz olgunlaşmamış bireylere, evdeki çocuklara ya da ergenlik dönemindeki kişilere de işaret edebilirler ve bu kişilerle ilgili gizli bilgiler verebilirler. Örneğin, olgunlaşmamış bir karpuzun yere düşmesi haneden bir çocuğun kaza geçirmesine ya da başına kötü bir şey gelmesine işaret edebilir. Olgunlaşmamış birçok karpuzun yere düşmesi en genel anlamıyla henüz olgunlaşmamış bir sürecin sonlandırılması ile ilgilidir.

 

Rüyada karpuz toplamak:

 

Rüyada karpuz toplamak geçmişte yapılanların karşılığını almaya delalet eder. Güzel karpuzlar toplamak en genel anlamı itibariyle güzel sonuçlar almak, kötü ya da çürük karpuzlar toplamak ise kötü sonuçlar almaya işarettir. Rengarenk karpuzlar görmek ve bunları toplamak bolluk, bereket ve zenginlikle mükafatlandırılmaya delalet eder. Bu rüyanın sahibi güzel bir iş teklifiyle karşılaşabilir ya da bir yerden para alması olasılığı vardır. Karpuzları toplarken yere dökmek israfa, vaktin ya da enerjinin boşa harcandığına karşı uyarıdır. Yere düşen her güzel karpuz aslında rüya sahibinin kaybettiği bir şeyin ya da kaçırdığı bir fırsatın temsilcisidir.

 

Rüyada ısırılmış karpuz ya da karpuzlar görmek:

 

Rüyada ısırılmış karpuz ya de karpuzlar başkalarının başlayıp bitirmediği işlere ya da israfa delalet ederler. Güzel fakat ısırılmış karpuzlar görmek en genel anlamı itibariyle bir şeyi boşa harcamaya ya da bir fırsatı gereksiz yere kaçırmaya işaret eder. Isırılmış karpuzlar bazıları için ziyan olan enerji, kaynak ya da paraya da işaret edebilir. Bir başka deyişle, ısırılmış karpuz rüyaları hayırsız rüyalardandır ve boş yere kaybettiklerimiz hakkında bize bilgi sunarlar.

Rüyanızı yazın:

bottom of page