top of page

Rüyada kasaba görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Rol

 • Statü

 • Olaylar

 • İletişim

 • İlişkiler

 • Fırsatlar

 • Etkileşim

 • Arketipler

 • Tutumlar

 • Davranışlar

 • Bağlantılar

 • Toplum bilinci

 • Sosyal faaliyetler

 • Toplumsal olaylar

Rüyada kasaba görmek ne anlama gelir?

Rüyada kasaba akrabalık ilişkileri, yakın çevre ve toplumla ilişki hakkında bilgi veren metafordur. Kasaba gördüğümüz rüyalar aslında yakın çevremizi içinde barındırdığımız iç dünyamızı temsil eder. Rüyada kendi kasabamızı görmemiz ya da bulunduğumuz kasabanın kendi kasabamız olduğunu bilmemiz durumunda bu anlam geçerlidir. Fakat daha önce hiç görmediğimiz bir kasabaya gitmek farklı insanların mekanlarına ya da bilinçaltlarına yapılan ziyaretleri temsil eder.

 

Kasaba rüyaları semboliktir. Bir kasaba rüyası gördüğümüzde yoruma başlamadan önce aşağıdaki soruları kendimize sormalıyız?

 

 • Rüyamda nasıl bir kasabadaydım?

 • Rüyamda içinde bulunduğum kasabada gezerken yanımda kimler vardı?

 • Rüyamda gördüğüm kasabada neler oluyordu? Hangi olaylar yaşanıyordu?

 

 

Rüyadaki kasaba iç dünyamız ve iç dünyamızın durumu, ailevi meseleler, kişilik yapımız ve kendimizi toplum içinde hangi statüye koyduğumuzla ilgili bilgi içerir. Bu rüyalar aynı zamanda başkalarına nasıl baktığımızı hatta başkalarının bize nasıl baktığını gösterebilir. Bir kasabada insanlardan duyduğumuz her cümle aslında farklı bir bilinçaltından gelen mesajlar niteliğindedir. Kasaba rüyaları genellikle kişiliğimizin yapısı ve onu nasıl inşa ettiğimizle ilgili de bilgi içerir.

Rüyada bir kasabada olduğunu görmek

Rüyada görülen kasabanın havası ve durumu rüya sahibinin içsel durumu hakkında bilgi sunar. Kasaba aslında rüya sahibi hakkında çok şey söylemektedir. Eski bir kasaba eski kafalılık, zamana uyum sağlayamama ve demode olmuşları yaşamdan uzaklaştıramamaktan dolayı çağın gerisinde kalmanın işaretçisi olabilir. Yepyeni, gıcır gıcır ve teknolojik bir kasabada bulunmak ise rüya sahibinin yenilikçi, bilgisayar ve teknoloji meraklısı bir birey olduğunu gösterebilir. Kasabada her şeyin yolunda olması iç dünyamızda da işlerin tıkırında olduğunu bize söyler. Fakat içinde bulunduğumuz kasabada yanımızda sorun çıkaran insanlar iç dünyamızdaki negatif düşünceler ve kendi zihnimiz tarafından oluşturulmuş engellerdir.

 

Rüyada kasabanın güzelliği aslında yüksek özgüvenimizin ve kendimiz için çok şey inşa ettiğimizin işaretiyken kasabanın çaresizliği ve kötü görünümü iç dünyamızda hala bir şeylerin yolunda olmadığını ve kendimiz için pek bir şey inşa etmediğimizi gösterir. Bir kasabada yalnız dolanıyor olmak genellikle izole olmak, yalnızlık ya da asosyallik işaretidir. Çok eski ve harabe bir kasabada bulunmak ise çökmüş ya da artık işe yaramayan düşünce sistemlerinin ve demode olmuş yaklaşımların temsilcisidir.

 

Rüyada gördüğümüz kasabada yanımızda bulunan tanıdığımız ya da tanımadığımız her birey yaşamımızdaki arketipler, olaylar ya da durumlarla ilgili bilgi içerir. Bu yüzden kasaba gördüğümüz rüyalarda gördüğümüz kişilerin bizim için neyi ya da kimi temsil ettiğine, yaşlarına, davranışlarına ve sözlerine dikkat etmeliyiz. Yaşı belirgin olan kişiler daima numerolojik tarihsel bilgiler içerirler. Örneğin, 1 yaşındaki bir çocuğun yaşının rüyada vurgulanıyor ya da belirgin olması 1 yıl önce başlatılmış bir süreçle ilgili bilgi verir. Yine buna benze bir şekilde, kasabada yolda yürürken önümüze çıkan ve ilerlememizi engelleyen zor ya da kaba biri yaşamın önümüze çıkardığı hızımızı yavaşlatıcı bir engeli temsil edebilir.

 

Rüyada kasaba içindeki yerimiz ve diğer insanlarla olan iletişimimiz aynı zamanda toplum içindeki statümüz ve kendimizi gördüğümüz iç dünyamızda durduğumuz yerdir. Rüyada kendini yerde başkalarını bir gökdelenin tepesinde gören kişi hayatta ulaşmak istediği noktaya henüz varmamıştır. Yine buna benzer bir şekilde, kendini tanıdığı kişilerin yanında değil farklı bir yerde gören belki de dışlanmışlık duygusuna kapılmıştır ya da hala kendini o kişilerle aynı sınıfta görememektedir. Kasaba rüyaları bulunduğumuz yer ve diğer insanların bulunduğu yer arasındaki kıyaslama yapılarak daha iyi anlaşılabilir.

 

Rüyada bir kasabanın yıkıldığını ya da bir afetten dolayı zarar gördüğünü görüyorsanız sosyal bağlantılarınızı kaybetmek tehlikesi altındasınız. Bir kasabanın yok olduğunu gören kişi yaşamında sadece bir kişiden değil çok büyük bir grup insandan ayrılabilir ya da bağlantısı kopabilir. Bu rüya genellikle bir iş yerinden ayrılmadan ya da dijital alemde bir hesabı kaybetmeden önce de görülebilir. Bir kasabanın yok olması aslında rüya sahibinin bilinçaltında hissettiği büyük bir insan kitlesini ya da takipçiyi kaybetme korkusudur.

Rüyada bir kasabada gezmek:

Kasabada gezdiğimiz rüyalar yaşamımız ve çevremizde olanlarla ilgili çok fazla bilgi içeren rüyalardır. Çok ilginç olmasına rağmen bu rüyalar bazen gelecekten de haber verebilir ve başımıza henüz gelmemiş olaylar hakkında uyarı getirenlerdir. Örneğin, kasabada ilerlerken arkamızda duran her şey yaşadıklarımız, kapanmış sayfalar ve geçmişle ilgili iken önümüzde duran her şey henüz yaşamadığımız gelecek hakkında bilgi sunuyor olabilir. Rüyada bir kasabada yürürken önünde hoşuna gitmeyen bir obje, ürkütücü bir hayvan ya da büyük bir engel gören kişinin yakın gelecekte bir engelle karşılaşması olasılığı yüksektir.

 

Kasabada gördüğümüz köprüler daima yaşamımızdaki bağlantı noktalarıdır. Bir kişi rüyasında bir kasabada yürürken aslında bir köprüden geçme niyetindeyse aslında bir amaca ilerleyen yolda bir aracı ya da vesileye ihtiyaç duymaktadır ya da bir amaca ulaşmak aslında başka bir aşamayı atlatmaya (köprüyü geçmeye) bağlıdır. Rüyadaki köprü bazen bizi amacımıza ulaştıracak yaşam yolculuğumuz boyunca tanıştığımız bir kişiyi de temsil edebilir. Kasaba rüyalarından gelecek hakkında bilgi almak isteyen kişi rüya senaryosunda nelerle karşılaştığına ve önüne nelerin çıktığına bakmalıdır.

Rüyada karanlık bir kasaba görmek:

Rüyada karanlık bir kasabada bulunmak kasvetli bir yaşam tarzı ya da negatif düşüncelerle karartılmış bir yaşam hakkında bizi uyarır. Özellikle, karanlık ama büyük ve gökdelenlerle dolu bir kasabada bulunmamız çevremizdeki fırsatları göremediğimize ya da görmek istemediğimize işaret eder. Fakat bu tip rüyalar bazen bir ülkedeki ya da kasabadaki ekonomik krizlere ve iş imkanlarının kısıtlı olmasına da işaret edebilirler. Dolayısıyla, rüyanın senaryosuna bağlı olarak rüyayı anlamaya çalışmalıyız

Rüyada kasaba dışına çıkmak özgürleşmek, engellerin ortadan kalkması ve alışılmışın dışına çıkmayla tabir edilir. Bu rüyayı gören kişi bir süreliğine de olsa farklı olanı dener ya da farklı bir ortamda bulunur. Kasaba dışı bize ait olmayan bir mekanın temsilcisidir ve rüya sahibi ertesi gün kendine ait olmayan bir mekana ziyarette bulunur. Rüyada kasaba dışına çıkmak aynı zamanda hareket ya da faaliyet alanının genişlemesi, işleri bir aşama ilerletmek ya da kendi sularının dışına çıkarak farklı bir şeyleri denemekle ilgilidir.

Rüyada bir kasabadan başka bir kasabaya yapılan ziyaretler aslında başka insanların dünyalarına ya da bilinçaltlarına yaptığımız ziyaretlerdir. Bu rüyayı gören kişi kendi konfor alanının dışında bir mekana ziyarette bulunur ya da bilmediği bir iş konusunda araştırma yapma olasılığı vardır. Bazen bir kasabadan başka bir kasabaya gitmek yeni bir karar vermektir. Fakat bu karar daha önce yapılan hiçbir şeyle aynı olmayan, farklı kuralların ve farklı bir sistemin işlemesini gerektiren bir karardır. Rüya sahibi kararı verip seçimini yaptıktan sonra kendini bambaşka bir gerçeklikte, farklı bir mekanda ya da yeni bir sektörde başka bir şey yaparken bulur. Bu sektörde kurallar ve işleyiş rüya sahibi için bir önceki sektöründen çok farklı olacaktır.

Rüyanızı yazın:

bottom of page