top of page

Rüyada katil görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Bitiş

 • Milat

 • Düşman

 • Değişim

 • Pişmanlık

 • Tükenmek

 • Bitirmek

 • Enerji yitimi

 • Kabullenmek

 • Sonun gelmesi

 • Çıkmaz sokak

 • Sonlandırmak

 • Değişim korkusu

 • Yaklaşan değişim

 • Bitişin yaklaşması

 • Boyut değiştirme

 • Mekan değiştirme

 • Sonun başlangıcı

 • Paranın tükenmesi

 • Geçmişe set çekmek

 • Enerjinin sona ermesi

 • Kaynakların tükenmesi

 • Eskinin atılıp yeninin alınması

 • Bir şeyi çöpe atma zamanının gelmesi

Rüyada katil görmek ne anlama gelir?

Rüyada katil rüya sahibi için yaklaşan sonun temsilcisidir. Rüyada kendi katilini gören aslında kendisi için yaklaşan bir sonun sinyallerini almaktadır. Fakat bu son bazen kişinin hayatında birinin etkisi ya da gücüyle kapatılacak bir sayfa, bazen sadece bir değişimdir. Kişinin rüyasındaki katil aslında kişi için bu sayfanın açılmasına vesile olacak kişidir.

Rüyada katil zorla bitiren, bir süreci zorla erdiren ve rıza ya da izin sormadan bir sayfayı kapatan kişi ya da güçlerin simgesidir. Bu yüzden katil her zaman bir kişiyi temsil etmek zorunda değildir. Bazen devleti ya da devletin zorlayıcı kanunlarını, bir sistemi ya da yüksek mevkilerden gelecek kararları temsil edebilir. Kısacası katil, değişim ve bitiş sinyallerinin temsilcisi ve bu değişimin olmasında büyük rol oynayacak tüm gizli güçlerin simgesidir.

Katilli rüyalar aynı zamanda kontrol kaybıyla ilgili rüyalardır. Kişi kendi katiline bakıyor ise aslında gücünü ya da yetkisini elinden alacak kişiye bakmaktadır. Rüyada kişinin kendi katili onun için bir sayfayı kapatıp başka bir sayfanın açılmasına sebep ya da vesile olacak kişidir. Tanıdığı biri tarafından öldürülen kişi rüyasında kim tarafından ve nasıl öldürüldüğüne odaklanmalıdır. Çünkü rüyanın görülme biçimi aslında kişinin hayatına girecek bu değişimin nasıl olacağı konusunda ipuçları verir.

Rüyasında bir katil tarafından öldürüldüğünü gören büyük bir ihtimalle gücünü yitirir ya da o gücü ve yetkiyi başkasına kaptırır. Katil bazen düşman ya da rakibin temsilcisidir. Bu yüzden rüyada öldürülen iş hayatında bir işi ya da rütbeyi başkasına bırakmak zorunda kalabilir. Rüyada katilin nasıl bir öldürme taktiği uyguladığı kişi için bu güç kaybının nasıl yaşanacağına dair bilgi verir. Bu rüyayı gören kişi çevresindeki rakip ve düşmanların saldırılarına hazır olmalıdır.

Rüyada katil aynı zamanda bir sonu getiren, vesile olan, çağ ya da devir değiştiren kişinin temsilcisidir. Her ne kadar birçok kişi bu rüyayı ürkütücü de bulsa rüyada ölüm bazen sadece boyut ve mekan değişimidir ve katil de bu değişimi sağlayan kişinin temsilcisidir. Hatta bazen rüyada katiline bakan kişi hayatını değiştirecek belki de hayatını kurtaracak kişiye bakmaktadır. Değişim birçok kişi için konfor bozucu, acı verici ve zorludur fakat bu değişimden sonrası belki de rüya sahibi için daha iyi olacaktır.

Rüyada katilden kaçmak

Rüyada katilinden kaçan kişi aslında değişimden korkan ve yeniliğe hazır olmayan kişidir. Bir katil tarafından kovalanan kişiyi değişim çağırmaktadır fakat kişi değişmemek konusunda direnç gösterir. Değişim bazıları için rahatsız edici, konforu bozucu ve tam anlamıyla belirsizliktir. Bu yüzden kendini öldürmek için çabalayan bir katilden kaçan aslında eski ve alışmış olduğu bir sistemin değişmesinden kaçmaktadır.

Rüyada katilden kaçmak aynı zamanda eskiye bağlılık, güncellemelere ayak uyduramamak ve kişinin hayatında bir milat evresi olabilecek kadar büyük ve gerekli değişimlerden kaçmaktır. Bazen katilden kaçmak erteleme çıkmazında bocalamaktır. Kişinin hayatında çok önemli bir sürecin başlatılması gerekmektedir fakat rüya sahibi bu başlangıcı sürekli yarına erteler ve bahsettiği yarın bir türlü gelmez. Rüyasında katili tarafından yakalanan kişi için bir sonun başlangıcı artık gelmiştir fakat bu sondan korkmak gereksizdir.

Rüyada katil olmak:

Rüyada katil olmak bir sona vesile olmaktır. Bu rüyayı gören kişi kimi ya da neyi öldürdüğüne odaklanmalıdır. Bir böceği öldüren hayatındaki ufak tefek sorunlardan kurtulur, kendisine zarar verecek bir hayvanı öldüren kişi bir düşmanına galip olur ya da büyük bir sorunu hayatından çıkarır, zararsız bir hayvanı gereksiz yere öldürmek hayırsızdır ve sonu pişmanlık olacak bir iş yapmaya delalet eder. Rüyada bir insanı öldürmek ise hem kendi hem başkalarının hayatını etkileyecek bazı kararlar vererek bir sayfayı kapatmaktır.

Rüyada katil olmak kendiliğinden sonlanmayan bir sürecin güç kullanılmasıyla sona erdirilmesidir. Cinayet rüyalarında ölen ve öldürülen olmak üzere 2 taraf vardır. Ölen kişiler bu sonlandırılan süreçlerden etkilenen ve zarar görenlerdir. Öldüren kişi ya da kişiler (katiller) ise bu süreçleri sonlandıranlar ya da sonlandırılmasına yardımcı veya finansman olan kişilerdir. Rüyasında cinayet gören kişi artık bazı şeylerin sonuna gelindiğini bilmelidir.

Rüyada cinayet işlemek:

Rüyada cinayet işlemek rüya sahibi için güncelleme ve yenilik arzusuyla yanıp tutuşmakla ilgilidir. Fakat rüya sahibinin hayatına tüm bu yeniliklerin girmesi için öncelikle eski olanla vedalaşması ya da onları tamamen hayatından çıkarması gerekmektedir. Bazıları için cinayet işlemek bir şeyleri çöpe atmak, onlarla vedalaşmak ya da bazı güncellemeler için eski dosyaları tam anlamıyla silmek ya da yok etmeyle alakalıdır. Artık kullanılmaz hale gelmiş, demode olmuş, enerjisi tükenmiş ve işe yaramayan her şey unutulup yerine güncel olanları koyulmalıdır.

Rüyada cinayet işlemek bazıları için pişmanlıktır. Rüyasında bir ölüye bakan aslında kendisi tarafından sonu getirilmiş bir esere bakmaktadır. Bu durumda rüya sahibi öyle bir eylem yapmıştır ki geriye dönüp bazı şeyleri onarmasının imkanı yoktur ve bilinçaltı bunu bir cinayet olarak algılamaktadır. Belki de rüya sahibi öfkeyle kalkıp ziyanla oturmuş ve bu yüzden ya kendisi ya da biri zarar görmüştür fakat bu rüyayı görmüş ise durumu telafi etmek mümkün olmayacaktır.

Rüyada cinayet işlemek bazen gerçek hayatta sorun çözmek, bazı sorunları hayatta çıkarmak ya da gereksiz arkadaşlıkları bitirmekle alakalıdır. Rüyasında birini öldürdüğünü gören gerçek hayatta o kişiyle ilgili kafasını yoran bir sorunla vedalaşabilir ya da bazı şeylere artık kafa yormak zorunda kalmaz. Tanımadığı birini öldüren kişi kendisi için önemsiz fakat zihnini meşgul eden bazı görev ya da sorumlulukları üzerinden atar.

Rüyasında tanıdığı birini öldürdüğünü gören için o kişiyle ilgili bir sayfayı bir daha asla açmamak üzere kapatır ya da o kişiyle vedalaşır. Bazıları için bu rüya öldürülen görülen kişiyle bağları koparma, iletişimi kesme ya da mekan değiştirme anlamına gelebilir. Rüyada öldürmek gerçek hayatta yolları ayırmaktır. Rüyada ölen kişi gerçek hayatta giden kişidir. Örneğin, rüyasında iş yerindeki müdürün öldüğünü gören kimse uyandığında ya da tez zamanda müdürün işten çıktığı haberini alabilir. Rüyada ölen kişi aslında rüya sahibinin hayatından çıkmıştır ya da mekan değiştirmiştir. Rüyasında sevgilisini öldürdüğünü gören kişi sevgilisinden ayrılabilir.

Rüyada bir çocuğu öldürmek gerçek hayatta yeni açılan bir sayfanın henüz olgunlaşma sürecine bile girmeden sona erdirmektir. Can çekişen ve sonunda ölen bir çocuk henüz yeni olgunlaşmaya başlayan bir süreçte bir şeylerin yolunda gitmemesinden dolayı bu süreci sonlandırmaya delalettir. Bu rüyayı daha iyi yorumlamak isteyen kişi çocuğun yaşına odaklanmalıdır çünkü çocuğun yaşı sürecin ne kadar önce başladığı konusunda ipuçları sunar. 1 yaşında bir çocuğun ölmesi 1 yıl önce başlayan bir sürecin sonuna gelmektir.

Rüyanızı yazın:

bottom of page