top of page

Rüyada kavun görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Nasip

 • Rızk

 • Para

 • Ödül

 • Refah

 • Sürpriz

 • Huzur

 • Sağlık

 • Mutluluk

 • Hediye

 • Haber

 • Müjde

 • Kazanç

 • Kaynaklar

 • Kazanımlar

 • Elde etmek

 • Tatmin olmak

 • Bolluk bereket

 • Haneye rızk girişi

 • Kazancın artması

 • Alacak verecek işleri

 • Eksiklerin giderilmesi

 • İhtiyaçların karşılanması

 • Haneye para giriş çıkışı

Rüyada kavun görmek ne anlama gelir?

Rüyada kavun ya da kavunlar yaşamın bize sunduğu güzel bir hediyenin temsilcisidir. Geçmişte yapılanların güzel sonuçlarını bugün almak, nimetle ödüllendirilmek ve güzel haberler almakla ilgilidir. Rüyada özellikle güzel ve sulu kavun görmek ve bu kavundan yemek kişinin çok hoşuna gideceği şeyler yaşayacağının müjdecisidir. Bu, yeni bir ilişkinin çiçeklenmesi, gebe kalma veya zenginlik veya maddi başarı kazanma olabilir. Eğer kadınsanız, hamile olduğunuzda kavun rüyası görebilirsiniz ki bilinçaltınız sizi verimli bir şekilde uyarır.

 

Rüyada kavun ya da kavunlar “yaşamın bize sunduğu nimetler” sembolüdür. Kavun gördüğümüz rüyalar aynı zamanda kazanımlar, sahip olduğumuz haklar ve bize ait olan her şeyi temsil ediyor olabilir. Rüyada birinin bize kavun sunması en genel anlamı itibariyle birinden gelecek menfaat, para ya da alınacak iyiliktir. Hiç kimsenin sunmadığı fakat rüyada yememiz mümkün olan kavun ya da kavunlar ise yaşamın bize sunduğu nimet ya da fırsatları temsil eder. Kavun gördüğümüz rüyaları daha iyi yorumlayabilmek için kavunların renklerine ve ne kadar çok olduklarına dikkat etmeliyiz.

 

Rüyada kavun genellikle olumlu anlamlar içerir ve aynı zamanda bolluk-bereket sembolüdür. Rüyasında çok fazla kavun olduğunu gören kişi için aslında ortalıkta o kadar çok fırsat vardır ki bu fırsatları belki de görememektedir. Özellikle, güzel ve olgun kavunları rüyada görmek oldukça olumlu anlamlar içerir. Bu rüya sahibi için hala bir şeyleri başarmak mümkündür hatta tam zamanıdır. Fakat olgunluktan çıkıp yumuşamaya ve çürümeye başlamış kavunlar bize bilinçaltımızdan gelen “vakit geçmeden bir şeyler yap” mesajıdır.

 

Rüyada kavun tüm bunların yanı sıra pozitif düşünce tohumları ve enerji sembolüdür. Bu rüyanın sahibi yaşamına bolluk bereket getirmek istiyorsa ihtiyaç duyduğu tüm materyaller ve enerji aslında elinin altındadır. Bu materyalleri kullanarak kazanç elde edebilir. Rüyasında kavun gören kişiye büyük bir fırsat sunulur ve bu fırsatı kabul ederse nasiplenir. Fakat rüyada gördüğümüz ya da bize sunulan kavunlar çürük ya da kötü görünümlü ise bu hayırsız bir işe ya da sonunda zarar göreceğimiz bir teklif almaya işaret eder.

Rüyada kavun kesmek

Rüyada kavun kesmek ve kesilen bu kavundan bir dilim almak ve yemek bir işten kar ya da pay almak ve menfaat sağlamakla ilgilidir. Bazen kesilmiş bir kavundan büyük bir dilim almak mirasa konmaya ya da bir projeden büyük pay almaya, ortaklıktan fayda sağlamaya işarettir. Kavun kesip dilimleri paylaştıran birine para ya da menfaat sunar. Bu rüya sahibi bazen ortaklarıyla iyi anlaşır ve mal ya da para paylaşımını sorunsuz bir şekilde halleder. Kavun kesip dilimlerden almak aynı zamanda yatırımlardan pay almaya ve kazanç elde etmeye işaret eder.

Rüyada kavun yemek:

Rüyasında kavun yiyen kişi yediği kavunun tadına dikkat ederek rüyasını yorumlamalıdır. Rüyasında yediği kavunun tadını ya da görüntüsünü beğenen kişi daima hoşuna giden bir şeyle müjdelenir ya da kendine bir şey katar. Fakat yediği kavunun kötü tatlı ya da görünümlü olduğunu görenin hayatına yeni bir dert girer ve bu dertle uğraşmak zorunda kalır. Çürük kavun yiyen kişi ya kötü bir olay yaşar, söz işitir ya da sonunda ziyan edeceği bir işe girişir. Kötü tadı olan bir kavunu yiyip kusan kişi bir işe başlar başlamaz bundan zarar göreceğini anlayarak vazgeçer.

 

Rüyada kavun yediğini görmek nasiplenmek, mal satın almak ya da yaşamdaki tüm kazanımlarımızla ilgilidir. Rüyada yediklerimiz refah ve zenginliği sembolize ediyor da olabilir. Çok fazla kavun yiyen kişinin serveti ya da bilgisi artar. Başkasının verdiği bir kavunu yiyen kişi kendisine kavun veren kişiden ya da o kişiyle aynı ismi taşıyan birinden bir fayda görür ya da bir teklif alır. Verilen kavunun tadı ya da görüntüsü güzelse hayırlı bir tekliftir. Aksi taktirde bu tekliften uzak durmak gerekir.

Rüyada birine kavun vermek:

Rüya sahibi rüyasında birine kavun veriyorsa birine bir teklifte bulunur ya da bir konuda yardımcı olmaya çalışır. Bazen birine kavun vermek yükü hafifletmek ya da bir işi başkasına devretmeye işarettir. Bu rüyalar aynı zamanda paylaşmak ya da hediye vermekle alakalı olabilirler. Birine tadı güzel bir kavun veren kişi bazen o kişiye yardımda bulunur, hediye alır ya da para verir. Verilen kavunun tadı kötü ise o kişiye kırıcı bir harekette bulunma olasılığı vardır.

 

Rüyada kavun yemek bazen eksiklerin tamamlanması ve doyuma ulaşmayla ilgili bilgi getirir. Güzel bir kavun yiyen aradığını bulur, eksik olan para tamamlanır ya da bir ihtiyaç giderilir. Tadı kötü bir kavun yiyen ise tam tersine umduğunu değil ummadığını alır ve bir işten hoşnut kalmaz. Bazen tadı kötü bir kavun yemek faydasız meşguliyet ya da sonu zarar olacak bir işe girişmekle ilgilidir.

Rüyada görülen kavunlar aynı zamanda yaşamımıza giren tüm rızık ve kazanımlar, ihtiyaçların karşılanması, eksiklerin giderilmesi ile ilgilidir. Bazıları için rüyada görülen kavunlar ihtiyaç duyulan para ya da kaynakları elde etmeyle ilgilidir. Çok güzel kavunlar görene çok güzel bir teklif, fırsat ya da para sunulur. Kavunların fazla miktarda olması sunulan teklif ya da paranın fazla olması, yiyeceklerin çok az ya da yetersiz olması kaynak ya da para eksikliğine işaret eder. Rüyada kavunlar kendimize kattığımız, kazandıklarımız ve elde ettiklerimizi temsil eder.

 

Rüyada görülen kavunlar bazen hasret duyduklarımız, istek ve arzularımız ya da giderilmesi gereken ihtiyaçları temsil eder. Çok güzel görülen kavunlara bakmak fakat bu kavunlardan yiyememek hala amaçlarımıza ulaşacak seviyeye gelmediğimizi bize hatırlatır. Masanın yakınında olup kavunlardan yiyemeyen fakat yemeyi isteyen kişi arzularına çok yakındır fakat bir sebepten dolayı arzusuna kavuşamamaktadır. Uzakta güzel kavunlar gören kişinin hayallerinin gerçekleşmesine hala zaman vardır.

Rüyada görülen kavun dilimleri aslında hak sahibi olduğumuz her şeyin temsilcisi olabilir. Rüya sahibine bir dilim kavun sunuluyor ise güzel bir iş için ortaklık teklifi alınması olasılığı vardır. Bu tip rüyaların yorumuna daima numerolojik değerler eklenmelidir. Örneğin, 4 dilimli bir kavundan 1 dilim almak 4 kişiyi ilgilendiren bir projeden pay almaya delalet eder. Yine bu şekilde görülen rüyada eğer hatırlanıyor ise kaç dilim olduğuna ve kişinin aldığı dilimin ne kadar büyük olduğuna işaret eder. Kavun dilimleri genellikle paylaşılan malların ve paranın sembolüdür. İkiye bölünmüş bir kavunun yarısını yiyen kişi bir projenin yarısına sahip olur ya da yarısını alarak ortaklıktan çıkar.

Rüyada çürük kavun görmek bilinçaltımızın inşa ettiği “kaçırılmış fırsat, zamanı geçmiş, demode olmuş, kullanılmaz hale gelmiş, geç kalınmış ya da kullanım süresi dolmuş” objelerin sembolüdür. Bu rüya bazen bilinçaltının oluşturduğu “yaşlanmış olma ya da vakti geçmiş olma” sembolü de olabilir. Rüyasında kendisine çürük kavun sunulan birine gerçek hayatta öyle bir teklif sunulur ki bu teklifi almak için ya çok geç olmuştur ya da teklifin faydalı olacağı dönem sona ermiştir ve bu tekliften rüya sahibine hiçbir hayır gelmeyecektir.

 

Çürük kavun aynı zamanda geç kalmış olmanın ya da bir şeyin zamanının artık dolduğunun ve rüya sahibine fayda sağlamadığının göstergesidir. Bu rüya bazıları için yaşlanma korkusu, kadınlar için menopoz korkusu ya da bazıları için bir fırsat için yaş sınırını aşmış olmanın korkusunu yansıtıyor olabilir. Kısacası, rüyasında çürük kavun gören kişi bir şey için çok geç olduğunu düşünmektedir. Bazen, çürük kavun ya da kavunlar yakın geçmişte çok büyük bir fırsatın bugün fırsat bile olmadığının hatırlatıcısıdır. Kendisine çürük kavun sunulan kişi bir şey için geç olduğunu anlamalıdır.

Rüyada henüz olgunlaşmamış fakat sağlıklı bir şekilde olgunlaşma sürecinde olan kavunlar görmek genellikle hazırlık ya da oluşum süreçlerine, bazen iyi giden hamileliğe işaret eder. Olgunlaşmamış kavun ya da kavunların kişiye sunulduğu rüyalar bir şeyin henüz zamanının olmadığı konusunda uyarı getiren rüyalardandır. Bu rüyalar bize adeta bilinçaltımızdan gelen “bekle, zamanı değil” mesajları gibidir. Kişinin bir amaca ulaşması mümkün olsa da hala eksik olan bir şeyler vardır ve eksik olanların tamamlanması gerekmektedir.

 

Rüyada olgunlaşmamış kavunlar aynı zamanda bir büyüme süreci ile ilgili bilgi getirirler. Henüz olgunlaşmadan koparılan kavunlar bazen kötü giden hamileliğe hatta haneden bir kadının kürtaj yaptırmasına işaret edebilirler ve hayırsız rüyalardır. Olgunlaşmakta olan fakat güzel kavunlar güzel ve hayırlı evladın hamileliğine delalet eder. Olgunlaşmamış fakat yan yana duran iki kavun bazen ikiz bebeklerin yolda olduğunun işaretçisidir. Olgunlaşmamış fakat sorunlu veya şekil bozukluğu olan kavunlar ise hamilelik sorunlarının göstergesi olabilir.

 

Olgunlaşmamış kavunlar her zaman hamileliğe işaret etmek zorunda değildir. Bazen henüz olgunlaşmamış bireylere, evdeki çocuklara ya da ergenlik dönemindeki kişilere de işaret edebilirler ve bu kişilerle ilgili gizli bilgiler verebilirler. Örneğin, olgunlaşmamış bir kavunun yere düşmesi haneden bir çocuğun kaza geçirmesine ya da başına kötü bir şey gelmesine işaret edebilir. Olgunlaşmamış birçok kavunun yere düşmesi en genel anlamıyla henüz olgunlaşmamış bir sürecin sonlandırılması ile ilgilidir.

 

Rüyada kavun toplamak:

 

Rüyada kavun toplamak geçmişte yapılanların karşılığını almaya delalet eder. Güzel kavunlar toplamak en genel anlamı itibariyle güzel sonuçlar almak, kötü ya da çürük kavunlar toplamak ise kötü sonuçlar almaya işarettir. Rengarenk kavunlar görmek ve bunları toplamak bolluk, bereket ve zenginlikle mükafatlandırılmaya delalet eder. Bu rüyanın sahibi güzel bir iş teklifiyle karşılaşabilir ya da bir yerden para alması olasılığı vardır. Kavunları toplarken yere dökmek israfa, vaktin ya da enerjinin boşa harcandığına karşı uyarıdır. Yere düşen her güzel kavun aslında rüya sahibinin kaybettiği bir şeyin ya da kaçırdığı bir fırsatın temsilcisidir.

 

Rüyada ısırılmış kavun ya da kavunlar görmek:

 

Rüyada ısırılmış kavun ya de kavunlar başkalarının başlayıp bitirmediği işlere ya da israfa delalet ederler. Güzel fakat ısırılmış kavunlar görmek en genel anlamı itibariyle bir şeyi boşa harcamaya ya da bir fırsatı gereksiz yere kaçırmaya işaret eder. Isırılmış kavunlar bazıları için ziyan olan enerji, kaynak ya da paraya da işaret edebilir. Bir başka deyişle, ısırılmış kavun rüyaları hayırsız rüyalardandır ve boş yere kaybettiklerimiz hakkında bize bilgi sunarlar.

Rüyanızı yazın:

bottom of page