top of page

Rüyada kaza geçirmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Şok

 • İflas

 • Mola

 • Engel

 • Sorun

 • Aksaklık

 • Duraksama

 • Ani değişim

 • Hata yapmak

 • Kontrol kaybı

 • Hızın azalması

 • Radikal değişimler

 • Hazırlıksız yakalanmak

 • İşlerin askıya alınması

 • Evdeki hesabın çarşıya uymaması

Rüyada kaza yaptığını görmek ne anlama gelir?

Kaza gördüğümüz rüyalar bize yaşam yolculuğumuzda yolumuza devam edebilmek için aklımızdan çıkarmamız gereken çok sayıda endişemiz olduğunu hatırlatır. Özellikle trafik kazası rüyaları yaşamımızın gidişatını, yavaşlatıcı ve hayatta ilerlememizi engelleyen her türlü engel ya da olayı temsil edebilirler. Giden bir aracın ya da yürüyen bir kişinin kaza sonrası rüyasında aniden durması en genel anlamı itibariyle duraksama ve aksaklık göstergesidir.

Bazı psikologların bakış açısına göre kaza rüyaları “güvenlik endişesi” sembolüdür. Freud'a göre, kazalar hedefler anlamına gelir. Kaza, belirli bir zaman ve yerde, belirgin veya kasıtlı bir sebep olmaksızın gerçekleşen, belirgin, tanımlanabilir, garip, sıra dışı ve istenmeyen bir durum ya da eylemdir. Kazanın rüyada görülmesi bu durumun duygusal durumunuzla bağlantılı olduğu anlamına gelir. Bu rüya genellikle olumsuz bir endişe durumunu ifade eder.

Kaza yaptığımız rüyalar aynı zamanda bizi sınırlandıran, ilerlememizi engelleyen her olayın, her bireyin ya da her çekirdek düşüncenin temsilcisi olabilirler. Bir kaza sonucu rüyasında duran kişi öyle bir durum yaşar ki bir yönde ilerleyişi aniden durur. Aslında rüyamızda gördüğümüz kaza hızımızı azaltan, bizi durduran şeyin ta kendisidir. Bazen rüyadaki kazanın oluş biçiminde arketipsel bilgiler ya da bir olayın oluş biçimine dair ipuçları gizli olabilir.

En genel rüya yorumculuğuna göre kaza aksilik ya da aksaklık sembolüdür. Bir çok rüya yorumcusuna göre umulmadık olaylar, beklenmeyen aksilikler ya da engelleri temsil eder. İç güdüsel olarak yaşamda ileri gitmek isteyen rüya sahibinin ilerleyişini durduran her aksilik ya da engel rüyasında ona kaza olarak görülebilir. Örneğin, bir trafik kazası geçirip varmak istediği yere varamayan kişinin amacına giden yolda bir engelle karşılaşması mümkündür.

Bazı durumlarda rüyada görülen kaza görülmez saldırganlık ya da bize karşı hamle yapacak bir saldırgan arketip sembolüdür. Bu durumda kaza yapmamıza yol açan bir diğer araç aslında yaşam yolculuğumuzda hızımızı azaltan bu rakip ya da düşmanı temsil etmektedir. Bu rüyayı çok iyi irdeleyen kişi kazanın oluş biçiminde bu düşman arketiple ilgili bazı bilgilerin gizli olduğunu anlayabilir. Örneğin, büyük bir kamyonun bize çarparak durdurduğu rüyalarda kamyon kendi aracımızdan büyük ise düşmanın bizden daha güçlü, eğer rakipse rakibin daha tecrübeli ve kapasitemizi zorlayacak bir birey olduğunu anlamalıyız. Bir bisikletin bize çarpması durumunda ise engelin kapasitemizi zorlamayacak kadar küçük olduğu sonucuna varabiliriz. Rüyada bize çarpan aracın büyüklüğü, küçüklüğü ya da diğer bilgileri aslında önümüze çıkan düşman ya da engelin sahip olduğu sıfatlarla ilgili ipuçlarıdır.

Toplu taşıma araçlarıyla yanımızda başkaları varken yaptığımız kaza rüyaları genellikle kendimizin dışında başka insanların da etkilendiği olay ya da engellere vurgu yapar. Yaşamımızda karşılaştığımız tüm bu engel ve aksaklıklar yol arkadaşlarımızı, sevdiklerimizi ya da rüyada taşıt aracının içinde bulunduğumuz kişileri etkileyecek büyüklüktedir. Örneğin, rüyasında bir arabada iş arkadaşlarıyla birlikte bir yere giderken kaza yapan kişinin karşısına çıkan bir engel hem kendisini hem de iş arkadaşlarını etkileyecek bir olaydır.

Rüyada kaza geçirdiğini görmek:

Rüyada bir kaza geçirdiğini görmek yaşamın ilerleyişindeki aksamalar ya da bazı engellere takılmaya işarettir. Kendimizi bir zincirleme kazada gördüğümüz rüyalar bir olayın merkezinde kalmamız ya da kendimizi bir çıkmazda bulmamızla ilgili olabilir. Bu rüyalar aynı zamanda başkalarının da yaşananlardan etkileneceğinin altını çizer. Talihsiz bir olay yaşamak ve amaca giden yolda hızını kaybetmek olasılığı bu rüyayı gören kişi için daima vardır.

Kaza geçirdiğimiz rüyalar tüm bunların yanı sıra kontrol kaybı teması içerirler. Rüyada kazanın oluş biçimi ve nasıl bir taşıt aracının kazaya karıştığı iyi yorumlanırsa aslında bu rüyalarda arketipsel ya da durumsal bilgilerin gizli olduğu anlaşılacaktır. Örneğin, rüya sahibine büyük bir kamyonun çarpması çok büyük bir engele takılmaya işarettir. Burada, bilinçaltımızın yapmaya çalıştığı kamyonun büyüklüğünü karşılaştığımız engelin büyüklüğüyle bağdaştırarak bize mesaj vermektir. “Büyüklük” bu rüyada sadece bir sıfattır.

Kaza bazıları için bir yolun sonu, çıkmaz sokak ya da mevcut sistemin artık işlemez hale gelmesiyle ilgilidir. Kaza sonrası bir aracın kullanılmaz hale gelmesi rüya sahibi için bir nevi son ve bitiş çizgisidir. Bu rüyanın sahibi amacına ulaşmak için sahip olduğu aracı adeta kaybetmiştir. Dolayısıyla, amaca ulaşmak için kendisine ya yeni bir araç bulmak zorunda kalır ya da yepyeni bir başlangıç yapacaktır.

Rüyada ev kazası görmek:

Ev kazası rüyaları çok farklı şekillerde yorumlanmalıdır. Kazanın kimin başına geldiği, hangi odada olduğu, hangi eşyaların rüyada görüldüğü bütünsel olarak yorumlanmalıdır. Örneğin, yukarıdan yere düşerek zemine çakıldığımız rüyalar seviye ya da rütbe kaybı, bazen iflas, bazen de para kaybıyla ilgili durumlar yaşamamıza delalet edebilir. Yukarıdan bir şeyin üzerimize düşmesiyle ilgili ev kazası rüyaları umulmadık bir tehdit ya da tehlikenin bir anda hızımızı azaltmasıyla ilgilidir.

Merdivenden düşme kazaları genelde kademe kademe düşüşe geçeceğimiz süreçler hakkında bilgi verir. Rüyada gördüğümüz merdivenin her basamağı bizim için bir süreç ya da aşama temsilcisidir. Basamaklarından hepsinden geçerek düştüğünü ve zemine indiğini gören kişi en kötüyü görür, zemine vurur ya da iflas edebilir. Bu kişi bir süre sonra sil baştan yapmak zorunda kalacaktır.

Rüyanızı yazın:

bottom of page