top of page

Rüyada kedi görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Ego

 • Detay

 • Haber

 • Kadın

 • Hisler

 • Enerji

 • Çocuk

 • Olaylar

 • Bencillik

 • Duygular

 • Kıskançlık

 • Kız çocuğu

 • Ani değişimler

 • Güçsüz düşman

 • Ufak tefek meseleler

 • Bir kadından gelecek haber

Rüyada kedi görmek ne anlama gelir?

Rüyada kedi yaşam yolculuğumuzda karşımıza çıkan ufak tefek ayrıntılara ya da önemsiz arketiplere değinir. Bazen yaşamımızda beliren ufak değişimler, hareketlenmeler, çocuklarla ilgili durumlar ya da arka planda kalan önemsiz kişilerle ilgili detaylar bize rüyada kedi kılığında görünürler. Kısacası, kedi önemsiz bir ayrıntılar üzerinde durur fakat yine de bu önemsiz ayrıntılar rüya sahibinin yaşamının bütünselliğini etkilemektedir.

Kedi gördüğümüz rüyaların senaryosuna, kedinin hareketlerine ve rüya sahibi ile arasında ne geçtiğine bakmamız gerekir. Çünkü rüyadaki kedi gerçekte rüya sahibinin yaşamında var olan ufak bir ayrıntı ya da enerjiyi temsil eder. Dolayısıyla kedinin rüyadaki davranış biçimi ile kişinin yaşamındaki bu ayrıntı arasında mutlaka benzerlikler görülür. Örneğin, yolda yürürken bize saldıran ya da tırmalayan bir kedi daima yaşam yolculuğumuzda ilerlerken karşılaşacağımız ufak bir engeli temsil eder. Sevimli, uysal ve okşadığımız bir kedi ise yaşamımızda var olup bize hiçbir zararı dokunmayan hatta bize huzur veren ufak tefek ayrıntıları temsil eder.

Hayvan gördüğümüz rüyalar esasında yorumlanması en zor rüyalardandır. Rüya tabirciliğinde bir hayvanın yorumlanması o hayvanın genel özelliklerine bağlı olarak yapılır. Dolayısıyla, kedi gördüğümüz rüyalarda kedinin karakteristik özellikleri, davranışları ve rüyanın senaryosu hesaba katılmalıdır. Çok güzel ve bize huzur veren bir kedi daima yaşamımızdaki gizli potansiyelleri, pozitif enerjiyi ve yaşamımızda var olan arka plan oyuncularının bize verdiği desteği simgeler. Sinsi, saldırgan ya da hırçın bir kedi ise yaşam yolculuğumuzdaki kavgacı, kıskanç ya da ayağımızı kaydırmaya çalışan arkadaşlar veya yolumuza çıkan engellerin temsilcidir.

Kedi-köpek rüyalarıyla ilgili bilinmesi gereken bir arketipsel gerçek ise kedinin daima dişil enerjiyi köpeğin ise eril enerjiyi yansıttığıdır. Dolayısıyla kedi bir çocuğu temsil ettiğinde bu çocuk büyük bir ihtimalle kız çocuğu, köpeğin temsil ettiği çocuk ise erkek çocuğudur. Yine buna benzer bir şekilde bir düşmanı temsil ettiğinde kedinin işaret ettiği düşman bir kadın köpeğinki ise erkektir. Aynı zamanda kedi-köpek rüyalarında köpek daima daha güçlü ve daha yırtıcı bir düşmanı temsil ederken kedi bizi yok edecek kadar gücü olmamasına rağmen sadece sinirimizi bozacak ya da önümüze ufak bir engel çıkararak bize ufak çaplı zarar verebilecek tüm kişi ya da engelleri temsil edebilir.

Rüyada kediyi yorumlamak için aynı zamanda rüya sahibinin kedi hakkındaki hisleri ve düşünceleri de dikkate alınmalıdır. Kedinin şirin ve sevimli bir hayvan olduğunu düşünen biri için rüyada sevimli bir kedi daima yaşamımıza neşe katacak ufak tefek ayrıntıların sembolüdür. Fakat kedi sevmeyen ya da kediden korkan biri için yavru da olsa bir kedi görmek bazen ufak bir engeli ya da karşımıza çıkacak bir kadın düşmanı da temsil edebilir. Bir kedini tırmalaması düşmandan gelecek ufak fakat yok edici olmayan bir hamleye işaret eder. Bir düşmanı temsil ettiğinde rüyadaki köpek daima güçlü bir düşman kedi ise bizi yenmeye gücü yetmeyecek fakat işimizi zorlaştıracak bir düşman ya da ufak bir engeldir.

Rüyada yavru kedi ya da yavru kediler görmek

Tüm yavru hayvanlar gibi kedi yavrusu rüyasının özünde de “bebeklik çağı” teması yatar. Fakat bu rüyanın altını çizdiği bebeklik çağı daima bir bebekle ilgili olmak zorunda değildir. Bazen yeni bir fikir ya da projenin doğumuna işaret edebileceği gibi yeni bir problemin doğuşuna da işaret edebilir. Eğer rüyada görülen yavru kedi şirin, sevimli ve zararsız ise daima yenilenen enerjinin ve yaşamımızda açtığımız pozitif sayfaların temsilcisidir.  Fakat saldırgan, huysuz ya da bize kendimizi kötü hissettirecek bir yavru kedi ya da kara kedi yavrusu uğursuz ya da olumsuz bir sürecin başlangıcına işaret eder. Bu rüyayı daha iyi yorumlamak için rüyanın senaryosuna ve yavru kedi ile rüya sahibi arasında ne geçtiğine bakılmalıdır.  

Rüyada kedi tarafından ısırılmak:

Rüyada kedi tarafından ısırılmak düşmandan gelecek bir hamle ya da zarara delalet eder. Fakat kedi her zaman rüya sahibi için güçsüz düşmanı temsil eder. Dolayısıyla kedi tarafından ısırılmak daima kişinin istikrarını ya da itibarını sarsamayacak kadar güçsüz bir hamleye işaret eder. Hayvan saldırısı ya da köpek tarafından ısırılma rüyalarında daima düşmandan gelecek bir saldırı ya da zarar teması yatar. Fakat rüyada kedi tarafından ısırılmak bu saldırının dozunun düşük olması ve alınan zararın ciddi olmamasına delalet eder. Bir başka deyişle köpek ısırması daima güçlü bir düşmandan gelecek hamlenin kişinin istikrarını sarsmasını temsil ederken kedi ısırması düşmanın güçsüz bir hamlesi olarak yorumlanmalıdır. Rüyadaki kedi ufak tefek ayrıntılar, önemsiz meseleler ya da bize zarar veremeyecek kişileri temsil eder. Dolayısıyla rüyadaki kedinin ısırması önemsiz olmasına rağmen rüya sahibinin sinirini bozacak bazı işlerle uğraşmaya da işaret edebilir.  

Rüyada kedi saldırısı:

Rüyada kedi güçsüz ve bize zarar vermeye gücü yetmeyecek bir düşman ya da sinsi bir arketiptir. Dolayısıyla, kedi saldırısı düzenimizi bozmaya gücü yetmeyecek hafif bir düşman hamlesi, bazen dedikodu ya da sinsi bir hamleyle kariyerdeki koltuğumuzu sallama teşebbüsünü temsil eder. Bu rüyanın sahibi düşmanının kendisini yerle bir edemeyeceğini bilmelidir fakat yine de dikkatli olması gerekir. Bazen rüyada kedi saldırısı yaşam yolculuğumuzda ilerlerken karşımıza çıkan ufak ve aşılabilecek bir engeli temsil eder. Kedi saldırısında kan aktığını gören bir miktar para kaybeder.

Rüyada kediyle dövüşmek kendimizden güçsüz bir düşman ya da hasımla münakaşaya girmek veya çatışma yaşamaya delalet eder. Bazen kedi yaşça küçük bir düşmanı, bazıları için maddi anlamda güçsüz bir rakibi ya da bir erkek için kadını temsil ediyor olabilir. Dolayısıyla kediyle dövüşmek her zaman fiziksel, maddi ya da ruhsal anlamda kendimizden güçsüz bir rakibi karşımıza aldığımız anlamına gelir. Bir erkek için kediyle savaşmak ya da kediyi dövmek kadına şiddete ya da bir kadın rakibi etkisiz hale getirmeye delalet edebilir. 

Rüyada kediden kaçmak ufak tefek meseleleri ertelemek ya da başa çıkmamız mümkün bazı korkulardan kaçmaya delalet eder. Aslında kedi her zaman yenebileceğimiz düşmanın ya da üstesinden gelebileceğimiz korkuların veya sorunların temsilcisidir. Dolayısıyla rüyasında kediden kaçan aslında üstesinden gelebileceği bir sorundan gereksiz yere kaçar. Bazıları için kedi bir kadın düşmana ya da kendinden güçsüz bir hasıma işaret eder. Kediden kaçan ise bu kadından ya da güçsüz düşmandan kaçmaktadır. Bir erkek için kediden kaçmak bir kadınla ciddi bir ilişkiden ya da evlilikten kaçmaya da işaret edebilir.

Rüyada kedi öldürmek en genel anlamı itibariyle bir düşmanı yenmektir. Fakat kedinin temsil ettiği düşman daima kendimizden güçsüz bir düşmandır. Kedi bazen yenebileceğimiz korkularımızı ya da üstesinden gelebileceğimiz ufak tefek meselelerin temsilcisidir. Dolayısıyla rüyada kediyi öldürmek bu korkuları yenmektir. Fakat bu rüya kişinin kediye bakış açısına göre iki farklı şekilde yorumlanabilir. Kediden korkan ya da kediyi sevmeyen birinin bu rüyayı görmesi, veya kedinin saldırgan veya korkunç bir kedi olması durumunda onu öldürmek daima bir düşmanı ya da engeli bertaraf etmek ve düşmana galip gelmektir. Fakat sevimli ya da zararsız bir kediyi öldürmek genellikle pişmanlık ya da sonunda pişman olunacak bir şey yaparak ilerde buna üzülmeye işarettir.

Rüyanızı yazın:

bottom of page