top of page

Rüyada keman görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Aşk

 • Jest

 • İltifat

 • Sanat

 • Harmoni

 • Duygular

 • Ortaklık

 • Güzellik

 • Zarafet

 • Romantizm

 • Sanat eseri

 • Düşünceler

 • Eşlik etmek

 • Kombinasyon

 • Güzel sözler

 • Ortak çalışma

 • Güzel haberler

 • Güzel duyumlar

Rüyada keman görmek ne anlama gelir?

Rüyada keman görmek ya da keman sesi duymak bilinçaltımız tarafından oluşturulan “yaşamımızdaki yükselen sesler” metaforudur. Aslında rüyamızdaki tüm enstrümanlar gibi keman da yaşam yolculuğumuzda karşımıza çıkan kişiler ve bu kişilerden duyduğumuz sözler, aldığımız duyumlar ya da şikayetler hakkında bilgi getirir.

 

Elegan enerji ve romantizmin sembolü olarak görülen bu telli çalgı aynı zamanda aşk hayatımıza dair bazı duyumlar almamıza ya da partnerimizden gelecek romantik mesajlara da işaret edebilir. Rüyada bir kemanla romantik müzik çalındığını duyan kişinin partnerinden güzel ve romantik sözler işitmesi olasılığı vardır. Fakat bir kemanla kulak tırmalayıcı bir müzik çalındığını duyan kişinin sevdiğinden kötü, kırıcı ya da hoşuna gitmeyecek sözler duyar.

Rüyada keman çalmak

Rüyada kemanla güzel müzik yapılması ve bu müziği dinlemek jest, iltifat, güzel haberler ve başkalarından duyulan güzel sözlerle ilgilidir. Rüyada bir kemanın kulak tırmalayıcı ya da kötü mü çıkardığını duymak ise kötü duyumlar, şikayetler ve tadımızı kaçıracak sözlerin sembolüdür. Bu tip rüyaların daha iyi yorumlanabilmesi için kemanla yapılan müziğin bizde hangi duyguları uyandırdığına bakmalıyız.

 

Rüyada kemanla güzel bir melodi oluşturulması ve bu melodiyi dinlemek iyi ruh haline, kötü gidişatın düzelmesine, güzel grup çalışmaları ve uyumlu kişilerle haşır neşir olmaya ve ruhsal uyuma işarettir. Ancak iç karartıcı ya da hüzünlü bir melodiyi dinlemek kötü haber almaya, iş ortamında uyumsuz kişilerle çalışmak zorunda kalmaya ve dolayısıyla içsel huzursuzluğa işaret eder. Rüyada duyduğumuz keman melodisi aslında iç dünyamızın ve ruh halimizin yansımasıdır. Dolayısıyla kulak tırmalayıcı kötü bir müzik çalınması bir organizasyonun yapı taşlarının eksik olması ya da gruba uyumsuz üyelerin varlığına işaret eder.

 

Keman rüyaları genellikle iyi yönetim, kontrolün sağlanması ve çok başlılığın ortadan kalkmasının simgesidir. Farklı enstrümanların oluşturduğu güzel bir melodi ve kemanın da bu melodinin bir parçası olması daima kontrolün sağlanmasına, aranan liderin bulunmasına ya da fikir ayrılıklarının ortadan kalkarak bir grup çalışmasında ilerleme kaydetmeye işaret eder. Yine buna benzer bir şekilde kötü ya da uyumsuz müzik oluşturulması ise bir organizasyonda bazı yapı taşlarının çalışmadığına ya da gruba uyum sağlayamadığına, bir şirket sahibi için şirketine uyum sağlayamayan bazı elemanlar olduğuna ya da söz konusu organizasyona uyumsuz bir şeyler olduğuna işaret eder.

Rüyada keman çalmak:

Keman çaldığımız rüyalar iç dünyamızdaki farklı yönlerin uyum ya da uyumsuzluğu hakkında bilgi getirir. Eğer rüyamızda güzel bir müzik duyuyorsak bu iç dünyamızda her şeyin yolunda olması anlamına gelir. Fakat kötü ya da uyumsuz müzik iç dünyamızdaki çatışmalara, karmaşık duygulara ya da kararsızlıklara işaret eder. Bir müziğin korkunç ya da kulak tırmalayıcı müzik üretmesi kötü söz işitmeye ya da tatsız durumlarla karşılaşmaya işarettir. Bir başka deyişle kötü müzik sesi duymak aslında kötü duyuma işarettir.

 

Rüyada keman çalmak ve keman sesi duymak bazen grup çalışması ve farklı yeteneklerin birleştirilerek ortaya insanlığın faydasına olacak güzel bir eserin çıkarılmasıyla ilgilidir. Rüyada müziğin güzel oluşturduğunu hissediyorsanız “bir elin nesi var, iki elin sesi var” sözünü hatırlamalısınız. Bu rüya genellikle ortak çalışmanın gücü ve etkisiyle ilgilidir. Fakat rüyadaki müziğin kötü ya da uyumsuz olması bir organizasyondaki uyumsuzluklara, kötü ya da fesat iş arkadaşlarına aynı zamanda mutsuz olunan bir kariyerde zoraki ilerlemeye işarettir.

Rüyada keman sesi yaşamımızda bize çok yakın ya da bizi etkileyen bir kişinin sözleriyle ilgili bilgi içerir. Bir kemandan çok güzel müzik sesi duymak birinden güzel söz işitmek, iltifat almak ya da karşı cinsten ilanı aşk duymaya delalet eder. Yine buna benzer bir şekilde rüyada sadece bir kemanın kötü melodisinin vurgulanıyor olması yaşamımızda başımızı ağrıtan, sürekli yanımızda konuşan ya da sürekli şikayet eden bir bireyin varlığına işaret eder. Birçok enstrüman içinde bir kemanın sesinin yüksek çıkması bilinçaltının oluşturduğu “baskın kişilik ya da sivrilen birey” metaforudur. Bu rüya bir grupta birinin sesinin diğerlerinden fazla çıkması ve ortamı rahatsız etmesiyle ilgilidir.

 

Rüyada keman sesi duymak aynı zamanda bir organizasyondan alınacak sonuçlara, duyumlara ya da şikayetlere işaret edebilir. Güzel müzik sesi daima güzel duyumlara ve organizasyonun beğenilmesine, kötü ya da kulak tırmalayıcı müzik sesi organizasyon hakkındaki şikayetlere, bazen müşteri şikayetlerine ya da hoşnut olmayan kişilerden gelen mesajlara işarettir. Bazıları için kötü müzik sesi kötü ya da incitici söz işitmeye işarettir. Bu rüyaları yorumlarken müziğin yumuşaklığına ve bizde hangi duyguları tetiklediğine bakmalıyız.

Rüyanızı yazın:

bottom of page