top of page

Rüyada kertenkele görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Korku

 • Düşman

 • İflas etmiş

 • Ara bozucu

 • Alçak kimse

 • Rezil olmuş

 • Dibe vurmuş

 • Kötü durumda

 • Aşağılık insan

 • Rezil durumda

 • Kötü arkadaşlar

 • Gizli düşmanlar

 • Sevilmeyen kişi

 • Yaklaşan tehlike

 • Alt kademe çalışanları

 • Sinsice yaklaşan düşman

 • Korkulanın başına gelmesi

Rüyada kertenkele görmek ne anlama gelir?

Rüyada kertenkele görmek en genel anlamı ile ufak tefek meselelerle ya da insanlarla uğraşmaya delalettir. Kertenkele aynı zamanda hoşlanmadığımız kişilerin özelimize yaklaşması ya da özel hayatımızı rahatsız etmesiyle ilgilidir. Rüyada evinde kertenkele görenin hanesi bazı meselelerden dolayı rahatsız olur.

 

Rüyada kertenkele aynı zamanda bilinçaltının “alçak ya da önemsiz kişi” algısıdır. Kertenkeleler omurgasız sürüngenlerdir ve zeminde yaşayan canlılardır. Bu yüzden bilinçaltımızda “en alt seviyedeki” algısıyla da özdeşleşirler. Bu aşağı seviye bazen fiziksel alemde zemin kat komşusu ya da iş yerinde en alt kademedeki çalışan olabilir. Herkesin hayatında “en alt seviyedeki” algısı farklıdır. Kısacası, kertenkeleye bakarken nasıl aşağıya bakıyorsak gerçek hayatta da bu kişileri kendimizden aşağı seviyede görürüz.

Rüyada kertenkeleler görmek

Kertenkele bir sürüngen olmasından dolayı bazen kişinin hayatındaki “aşağılık kimse” yi temsil edebilir. Bu rüyayı gören rüyadaki kertenkelenin hareketlerine ve tam olarak rüya sahibiyle arasında ne geçtiğine odaklanmalıdır. Çünkü gerçekte yaşananlar ya da yaşanacaklar rüyanın senaryosuyla benzerlik gösterecektir. Rüyasında kertenkeleyi öldüren hayatında “alçak kişi” olarak nitelendirdiği birini mahveder, etkisiz hale getirir ya da ondan artık zarar görmeyeceğinden emin olur. Kertenkelenin ölmeden ortalıkta dolaştığını gören için bu alçak ruhlu kimse bir süre daha rahatsızlık vermeye devam eder. Rüyada kertenkeleyi ayağıyla ezen kişi düşmanını rezil eder.

 

Rüyada kertenkele bazen bir kişiyi değil bir durumu da temsil edebilir. Fakat kertenkelenin işaret ettiği durum seviye olarak düşmek, rezil olmak ya da gözden düşmek temasını içerir. Kısacası, bir sürüngen olmasından dolayı bahsi geçen bu durum rüya sahibinin gözünde “sürünmek” olarak nitelendirilebilecek bir durumdur.  Rüyada görülen kertenkele belki de rüya sahibinin rezil olma korkusunun rüyasına yansımasıdır. Tıpkı buna benzer bir şekilde kertenkeleyi gören kişi en kötüsüne yani olabilecek en aşağı seviyeye (zemine) varmıştır ve budan daha kötüsü olmayacaktır.

 

Kertenkele bazıları için iflas, bir yolu sonuna gelmesinin ya da en aşağı seviyeyi görmenin temsilcisi olabilir. Bu rüyayı gören rüyanın sonuna yani kertenkeleye ne olduğuna da bakmalıdır. Kertenkelenin evden kendi kendine çıkması yaşanan bu kötü durumların zamana bırakıldığı taktirde kendiliğinden düzeleceğine, kertenkelenin öldürülmesi ise dışarıdan gelecek bir müdahaleyle bir sorunun bertaraf edilmesine işarettir.

Rüyada evde kertenkeleler görmek:

Rüyada evde bir kertenkele görmek tüm haneyi rahatsız edecek bazı sorunlarla uğraşmaya delalettir. Bazen bu rüya evde istenmeyen bir misafir olması ya da bir dedikodunun veya fesat kişinin evde huzursuzluğa sebep olmasına işarettir. Kertenkeleyi evinde gören evinden bir sorunu çıkarması gerektiğini çok iyi anlamalıdır. Rüyada eve giren kertenkele bazen sinsi düşmanların karı-kocanın arasını açmasına ya da evde kardeş kavgasına sebep olabileceklerine karşı uyarıdır. Rüyada kertenkelenin öldürülmesi daima hayırlıdır, öldürmeden kaçması ise bu sorunun gelecekte tekrar edeceğine işaret eder.

Rüyada kertenkele öldürmek aslında bir sorunu çözmektir. Kertenkeleyi öldürerek etkisiz hale getiren kişi ya bir angarya işi hallederek kafasından çıkarır ya da bir tehlikeyi bertaraf eder. Bu rüyayı gören kişi için 3 gün içerisinde bir sorun çözülerek ortadan kalkacaktır. Rüyada kertenkeleyi öldüren aynı zamanda bir düşman ya da rakibe karşı galip gelir ya da bir yarışı kazanır. Bir sınavı kazanmak isteyen öğrenci rüyasında kertenkeleyi öldürdüğünü görürse sınavdan geçtiği haberini tez zamanda alacaktır.

Rüyanızı yazın:

bottom of page