top of page

Rüyada kılıç görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Koz

 • Güç

 • Hırs

 • Öfke

 • Gurur

 • İstikrar

 • Tehlike

 • Kontrol

 • Cesaret

 • Koruma

 • Düşman

 • Kızgınlık

 • Saldırganlık

 • Güç gösterisi

 • Yok edici güçler

 • Yok etme arzusu

 • Potansiyel tehlike

 • Ortadan kaldırma arzusu

 • Yaşamı tehdit eden unsur

Rüyada kılıç görmek ne anlama gelir?

Rüyada kılıç yaşamımızdaki “yok edici güç” metaforudur. Kılıç, Tarot ve semboller dilinde başarı yolculuğumuzda önümüze çıkan tüm düşman ve engelleri yok etmek için kullanabileceğimiz bir savaş aleti olarak karşımıza çıkar. Kısacası, kılıç savaşçı ruhumuzu ortaya koyduğumuz süreçte karşımıza çıkan engelleri aşmak için gerektiğinde güç kullanımı gereksinimin altını çizer.

 

Rüyada kılıç aynı zamanda var oluşumuzu ya da istikrarımızı tehdit eden bazı durumların varlığının altını çizer. Elinde kılıç olan birinin rüyamızda ortalarda gezmesi bir nevi “tehlikeli durum” ya da “zarar verme olasılığı olan kişi” hatırlatıcısıdır. Rüyasında kılıçlı biri kılıcıyla etrafa zarar veriyor ise bazı sorunların mutlaka ortadan kaldırılması ve tehlikenin bertaraf edilmesi gerekir. Kısacası, elinde kılıcı tutan kişi daima öldürücü ve yok edici güce sahip kişidir. Bu kişi rüya sahibinin yaşamında bir şeyleri sonlandırmak istiyor ise bunu başarabilecek güçte ya da yetki sahibidir.

Rüyada kılıç görmek

Rüyada kılıç aynı zamanda yaşam yolculuğumuzda karşımıza çıkan engelleri yok etmek için kullanacağımız tüm gücü ya da kaynakları temsil edebilir.  Eğer sorunumuz işsizlik ise rüyadaki kılıç bu işsizlikle savaşmamız için elimizdeki bilgi ya da eğitimi temsil edebilir. Rüyada kılıcının sağlam ya da güzel görünümlü olduğunu görenin elinde öyle bir yetenek ya da meslek bulunur ki sahip olduğu bilgi birikimiyle kariyerde tırmanması mümkündür. Kılıcın cılız, küçük ya da savaşmamız için yetersiz olması bilgi ya da eğitim eksikliğine işarettir. Bu rüyanın sahibi bir diploma sahibi olsa bile yine de kariyerde yükselmek için kendisine katması gereken şeyler bulunur ve hala tam donanımlı değildir.

 

Kılıç gördüğümüz rüyalarda güçlünün güçsüzü alt etmesi ya da yenmesi teması vardır. Aynı zamanda bu rüya tüm uzlaşma imkanlarının ortadan kalktığı ve bir şeyin karşı tarafın ikna olmasına bakılmaksızın zorla  alınmasıyla ilgilidir.  Alışveriş yaptığımız ya da el tokalaştığımız rüyalar tema anlamında bu durumun tam tersini yani karşılıklı memnuniyeti ele alırken kılıç kullanılan rüyalarda karşı tarafın izni olmadan bir sürecin sonlandırılması söz konusudur. Bu rüyayı gören için kariyerde güç gösterisi yapılması gereken bir süreç söz konusu olabilir ya da elimizdeki tüm kozları kullanmamız gereken bir durumun altı çizilebilir.

 

Rüyada kılıç görmek aynı zamanda yaşamımızda ani bir şekilde beliren tüm tehdit ya da tehlikeleri temsil edebilir. Bazen rüyada görülen kılıç hiç umulmadık bir anda karşımıza çıkan ve bizi yok edebilecek güce sahip olan bir rakip ya da düşmandır. Bu rüya kariyerde koltuğumuzu kapmaya çalışan birine işaret edebileceği gibi partnerimize göz diken bir rakibe de işaret edebilir. Özellikle rüya sahibine doğrultulmuş bir kılıç bir düşmanın kendisini gözlemlediğinin ya da her an ölümcül hamlesini yapabileceğinin işareti olabilir.

 

Rüya ve semboller dilinde bazen sorunlarımız daima düşmanlarımız kılığında belirirler. Örneğin,  işsizlik sorunu bazen dişlerini gösteren bir köpek ya da vahşi bir hayvan olarak rüyamızda belirirken bilgiyi temsil eden kılıçla bu vahşi hayvanı öldürmek bilinçaltmızın “işsizliğe son vermek” algısıdır. Kişinin işsizlikle (vahşi hayvanla) savaşacak en büyük silahı elde ettiği eğitim ve bilgi (kılıç) olarak sembolik bir şekilde rüyasında belirmiştir. Rüya sahibi eğitimli bir işsizse bu rüyayı gördükten sonra iş bulur.

  

Tarot ve semboller dilinde kılıç serisi zihinsel enerjinin sembolüdür. Kılıç kartlarının ilgi alanı düşünceler, tutumlar, inançlar ve akıldır. Bir okumada kılıç kartları ağırlıkta ise kişi zihinsel mücadeleler, çatışmalar ve kararsızlıklar içinde sıkışıp kalmıştır. Elindeki gücü ve argümanı bu mücadelede kazanan olarak çıkmak için kullanmayı amaçlar. Ayrıca kişi akıl ile güç arasındaki dengeyi kurarak başarının önündeki en büyük engelleri bu seride aşabilecek güce ulaşacaktır. Kılıcın her iki tarafının keskin olması aslında bu gücün iyi-kötü olmak üzere iki taraflı kullanılabileceğini bize hatırlatır.


Bu serinin kartları genellikle bir şeyi zorla ve güç gösterisiyle almak zorunda kalacağımız ve bir yarışa gireceğimiz dönemlerde belirir. Başarıyı elde etmek için güç gösterisi yapmak ya da güce başvurmak gerekebilir. Ayrıca bu seride genellikle kılıç önde hep bir ileri yönelme ve savaşmaya karşı aşırı motivasyon teması işlenmiştir. Bu da kişinin bir şeyi almayı çok istemesi ve onu almak için elindeki tüm öldürücü gücü kullanmaya hazır olması anlamına gelir.

Rüyada kılıçla birini öldürmek:

Rüyada kılıçla birini öldürmek aslında bir sorunu ya da istenmeyen durumu uzlaşmadan sadece güç kullanarak ortadan kaldırmaktır. El tokalaştığımız ya da birine bir şey alıp verdiğimiz rüyaların özünde daima uzlaşma ve karşılıklı memnuniyet bulunurken kılıçla birini öldürdüğümüz rüyaların temasında “izinsiz almak” ya da “izinsiz sonlandırmak” vardır. Bir başka deyişle, bu rüyalar daima yenme-yenilme duygularının yaşandığı olaylara değinirler. Kılıçla öldüren kişi yaşam yolculuğunda bir zafer kazanan kişidir. Kılıçla öldürülen ise baskı altında ya da çaresizlikten yenilgiyi veya başkasının kendisi hakkında verdiği bir kararı kabul eden kişidir.

 

Rüyada kılıç yok etme ve yok edilme dürtüsü ile ilgilidir. Görülen kılıç rüya sahibinin elinde ise yaşamında ortadan kaldırmak ve yok etmek istediği bir şeyler bulunur ve rüya sahibi bir nevi temizlik yapma ihtiyacı içine girmiştir. Kılıcı başkasının elinde gören ise bir tehlikenin varlığından haberdar olduğu bir hayatı yaşamaktadır. Bu rüyanın sahibi kurmuş olduğu düzen ya da istikrara yönelmiş bazı tehditler olduğundan haberdardır. Bu rüyayı daha iyi yorumlamak için kılıcın büyüklüğüne ya da kimin elinde bulunduğuna da bakmalıyız. Büyük bir kılıç daima büyük tehlikelerin küçük kılıç ise daha küçük tehlikelerin sembolüdür.

Rüyada kılıç “yok edici güce sahip olma” metaforudur. Kılıçla savaşmak ise yok edici güce sahip olarak bu gücü düşman ya da rakiplere karşı kullanmayı temsil eder. Rüyada kılıcı gören biri artık yaşamında bir şeyleri ortadan kaldırmak için ihtiyaç duyduğu güce kavuştuğunu düşünür. Bazıları için kılıç yalnızca paranın ya da bilginin sembolü bile olabilir. Fakat tüm bu para ya da bilgi yaşamımızda biri rahatsız eden bazı sorunları ortadan kaldırmak için kullanılabilecektir.  Kılıçla savaşarak düşmanını yok eden gerçek hayatta hayatında karşısına çıkan bazı tehlikeleri bertaraf eder. Düşmanı tarafından kılıçla öldürülen ise kariyerde bir mevki ya da koltuğu bir rakibine kaptırır.

Rüyanızı yazın:

bottom of page