top of page

Rüyada kiraz görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Nasip

 • Rızk

 • Para

 • Ödül

 • Refah

 • Sürpriz

 • Huzur

 • Sağlık

 • Mutluluk

 • Hediye

 • Haber

 • Müjde

 • Kazanç

 • Kaynaklar

 • Kazanımlar

 • Elde etmek

 • Tatmin olmak

 • Bolluk bereket

 • Haneye rızk girişi

 • Kazancın artması

 • Alacak verecek işleri

 • Eksiklerin giderilmesi

 • İhtiyaçların karşılanması

 • Haneye para giriş çıkışı

Rüyada kiraz görmek ne anlama gelir?

Rüyada kiraz tüm kırmızı meyveler gibi pozitif enerji ve neşenin sembolüdür. Güzel ve olgun kirazlar görmek ve bu kirazlardan yemek geçmişte ekilenlerin olumlu sonuçlarını yavaş yavaş almaya başlayacağımız bir sürece girişi temsil eder. Kiraz görmek olumlu haberlerin ve bir işten fayda sağlayacağımızın da habercisidir.

 

Rüyada kiraz aynı zamanda pozitif düşünce tohumları ve hayatımızı değiştirebilecek yeni fikirlerin ya da fırsatların temsilcisidir. Rüyada görülen tüm küçük meyveler gibi kiraz da aslında başlangıçta küçük fakat sonunda büyük menfaatler getirebilecek fırsatların ya da fikirlerin temsilcisidir. Bu küçük meyveler bazen hamileliğe işaret edebileceği gibi bazen yeni fikir ve projelerin doğuşuna da işaret edebilir. Kısacası bizim için küçük ama olumlu bazı gelişmeler bu rüyayı gördüysek yoldadır.

 

Rüyada kiraz ya da kirazlar aynı zamanda “yaşamın bize sunduğu nimetler” sembolüdür. Kiraz gördüğümüz rüyalar aynı zamanda kazanımlar, sahip olduğumuz haklar ve bize ait olan her şeyi temsil ediyor olabilir. Rüyada birinin bize kiraz sunması en genel anlamı itibariyle birinden gelecek menfaat, para ya da alınacak iyiliktir. Hiç kimsenin sunmadığı fakat rüyada yememiz mümkün olan kiraz ya da kirazlar ise yaşamın bize sunduğu nimet ya da fırsatları temsil eder. Kiraz gördüğümüz rüyaları daha iyi yorumlayabilmek için kirazların renklerine ve ne kadar çok olduklarına dikkat etmeliyiz.

 

Rüyada kiraz genellikle olumlu anlamlar içerir ve aynı zamanda bolluk-bereket sembolüdür. Rüyasında çok fazla kiraz olduğunu gören kişi için aslında ortalıkta o kadar çok fırsat vardır ki bu fırsatları belki de görememektedir. Özellikle, güzel ve olgun kirazları rüyada görmek oldukça olumlu anlamlar içerir. Bu rüya sahibi için hala bir şeyleri başarmak mümkündür hatta tam zamanıdır. Fakat olgunluktan çıkıp yumuşamaya ve çürümeye başlamış kirazlar bize bilinçaltımızdan gelen “vakit geçmeden bir şeyler yap” mesajıdır.

 

Rüyada kiraz tüm bunların yanı sıra pozitif düşünce tohumları ve enerji sembolüdür. Bu rüyanın sahibi yaşamına bolluk bereket getirmek istiyorsa ihtiyaç duyduğu tüm materyaller ve enerji aslında elinin altındadır. Bu materyalleri kullanarak kazanç elde edebilir. Rüyasında kiraz gören kişiye büyük bir fırsat sunulur ve bu fırsatı kabul ederse nasiplenir. Fakat rüyada gördüğümüz ya da bize sunulan kirazlar çürük ya da kötü görünümlü ise bu hayırsız bir işe ya da sonunda zarar göreceğimiz bir teklif almaya işaret eder.

Rüyada kiraz yemek

Rüyasında kiraz yiyen kişi yediği kirazın tadına dikkat ederek rüyasını yorumlamalıdır. Rüyasında yediği kirazın tadını ya da görüntüsünü beğenen kişi daima hoşuna giden bir şeyle müjdelenir ya da kendine bir şey katar. Fakat yediği kirazın kötü tatlı ya da görünümlü olduğunu görenin hayatına yeni bir dert girer ve bu dertle uğraşmak zorunda kalır. Çürük kiraz yiyen kişi ya kötü bir olay yaşar, söz işitir ya da sonunda ziyan edeceği bir işe girişir. Kötü tadı olan bir kirazı yiyip kusan kişi bir işe başlar başlamaz bundan zarar göreceğini anlayarak vazgeçer.

 

Rüyada kiraz yediğini görmek nasiplenmek, mal satın almak ya da yaşamdaki tüm kazanımlarımızla ilgilidir. Rüyada yediklerimiz refah ve zenginliği sembolize ediyor da olabilir. Çok fazla kiraz yiyen kişinin serveti ya da bilgisi artar. Başkasının verdiği bir kirazı yiyen kişi kendisine kiraz veren kişiden ya da o kişiyle aynı ismi taşıyan birinden bir fayda görür ya da bir teklif alır. Verilen kirazın tadı ya da görüntüsü güzelse hayırlı bir tekliftir. Aksi taktirde bu tekliften uzak durmak gerekir.

Rüyada iki kiraz görmek:

Rüyada bir çift kiraz ya da yan yana 2 kiraz görmek en genel anlamı itibariyle 2 kişiyi ilgilendiren bir konuda yeni gelişmelerin yaşanacağına işaret eder. Bu rüya bazen rüya sahibinin hanesinde ikiz bebeklere hamilelik hakkında da bilgi getirir. Meyve gördüğümüz rüyalarda meyvenin adeti belli ise bu rüyalardaki numerolojik vurgulara mutlaka bakmalıyız. 2 kirazda 2 sayısının numerolojik vurgusu bulunur. Bu rüya 2 bebeğe hamilelik, 2 kişiyle ilgili yeni başlangıçlar hatta 2 kişinin birbiriyle tanışması veya evlilik gibi konularda bilgi getirebilir. Bekar biri rüyasında 2 kiraz görürse ruh ikizini bulur.

Rüyada kirazlar görmek:

Rüyada görülen kirazlar aynı zamanda yaşamımıza giren tüm rızk ve kazanımlar, ihtiyaçların karşılanması, eksiklerin giderilmesi ile ilgilidir. Bazıları için rüyada görülen kirazlar ihtiyaç duyulan para ya da kaynakları elde etmeyle ilgilidir. Çok güzel kirazlar görene çok güzel bir teklif, fırsat ya da para sunulur. Kirazların fazla miktarda olması sunulan teklif ya da paranın fazla olması, yiyeceklerin çok az ya da yetersiz olması kaynak ya da para eksikliğine işaret eder. Rüyada kirazlar kendimize kattığımız, kazandıklarımız ve elde ettiklerimizi temsil eder.

 

Rüyada görülen kirazlar bazen hasret duyduklarımız, istek ve arzularımız ya da giderilmesi gereken ihtiyaçları temsil eder. Çok güzel görülen kirazlara bakmak fakat bu kirazlardan yiyememek hala amaçlarımıza ulaşacak seviyeye gelmediğimizi bize hatırlatır. Masanın yakınında olup kirazlardan yiyemeyen fakat yemeyi isteyen kişi arzularına çok yakındır fakat bir sebepten dolayı arzusuna kavuşamamaktadır. Uzakta güzel kirazlar gören kişinin hayallerinin gerçekleşmesine hala zaman vardır.

Rüyada çürük kiraz görmek bilinçaltımızın inşa ettiği “kaçırılmış fırsat, zamanı geçmiş, demode olmuş, kullanılmaz hale gelmiş, geç kalınmış ya da kullanım süresi dolmuş” objelerin sembolüdür. Bu rüya bazen bilinçaltının oluşturduğu “yaşlanmış olma ya da vakti geçmiş olma” sembolü de olabilir. Rüyasında kendisine çürük kiraz sunulan birine gerçek hayatta öyle bir teklif sunulur ki bu teklifi almak için ya çok geç olmuştur ya da teklifin faydalı olacağı dönem sona ermiştir ve bu tekliften rüya sahibine hiçbir hayır gelmeyecektir.

 

Çürük kiraz aynı zamanda geç kalmış olmanın ya da bir şeyin zamanının artık dolduğunun ve rüya sahibine fayda sağlamadığının göstergesidir. Bu rüya bazıları için yaşlanma korkusu, kadınlar için menopoz korkusu ya da bazıları için bir fırsat için yaş sınırını aşmış olmanın korkusunu yansıtıyor olabilir. Kısacası, rüyasında çürük kiraz gören kişi bir şey için çok geç olduğunu düşünmektedir. Bazen, çürük kiraz ya da kirazlar yakın geçmişte çok büyük bir fırsatın bugün fırsat bile olmadığının hatırlatıcısıdır. Kendisine çürük kiraz sunulan kişi bir şey için geç olduğunu anlamalıdır.

Rüyada henüz olgunlaşmamış fakat sağlıklı bir şekilde olgunlaşma sürecinde olan kirazlar görmek genellikle hazırlık ya da oluşum süreçlerine, bazen iyi giden hamileliğe işaret eder. Olgunlaşmamış kiraz ya da kirazların kişiye sunulduğu rüyalar bir şeyin henüz zamanının olmadığı konusunda uyarı getiren rüyalardandır. Bu rüyalar bize adeta bilinçaltımızdan gelen “bekle, zamanı değil” mesajları gibidir. Kişinin bir amaca ulaşması mümkün olsa da hala eksik olan bir şeyler vardır ve eksik olanların tamamlanması gerekmektedir.

 

Rüyada olgunlaşmamış kirazlar aynı zamanda bir büyüme süreci ile ilgili bilgi getirirler. Henüz olgunlaşmadan koparılan kirazlar bazen kötü giden hamileliğe hatta haneden bir kadının kürtaj yaptırmasına işaret edebilirler ve hayırsız rüyalardır. Olgunlaşmakta olan fakat güzel kirazlar güzel ve hayırlı evladın hamileliğine delalet eder. Olgunlaşmamış fakat yan yana duran iki kiraz bazen ikiz bebeklerin yolda olduğunun işaretçisidir. Olgunlaşmamış fakat sorunlu veya şekil bozukluğu olan kirazlar ise hamilelik sorunlarının göstergesi olabilir.

 

Olgunlaşmamış kirazlar her zaman hamileliğe işaret etmek zorunda değildir. Bazen henüz olgunlaşmamış bireylere, evdeki çocuklara ya da ergenlik dönemindeki kişilere de işaret edebilirler ve bu kişilerle ilgili gizli bilgiler verebilirler. Örneğin, olgunlaşmamış bir kirazın yere düşmesi haneden bir çocuğun kaza geçirmesine ya da başına kötü bir şey gelmesine işaret edebilir. Olgunlaşmamış birçok kirazın yere düşmesi en genel anlamıyla henüz olgunlaşmamış bir sürecin sonlandırılması ile ilgilidir.

Rüyada kiraz toplamak geçmişte yapılanların karşılığını almaya delalet eder. Güzel kirazlar toplamak en genel anlamı itibariyle güzel sonuçlar almak, kötü ya da çürük kirazlar toplamak ise kötü sonuçlar almaya işarettir. Rengarenk kirazlar görmek ve bunları toplamak bolluk, bereket ve zenginlikle mükafatlandırılmaya delalet eder. Bu rüyanın sahibi güzel bir iş teklifiyle karşılaşabilir ya da bir yerden para alması olasılığı vardır. Kirazları toplarken yere dökmek israfa, vaktin ya da enerjinin boşa harcandığına karşı uyarıdır. Yere düşen her güzel kiraz aslında rüya sahibinin kaybettiği bir şeyin ya da kaçırdığı bir fırsatın temsilcisidir.

Rüyada ısırılmış kiraz ya de kirazlar başkalarının başlayıp bitirmediği işlere ya da ısrafa delalet ederler. Güzel fakat ısırılmış kirazlar görmek en genel anlamı itibariyle bir şeyi boşa harcamaya ya da bir fırsatı gereksiz yere kaçırmaya işaret eder. Isırılmış kirazlar bazıları için ziyan olan enerji, kaynak ya da paraya da işaret edebilir. Bir başka deyişle, ısırılmış kiraz rüyaları hayırsız rüyalardandır ve boş yere kaybettiklerimiz hakkında bize bilgi sunarlar.

 

Rüyada birine kiraz vermek:

 

Rüya sahibi rüyasında birine kiraz veriyorsa birine bir teklifte bulunur ya da bir konuda yardımcı olmaya çalışır. Bazen birine kiraz vermek yükü hafifletmek ya da bir işi başkasına devretmeye işarettir. Bu rüyalar aynı zamanda paylaşmak ya da hediye vermekle alakalı olabilirler. Birine tadı güzel bir kiraz veren kişi bazen o kişiye yardımda bulunur, hediye alır ya da para verir. Verilen kirazın tadı kötü ise o kişiye kırıcı bir harekette bulunma olasılığı vardır.

 

Rüyada kiraz yemek bazen eksiklerin tamamlanması ve doyuma ulaşmayla ilgili bilgi getirir. Güzel bir kiraz yiyen aradığını bulur, eksik olan para tamamlanır ya da bir ihtiyaç giderilir. Tadı kötü bir kiraz yiyen ise tam tersine umduğunu değil ummadığını alır ve bir işten hoşnut kalmaz. Bazen tadı kötü bir kiraz yemek faydasız meşguliyet ya da sonu zarar olacak bir işe girişmekle ilgilidir.

Rüyanızı yazın:

bottom of page