top of page

Rüyada kivi görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Potansiyel

 • Şans

 • Nasip

 • Rızık

 • Para

 • Ödül

 • Refah

 • Sürpriz

 • Huzur

 • Sağlık

 • Mutluluk

 • Hediye

 • Haber

 • Müjde

 • Kazanç

 • Kaynaklar

 • Kazanımlar

 • Elde etmek

 • Tatmin olmak

 • Bolluk bereket

 • Haneye rızık girişi

 • Kazancın artması

 • Eksiklerin giderilmesi

 • İhtiyaçların karşılanması

 • Haneye para giriş çıkışı

Rüyada kivi görmek ne anlama gelir?

Rüyada kivi tüm kabuklu meyveler gibi rüya sahibinin iç dünyasında gizli kalmış olanları hakkında bilgi getiricidir. İçi görünmeyen ve kabuğu soyulmamış bir kivi aslında yaşamın bize sunduğu ve henüz iç yüzünü bilemediğimiz bir sürprizin temsilcisidir. İçi ve merkez noktası belli bir kiviyi rüyada görmek ise bunun tam tersi daha netlik kazanmış durumların ve merkez odaklı bakış açımızın temsilcisidir. Bir kivinin merkezine ve odak noktasına bakan kişi aslında bir sorunun ya da durumun tam da kaynağına bakmaktadır.

 

İçi görünmeyen ve kabuklu meyvelerden olmasından dolayı rüyada görülen kivi aynı zamanda insan ruhunu ve tüm pisişik güçlerini temsil eder. Bu rüyada aynı zamanda iç dünyamızın gücü ve “yoktan var edebilme yeteneği” teması yatar. Kivi kişinin sahip olduğu iç potansiyel ve yaratıcılığını kullanarak yaşamında oluşturabileceği her şeyi temsil edebilir. Bazıları için kivi sadece bir projeyi yaratabilmek için kullanacağı bir yetenek, bazıları için bir iş kurabilmek için ihtiyaç duyduğu ilk sermaye hatta bazıları için bir proje üretmek için ihtiyaç duyduğu ilham, motivasyon ya da fikirdir. Kısacası, kivi bir oluşumun ihtiyaç duyduğu ilk enerji ya da ilk adımdır.

 

Kivi yapı itibariyle pek çok tohum içermesinden dolayı sembolik olarak incir rüyasıyla da benzeşir ve her iki meyve de döllenmeyi, doğurganlığı, çoğalmayı, sayıca artışı, bolluk ve bereketi temsil eder. Bir kadın için kivi güçlü bir doğurganlık sembolüdür ve rüyasında kivi gören kadının hamile olma ihtimali vardır. Bir erkek için de bu rüya döllenmeyi ve bir kadını hamile bırakmayı temsil ediyor olabilir. Rüyasında içi açık bir kiviye bakan erkek aslında bir kadının rahmiyle uğraşmaktadır. Bu rüya bir erkek için yakın zamanda kendisinden bir kadının hamile olduğunu öğreneceği anlamına gelebilir.

 

Rüyada kivi tüm bunların yanı sıra pozitif düşünce tohumları ve enerji sembolüdür. Bu rüyanın sahibi yaşamına bolluk bereket getirmek istiyorsa ihtiyaç duyduğu tüm materyaller ve enerji aslında elinin altındadır. Bu materyalleri kullanarak kazanç elde edebilir. Rüyasında kivi gören kişiye büyük bir fırsat sunulur ve bu fırsatı kabul ederse nasiplenir. Fakat rüyada gördüğümüz ya da bize sunulan kiviler çürük ya da kötü görünümlü ise bu hayırsız bir işe ya da sonunda zarar göreceğimiz bir teklif almaya işaret eder.

Rüyada kivi yemek

Rüyada kivi yemek pozitif enerji ve neşenin sembolüdür. Güzel ve olgun kiviler görmek ve bu kivilerden yemek geçmişte ekilenlerin olumlu sonuçlarını yavaş yavaş almaya başlayacağımız bir sürece girişi temsil eder. Kivi görmek olumlu haberlerin ve bir işten fayda sağlayacağımızın da habercisidir.

 

Rüyada kivi yemek aynı zamanda pozitif düşünce tohumları ve hayatımızı değiştirebilecek yeni fikirlerin ya da fırsatların temsilcisidir. Rüyada görülen tüm küçük meyveler gibi kivi da aslında başlangıçta küçük fakat sonunda büyük menfaatler getirebilecek fırsatların ya da fikirlerin temsilcisidir. Bu küçük meyveler bazen hamileliğe işaret edebileceği gibi bazen yeni fikir ve projelerin doğuşuna da işaret edebilir. Kısacası bizim için küçük ama olumlu bazı gelişmeler bu rüyayı gördüysek yoldadır.

 

Rüyada kivi ya da kiviler aynı zamanda “yaşamın bize sunduğu nimetler” sembolüdür. Kivi gördüğümüz rüyalar aynı zamanda kazanımlar, sahip olduğumuz haklar ve bize ait olan her şeyi temsil ediyor olabilir. Rüyada birinin bize kivi sunması en genel anlamı itibariyle birinden gelecek menfaat, para ya da alınacak iyiliktir. Hiç kimsenin sunmadığı fakat rüyada yememiz mümkün olan kivi ya da kiviler ise yaşamın bize sunduğu nimet ya da fırsatları temsil eder. Kivi gördüğümüz rüyaları daha iyi yorumlayabilmek için kivilerin renklerine ve ne kadar çok olduklarına dikkat etmeliyiz.

 

Rüyada kivi genellikle olumlu anlamlar içerir ve aynı zamanda bolluk-bereket sembolüdür. Rüyasında çok fazla kivi olduğunu gören kişi için aslında ortalıkta o kadar çok fırsat vardır ki bu fırsatları belki de görememektedir. Özellikle, güzel ve olgun kivileri rüyada görmek oldukça olumlu anlamlar içerir. Bu rüya sahibi için hala bir şeyleri başarmak mümkündür hatta tam zamanıdır. Fakat olgunluktan çıkıp yumuşamaya ve çürümeye başlamış kiviler bize bilinçaltımızdan gelen “vakit geçmeden bir şeyler yap” mesajıdır.

Rüyada kiviler görmek:

Rüyada görülen kiviler aynı zamanda yaşamımıza giren tüm rızık ve kazanımlar, ihtiyaçların karşılanması, eksiklerin giderilmesi ile ilgilidir. Bazıları için rüyada görülen kiviler ihtiyaç duyulan para ya da kaynakları elde etmeyle ilgilidir. Çok güzel kiviler görene çok güzel bir teklif, fırsat ya da para sunulur. Kivilerin fazla miktarda olması sunulan teklif ya da paranın fazla olması, yiyeceklerin çok az ya da yetersiz olması kaynak ya da para eksikliğine işaret eder. Rüyada kiviler kendimize kattığımız, kazandıklarımız ve elde ettiklerimizi temsil eder.

 

Rüyada görülen kiviler bazen hasret duyduklarımız, istek ve arzularımız ya da giderilmesi gereken ihtiyaçları temsil eder. Çok güzel görülen kivilere bakmak fakat bu kivilerden yiyememek hala amaçlarımıza ulaşacak seviyeye gelmediğimizi bize hatırlatır. Masanın yakınında olup kivilerden yiyemeyen fakat yemeyi isteyen kişi arzularına çok yakındır fakat bir sebepten dolayı arzusuna kavuşamamaktadır. Uzakta güzel kiviler gören kişinin hayallerinin gerçekleşmesine hala zaman vardır.

Rüyada çürük kiviler görmek:

Rüyada çürük kivi görmek bilinçaltımızın inşa ettiği “kaçırılmış fırsat, zamanı geçmiş, demode olmuş, kullanılmaz hale gelmiş, geç kalınmış ya da kullanım süresi dolmuş” objelerin sembolüdür. Bu rüya bazen bilinçaltının oluşturduğu “yaşlanmış olma ya da vakti geçmiş olma” sembolü de olabilir. Rüyasında kendisine çürük kivi sunulan birine gerçek hayatta öyle bir teklif sunulur ki bu teklifi almak için ya çok geç olmuştur ya da teklifin faydalı olacağı dönem sona ermiştir ve bu tekliften rüya sahibine hiçbir hayır gelmeyecektir.

 

Çürük kivi aynı zamanda geç kalmış olmanın ya da bir şeyin zamanının artık dolduğunun ve rüya sahibine fayda sağlamadığının göstergesidir. Bu rüya bazıları için yaşlanma korkusu, kadınlar için menopoz korkusu ya da bazıları için bir fırsat için yaş sınırını aşmış olmanın korkusunu yansıtıyor olabilir. Kısacası, rüyasında çürük kivi gören kişi bir şey için çok geç olduğunu düşünmektedir. Bazen, çürük kivi ya da kiviler yakın geçmişte çok büyük bir fırsatın bugün fırsat bile olmadığının hatırlatıcısıdır. Kendisine çürük kivi sunulan kişi bir şey için geç olduğunu anlamalıdır.

Rüyada henüz olgunlaşmamış fakat sağlıklı bir şekilde olgunlaşma sürecinde olan kiviler görmek genellikle hazırlık ya da oluşum süreçlerine, bazen iyi giden hamileliğe işaret eder. Olgunlaşmamış kivi ya da kivilerin kişiye sunulduğu rüyalar bir şeyin henüz zamanının olmadığı konusunda uyarı getiren rüyalardandır. Bu rüyalar bize adeta bilinçaltımızdan gelen “bekle, zamanı değil” mesajları gibidir. Kişinin bir amaca ulaşması mümkün olsa da hala eksik olan bir şeyler vardır ve eksik olanların tamamlanması gerekmektedir.

 

Rüyada olgunlaşmamış kiviler aynı zamanda bir büyüme süreci ile ilgili bilgi getirirler. Henüz olgunlaşmadan koparılan kiviler bazen kötü giden hamileliğe hatta haneden bir kadının kürtaj yaptırmasına işaret edebilirler ve hayırsız rüyalardır. Olgunlaşmakta olan fakat güzel kiviler güzel ve hayırlı evladın hamileliğine delalet eder. Olgunlaşmamış fakat yan yana duran iki kivi bazen ikiz bebeklerin yolda olduğunun işaretçisidir. Olgunlaşmamış fakat sorunlu veya şekil bozukluğu olan kiviler ise hamilelik sorunlarının göstergesi olabilir.

 

Olgunlaşmamış kiviler her zaman hamileliğe işaret etmek zorunda değildir. Bazen henüz olgunlaşmamış bireylere, evdeki çocuklara ya da ergenlik dönemindeki kişilere de işaret edebilirler ve bu kişilerle ilgili gizli bilgiler verebilirler. Örneğin, olgunlaşmamış bir kivinin yere düşmesi haneden bir çocuğun kaza geçirmesine ya da başına kötü bir şey gelmesine işaret edebilir. Olgunlaşmamış birçok kivinin yere düşmesi en genel anlamıyla henüz olgunlaşmamış bir sürecin sonlandırılması ile ilgilidir.

Rüyada kivi toplamak geçmişte yapılanların karşılığını almaya delalet eder. Güzel kiviler toplamak en genel anlamı itibariyle güzel sonuçlar almak, kötü ya da çürük kiviler toplamak ise kötü sonuçlar almaya işarettir. Rengarenk kiviler görmek ve bunları toplamak bolluk, bereket ve zenginlikle mükafatlandırılmaya delalet eder. Bu rüyanın sahibi güzel bir iş teklifiyle karşılaşabilir ya da bir yerden para alması olasılığı vardır. Kivileri toplarken yere dökmek israfa, vaktin ya da enerjinin boşa harcandığına karşı uyarıdır. Yere düşen her güzel kivi aslında rüya sahibinin kaybettiği bir şeyin ya da kaçırdığı bir fırsatın temsilcisidir.

Rüyada ısırılmış kivi ya de kiviler başkalarının başlayıp bitirmediği işlere ya da israfa delalet ederler. Güzel fakat ısırılmış kiviler görmek en genel anlamı itibariyle bir şeyi boşa harcamaya ya da bir fırsatı gereksiz yere kaçırmaya işaret eder. Isırılmış kiviler bazıları için ziyan olan enerji, kaynak ya da paraya da işaret edebilir. Bir başka deyişle, ısırılmış kivi rüyaları hayırsız rüyalardandır ve boş yere kaybettiklerimiz hakkında bize bilgi sunarlar.

Rüya sahibi rüyasında birine kivi veriyorsa birine bir teklifte bulunur ya da bir konuda yardımcı olmaya çalışır. Bazen birine kivi vermek yükü hafifletmek ya da bir işi başkasına devretmeye işarettir. Bu rüyalar aynı zamanda paylaşmak ya da hediye vermekle alakalı olabilirler. Birine tadı güzel bir kivi veren kişi bazen o kişiye yardımda bulunur, hediye alır ya da para verir. Verilen kivinin tadı kötü ise o kişiye kırıcı bir harekette bulunma olasılığı vardır.

 

Rüyada kivi yemek bazen eksiklerin tamamlanması ve doyuma ulaşmayla ilgili bilgi getirir. Güzel bir kivi yiyen aradığını bulur, eksik olan para tamamlanır ya da bir ihtiyaç giderilir. Tadı kötü bir kivi yiyen ise tam tersine umduğunu değil ummadığını alır ve bir işten hoşnut kalmaz. Bazen tadı kötü bir kivi yemek faydasız meşguliyet ya da sonu zarar olacak bir işe girişmekle ilgilidir.

Rüyanızı yazın:

bottom of page