top of page

Rüyada kıyamet günü görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Milat

 • Ayrılık

 • Uyanış

 • Skandal

 • Boşanma

 • Başlangıç

 • Bitiş çizgisi

 • Vedalaşmak

 • Vazgeçmek

 • Ani değişim

 • Ölümcül hata

 • Geride bırakmak

 • Sonun başlangıcı

 • Engellerin ortadan kalkması

 • Önemli bir olayın her şeyi değiştirmesi

Rüyada kıyamet günü olduğunu görmek ne anlama gelir?

Rüyada kıyamet günü yaşamı tamamen değiştirebilecek ölçüde büyük bir olayın cereyan etmesiyle ilgilidir. Rüya sahibi için bu olay yaşam yolculuğunda bir milat devri kadar önemli olabilir. Bir başka deyişle, kıyamet günü rüyaları bir olayın eskiyi yok edip yeni oluşumlara yer açabilecek kadar etkili olabileceğinin altını çizer. Bu tip rüyaları yorumlarken kıyamet gününün ne kadar etkili olduğuna ve tam olarak neleri yok ettiğine bakmalıyız.

 

Bazen rüyada kıyamet günü korkunç olmasa da ani bir değişimin yaşamımızda cereyan etmesi ve bizim için her şeyi değiştirecek olmasının habercisidir. Bu değişimler bazıları için iş ya da mekan değişimi olabileceği gibi bazıları için sadece fikir değişimi ya da farklı bir bakış açısına sahip olmaktır. Bu o kadar büyük bir değişimdir ki rüya sahibi için yaşam adeta kıyamet günü öncesi ve kıyamet günü sonrası olmak üzere iki döneme ayrılır. Bu rüyalar bazen önemli bir karar vermek ya da ani başlangıç yapmayla ilişkilendirilir.

 

Kıyamet günü gördüğümüz rüyalar ayrıca zihnimiz tarafından yaratılan “sorunlu durumu sona erdirme” arzusu rüyalarındandır. Rüya sahibi yaşamına aslında devam etmek zorundadır fakat bunları var olan problemlerle vedalaşarak yapmak ister. Kıyamet günüyle yaşamında her şeyin yok olduğunu gören kişi bu durumda sorunlu durumdan çıkış yaparak sorunsuz ve yeni bir başlangıç yaptığını rüyasında görerek rahatlar. Kişinin yaşamına sorunsuz devam etme arzusu bu rüyanın ortaya çıkmasına sebep olur.

Tüm bunların yanı sıra sağlık sorunları ve maddi sorunlar gibi bizi zorlayan ve bunaltan düşünceler bazen kıyamet rüyasıyla ortaya çıkar. Bu rüya, aslında insan zihninin “geçmişi gömme” arzusuyla yarattığı bir nevi rahatlatma metodudur. Tüm bu sorunlar ve geçmiş kaynaklı meselelerin çözümüne aşırı derecede yoğunlaşan insan zihni bazen rüyada kıyamet günüyle geçmişi gömerek rüya sahibini rahatlatmaya çalışır. Rüya sahibi, geçmişteki sorunları halletmektense onları çöpe atarak yeni bir başlangıç yapma arzusuyla yanıp tutuşmakta olduğundan bu rüyayı görür.

 

Kıyamet günü rüyaları bazıları için negatif enerjinin patlama noktasının simgesidir. Bazı birikmiş kötü durumlar ya da negatif düşünceler bize rüyamızda kıyamet günü olarak görülürler. Bilinçaltımızın burada yapmaya çalıştığı aslında tüm bu negatif durumları ya da enerjiyi bir araya getirerek yok ederek yaşamımızda yeni bir başlangıç yapma arzusunu dile getirmektir. Bir başka deyişle, rüyasında kıyamet koptuğunu gören kişi geçmişe dair çok fazla negatif enerjiden kendisini kurtarmaya çalışmaktadır.

Rüyada kıyamet kopması

Kıyamet günü rüyalarının aslında açık ve net bir anlamı yoktur ve her seferinde farklı yorumculuk gerektirebilirler. Fakat, bir çok yorumcunun ortak fikri bu rüyaların önemli olaylara ya da kişinin yaşamındaki dönüm noktalarına değinmesidir. Rüya sahibi için radikal değişimler, büyük bir kararın verilmesi, evlenmek, boşanmak, ayrılık ya da geçmişe ani set çekmek gibi durumlar söz konusu olabilir. En genel anlamı itibariyle rüyasında kıyamet koptuğunu gören yaşamında sil baştan yapabilir.

 

Kıyamet günü rüyaları aynı zamanda tükenmiş enerjinin ve bir yolun artık sonuna gelindiğinin hatırlatıcısıdır. Bazıları için çıkış yolu bulamama, paranın ya da kaynakların tükenmesi ve kaçınılmaz son korkusudur. Birçok psikolog bu tip rüyaların insan zihninin bir nevi zorluklarla başa çıkma yolu olduğunu düşünmektedir. Birçoğumuz için ürkütücü rüyalar kategorisindeki kıyamet rüyaları bazıları için kaçınılmaz ve istenmeyen sona varış noktası korkusudur.

Kıyamet günü rüyasında evlerin ya da diğer yapıların yıkıldığını gören kişi için yaşam yolculuğunda bazı emlak sorunlarıyla yüzleşmek söz konusu olabilir. Kıyamette evinin yıkıldığını gören hanesiyle ilgili bazı sorunlardan korkar ya da evliliğinin tehlikede olduğunu düşünüyor olabilir. Bu tip rüyalar bazen boşanma ya da ayrılık korkusunun dışa vurmasıdır. Kıyametin göz yüzünden ölümcül bir taş düşerek koptuğunu gören kişi için kendi kontrolünün dışında bazı dış etkenlerin aniden belirip kişinin istikrarını sarsma olasılığı bulunur.  

Rüyada sürekli kıyamet günü görmek:

Kıyamet günü rüyasını sık sık görüyorsak bu durum bir sonu ya da bitişi artık kabullenme zamanı geldiğinin altını çizer. Rüyadaki kıyamet günü aslında yapılması gereken bir vedalaşma ya da geçmişe set çekme gereksinimidir fakat bu vedalaşma daima bir kişiyle yapılan vedalaşma değildir. Bazen bir şeyin bittiğini onaylama, bazı durumları kabullenme ya da inkar mekanizmasından çıkmakdır. Rüya sahibi bu vedalaşmayı yapmayı başardığı zaman kıyamet günü rüyalarını da görmeyi bırakacaktır.

Kıyamet günü rüyasını sürekli gören kişinin anlaması gereken bazı sorunların çözülmeden ortadan kalkmayacağı olmalıdır. Rüya sahibi belki de sorunlarını çözmeden rafa kaldırdığından bilinçaltı geçmişi gömme arzusuyla kendisine bu rüyayı göstermektedir. Bu tip rüyaları sürekli gören kişilerin yaşamlarıyla ilgili çok büyük ve radikal bir temizlik operasyonuna ihtiyacı olabilir. Bir başka deyişle, kendi kıyamet günü gördüğümüz rüyalar aslında geçmişe set çekme arzusunun sonucudur. Geçmişe set çekebilmek için ise bazı sorunları halletmemiz gerekir.

Rüyada kıyamet gününde ölülerin dirilmesi:

Rüyada kıyamet gününde ölülerin dirildiğini gören kişinin geçmişiyle vedalaşamama sorunu vardır. Bu rüyanın sahibi geçmişten gelen tüm endişeleriyle yüzleşmeli ve yepyeni bir başlangıç yapmalıdır. Geçmişte çözümsüz bırakılan sorunların bu rüyanın görülmesinden sonra ortaya çıkma olasılığı da vardır. Rüya sahibi rüyasında sürekli kıyamet günü ve ölülerin dirildiğini görüyor ise geçmiş kaynaklı bir sorun kendisi için bir türlü kapanmamakta ve tekrar tekrar ortaya çıkmaktadır. Bu rüyanın sahibi bu rüyayı görmeyi yalnızca bu sorunu tam anlamıyla çözdüğünde bırakır.

Rüyanızı yazın:

bottom of page