top of page

Rüyada konak görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Aile

 • Refah

 • Ömür

 • Hayat

 • Vücut

 • Beden

 • Yaşam

 • Konfor

 • Şirket

 • Kurum

 • Kuruluş

 • Varlıklar

 • İç dünya

 • Zenginlik

 • Kazanımlar

 • Konfor alanı

 • Sahip olduklarımız

 • İçinde yaşanılan ortam

Rüyada konak görmek ne anlama gelir?

Rüyada konak bilinçaltımızın inşa ettiği sembolik bir sahnedir ve yaşamımızdaki tüm alanları, gizli potansiyelleri ve iç dünyamızdaki farklı unsurları barındırır. Bu rüya aynı zamanda refah, zenginlik ya da lüks yaşam ile ilgili unsurlar hakkında da bilgi vericidir. Rüyada gördüğümüz konağın her odası ve her alanı kişinin yaşamında bir alanın, bu odalarda yaşanan her olay ise bu alanda yaşanacakların simgesidir.

Rüyada gördüğümüz konak aynı zamanda yaşamımızda karşılaştığımız kişiler, olaylar ya da durumları bize sembolik bir biçimde gösteren bir obje ve gruplara ayırma aracıdır. Bu tip rüyalar aslında bize “ne” ve “nerede” sorularına gizli cevaplar verir. “Nerede” sorusunun cevabını rüya senaryosunun geçtiği oda verirken, “ne” sorusunun cevabını da bu odada yaşanan olaylar verir. Bir başka deyişle, rüyadaki konak aslında bir sahne iken bu konakta bulunan herkes ya da tüm objeler olaylar ve yaşam senaryomuzu temsil eder. Örneğin, yatak odası sembolik olarak ilişki hanesidir ve yatak odasındaki her şey aslında kişinin ilişkisi ile ilgili bilgi verir. Dolayısıyla, yatak odasında bir akrep ya da böcek görenin ilişkisinde kendisini irite eden sorunları bulunur ya da yatak odasında kayın validesini gören kişinin kayın validesi evliliğine ve özel hayatına aşırı derecede müdahale etmektedir.

 

Rüyada gördüğümüz konak ayrıca iç dünyamız ve içsel keşiflerimiz hakkında da bilgi sunar. Kendimizi kocaman bir konakta görmemiz aslında çok geniş bir iç dünyamız olmasına ve yaratıcılığımızın sonsuz olmasına işaret eder. Rüyada konak içinde yaptığımız gezinti iç dünyamızda yaptığımız gezintiler, yeni yeteneklerin ve iç potansiyellerin farkına varmak veya kendimize dair yeni bir şeyler keşfetmemizle ilgilidir. Rüyada bu odaların durumu da yorumculuğa katılır. Örneğin eski odalar daima yaşamımızda eskimiş, yıpranmış ya da modası geçmiş unsurlara, bazen geri kafalılık etmeye ya da zamana uymayan düşünce sistemlerine işaret edebilir.  Yeni ve güzel odalar yeni fikirlere, yeni icatlara ya da yeni fırsatlara delalet eder.

Rüyadaki konak aynı zamanda zengin bir iç dünyaya sahip olmanın ve büyük hayaller peşinde olunduğunun simgesidir. Rüya sahibi için konağın her bölümü ya da her odası kendi yaşamında bir alanı ve bu alanda cereyan eden olayları temsil eder. Rüyada görülen konak ne kadar büyük, şaşalı ya da gösterişli ise rüya sahibinin iç dünyası, hayal gücü ve yaratıcılığı o kadar zengindir. Eğer fakir biri rüyasında kendini büyük bir konak içinde görürse iç dünyasında henüz keşfetmemiş olduğu çok fazla yetenek ve potansiyel vardır ve tüm bu yetenekler keşfedilirse rüya sahibine zenginlik getirebilirler. Bazen konak rüyaları farkında olmadığımız fakat sahip olduğumuz zenginliği temsil eder. Kişi henüz maddi kaynaklara sahip olmasa bile rüyasında bir konak içinde yaşıyor ise bu maddi kaynakları kendisine getirecek yetenek ve bilgiye sahiptir.

Rüyada konak yaptırmak

Rüyada konak yaptırmak henüz tamamlanmamış bazı planlara ve geleceğe yönelik düşüncelere işarettir. Bir yatırım öncesi bunu gören o yatırımla ilgili sabırlı olmalıdır. Bazıları için bu rüya evliliğe giden bir ilişkide hala halledilmesi gereken sorunlar olduğunun altını çizer. Bu rüya aynı zamanda geleceği inşa etmek ve geleceğe yönelik bazı adımlar atmayla alakalı olduğu için rüya sahibi için yeni bir eğitimin alınması, yeni kararlar vermek ve geleceğe yönelik bir işin temellerini bugün atmakla da ilgilidir. Bu rüyayı daha iyi yorumlamak için nasıl bir ev yapıldığına ve konağın büyüklüğüne de odaklanmak gerekir.

Rüyada konağın odaları:

Rüyada konak odaları hayatın farklı alanlarına dair bilgi sunan kutucuklara benzer. Bir başka deyişle bu odalar tıpkı astroloji çemberindeki 12 ev ve her evin temsil ettiği bir alan gibi vazife görürler. Yatak odası daima aşk, özel hayat ve cinsellik konularına ışık tutarken oturma odası sosyal yaşamımız ve sosyal bağlantılarımızdır. Balkon ise hayatımızın merkezinde olmayan tüm alanlar, bazen dışa bakan yönümüz ya da kendimiz değil kardeş veya komşularımızla ilgili bilgi vericidir. Rüyanın senaryosu bu odalardan hangisinde geçiyor ise yaşanan olaylar hayatın o alanıyla ilgili gelişmelerin yansımasıdır.

Rüyadaki konağın odaları aynı zamanda bu odaların durumuna göre de yorumlanabilir. Eski odalar daima zamanı ya da modası geçmiş unsurlara, yanmış ya da hiç işimize yaramayacak kadar kötü durumdaki odalar yaşamımızda onarılması gereken alanlara, güzel ve rüya sahibinde pozitif etki uyandıran odalar ise daima yeniliklere, fırsatlara veya kişinin hayatını değiştirebilecek yeni fikirlere işarettir. Karanlık bir oda bilinçaltımızdaki negatif düşüncelere ya da iç dünyamızdaki karanlık köşelerin varlığının bizi olumsuz etkilediğine işaret eder. Bu rüyayı yorumlamak isteyen kişi rüya senaryosuna baktığı kadar içinde bulunduğu odanın durumuna da bakmalıdır.

Rüyada eski bir konak görmek:

Rüyada eski bir konak görmek eskimiş ve zamana uyum sağlamayan bakış açıları ve inanç sistemleriyle ilgilidir. Bu tip rüyalar aslında bizi radikal değişimler yapmaya davet eden rüyalardandır. Her ne kadar eski bir konak yaşlanmış insan bedeninin temsilcisi olabilse de bazen modası geçmiş ve tedavülden kalmış çalışma sistemlerini de temsil edebilir. Bu rüyayı gören kişi yaşamında neyin ya da hangi alanın artık eskidiğini ve yeniliğe ihtiyaç duyduğunu anlamaya çalışmalıdır. Bu rüya yeniliklere, teknolojiye ve gelişen dünyaya uyum sağlamaya davet edicidir. Bazıları için rüyadaki eskimiş konak yaşlılık korkusu ya da bir şeyler için geç kalındığından duyulan üzüntünün simgesi olabilir.

Rüyada bir konakta tek başına yaşamak ya da bulunmak yalnızlık, yol arkadaşı ya da ortak bulamamaya delalet eder. Bu rüya bazen çok fazla şeye sahip olmak fakat tüm bunları kimseyle paylaşamamak temasını içerebileceği gibi bazıları için çok fazla iş altında ezilmek ve iş bölümüne ihtiyaç duyma teması da içerebilir. Bir başka deyişle, rüyasında bir konakta tek başına olanın ihtiyaç duyduğundan fazlasına sahiptir ya da potansiyelini aşacak kadar geniş bir alanı vardır ve tüm bu değerler birileriyle paylaşılmaya ihtiyaç duyar. İçinde tek başına yaşadığımız bir konak aynı zamanda yaşamımızda doldurulması gereken çok fazla boş alan ya da boşluk bulunduğunun da altını çizer.

Rüyada konak almak en genel anlamıyla geleceğe yatırım yapmak ya da rüya sahibinin geleceğini ilgilendiren sağlam bir karar vermekle ilgilidir. Bir yatırım öncesi konak aldığını gören bunun sağlam bir yatırım olduğunu bilmelidir. Bu rüyayı gören aldığı konağın özelliklerine, büyüklük ya da küçüklüğüne hatta oda sayısına dikkat etmelidir. Büyük bir konak alan geleceğe dair büyük düşünceler içerisindedir ve sağlam planlar yapar. Rüyasında karanlık ya da kirli bir konak alan ya yeni bir belaya bulaşır ya da geleceğini inşa etmesi için çok çalışması ve çok fazla emek sarf etmesi gerekmektedir. Rüyasında eski ya da kırık dökük bir konak alan başkasının bıraktığı bir meseleyle ilgilenmek zorunda kalır.

Rüyada bir konakta yaşadığını görmek rüya sahibinin iç dünyasının geniş olmasının alametidir. Rüyada konakta oturmak hayatın merkezine dalmaktır. Kişi kendi için önemli olan şeyleri ya da kişileri rüyada konağında görür. Aslında rüya sahibine göre onun hayatında olanlar konağın içindekiler, hayatının dışında olanlar ise konağın dışındakilerdir.

Konak gördüğümüz rüyalarda aslında içsel gücümüz, potansiyelimiz, korkularımız ve arzularımız hakkında derin bilgiler gizlidir. Rüyada kendini konakta gören kişi bu rüyayı nasıl gördüğüne odaklanmalıdır. Konakta kimlerin olduğu, kimlerden rahatsız olunduğu ya da fare, böcek gibi bizi ürküten bir şeyin olup olmaması bile rüyanın yorumunu etkiler. Tüm bunlara ilaveten rüyada konağın en üst katında olmak kontrol etme gücüne sahip olmak, en alt katta ya da zeminde bulunmak ise daha az kontrol sahibi olmakla ilgilidir.

Rüyada bir konakta oturmak bazen büyük düşünceler, büyük hayaller ve büyük planlarla ilgilidir. Bu rüyayı gören kişinin çok fazla para kazanmak ya da büyük bir şirket kurmak gibi hayalleri olabilir. Rüyada konak aynı zamanda kişinin kendi dünyasını ve egosunu temsil eder. Bu yüzden büyük bir konak bazıları için iç dünyası geniş olmak ve hayatını meşgul eden çok fazla alan ya da düşüncelere sahip olmak anlamı taşır. Rüyasında normalde oturduğu evden çok daha büyük bir konakta oturduğunu görenin iç dünyası ve yaratıcılığı oldukça geniştir ve aklında çılgın projeler vardır.

Rüyanızı yazın:

bottom of page