top of page

Rüyada köpek görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Dost

 • Hisler

 • Enerji

 • Olaylar

 • Rehber

 • Düşman

 • Korkular

 • Çocuklar

 • İçgüdüler

 • Duygular

 • Engeller

 • Tepkiler

 • Davranışlar

 • Sadık bir dost

 • Önemsiz kişiler

 • Hayatımızdaki figüranlar

Rüyada köpek görmek ne anlama gelir?

Rüya tabirciliğinde hayvanların yorumlanması o hayvanın genel özelliklerine ve rüyadaki davranış kalıplarına bağlı olarak yapılır. Dolayısıyla, rüyada görülen köpeği yorumlamak için öncelikle köpeğin rüyadaki özellikleri ve hangi davranışları sergilediği dikkate alınır. Rüyada ısıran bir köpekle başını okşadığımız köpek elbette bize aynı enerjiyi getirmez ve farklı yorum gerektirir.

 

Rüyadaki köpek ya da diğer hayvanlar hayat filmimizdeki başrol oyuncuları ya da ana karakterler değil önemsiz kişiler, çocuklar ya da hayatımızın ana teması değil sadece yaşamımız boyunca karşılaştığımız kısa süreli olaylar veya engelleri temsil eder. Köpek daima bir figüranı ya da filmin senaryosundaki bütünselliği etkileyen gelip geçici bir olay veya durumu temsil eder. Rüyada bir köpeğin ortalarda dolaşması aslında bir kişinin ya da bir olayın hayatımızı geçici bir süreliğine meşgul etmesinin altını çizer. Köpek tepkisiz ve zararsız bir şekilde dolaşıp gidiyorsa gelip geçici ufak bir detaya işaret eder. Köpeğin saldırgan ya da agresif tavırlar sergilemesi ise yaşamımıza bir tehdit olarak algıladığımız bazı durumların varlığına ışık tutar.

 

Rüyada hayvanlar genellikle olayların oluş biçimleri, hayatımızdaki tüm enerjiler ve yaşam yolculuğumuzda kaderin önümüze çıkardığı tüm engel ya da durumlar hakkında bilgi sunar. Yolda giderken karşımıza aniden çıkan bir köpek bir amaca doğru ilerlerken önümüze çıkan ve bizi durduran bir engelin temsilcisidir. Fakat yine de bu rüyanın yorumunda köpeğin davranış biçimi dikkate alınmalıdır. Önümüze çıkan köpek dişlerini gösteriyor ya da tehditkar tavırlar sergiliyorsa amaca ulaşırken bir düşmanla ya da zorlu bir engelle karşılaşacağımızın altını çizer. Yolda karşımıza çıkan tepkisiz, zararsız ya da sevimli bir köpek ise amacımıza giden yolda karşımıza bazı ufak detayların çıkması fakat bu detayların gidişatımızı fazla etkilemeyeceğini hatırlatır.

 

Tehditkar, saldırgan veya dişlerini gösteren bir köpek daima korkularımızın, düşmanlarımızın ya da karşımıza çıkan engellerin temsilcisidir. Bu tip rüyalar aynı zamanda düşmanlarımız ya da karşı tarafın bakış açısı hakkında ipuçları getirir. Aslında rüyada köpeğin davranış biçimi düşmanın ya da karşımızdaki engelin durumunu temsil eder. Dişlerini gösteren köpek amacımıza giden yolda bir adım daha ileri gitmemizi engellemeye çalışan her şeyin ya da herkesin temsilcisi olabilir. Bazen rüyadaki köpek düşmanlarınızın içgüdüsel tepkilerinin yansımasıdır.

 

Köpek ya da diğer hayvanları gördüğümüz rüyaları yorumlamak için rüya sahibinin o hayvana bakış açısını bilmek de önemlidir. Köpek seven biri ile köpekten korkan birinin rüyasında köpek görmesi aynı şekilde yorumlanmamalıdır. Köpek besleyen ve köpek seven biri için köpek bir dostu temsil edebileceği gibi köpekten korkan biri için düşman ya da tehlikeleri temsil edebilir. Tüm bunların yanı sıra köpek daima eril enerjinin kedi ise dişil enerjinin temsilidir. Eğer rüyadaki köpek bir düşmana işaret ediyorsa bu düşman büyük bir ihtimalle bir erkektir.

Kedi-köpek rüyalarıyla ilgili bilinmesi gereken bir arketipsel gerçek ise kedinin daima dişil enerjiyi köpeğin ise eril enerjiyi yansıttığıdır. Dolayısıyla kedi bir çocuğu temsil ettiğinde bu çocuk büyük bir ihtimalle kız çocuğu, köpeğin temsil ettiği çocuk ise erkek çocuğudur. Yine buna benzer bir şekilde bir düşmanı temsil ettiğinde kedinin işaret ettiği düşman bir kadın köpeğinki ise erkektir. Aynı zamanda kedi-köpek rüyalarında köpek daima daha güçlü ve daha yırtıcı bir düşmanı temsil ederken kedi bizi yok edecek kadar gücü olmamasına rağmen sadece sinirimizi bozacak ya da önümüze ufak bir engel çıkararak bize ufak çaplı zarar verebilecek tüm kişi ya da engelleri temsil edebilir.

Rüyada köpek saldırısına uğramak

Rüyada köpek saldırısı bir düşmandan gelecek hamle ya da büyük bir engeli temsil eder. Köpek saldırısında yaralanan düşmanından zarar görür. Saldırıda yaralanıp vücudundan kan aktığını gören para ya da mal kaybeder, cebinden bir miktar zarar etmek zorunda kalır. Rüyada  bir köpeğin kendisine saldırdığını fakat hiçbir yara almadığını gören için geçici bir tehlike ya da tehdit vardır. Bazıları için köpek saldırısı tehlikeli bir hastalığa delalet eder. Köpeğin kendisini tuttuğunu ve bırakmadığını gören bu hastalıkla uzun bir süre mücadele etmek zorunda kalır. Rüyada bir sevdiğine köpek saldırdığını gören kişinin o sevdiğinin başına bir şey gelir ya da hastalığa yakalanır.

Rüyada köpek tarafından ısırılmak:

Rüyada köpek tarafından ısırılmak bir düşmandan zarar görmeye delalettir. Isırdığı yerin kanadığını gören kişinin cebinden bir miktar para çıkar. Rüyasında köpek tarafından ısırılıp hiçbir acı hissetmeyen ya da bundan korkmayan kişinin düşmanı kendisinden zayıftır ve hiçbir zarar veremez. Bir kişi rüyasında bir köpekten uzun bir süre kaçıp sonunda ısırıldığını görürse bir rakibine bir yarışta yenilir ya da bir rekabette birinciliği rakibine kaptırır. Rüyasında sevdiği birinin bir köpek tarafından ısırıldığını görenin o sevdiği kimse bir hastalığa yakalanır.

Rüyada köpekten kaçmak - köpek tarafından kovalanmak:

Rüyada köpek tarafından kovalanmak ya da köpekten kaçmak korkulardan kaçmaktır. Aslında kaçmak en genel anlamıyla bir şeylerden uzak durma çabası ya da başımıza gelmesini istemediğimiz durumlara karşı çıkış yolu aramaya delalet eder. Rüyada kaçtığımız köpek yüzleşmeyi reddettiğimiz her şeyin temsilcisi olabilir. Rüyada korkularımız ya da yanımıza yaklaşmasını istemediğimiz her şey bize korkunç bir köpek kılığında görülebilir. Bazen köpekten kaçmak zorunlu mekan değiştirmek, zorunlu gurbete gitmek ya da zorunlu bir şekilde iş değiştirmeye delalet eder.

Rüyada köpek öldürmek en genel anlamı itibariyle bir düşmanı yenmektir. Fakat bu rüya kişinin köpeğe bakış açısına göre iki farklı şekilde yorumlanabilir. Köpekten korkan ya da köpekleri sevmeyen birinin bu rüyayı görmesi, veya köpeğin saldırgan veya korkunç bir köpek olması durumunda bu köpeği öldürmek daima bir düşmanı ya da engeli bertaraf etmek ve düşmana galip gelmektir. Fakat sevimli ya da zararsız bir köpeği öldürmek genellikle pişmanlık ya da sonunda pişman olunacak bir şey yaparak ilerde buna üzülmeye işarettir.

Rüyada köpekle dövüşmek düşman ya da rakiplerle yapılan rekabetlere delalet eder. Bazen köpekle ya da köpeklerle dövüşmek bir iş görüşmesi için zorlu bir sınava birçok adayla birlikte girecek olmaya işarettir. Rüyasında dövüştüğü köpeği yendiğini ya da etkisiz hale getirdiğini gören kişi tüm rakiplerini eler ve birinci olur. Bazen rüyada köpekle dövüşmek günlük hayatta çok zorlu problemlerle karşılaşmak ve bu sorunları çözerken meşakkat çekmeye delalet eder. Köpeği yenen zor da olsa sorununu çözer.

Rüyada ölü köpek ya da ölü köpekler görmek tükenmiş enerjilerin ya da hayatımızda kapanmış sayfaların göstergesidir. Bazen bu rüya sonu olmayan çıkmaz sokaklara girmememiz konusunda uyarıcıdır. Rüyasında yolda giderken bir ölü köpeğe rastlayan kişi eğer kendisine bir fırsat sunulmuş ise bu fırsatı kabul etmeden önce iyice araştırmalıdır. Bazen ölü köpek ya da ölü köpekler kötü ya da iş imkanlarının olmadığı bir mesleğe ya da projeye girilmemesi konusunda uyarıdır. Saldırgan ya da korkunç bir köpeğin rüyada ölü olduğunu görmek başkası tarafından etkisiz hale getirilecek bir düşmana delalet eder.

Rüyanızı yazın:

bottom of page