top of page

Rüyada köprü görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Link

 • Geçit

 • Umut

 • Kaçış

 • Aracı

 • Bağlantı

 • Seyahat

 • Taşınmak

 • Sıçramak

 • Atlatmak

 • Değişim

 • Çıkış yolu

 • Buluşmak

 • Dönüşüm

 • Kavuşmak

 • Bağlanmak

 • Atlama taşı

 • Bağlanmak

 • Çözüm yolu

 • Bir araya gelmek

 • Yolların birleşmesi

 • 2 durumu birbirine bağlayan

Rüyada köprü görmek ne anlama gelir?

Köprü hayatımızda birleştiren, kavuşturan ve bağlayan her şeyin temsilcisi olabilir. Bazen tıpkı 2 kara parçasını birbirine bağlaması gibi köprü gerçek hayatta 2 kişiyi birbirine bağlar ya da birleştirici tüm unsurları temsil ediyor olabilir. Rüyasında köprü görenin bir arzusuna ya da sevdiği birine kavuşması için artık tüm şartlar oluşmuştur.

 

Rüyada görülen köprü aynı zamanda tüm bağlayıcı unsurlar, bağlayıcı kişiler, aracılar ve bir işin olmasına vesile olan şahısların temsilcisi olabilir. Bu rüyayı gören için hayat adeta köprünün bir tarafı ve diğer tarafı olmak üzere ikiye bölünmüştür. Ve rüyadaki köprü bu ayrılığa son veren ve her iki unsuru birleştiren kişi ya da unsurdur. Bu yüzden köprü bazıları dargınların barışmasına, evliliğe ya da kavuşmaya delalettir. Köprüyü gören için daha önce bağlantısı olmayan biri ya da bir şeylerle artık bağlantı kurmak da mümkün olacaktır.

 

Bağlayıcı bir unsur olarak karşımıza çıkan köprü aynı zamanda bu bağın ne kadar güçlü ya da güçsüz olduğu hakkında bilgi sunar. Güçlü ve kalın bir köprü bağların güçlü olması, cılız ya da ip gibi ince bir maddeden yapılmış köprü ise zayıf bağların simgesidir. Rüyada köprünün yıkılması bazen bağların kopması, ayrılık ya da boşanmaya da işaret edebilir. Çok güçsüz ve yıkılmasından korkulan köprü ise bize hayatımızda güven duymamamız gereken insanlarla ilgili “onun ipiyle kuyuya inilmez” mesajı verir.

Rüyada köprüde olduğunu görmek

Rüyada köprü görmek bir durumdan başka bir duruma geçiş, bir mekandan başka bir mekana seyahat ya da değişimin cereyan etmesi için gerekli şartların oluşmasıyla ilgilidir. Yine iki kara parçasını birleştirici özelliğiyle bilinçaltımız aslında bize bir durumdan başka bir duruma geçiş için artık bir köprü olduğu mesajını verir. Burada köprüyü gören kişi köprünün durumuna ve sağlamlığına bakarak yorum yapmalıdır. Çünkü köprünü sağlamlığı aslında aradaki bağın sağlamlığı hakkında ipucu verir.

 

Rüyada  görülen köprü normalde iki durumu birbirine bağlamak için ve diğer duruma geçiş için ihtiyaç duyulanın simgesidir. Köprü olmadan karşı tarafa geçilemez. Bir başka deyişle köprü aslında bilinçaltının kişiyi bir durumdan kurtarıp başka bir duruma geçirmek için inşa ettiği bir yapıdır ve bu yapı rüya sahibinin hayatında değişime yol açacak herkesi ya da her olayı temsil ediyor olabilir. Köprü engel aynı zamanda engel aşmamıza yardımcı olacak bir yapı taşı ve iki element arasındaki bağlantıdır.

 

Rüyada  görülen köprü bazen bir işin olması için kaderin bize sunduğu kolaylığı temsil eder. Özellikle de köprü yokken rüyasında birden bir köprünün var olduğunu gören kişi için tüm çıkış yolları kapandı sanarken birden bir yardım eli uzanır. Bunun tam tersine var olan bir köprünün yıkıldığını görenin umutları yıkılır ve olacağını sandığı bir iş olmayabilir.

 

Rüyada bir köprüde beklemek ya da uzun süre orada durmak bazen arada derede kalmak ya da kararsızlık işaretidir. Rüya sahibi ya iki seçenek ya da 2 kişinin arasında kalmıştır. Bu rüyayı gören için bir süre değişim mümkün olmaz ve hayatında değişim istiyor ise öncelikle hangi yöne gitmek istediği konusunda bir karar vermelidir.

Rüyada köprüden geçmek:

Rüyada köprüden geçmek günlük hayatta bir durumdan başka bir duruma geçmek ya da bir mekandan başka bir mekana gitmektir. Bazıları için bu rüya iş değiştirmek ya da durum değiştirmek alameti olabilir. Bu rüya oldukça derin anlamlar içerir ve bazıları için bir hayatı başka bir hayat için terk etme anlamı taşır. Örneğin, rüyasında köprüden geçen bekarlığa veda ederek evliliğe hoş geldin diyebilir. Yine buna benzer şekilde işsiz biri iş bulmadan önce bu rüyayı görürse işsizlik durumundan çalışan durumuna geçebilir.

Rüyada köprü yıkılması:

Rüyada köprünün yıkılması en genel anlamıyla bağların kopması, bir işin olmaması, hayallerin suya düşmesi ve değişimin iptal olması anlamları içerir. Köprü bizi bir durumdan başka bir duruma bağlar ya da 2 kişiyi bağlayıcı bir semboldür. Bu köprünün yıkılması durumunda bağlar kopar ya da bir durumdan başka bir duruma geçiş iptal olur. Bu rüyayı evlenmeyi düşünen biri görürse evlilik işlerinde sorun yaşayabilir, seyahat etmeyi düşünen görürse seyahati iptal olur. Eğer bu rüyayı iş değiştirmeyi düşünen biri görürse bulunduğu işte kalmaya karar verir.

Bu rüya sabırlı olmaya davet edici bir rüyadır. Rüyasında bir köprü yapıldığını gören için bir şeylerin olması, kavuşmak ya da hayallerin gerçekleşmesi mümkündür fakat bugün olmayacaktır. Rüyasında köprü yapıldığını görenin aslında hayallerine giden köprü kader tarafından inşa edilmektedir ve her şey zamanla yoluna girecektir. Bu rüyayı gören kişi emeklerinin karşılığını uzun vadede alır.

Tarotta köprü sembolü aslında bir yerden bir yere geçiş ya da seyahattir. Buradaki seyahat bazen bir kara parçasından başka bir kara parçasına geçiş, bir ülkeden ya da şehirden başka bir ülke ya da şehire geçiş hatta bazen bir işten başka bir işe geçiş de olabilir. Kişi için büyük bir ihtimalle bir mekan değişikliği söz konusudur ya da kişinin hayatında bir sayfa kapanmış ve yepyeni bir sayfa açılmak üzeredir. Kimileri için ise köprü aslında bazı düşünce sistemlerinin tamamen yıkılıp yerine yenilerinin gelmesine işarettir. Köprüyü gören kişi için hiçbir şey eskisi gibi olmaz.

Tarotta köprü aynı zamanda bağlantıdır. Kartı yorumlayan kişinin bu bağlantının tam olarak neler arasında olduğunu bulmaya çalışmalıdır. Kartta bir köprü var ise hala bir bağ var demektir. Kişi belki de yönünü kaybetmiştir fakat köprü var ise kişi hala bulunduğu mekandan başka bir kara parçasına geçiş yapabilecek durumdadır yani aslında sanıldığı kadar umutsuz vaka değildir. Köprü varsa çözüm de vardır ve köprüyü gören kişi mücadeleyi bırakmamalıdır.

Rüyanızı yazın:

bottom of page