top of page

Rüyada koşmak

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Süreç

 • Gidişat

 • İlerleme

 • Aksiyon

 • Değişim

 • Gelişme

 • Yolculuk

 • Kurtuluş

 • Seyahat

 • Atlatmak

 • Hızlanmak

 • Motivasyon

 • Uzaklaşmak

 • Hareket etmek

 • Fikir değişikliği

 • Mekan değişimi

 • Amaca yönelmek

 • Sonuca yaklaşmak

 • Engellerin ortadan kalkması

 • Durağan süreçten hareketli sürece geçiş

Rüyada koştuğunu görmek ne anlama gelir?

Rüyada koşmak yaşam yolculuğumuzda bir amaca doğru ilerleyiş hızımızın artmasını temsil eden bir metafordur. Bu rüya aynı zamanda bir oluşum sürecinde hızlı gelişmelerin cereyan edeceğini hatırlatır. Bir başka deyişle, rüyasında koştuğunu görenin hayatında bir şeylerin ilerleyiş hızı artar.


Rüyada koşmak aynı zamanda bir istikamete doğru hızla ilerlemek ve bazı engelleri aşmakla ilgili bilgi içerir. Bu rüyayı gören nereye koştuğuna, kiminle koştuğuna ve rüyanın senaryosuna odaklanmalıdır. Beraber koştuğumuz herkes yol arkadaşlarımız, yanımızda duran yardımcılar ve bizimle aynı amaca doğru ilerleyen bireyleri temsil eder. Yolda koşarken ayrıldığımız herkes gerçek hayatta yol ayrımları, vazgeçtiklerimiz ve karar değişikliklerinin sembolüdür.

Rüyada koştuğunu görmek

Rüyada koşmak aynı zamanda seyahat, değişim, fikir değişikliği, mekan değişikliği ya da bir durumdan başka bir duruma hızlı geçiş gibi unsurlara değinir. Bu rüyayı gören için koşmaya başlanan nokta ve istikamet olmak üzere iki temel unsur bulunur. Bu iki noktadan her biri hayatımızda cereyan eden değişimlerin nereden nereye olduğuna dair ipucu verir. Rüyasında aşağı bir noktadan yukarı istikamete koşan kişi daima yükselme, terfi etme ya da mevcut durumu daha iyiye götürme çabası içindedir. Aşağı istikamete yapılan koşma eylemleri ise bunun tam tersine kötüye gidiş, gelir azalması ya da mevcut durumun daha kötüye gittiğini gösterir.


Rüyada koşma eylemi sağlık, finans ya da başka bir konuda artık istikametimizin belli olduğu ve kararlı olduğumuzu gösterir. Rüyasında koşanın bir amacı ve hayatta varmak istediği bir amaç vardır ve bu amaca doğru hızla ilerlemektedir. Fakat yine de rüyada yapılan her koşma eylemi bu kadar olumlu anlam içermez. Nereye gittiğini bilmeden koşmak kararsızlık, yönsüzlük ve sonu başarısızlık olacak gidişatın simgesidir. Belli bir istikamete doğru koşmak daima kararlılık ve amaç uğruna atılan adımların simgesidir. Rüyada geriye doğru ya da ters koşmak bir amaca ilerlemenin aksine amaçtan uzaklaşmaktır.


Rüyada koştuğumuz zaman karşılaştığımız tüm engeller, çukurlar ya da bizi rahatsız eden figürler yaşam yolculuklarımızda karşımıza çıkan sorunların ve hızımızı yavaşlatacak her şeyin simgesi olabilir. Bu rüyayı gören bir amaca ulaşmak adına bazı zorluklar yaşayacağını bilmelidir. Koşarken yolun ikiye ayrılması genellikle fikir ayrılıkları, boşanma veya hayatta bir seçin yapma noktasına varmanın işaretidir. Kısacası, bu rüya rüyada nasıl koştuğumuz, kimlerle koştuğumuz ve koşu esnasında neler yaşadığımız dikkate alınarak yorumlanmalıdır. Tüm bu ayrıntılar hedeflere doğru ilerleme şeklini yansıtır.

Rüyada biriyle koşmak:

Rüyada beraber koştuğumuz kişiler daima hayatımızda ilerleyen bir süreçte karşılaştığımız kişi ya da olayları temsil eder. Fakat, rüyada gördüğümüz bu bireyler daima kişilere işaret etmek zorunda değildir. Bazen yaşadığımız olaylar ya da durumlar da rüyada bize koşarken eşlik eden figürler kılığında görülebilirler. Bu rüyayı en iyi yorumlama biçimi yanımızda koşanın bizimle nasıl koştuğuna, koşarken yardımcı mı yoksa sorun çıkaran mı olduğuna odaklanmalıyız. Çünkü, bu tip rüyalarda genellikle yanımızda sorun çıkaran figürler yaşam yolculuğumuzda karşılaştığımız problemler, hastalıklar ya da engellerin işareti de olabilirler. Koşarken bize yol gösteren herkes bir süreçte bize yardımcı olacak kişilerin hatta içgüdülerimizin de temsilcisi olabilirler.

Rüyada koşarken zorluk çekmek, sırtında yük taşımak ya da birinin veya bir şeyin rahatsızlık verdiğini görmek gerçek hayatta ilerleme hızımızı azaltan her şeyin sembolü olabilir. Biri eğer rüyasında yokuş yukarı zorla koştuğunu görürse bir süreçte ilerlemenin meşakkatli olacağını anlamalıdır. Bu rüyayı gören kişi ilerlediği bu süreci önüne çıkan bazı engelleri aşarak ilerlemek zorunda kalır. Bu yorum aynı zamanda kayalık ve zorlu arazilerde koştuğumuz rüyalar için de geçerlidir. Yine bunun tersi olarak rüyada yokuş aşağı koşma eylemi bir sürecin gayet kolay atlatılacağına delalet eder. Eğer zemin düz, yumuşak ve rahat ilerlenecek zemin ise yine bu yorum geçerlidir.

 

Rüyada zorlu, dolambaçlı ya da labirent gibi yollarda koşmak kararsızlıklarla dolu bir süreçte ilerlemekte zorluk çekeceğimize delalet eder. Bu rüyayı gören için aynı zamanda çok fazla sıkıntı ve komplikasyon ilerleme sürecinde var olacaktır. Bazen rüyada labirent gibi karmaşık bir yolda koşmak bir amaca nasıl ulaşacağını bilememek, yönsüz ya da rehbersiz kalmak olarak yorumlanır. Bu rüya bilgi eksiliği veya yeterince donanıma sahip olmadığımız zamanlarda da görülebilir. Rüyasında çok karışık ya da karmaşık bir yolda koşan bir amaca ulaşmak için aslında çok çalışmak zorunda değil daha verimli çalışmak zorunda olduğunu bilmelidir.

Rüyanızı yazın:

bottom of page