top of page

Rüyada krallık görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Güç

 • Yetki

 • Rütbe

 • Otorite

 • Devlet

 • Sistem

 • Kontrol

 • Disiplin

 • Hiyerarşi

 • Zenginlik

 • Yücelmek

 • Yükselmek

 • Terfi etmek

 • Yeni bir süreç

 • Ast-üst ilişkileri

 • Seviye atlamak

 • Siyasetçi ve ailesi

 • Kariyerde tırmanmak

Rüyada krallık görmek ne anlama gelir?

Rüyada kraliyet kendi iç dünyamız ve bilinçaltımız tarafından kurulmuş hiyerarşik düzen, bu düzen içerisindeki ast-üst ilişkilerimiz ve bu düzende yer alan arketiplerle ilgili bize bilgi sunar. Aynı zamanda rüyada kraliyet bir düzen ya da sistem içerisindeki konumumuz ve bulunduğumuz yerleri temsil eder.

 

Rüyada kraliyet en genel anlamı itibariyle kişinin iç dünyasında kurduğu kast sistemine benzer sosyal tabakalaşma yapısı veya kendi kafasındaki üst-ast ilişkileri ve kişinin tüm bu yapı içindeki hareketlerini temsil eder. Bu rüyaları yorumlarken rüyadaki kral, kraliçe, prens ve prenses arketiplerinin her biri farklı olarak ele alınmalıdır. Krallar daima zirve ve tepe noktaları, bu noktalarda yer alan kişileri, kural koyucu ve yönlendirici güçlü bireyleri temsil ederler. Kraliçeler ise bu zirveyle bağlantılı tepe noktaları, güçlü, zengin ya da yetkili kadınları temsil ederler. Prens ve prensesler ise bu düzen içinde güçlü aileye mensup genç bireyleri, aynı zamanda acemiliği ve henüz zirveye tırmanmamış olmayı gösterir. Rüyada görülen prens ve prensesler bu yüzden çıraklık ve öğrencilik döneminin temsilcileri de olabilir.

 

Rüyadaki kraliyet her zaman gerçek hayatta karşımıza çıkan bireyler ve bu bireylerin temsil ettiği arketiplerle ilgili bilgi sunmak zorunda da değildir. Bazen rüyadaki kraliyet aslında tüm bu rütbe ve seviyeler arasındaki sınır çizgileri dolayısıyla yaşam yolculuğumuzda yer aldığımız konum ve seviye hakkında da bilgi verici olabilir. Bu yorumculuk anlayışına göre kral amacın ya da zirve noktanın ta kendisidir. Aslında rüyada kraldan gelen her emir bu sistemin en yüksekteki kontrol mekanizmasından, bazen devletten ya da ilahi adaletten gelecek bir emir ya da oluşumdur. Bu yorumculukta prens ya da prenses olmak henüz emir verecek konumda olmamanın altını çizer.

Bu tip rüyaları yorumlamak isteyenler kendilerine aşağıdaki soruları sormalıdır:

Rüyadaki kral kim?

 

Bu sorunun cevabı kime çıkıyor ise kişinin hayatının gidişatında yönlendirici ya da emir verici mekanizma odur. Rüyadaki kral aslında rüya sahibinin hayatını derinden etkileyecek, sorunlara çözüm bulma yetkisine sahip ve kişinin kaderini bile değiştirebilecek kadar etkili bir yüksek merci ya da bu mercide konuşlanmış bir bireydir.

 

Rüyadaki kraliçe kim?

 

Rüyadaki kraliçe güçlü bir kadın ya da yüksek bir mercinin bir altındaki konumdur. Kraliçe her ne kadar yüksekte otursa da daima kralın altındadır. Bu yüzden kraliçenin temsil ettiği kişi bazen bir şirketin sahibi değil müdürü olabilir. Kraliçe bir konumu temsil ediyorsa bu konum en üst seviye değil onun bir altı fakat yine de emir verme yetkisi olan bir mercidir.

 

Rüyadaki prens ya da prensesler kim?

 

Rüyadaki prens ya da prensesler genellikle yaşamımızdaki genç bireyler, güçlü bir aileye mensup bireyler, bazen yükselme ve zirveye tırmanma potansiyeli olan kişiler (zirvenin mirasçıları), zengin adamın şımarık oğlu ya da kızı gibi arketipler olabilirler. Rüyada prens ya da prenses bazen tüm bunların haricinde “saraya giriş pozisyonu” olarak nitelendirilebilecek çıraklık ya da düşük seviye pozisyonlardır fakat bu pozisyonlar rüya sahibine uzun vadede yükselme ve zenginlik vadedecek kadar değerlidir.

Rüyada kraliyet ailesi ve kraliyet ailesi mensupları:

İç dünyamızın hiyerarşisinde ast-üst ilişkisi içinde bulunduğumuz bireyler rüyada bize kraliyet ailesi mensupları kılığında görülebilirler. Örneğin, rüyadaki kral bazen patron bazen baba olabilir. Ya da kral çok yüksek zirvelerde oturan bir siyasetçi veya ulaşılmak istenen bir bireydir. Aşık bir kadın için kral filmin esas oğlanı ya da kalbi fethedilmek istenen erkeğin temsilcisi de olabilir. Herkesin iç dünyasının kralı, kraliçesi, prens ve prensesi kendine özeldir be bu tip rüyaların yorumlanmaları için önce bu arketiplerin kimi ya da neyi temsil ettiği anlaşılmalıdır.

 

Rüyadaki prens ve prensesler aynı zamanda bize “zirvenin doğal mirasçısı olmak” mesajını verirler. Rüyada kendisini prens ya da prenses olarak gören kişi bilmelidir ki sabırlı olduğu taktirde bir gün zirveye oturacaktır. Bu rüya bazıları için zengin bir aileye mensup olmak ile ilgili olsa da bazen üstün yeteneklere ya da potansiyele sahip olmak ve gelecekte tüm bu yetenek ve potansiyel sayesinde çok iyi bir yere gelineceğini temsil eder. Kısacası, prens ve prensesler henüz mevki sahibi olmamanın ve henüz zirveye tırmanmamış olmanın hatırlatıcılarıdır. Bir işe yeni giren biri bilmelidir ki girmiş olduğu işte çok yükselecek ve kariyerde bir gün zirveye oturacaktır.

 

Rüyadaki kraliyet ailesi mensupları günlük hayatımızda mutlaka tanıdığımız birilerine dokunurlar ya da onları bize hatırlatırlar. Örneğin, prenses nazlı ya da şımarık bir kıza dokunuyor olabilir. Ya da kral bir patron ya da otoriter babadır. Kralların bir siyasetçiye işaret etme olasılıkları da daima yüksektir. Kraliçe belki de zengin bir erkeğin karısı ya da bazıları için hayallerin kadını imajını taşıyan bir bireydir. Kraliçeler rüya sahibi bir kadın ise daime “idol kadın” ya da “yerinde olmak istenen kadın” olma olasılığı yüksek arketiplerdir. Kraliçe bir kadın için sevdiği erkeğin karısı ya da sevgilisini de temsil ediyor olabilir.

Rüyada kraliyet ailesi mensubu olmak:

Rüyada kraliyet ailesi mensubu olmanın bize verdiği gizli mesaj “kendine çok iyi bir konum bulmak” ve “doğru zamanda doğru yerde bulunmak” mesajıdır. Bu rüyayı gören kişi için zirveye yükselme potansiyeli şu anda bulunduğu konum itibariyle mümkündür ve bu konumu korumaya çalışmalıdır. Rüyasında kraliyet ailesi mensubu olduğunu gören aynı zamanda tam olarak kraliyet ailesinde hangi birey olduğuna bakmalıdır. Kral olan bilmelidir ki uğraşmakta olduğu her ne ise alanında ondan iyisi yoktur. Kraliçe olan ya gerçek hayatta çok yüksek mevkide bulunan bir erkek üzerinde etkilidir ya da kariyerde çok güzel bir koltuğa sahiptir. Prens ve prensesler ise gelecekte çok büyük yerlere tırmanacak potansiyele sahip kişilerdir.

Tarot ve semboller dili kraliyet ailesini saraylı kartlar olarak belirlemiştir. Bu kartlar küçük arkana serilerinde 1-10 sıra sayılarının üzerinde konuşlandırılmıştır. Bu yüzden bu kartlar daima yükselme, yücelme ve saraya giriş kartları olarak görülürler. Fakat yine de küçük arkana aslında hayatı ateş, toprak, hava, su elementlerine dayanarak 4 farklı alana bölmüş ve her alana bir kral, kraliçe, şövalye ve prens atamıştır. Küçük arkanada bir prenses yoktur ve birçok tarotçu bu yüzden prens kartlarının hem prens hem de prensesleri temsil ettiğini var sayarak yorum yaparlar. Çoğu zaman saraylık kartlar bir arketip temsilcisi olduklarına inanılarak yorumlansalar da bazen bir amaca ulaşırken geçilmesi gereken acemilik (prens), ustalık (şövalye), rütbe kazanma (kraliçe) ve zirveye çıkma (kral) evresine de işaret edebilirler

Ünlü psikolog Myers-Briggs hazırladığı kişilik belirleme envanterinde (MBTI - The Myers–Briggs Type Indicator) insan kişiliklerini 16 temel kategoriye ayırmış ve birçok tarotçuya göre bu 16 kişilik tipinden her biri aslında küçük arkana saraylı kartlardan birine denk gelir. Bu 16 kart içinde 4 kral, 4 kraliçe, 4 şövalye ve 4 prens bulunur. Her ne kadar rüya tabirciliğinde tüm prensler aynı kategoriye ayrılsa da tarot prensleri değnek prensi (girişimci çocuk), kupa prensi (romantik çocuk), kılıç prensi (savaşçı çocuk) ve para prensi (zengin çocuk) olarak 4 kategoriye ayırmıştır. Rüya tabirciliğinde de her ne kadar her prens aynı gibi görülse de aslında prensin durumuna ve kişiliğine bakarak bu dört farklı gruptan hangisini temsil ettiği anlaşılmaya çalışılmalıdır.

Rüyanızı yazın:

bottom of page