top of page

Rüyada küçük bir ev görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Sıkıntı

 • Yenilik

 • Kısıntı

 • Azaltmak

 • Daralma

 • Kısıtlama

 • Kötüleşme

 • Kaybetmek

 • Para kesintisi

 • Sayıca azalma

 • Gelir azalması

 • Kötü pazarlık

 • Projenin küçültülmesi

 • Daha kötüsüne “evet” demek

 • Evden birinin gurbete gitmesi

Rüyada küçük bir ev görmek ne anlama gelir?

Rüyadaki küçük evler “daha azı” ya da “daha kötüsü” olarak karşımıza çıkarlar. Kendini büyük, geniş ve ferah bir evde gören kişinin kazancı artarken daha küçükmve dar bir evde görenin kazancı azalır ya da daha büyüğü dururken daha küçük bir fırsata “evet” der. Bu tür rüyalar bizim için daha iyi bir iş ya da sonuç beklerken daha azına “tamam” deme metaforlarıdır.


Rüyada evler ruh durumunu sembolize ederler. Dolayısıyla küçük bir ev “daha küçük düşünmeye başlamak” ya da daha az olanı istemekle (bazen çıtayı indirmek ya da hedefleri küçültmek) ile ilişkilendirilebilir. Bu tür rüyalar bazen az gelirle yetinmek ya da beklenenden daha az maaş teklif eden bir işe “evet” deme sembolü olabilir. Rüyada özellikle küçük evin kasvetli ya da karanlık olması durumunda bu anlam daha da güçlenecektir. Rüya sahibi istemeden de olsa arzu etmediği bir şeye “evet” diyebilir ve bu kendisi için kötü bir pazarlıktır.

Rüyada küçük bir eve taşınmak

Rüyada evler aynı zamanda inançlarımız ve tutumlarımız hakkında derin bilgiler içerirler. Bu yüzden küçük bir ev küçük bir proje ya da fırsatı kabul etmek anlamına gelebilir. Ya da en azından bir projenin bizim için çok küçük ya da yetersiz olduğunu düşündüğümüz zamanlarda bu tür rüyaları görebiliriz. Belki de bu rüya sizin için çok küçük bir şirkette çalışmaya başlamak ya da yaşadığınız şehre oranla çok küçük bir şehirde yaşamaya başlamak anlamına da gelebilir.


Rüyadaki evler aynı zamanda yaşamda yeni bir aşamaya giriş metaforları olarak karşımıza çıkar. Bu yüzden bir rüyada bir evin küçük oluşunun vurgulanması yeni ve çok küçük bir şeyin içine giriş içinde olduğumuzun habercisidir. Duygusal olarak daha kötü bir duruma gidebiliyor ya da daha fazlasını isterken daha azıyla yetiniyor olabilirsiniz. Bununla beraber, rüyada küçük bir evin dışında kalmak reddedilme ve güvensiz hissetme anlamına gelir. Örneğin, bir ilişkiye tam anlamıyla başlayamama, partnerin evlilik arzusu içinde olmaması gibi durumlarda rüyada küçük bir evin içine giremediğimizi görebiliriz.

Rüyada küçük bir eve girmek

Küçük bir ev rüyası bilinçsiz zihin tarafından yaratılmış “daha az alana sahip olmak” metaforudur. Rüyada küçük bir ev “siz” i temsil eder. Özgüvenin düştüğü ya da kendimizi sıkıntılı ve kasvetli hissettiğimiz zamanlarda bizi temsilen küçük bir evde olduğumuzu rüyamızda görebiliriz. Bu genellikle sıkıldığımız, daraldığımız ya da hareket alanımızın azaldığını hissetmeye işarettir. Büyük şehirde yaşamaya alışkın biri küçük bir şehire gittiğinde ya da özgürlüğe alışkın biri özgürlüğünün kısıtlandığını hissettiğinde bu tür rüyaları görebilir.


Bununla beraber ev rüyaları içsel duyguların aynasıdır. Küçük bir ev görmek bu yüzden daha kötü hissetmek (daha darda ya da sıkıntıda olmak) sıkıntının ve kasvetin artmasını müjdeler. Daha az gelire geçmek dolayısıyla rızkın ve refahın daralması gibi durumlarda da kendimizi küçük bir evde görebiliriz. Rüyaların sembolizmi mevcut durumumuz ve zihnimizin durumuna ışık tuttuğundan rüyada küçük bir ev görmek daima az korunaklı hissetmek, geleceğe güvensiz bakmak ve servetin azalması korkusu ile ilgilidir.

Rüyada küçük bir evde olduğunu görmek

Rüyada evler bazen yaşamdaki radikal değişimlerin sembolü olarak bilinçaltının inşa ettiği metaforlardır. Küçük bir ev daha küçük olanla yetinmek ya da terfi beklerken daha az sorumluluk sahibi olacağımız bir işe “evet” deme alameti olabilir. Bir ev gördüğümüz rüya aslında yaşamda tam anlamıyla başka bir yöne gideceğimizi sembolize eder. Alternatif olarak rüya, bir yolculuğa çıkacağınızın bir işareti olabilir. İçinde bulunduğunuz ev küçük ama güzelse, bu size yeni bir olasılığın geldiğini gösterebilir.


Bir ev rüyası analiz edilirken evin büyüklüğü oldukça önemlidir. Çünkü evin büyüklüğü ve kapsayıcı boyutu, geçmiş çağrışımlarla kıyaslandığında şu anki durumun ne kadar büyük ve kapsayıcı olduğuna işaret eder. Bütün ailenizi alamayacak kadar küçük bir ev aslında gelirin herkese yetecek kadar fazla olmayacağı ya da bazı kısıtlamalara gidilmek zorunda kalacağınız bir döneme girişi temsil ediyor olabilir.

Rüyanızı yazın:

bottom of page