top of page

Rüyada kule görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Yapı

 • Plan

 • Güven

 • Kurum

 • Devlet

 • Düzen

 • Bünye

 • İstikrar

 • Kariyer

 • Direnç

 • Başarılar

 • Sağlamlık

 • Yükselmek

 • Bağışıklık sistemi

Rüyada kule görmek ne anlama gelir?

Rüyada kule kendimiz için kurduğumuz düzen ve inşa ettiğimiz her şeyin bize sembolik olarak yansıtılmasıdır. Kule kişinin sahip olduğu her şeyin, kurulu düzeninin, istikrarının hatta iç dünyasının temsilcisidir. Bu rüyayı daha iyi yorumlamak için kulenin nasıl görüldüğüne ve tam olarak rüyada ne olduğuna bakmak gerekir.

 

Rüyada kule geçmişten bugüne kendimiz için oluşturduğumuz tüm eserlerin, kendimize kattıklarımızın, aldığımı eğitimlerin ve bu eğitimlerin sonunda elde ettiğimiz tüm başarıların ve kurduğumuz istikrarın temsilcisidir. Kısacası, kule aslında kendimiz için kurduğumuz dünyadır. Rüyasında yaşadığı bir kulenin yandığını ya da yıkıldığını görenin istikrarını bozan ve bu güne kadar elde ettiği her şeyi yok etmeye çalışan bir değişimle karşılaşması imkanı vardır. Bu kulenin yıkılması ya da yok olması elde ettiklerimizi kaybetmeye ve değişime direnememeye delalettir.

Rüyada kule bazen geçmişten bize kalan mirasların temsilcisidir. Bu miras maddi manevi her şeyi temsil edebilir. Kişinin kendi için kurmuş olduğu düzen, mal varlıkları, eğitim ve öğrenimi hatta mesleği bu mirasa dahildir. Kısacası kule kendimiz için bu güne kadar inşa ettiklerimizdir. Sert bir yapı olan kule aynı zamanda kişinin hayatındaki güven ve istikrarı temsil eder. Rüyadaki kulenin başına gelen her şey gerçek hayatta kurmuş olduğumuz bu güven ve istikrarın başına geleceklerle örtüşür. Rüyasında güzelce bir kule gören kendi için güzel işler yapmış ve güzel sonuçlar almayı ummaktadır. Kulesini kırık dökük görenin hayatında onarması gereken çok alan bulunur.

Rüyada kule bazen insan bünyesi, sağlık ve bağışıklık sistemi hakkında bilgi verir. Zorla ayakta duran bir kule hasta birine, sağlam kule ise sağlam bünyeye işaret eder. Bununla beraber kule her zaman fiziksel sağlığı ifade etmek zorunda değildir. Bazen kule ruhsal sağlık ve psikolojik sağlık hakkında bilgi sunar. Bu durumda sağlam kule psikolojisi sağlam bir insana işarettir. Rüyadaki kule aslında kişinin iç ve dış sağlığı hakkında ipuçları ile doludur. Bu yüzden bir kulenin yanması bazen kişinin iç dünyasındaki kaosa, bazen büyük sağlık sorunlarına hatta ateşli hastalıklara işaret edebilir. Karanlık, onarıma muhtaç ve yıkık bir kule ise bedenin imdat çığlığıdır.

Rüyada kule yapmak

Rüyada kule yapmak yaratıcılık sayesinde bir eser ortaya koymak ve geleceği inşa etmeye delalettir. Bu rüyayı gören kişi yaptığı kulenin nasıl bir kule olduğuna dikkat etmelidir. Güzel ve sağlam bir kule yapan güzel ve hayırlı işlerle uğraşmaktadır. Yaptığı kulenin çirkin, kötü ya da sorunlu olması ise yapılan işin hayırsız ya da hatalı olduğu konusunda bizi uyarır. Rüyasında kule gören ektiklerini mutlaka biçeceğini ve bugün yaptıklarını sonucunu gelecekte alacağını bilmelidir. Rüyada yaptığı kulenin yıkıldığını ya da yandığını görenin bir işi yarım kalır ya da olmaz.

Rüyada yapılan kule aynı zamanda kişinin kendi menfaati için attığı tüm adımları temsile eder. Bazen kule yapmak gerçek hayatta eğitim almak, meslek ya da dil öğrenmektir. Bazıları için kule yapmak proje gelişimi ya da yatırım yapmaktır. Bu rüyayı gören kişi sürekli bir gelişim ve sürekli bir ilerleme içerisindedir ve kendi çapında uğraştığı işe dair bol bol pratik yapmaktadır. Rüyada kule yaptığını gören bu kulenin ayrıntılarına odaklanırsa rüyasını daha iyi yorumlayabilir. Sağlam kuleler sağlam adımlarla ilerlemeye, eğri büğrü ya da sağlam olmayan kule inşa etmek ise bazı işleri baştan savma yapmaya karşı uyarıdır.

Rüyada kule yıkmak:

Rüyada kule bazen geçmişte elde ettiklerimizi temsil eder bazen insan bedeni metaforudur ve kişinin fiziksel ve zihinsel sağlığı hakkında bilgi verir. Rüyasında kule yıktığını gören bu yüzden hayırsız işlerle uğraşır, kendine fiziksel ya da ruhsal olarak zarar verir ve tüm elde ettiklerini bir çırpıda yok edecek hatalar yapar. Rüyada kendi yaptığı kuleyi kendi eliyle yıkan kişi vermiş olduğu bazı kararlardan dolayı zarar görür, istikrarı ya da sağlığı bozulur. Rüyada kule yıkmak bazen sil baştan yapmaya karar vermek ve eskiyi yeni için terk etmektir. Bu rüyayı gören yeni bir karar verir ve bu kararında ilerlemek için daha önce yapmakta olduğu bir şeylerden vazgeçmek zorunda kalmıştır.

Rüyada bir kulenin yıkılması:

Rüyada bir kulenin yıkılması kişinin hayatında her şey yolunda giderken aniden beliren bir değişimin her şeyi alt üst etmesiyle ilgilidir. Kule güven ve istikrarın simgesidir ve kulenin yıkılması aslında bu güvenin ve istikrarın yıkılmasının temsilcisidir. Bu rüyayı gören kişi kule yıkıldığında ne hissettiğine, bu yıkılıştan nasıl etkilendiğine, yanında kimler olduğuna ve yıkımın ne derecede şiddetli olduğuna odaklanarak rüyasını yorumlamalıdır. Kulenin şiddetli bir şekilde yıkıldığını görenin hayatında o kadar büyük bir değişim olur ki, bu değişim girdabında sahip olduğu her şeyi kaybeder. Bu rüya bazen birine karşı güven duygusunun kaybedilmesiyle alakalıdır.​

Rüyada Kule bazen fiziksel olanın değil zihinsel olanın yıkımı ile ilgili de olabilir. Sahip olduğumuz değer, inanç ve davranış kalıplarını tamamen alt üst edebilecek ve bizi sil baştan yapmak zorunda bırakacak bir olay ya da durumun yaşanmasının işaretidir. Bu rüyada yaşanan durum kişinin hayatında milat olarak nitelendirilebilecek kadar güçlüdür. Kişi için kule öncesi ve kule sonrası olmak üzere zaman artık ikiye bölünmüştür bu rüyadan sonra hiçbir şey asla eskisi gibi olmayacaktır. Elden çıkan ve kaybedilen her ne ise bu kaybı kabullenmekten başka çare bulunmamaktadır.

Mars tarafından yönetilen Yıkılan Kule kartında bir kuleye şimşek düşmüş ve yanmakta olan kuleden aşağıya iki kişi düşmektedir. Gökyüzünün siyah olması ve düşen iki kişinin baş aşağı olmaları dikkati çekmektedir. Bu şimşeği Tanrılar tanrısı Zeus’un gönderdiğine inanılır ve karttaki kule ise tanrının evidir. Buradaki şimşek yıkıcı dış güçlerin kale ise bu dış güçler tarafından yok oluşu başlamış olanların simgesidir. Karttaki 22 ateş parçası aslında 22 Büyük Arkana kartının simgesidir.

Rüyanızı yazın:

bottom of page