top of page

Rüyada kuş görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Zirve

 • Amaç

 • Huzur

 • Haber

 • Başarı

 • Arzular

 • Hayaller

 • Sükunet

 • Yücelmek

 • Maneviyat

 • Potansiyel

 • Yükselmek

 • Ufuktaki zaferler

 • Yükselme arzusu

 • Uzun vadeli planlar

 • Zirveye tırmanma isteği

 • Gerçeklerden uzaklaşmak

Rüyada kuş görmek ne anlama gelir?

Rüyada kuş ya da kuşlar erişilmez olguların ve yükselme kapasitesinin temsilcisidir. Bilinçaltımız için kuş “uçabilir hayvan” algısıdır. Dolayısıyla aslında kuş gördüğümüz rüyalar bize yükselme ve yücelme kapasitemiz hakkında bilgi verirler. Bu rüyaların yorumunda kuşun durumu ve rüyanın senaryosu oldukça önemlidir.

 

Tarot ve semboller dilince kuş en çok karşımıza çıkan sembollerdendir. Birçok kartın arka planında gökyüzünde uçan kuşlar resmedilmiştir. Bu kuşlar aslında “uzaklık” ve "erişilmez noktalar" olarak kabul edilir. Bu yüzden bazen uzak diyarlardan gelen haberler ya da fırsatların temsilcisidir. Rüya tabirciliğinde de gökyüzünde uçan ve bize uzak kuşlar aslında uzak diyarlardan bize ulaşan enerjilerin simgesidir. Tüm bunların yanı sıra kuşlar hava elementine mensup semboller olduklarından daima iletişim, haber ve zihinsel aktivitelerin sembolleridir.

 

Rüyada evinde ya da yakınında tek bir kuş görmek ve bu kuşun uçmaması bazen bir haber ya da fırsatın rüya sahibinin ayağına gelmesinin temsilcisidir. Gökten bir kuşun yere inmesi ve rüya sahibine yaklaşması çok yüksek mevkideki önemli bir şahsın rüya sahibinin ziyaretine özellikle gelmesi veya çok büyük bir fırsatın rüya sahibinin ayağına kadar gelmesine işarettir ve çok hayırlı bir rüyadır. Evine kuş girdiğini girenin hanesine neşeli bir haber girer ya da haneden birinin hamile kalma olasılığı bulunur. Rüyada omzuna kuş konan büyük bir fırsat yakalar ve talih kuşu başına konar.

 

Rüyada kuş görmek bazen ani bir ilham ya da rüya sahibinin aklına hiç yoktan bir fikrin gelmesine delalet eder. Rüya sahibi bu ilhamı ya da fikri değerlendirir ve sonuna kadar takipçisi olursa kaderde yükselmesi ve zengin olması ihtimali bulunur. Bazen rüyada kuş çok ufak gibi görülen fakat yakalandığı zaman aslında çok büyük olduğu anlaşılacak bir fırsatın temsilcisidir. Kuş aslında bizi ya da öz güvenimizi yükseltecek ve yüceltecek tüm fırsat ya da haberlerin temsilcisidir. Rüyasında kuşu yakınında gören çevresindeki tüm fırsatlara bakmalı ve hangisinin kendisi için en hayırlısı olduğunu anlamaya çalışmalı ve bu fırsatı hemen yakalamalıdır. Çünkü, kuş her ne kadar ufak gibi görülen büyük fırsatların temsilcisi olsa da çok hızlı hareket eden ve çabuk bir hayvan olmasından dolayı bu fırsatın bir an önce kaçmadan yakalanması gerektiği konusunda da bizi uyarır.

Tüm bunların yanı sıra rüyada kuşlar aslında yükselme kapasitemiz hakkında ipucu sunarlar. Gökyüzündeki kuşların çok yüksekte olması rüya sahibinin çok büyük potansiyel ya da yeteneklere sahip olduğu ve bu yetenekleri kullandığı taktirde kariyerde çok yükselebileceğinin altını çizer. Rüyada yüksekteki kuşlara bakmak aslında henüz ulaşılmamış zirvelere bakmak gibidir. Bazı yorumculara göre kuşlar hayalperestlik ve asla ulaşılmayacak zirvelere bakmanın temsilcisidir. Rüyasında çok yüksekte uçan kuşların daha sonra aşağıya inmesi çıtayı alçaltmak ya da bazı amaçlarda daha gerçekçi düşünerek daha az ile yetinmektir.

Rüyada uçan kuşlar görmek

Rüyada kuş ya da kuşlar görmek yücelme, yükselme ve maneviyatın artmasıyla ilgili olabilirler. Rüyasında kuşlara bakan aslında yerden yani fiziksel alemden uzak olan göklere yani maneviyata bakmaktadır. Bu yüzden bu rüya bazen ilahi enerjinin veya maneviyatı yüceltme arzusunun temsilcisidir. Elbette gökyüzündeki kuşların nasıl uçtukları, nereye uçtukları ya da tam olarak bu kuşlara ne olduğu da bu rüyanın yorumunda önemlidir. Rüyada gökyüzünde uçan kuşların yön değiştirdiğini gören için kaderde bir değişiklik ya da alınması beklenen bir haberin alınmaması ihtimali vardır. Gökyüzünde uçan kuşların ölmesi ya da yere düşmeleri hayırsızdır. Bu rüyayı gören kişi gurbetten kötü bir haber alabilir.

Rüyada gökyüzünde kuşlar görmek:

Rüyada gökyüzü daima insan zihninin temsilcisidir. Gökyüzünde olanlar aslında rüya sahibinin zihninde cereyan edenlerdir. Rüyada gökyüzündeki kuşlar ise zihinsel hareketler, düşünceler ya da yaşam yolculuklarımızda bizi bir yerden başka yere götürecek kararların temsilcisidir. Kısacası, rüyada gökyüzündeki her kuşun hareketi aslında rüya sahibinin aklındaki ufak tefek fikir ya da verdiği kararları temsil eder. Kuşlar aynı zamanda zihinsel farkındalık ve hayatımızın ve düşüncelerimizin gittiği yön hakkında bize bilgi verir. Bu rüyayı yorumlamak için kuşların durumuna bakmak gerekir. Gökyüzünde çirkin ya da kara renkli kuşlar görmek zihinsel toksinler ve olumsuz düşüncelerin hayatımızı kötü bir yöne doğru sürüklediğine karşı uyarıdır. Rüyada masmavi gökyüzünde beyaz ya da güzel kuşların uçtuğunu gören şu anda her nasıl bir yol izliyorsa bu yolda devam etmelidir. Çünkü yakında kendisi için bir ödül vardır.

Rüyada kuş sesi duymak:

Rüyada kuş sesi duymak ve bu sesin güzel olması güzel haber ya da duyuma delalettir. Karga sesi ya da çirkin kuş sesi ise dedikodu, yalan veya rüya sahibini üzecek bir duyumun alınmasına delalettir. Rüyasında birden fazla kuşun ötmesi ve adeta bir melodi gibi güzel olmaları hamilelik haberi ya da hamile kadın için evladının ilk sesini duymaktır ve hayırlıdır. Bazıları için kuş sesi ya da birden çok kuşun sesini duymak beklenen haberin gelmesi, işsiz için işe alındığı haberini duymak ya da bir muradını bekleyen için muradına erdiği müjdesini almaktır. Rüyada kuş sesi ve bu kuşun sesinin güzel olması daima herkes için hayırlı ve güzel habere delalettir.

Rüyada göçmen kuşlar gelip geçici fikirler, fırsatlar, hayatımıza girip çıkan insanlar ya da misafirler hakkında bilgi sunar. Bazen rüyada göçmen kuşlar geçici sorunlara da işaret edebilir. Rüyada gökyüzü daima rüya sahibinin zihnini ve bu zihnin berraklık durumu hakkında bilgi verir. Bu yüzden bu rüyayı daha iyi yorumlamak için daima bu göçmen kuşların rüya sahibinde oluşturduğu etkiye ve hareketlerine bakılmalıdır. Rüyada göçmen kuşların dengesiz ya da huzursuz hareket etmesi kaosa, lidersizliğe, karmaşaya da her kafadan bir ses çıkmasına işarettir. Rüyada göçmen kuşların ölmesi ya da yere düşmeye başlamaları hayırsızdır. Rüya sahibi için gelmek üzere olan güzel bir haberin gelmemesine delalettir. Rüyada göçmen kuşların yön değiştirmesi rüya sahibinin bir yolculuğunun iptal olması ya da gelmesi beklenen misafir veya haberin gelmemesine işaret eder.

Rüyada kuş sürüsü nasibin açılması, kişinin hayatında tıkanmış her ne varsa açılması ve hızının artmasına delalettir. Bu rüyayı gören beklediği haber ya da parayı tez zamanda alır, yapamadığı bir yolculuk varsa yapar. Kuş sürüsünü rüyada görmek oldukça hayırlıdır. Rüyada kuş sürüsü aynı zamanda şansın ve talihin açılması ve bu durumdan tüm aile bireyleriyle topluca etkilenmeye delalet eder. Rüyada kuş sürüsü görmek bazen ailecek seyahat etmek ya da bir evden başka bir mekana taşınmaktır. Bu rüyanın sahibi için bir memleketten başka bir memlekete göç etmek de söz konusu olabilir.

Rüyada kuş yumurtası güzel bir müjdenin alınmasına delalet eder. Bazen bu rüya hanede bir hamilelik haberinin alınması ya da hanede yaşayan biri için çok hayırlı bir başlangıç yapmaya delalettir. Bu rüyayı gören kişinin hanesinde bir kişi çok yüksek seviyeli bir eğitime başlayabilir ya da gelecek vadeden bir projenin ilk adımlarını bugün atacaktır. Rüyada kuş yumurtasını görmek her zaman hayırlıdır ve güzel şeylerin arifesinde olunduğunun habercisidir. Kuş yumurtasının kırılarak içinden kuş çıkması ise rüya sahibi için beklenmeyen bir sürprize delalet eder.

Rüyada görülen kuş yuvası aslında rüya sahibinin kendi yaşadığı hane hakkında bilgi sunar. Rüyada bir kuş yuvasının dağılması bu yüzden hayırlı değildir ve ailevi sorunlara hatta boşanmaya delalet edebilir. Rüyada güzel ve sevimli bir kuş yuvası ise hanenin menfaatine olacak bazı haberleri almaya ve tüm hanenin bu haberle sevinmesine işarettir. Kısacası, rüyada güzel ve sevimli bir kuş yuvası hanenin güzelliği ve ferahlığına delalet eder. Kuş yuvasının kötü ya da sorunlu olması ailevi sorunlara ve hanede yaşayanların sıkıntılı olduğuna işarettir.

 

Rüyada kuş öldürmek:

 

Rüyada kuş öldürmek hayırsızdır. Bu rüyanın sahibi ufak bir hata yaptığını sansa da bu ufak hatanın sonuçlarının kendisi için ağır olması ihtimali vardır. Bu rüyayı gören kişi bir an önce yaptığı hatanın farkına varmalı ve geri dönüş mümkünse dönmelidir. Rüyasında kuş öldürdüğünü gören kendisinden güçsüz ya da daha alt seviyede bulunan birinin hakkını yer ya da haksızlık yapar ve bir an önce bu hatasının farkına varmalıdır. Bir işveren için rüyada kuş ya da kuşlar öldürmek eleman işten çıkartmaktır fakat bu işten çıkarmalar kendisi için hayırsız olacaktır. Kısacası, kuş öldürmek sonu zarar ve ziyanla bitecek bir iş yapmaktır ve rüya sahibi bu kararından bir an önce vaz geçmelidir.

Rüyanızı yazın:

bottom of page