top of page

Rüyada kuş öldürmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Atlatmak

 • Bitirmek

 • Kurtulmak

 • Rahatlamak

 • Tamamlamak

 • Galip çıkmak

 • Engel aşmak

 • Elimine etmek

 • Sorun çözmek

 • Rafa kaldırmak

 • Bertaraf etmek

 • Sınav kazanmak

 • Düşmanı yenmek

 • Gerilimi azaltmak

 • Çatışmayı önlemek

 • Büyük iş başarmak

 • Zorlukların üstesinden gelmek

Rüyada kuş öldürmek ne anlama gelir?

Kuş öldürdüğümüz rüyalar yaşamımızdaki ufak ayrıntılar ya da önemsiz meselelerle ilgilidir. Bilinçaltımız bize kişileri ya da olayları göstermek amacıyla da rüyalarımızda arketipler yaratır. Kuş yada diğer küçük hayvanlar da bu arketiplerinden yalnızca biridir. Aslında rüyadaki “kuşu öldürme eylemi” bu durumda ufak bir meseleyi çözmek ya da bir işi sonlandırmaktır.


Bizim tarafımızdan rüyamızda öldürülen bir kuş aslında küçük bir ayrıntıya değinir. Rüyalarda hayvanların büyüklüğü ve hacmi aslında yaşamımızda ortadan kaldırma arzusu içinde olduğumuz durumun büyüklüğüyle doğru orantılıdır. Örneğin, öldürdüğünüz hayvan bir kuş değil fil olsaydı bu rüya sizin için büyük bir sorunu halletmenin temsilcisi olacaktı. Yine buna benzer şekilde yırtıcı bir hayvanı rüyanızda öldürmüş olsaydınız istikrarınızı tehlikeye sokacak bir düşman ya da tehlikeyi ortadan kaldırmış olacaktınız. Rüyalar bizimle bir senaryo ve oyuncular aracılığıyla konuşurken olayları anlatmak amacıyla bu oyunculara farklı sıfatlar ve özellikler verir. Tıpkı kuşun küçük ve zararsız bir hayvan olması gibi bir kuş öldürme rüyası aslında küçük ve zararsız bir şeyden kurtulacağınızı öngörür.

Rüyada bir kuşu öldürmek

Rüyalar sembolizmindeki “kuş öldürme” eylemi aslında yaşamımızın bir alanında bir şeyi yok etme arzusu içinde olduğumuzu gösterir. Rüyada gördüğümüz hayvanlar kendi kişilik parçalarımıza ya da yaşamımıdaki ufak ayrıntılara, bazen bazı arketiplere değinirler. Rüyada bir kuşu öldürmek bu parçalarla ilgili sonlandırma arzumuzu temsil eder.


Küçük hayvanları gördüğümüz rüyalar bazen yaşamımızdaki çocuklar ya da bebeklerle ilgilidir. Özellikle bir anne ya da babanın rüyasında bir kuş öldürdüğünü görmesi durumunda bu rüyanın kendi çocuğuyla ilgili olma olasılığı vardır. Bu rüya bir çocukla ilgili sorunun halledilmesi alameti olabilir. Örneğin, bir çocuğun sağlık sorununun çözülmesi, ya da okula kaydının yapılması veya o çocukla ilgili herhangi bir problemin nihayetinde hallolması durumunda rüyamızda bir kuş öldürebiliriz.

Rüyada bir kuşun öldürülmesi

Bazen bilinçsizce geçmişi geride bırakıp yolumuza devam etmek istediğimizde aslında bir şeyi tamamen sonlandırmak isteriz. Rüyada karşımıza çıkan ve öldürdüğümüz kuş aslında yaşamda sonlandırmak istediğimiz ufak bir ayrıntıyı göstermek için bilinçaltımız tarafından yaratılmış bir arketiptir. Peki bilinçaltımız neden bizim için bir kuş yarattı? Bunu anlayabilmek için sizin için kuşun ne anlama geldiğine odaklanmalısınız. Kuş size göre küçük ve sevimli bir hayvansa ve rüyanızda onu öldürdüğünüzde büyük üzüntü hissettiyseniz yaşamda yeni bir sayfa açmak için fedakarlık yapmak zorunda kalacaksınız. Eğer kuşları sevmiyor ve rüyanızdaki kuşu öldürdüğünüzde hiçbir üzüntü hissetmiyorsanız bir sorundan kurtulacaksınız.


Rüyamızda kuş öldürüyorsak bu rüya yaşamımızda bağımsızlık özlemi içinde olduğumuzu yansıtıyor da olabilir. Özellikle öldürdüğümüz kuş kendi kuşumız ya da bize bağımlı bir kuş ise yaşamda bize ayak bağı olan bir sorun ya da davranıştan kurtulma arzusu içinde olduğumuz zamanlarda böyle bir rüyayı görebiliriz. Aslında bilinçaltımız kuşu öldürerek bize bir şeyin artık yaşamımızda olmayacağı mesajını vermeye çalışmaktadır. Fakat yine de bu tür rüyaların yorumlanması için rüyadaki duygu tonuna ve kuş öldürürken ne hissettiğimize bakmalıyız.

Rüyada ölü kuş görmek

Ölü bir kuş gördüğümüz bir rüya bazen yakın arkadaşlarımızla ilgili ufak ayrıntılara değiniyor da olabilir. Kuşlar evcil hayvanlar ve en yakın arkadaşlarımızdır. Bilinçaltımız bize kendimizden yaşça küçük kişileri, naiv kişiliğe sahip bireyleri, bazen çocukları ya da kırılgan kişilikli bireyleri göstermek amacıyla rüyamızda bir kuş ya da küçük bir hayvan yaratır. Bu hayvanı öldürmek aslında bu kişiyle küslük yaşamak ya dao kişiyle ilgili bir konuyu sonlandırmaktır. Rüyadaki kuş saldırgan ya da tehlikeli görünüyor ise bu rüya kendimizden güçsüz bir düşman ya da rakibi yenmekle alakalı olabilir.


Bazen rüyalardaki “öldürme” eylemi temizleme ya da kurtulmadır. Fakat rüyaların sembolik dilinde ifade edilen kurtulma her zaman bir sorun ya da engelden kurtulma değildir. Bazen bize zarar verdiğini düşündüğümüz çekirdek düşünceler ya da kalıplaşmış inançlarımızdan kurtulma arzusu içinde olduğumuzda da rüyamızda küçük ve zararsız bir hayvanı öldürdüğümüzü görebiliriz. Bu rüyayı görüyorsak yaşamın gidişatından memnun olmayıp bir şeyin yaşamımızda fazlalık ya da bizim için gereksiz olduğunu büyük ihtimalle biliriz ve ondan kurtulmak isteriz.


Alternatif olarak, sembolik rüyalar alemindeki “kuş öldürme eylemi” bazen başarıyla sonlandırılmaya işaret edebileceği gibi bazen tam anlamıyla bir fiyaskoya da işaret edebilir. Bu yorum tamamen rüyadan aldığımız enerjiye göre yapılmalı. Rüyanızda bir kuşu nasıl öldürdünüz? Kuş kötü, çirkin ya da saldırgan tavırlar sergilerken onu öldürdüğünüzde ondan kurtulduğunuzu mu hissettiniz? Eğer cevabınız evet ise bu başarıyla bir sonlandırılmanın işaretidir. Masum bir kuşu haksız yere acımasızca öldürüp daha sonra bu öldürmeden dolayı pişmanlık mı hissettiniz? Bu ufak bir organizasyonda başarısızlık ya da bir işi berbat etme alameti olabilir.

Rüyanızı yazın:

bottom of page