top of page

Rüyada Macron’u görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Terfi

 • Fikir

 • Proje

 • Rütbe

 • Hedef

 • Vizyon

 • Başarı

 • Enerji

 • Eylem

 • Kontrol

 • Komuta

 • Özgüven

 • Sorumluluk

Rüyada Emmanuel Macron’u görmek ne anlama gelir?

Rüyalar doğadaki ve dolayısıyla insan yaşamındaki kozmik işleyişin temelinin bir parçası olan süreçleri bize yansıtmak amacıyla bazen rüyalarımıza değişik arketipleri davet eder. Emmanuel Macron ya da diğer devlet başkanları, krallar ve diktatörler de bu davetsiz misafirlerden yalnızca biri olarak karşımıza çıkar. Bu arketipler kişiliğimizin bir parçasını oluşturan hisler, duygular, düşünceler ve eylemler üzerinde tam kontrole sahip olduğumuzu hatırlatırlar.


Bilinçsiz zihnimiz bu arketipleri rüyalarımızda oluştururken aslında bize onların karakteristik özelliklerini vurgulayan mesajlar verir. Rüyamızda karşımıza çıkan karakterler bazen yaşamımızda bir yönümüzü temsil ederler. Örneğin, polis, “yasadışı ya da yanlış” bir şey yaptığınızda veya gelişen bir yön, bebekler büyümeye ve gelişmeye muhtaç bir yönünüz, krallar, devlet başkanları ya da diktatörler ise gelişmiş ve zirveye ulaşmış yönlerinizi ortaya çıkarırlar. Tüm bu karakterler aslında rüyalarımızın bize mesaj vermek için karşımıza çıkardığı davetsiz misafirlerdir.

Rüyada Emmanuel Macron ile konuşmak

Bir Emmanuel Macron rüyası elbette semboliktir ve bu tür arketiplerin karakteristik özelliklerine bakmamız gerekir. Bir ülke başkanı olarak Emmanuel Macron güçlü, etkili ve dünya üzerinde etkilidir. Bu tür arketipler yaşamımızdaki en zirve noktaları ya da zirvede oturan bireyleri temsil ediyor da olabilirler. Bu rüyayı gördüyseniz belki de bir konuya o kadar hakimsiniz ki adeta o alemin kralı sizsiniz. Fakat bunun ne anlama geldiğini yalnızca siz anlayabilirsiniz. Bir devlet başkanını gördüyseniz kendinize sormanız gereken şudur: yaşamınızın en çok hakim olduğunuz alanı nedir?

Bilinçaltı evrenin kozmik sürecini ifade ederken bazen liderlik vasıflarını ya da zirveyi vurgulamak amacıyla rüyamızda karşımıza Emmanuel Macron ya da başka bir devlet başkanını çıkarabilir. 


Emmanuel Macron ya da diğer arketipler rüyamızda dev bir çarkın yapı taşları gibidir. Arketiplerin hüküm sürdüğü rüyalarımızdaki sanatçılar fikirleri tasarlar, şövalyeler, askerler ve işçiler fikirlere doğru hareket eder, kraliçeler, anneler ve şifacılar bu fikirleri besler ve geliştirir, krallar, devlet başkanları, patronlar ve yüksek rütbe sahibi tüm arketipler bu fikirleri yerleşik ve istikrarlı duruma getirirler. Bu nedenle ülke devlet başkanları, cumhurbaşkanları ya da kralları gördüğümüz bir rüya aslında bir fikir ya da konseptin tam olarak olgunlaştığı, büyüme sürecini tamamladığı ve artık dünyaya doğmaya hazır olduğuna işaret ederler.

Emmanuel Macron’u gördüğümüz bir rüya genellikle bir konuya hakim olduğumuza atıfta bulunur. Örneğin, duygulara hakim olmak, duyguları kontrol altına almak, bir projeyi geliştirmek ve dünyaya sunmaya hazır hale getirmek, finansal yaşamı kontrol altına almak ve yaşamımızda tam anlamıyla kontrolü sağladığımız her alanın temsilcisi olabilirler. Rüyadaki devlet başkanı, kral ya da diktatör arketipi yaratıcılığa odaklanmaz. Bize yaratmanın ötesinde, yaratılmış olanın olgunlaşıp meyve vereceği döneme dair bilgi getirirler.


Sembolik rüyalar aleminde karşımıza bir anda Macron ya da başka bir arketip çıkabilir.Rüyadaki Emmanuel Macron bazen entelektüel gücümüzün ya da aklımızdaki bizi zirveye götürecek bir fikir ya da projenin müjdecisidir. Bu rüyayı gören kişi belki de işsiz ya da parasızdır fakat elindeki bir güç, yetenek ya da iş fikri sayesinde bir kral kadar yükselecek potansiyele sahip olabilir. Bilinçsiz zihnimiz bazen bize zirve noktaya ulaşmanın mümkün olduğunu anlatmak için rüyamıza devlet başkanı ya da bir kral arketipini davet edebilir.

Rüyada Emmanuel Macron özellikle gülümsüyor ya da mutlu ise zirveden gelecek bir haber ya da ödüldür ya da en azından bizi zirveye taşıyacak gücün zaten elimizde olduğunun habercisidir. Bu rüyanın sahibi belki de o kadar gizli ve özel bir yeteneğe sahiptir ki bu yetenek onu kendi aleminin kralı yapacak kadar önemli olabilir. Devlet başkanı aynı zamanda tüm sorunları aşabilecek potansiyele ve güce sahip olduğumuzu müjdeleyen arketiptir. Onun koltuğu en zirvedeki koltuk olarak bize aslında yaşamda ulaşmak istediğimiz o en zirve noktaya ulaşmanın mümkün olduğunu müjdeler.


Tıpkı diğer devlet başkanı arketipleri gibi rüyadaki Emmanuel Macron arketipi de yaratıcılık konusunda pek yetenekli değildir. Bunun yerine, bir devlet başkanı olarak fikir almaya ve dünyayı kendi vizyonuna uyacak şekilde değiştirmeye daha meyillidir. İnsanlar, işlerini yapacağını ve çok iyi yapacağını bildikleri için doğal olarak liderlere doğru çekilirler. Liderler de başkalarının işini kendisi için yapmasını sağlama ve süreç boyunca onları bir arada tutma konusunda ustadır. Eğer rüyanızda Macron’u gördüyseniz yaşamınızı çok etkili bir şekilde değiştirecek güce ve potansiyele sahip olduğunuzu bilmelisiniz.


Emmanuel Macron rüyası rüyanın gidişatı ve senaryosuna bağlı kalarak yorumlanmalıdır. Macron’un bize bir şey vermesi daima yaşamımıza yüksek rütbelerden gelecek menfaate işaret ederken, bizden bir şey istemesi ya da bize kızması yüksek rütbelerden ya da devletten bir ödül beklerken ceza ya da para kesintisiyle karşılaşabileceğimize işaret eder. Kralın bize bir şey vermesi daima iyiliğe ve kazanca, bizden bir şey alması ise daima kötülüğe ya da kayba işaret eder.

Rüyanızı yazın:

bottom of page