top of page

Rüyada mandolin görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Duyum

 • Harmoni

 • Duygular

 • Güzellik

 • Zarafet

 • Sanat eseri

 • Düşünceler

 • Eşlik etmek

 • Organizasyon

 • Kombinasyon

 • Duyulan sözler

 • Güzel haberler

 • Güzel duyumlar

 • Sesini duyurmak

 • Duyguları açıklamak

 • Duyguların uyum çabası

 • Yeteneklerin sergilenmesi

Rüyada mandolin görmek ne anlama gelir?

Rüyada mandolin görmek ve mandolin sesi duymak hoş söz işitmek, güzel haberler almak ve olumlu gelişmelere delalettir. Mandolinle güzel müzik çalınıyor olması hoşumuza gidecek haberleri almaya ve güzel duyumlara işaret eder. Rüyada mandolinin çaldığı hoş sesler daima yaşamımızda aldığımız hoş duyumlara, mandolinin kulak tırmalayıcı müzik yapması ise kötü duyumlara, eleştirilere ya da şikayetlere delalettir.

 

Rüyada mandolinle yapılan güzel müzik ortaya çıkarılan güzel eserlere, güzel organizasyonlara ya da uyumlu takım çalışmalarına işaret eder. Kendini rüyasında mandolin çalarken gören ve bu müziği beğenen kişi büyük bir ihtimalle bir organizasyonun parçası ya da yöneticisi olacaktır. Rüyada mandolinle yapılan güzel müzik bir organizasyonda her şeyin tıkırında gittiğinin, müziğin kötü ya da uyumsuz olması ise hala organizasyonda düzeltilmesi gereken yapı taşları bulunduğunun altını çizer. Bu rüyanın yorumunda ortaya çıkan müziğin ahengine ya da ahenksiz oluşuna odaklanmak gerekir. Güzel müzik daima güzel bir kombinasyona ve farklı yeteneklerin ve küçük yapı taşlarının birleştirilerek ortaya güzel bir eser çıkarılmasına işaret eder.

 

Rüyada duyulan mandolin sesi aynı zamanda romantizm ve sanat sembolizmi olarak görülür. Müzik duyguları çağırır ve duygular alemiyle ilgili bilgiler içerir. Dolayısıyla rüyada duyulan müziğin tarzına ve bizde hangi duyguları uyandırdığına bakmalıyız. Bir rüyada mandolinle çalınan güzel ve romantik bir müzik duymak aşk hayatımızda işlerin yolunda gitmesine, kulak tırmalayıcı ve bizi rahatsız edici bir müzik duymak ise iç dünyamızdaki uyumsuzluk ve çatışmaların göstergesidir. Kısacası, rüya sahibi duyduğu müziğin kendinde hangi duyguları uyandırdığına bakarak bu rüyayı yorumlamalıdır.

 

Rüyada mandolin bazen güzel eserler ortaya koymamız için bize sunulan bir aracın temsilcisidir. Bazen mandolin doğuştan sahip olduğumuz fakat farkında olmadığımız yeteneklerin simgesi de olabilir. Rüyasında kendini mandolin çalarak güzel melodiler oluştururken gören kişi bu gizli yeteneklerin üstüne düşmeli ve bu yeteneklerden kendine meslek edinmeye çalışmalıdır. Çünkü, rüya sahibi bu yetenekleri kullanarak güzel eserler ve projeler ortaya koyabilecek potansiyele sahiptir.

 

Mandolin ya da başka enstrümanlarla yaptığımız güzel müzik rüyaları genellikle iyi yönetim, kontrolün sağlanması ve çok başlılığın ortadan kalkmasının simgesidir. Farklı enstrümanların oluşturduğu güzel bir melodi daima kontrolün sağlanmasına, aranan liderin bulunmasına ya da fikir ayrılıklarının ortadan kalkarak bir grup çalışmasında ilerleme kaydetmeye işaret eder. Yine buna benzer bir şekilde kötü ya da uyumsuz bir müzik ise bir organizasyonda bazı yapı taşlarının çalışmadığına ya da gruba uyum sağlayamadığına, bir şirket sahibi için şirketine uyum sağlayamayan bazı elemanlar olduğuna ya da söz konusu organizasyona uyumsuz bir şeyler olduğuna işaret eder.

Rüyada mandolin çalmak

Rüyada mandolin sesi duymak:

Rüyada mandolin sesi duymak ve mandolinle güzel bir müzik yapıldığını duymak güzel duyumlara, güzel haberlere, müjdelere, jest ve iltifat duymaya da işaret edebilir. Hanesinde ya da çalıştığı yerde bir mandolin müziği duyan kişiye evinden ya da iş yerinden bir müjde gelir. Fakat müziğin kötü olması durumunda bazen bu evde ya da iş yerinde yaşanacak tatsız durumlara, rüya sahibine birinin kaba ya da çirkin laf etmesine işaret eder.

Rüyada mandolin çalmak duyguların ve iç dünyamızdaki farklı yönlerin uyum ya da uyumsuzluğu hakkında bilgi getirir. Rüyamızda mandolinle yapılan güzel bir müzik duyuyorsak bu iç dünyamızda her şeyin yolunda olması anlamına gelir. Fakat kötü ya da uyumsuz müzik iç dünyamızdaki çatışmalara, karmaşık duygulara ya da kararsızlıklara işaret eder. Bir müziğin korkunç ya da kulak tırmalayıcı müzik üretmesi kötü söz işitmeye ya da tatsız durumlarla karşılaşmaya işarettir. Bir başka deyişle kötü müzik sesi duymak aslında kötü duyuma işarettir.

 

Rüyada mandolin çalmak aslında liderlik ve yönetim yeteneklerimiz hakkında bilgi sunar. Kendimizi müzik yaparken gördüğümüz rüyalarda ortaya çıkan müziğin kalitesine dikkat etmeliyiz. Güzel bir müzik ortaya çıkıyorsa rüya sahibi bir grup çalışması ile ya da kendi iç dünyasındaki farklı yeteneklerin kombinasyonu ile ortaya güzel bir eser çıkarmaya hazırlanmaktadır. Fakat mandolin çaldığımız fakat ortaya kötü bir müziğin çıktığı rüyalarda kişi yaşamında bir şeyleri organize etmekte zorluk çekmektedir ya da liderliği hala bazı kişiler tarafından tanınmaktadır.

Rüyada mandolin dinlemek duygusal alemimizle ya da iç dünyamızla bağlantıya geçmeye işarettir. Bu tip rüyaları yorumlarken duyduğumuz müziğe dikkat etmeliyiz. Güzel müzik daima iç dünyamızda işlerin yolunda gittiğine, kulak tırmalayıcı ya da kötü müzik ise iç karmaşalara bazı duygu ve düşüncelerin bizi rahatsız ettiğine işaret eder. Bazen kötü ya da kulak tırmalayıcı müzik aslında iç dünyamızda kökleşmiş negatif düşünce paternleri temsilcisidir. Bu negatif düşünce paternleri günlük yaşamımızı etkileyecek ve bizi olumsuz kararlar vermeye zorlayacak kadar etkilidir ve mutlaka iç dünyamıza inerek bu düşüncelerden kurtulmalıyız.

 

Rüyada mandolinin çalındığı yerde aslında bir uyum sağlanmaya çalışılmaktadır. Bir şeyler ya birinin kontrolünde ya da birinin kontrolü olmaksızın düzene girmeye çalışmaktadır. Bu rüya bazen iç dünyamızın kendi çapında iyileştirme çabası olduğuna işaret eder. Ya da bazı kişiler için rüyada mandolin dinlemek teorik bilgileri ortaya koyarak bir şeyler yapmaya çalışmak ya da hayatı düzene sokma çabasının göstergesidir. Rüyada müzik dinleyen biri için vurgulanan şey müziğin kompozitörlüğü ya da yapım aşaması ise bu bir nevi iç dünyamızdaki yaşamı organize etme ve kendimiz için bir şeyler yapma dürtüsünün vurgulanmasıdır. Bu rüyanın sahibi aslında geleceği için plan yapmaktadır.

Rüyanızı yazın:

bottom of page