top of page

Rüyada melodi duymak

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Jest

 • İltifat

 • Sanat

 • Uyum

 • Kontrol

 • Güzellik

 • Zarafet

 • Duyum

 • Yönetim

 • Katılım

 • Harmoni

 • Duygular

 • Ortaklık

 • Sanat eseri

 • Düşünceler

 • Eşlik etmek

 • Organizasyon

 • Kombinasyon

 • Duyulan sözler

 • Grup çalışması

 • Takım oyunu

 • Ortak çalışma

 • Güzel haberler

 • Güzel duyumlar

 • Duyguların uyum çabası

 • Yeteneklerin sergilenmesi

 • Bir elin nesi var iki elin sesi var!

Rüyada melodi duymak ne anlama gelir?

Rüyada bir melodi duymak “uyum, harmoni ve kombinasyon” metaforudur. Farklı enstrümanlardan çıkan farklı seslerin bir araya gelerek güzel bir melodi oluşturması aslında bireysel farklılıklar ve farklı yetenekleri birleştirerek güzel bir organizasyonun oluşturulmasıyla ilişkilendirilir. Bu rüyayı gören kişi yakın zamanda güzel sonuçlar alır.

 

Güzel melodi bazı zamanlarda ortaya çıkarılan güzel eserlere, güzel organizasyonlara ya da uyumlu takım çalışmalarına işaret eder. Kendini rüyasında müzik yaparken gören ve bu müziği beğenen kişi büyük bir ihtimalle bir organizasyonun parçası ya da yöneticisi olacaktır. Rüyada güzel melodi bu organizasyonda her şeyin tıkırında gittiğinin, müziğin kötü ya da uyumsuz olması ise hala organizasyonda düzeltilmesi gereken yapı taşları bulunduğunun altını çizer. Bu rüyanın yorumunda ortaya çıkan melodinin ahengine ya da ahenksiz oluşuna odaklanmak gerekir. Güzel melodi daima güzel bir kombinasyona ve farklı yeteneklerin ve küçük yapı taşlarının birleştirilerek ortaya güzel bir eser çıkarılmasına işaret eder.

Rüyada melodi duymak

Rüyada duyulan melodi eski zamanlardan beri romantizm ve sanat sembolizmi olarak görülmüştür. Müzik duyguları çağırır ve duygular alemiyle ilgili bilgiler içerir. Dolayısıyla rüyada duyulan melodinin tarzına ve bizde hangi duyguları uyandırdığına bakmalıyız. Bir rüyada güzel ve romantik bir müzik duymak aşk hayatımızda işlerin yolunda gitmesine, kulak tırmalayıcı ve bizi rahatsız edici bir melodi duymak ise iç dünyamızdaki uyumsuzluk ve çatışmaların göstergesidir. Kısacası, rüya sahibi duyduğu melodinin kendinde hangi duyguları uyandırdığına bakarak bu rüyayı yorumlamalıdır.

Rüyada melodi duymak:

Rüyada melodi duymak aynı zamanda bir organizasyondan alınacak sonuçlara, duyumlara ya da şikayetlere işaret edebilir. Güzel bir melodi daima güzel duyumlara ve organizasyonun beğenilmesine, kötü ya da kulak tırmalayıcı melodi organizasyon hakkındaki şikayetlere, bazen müşteri şikayetlerine ya da hoşnut olmayan kişilerden gelen mesajlara işarettir. Bazıları için kötü melodi kötü ya da incitici söz işitmeye işarettir. Bu rüyaları yorumlarken melodinin yumuşaklığına ve bizde hangi duyguları tetiklediğine bakmalıyız.

 

Melodi gördüğümüz rüyalar genellikle iyi yönetim, kontrolün sağlanması ve çok başlılığın ortadan kalkmasının simgesidir. Farklı enstrümanların oluşturduğu güzel bir melodi daima kontrolün sağlanmasına, aranan liderin bulunmasına ya da fikir ayrılıklarının ortadan kalkarak bir grup çalışmasında ilerleme kaydetmeye işaret eder. Yine buna benzer bir şekilde kötü ya da uyumsuz bir melodi ise bir organizasyonda bazı yapı taşlarının çalışmadığına ya da gruba uyum sağlayamadığına, bir şirket sahibi için şirketine uyum sağlayamayan bazı elemanlar olduğuna ya da söz konusu organizasyona uyumsuz bir şeyler olduğuna işaret eder.

 

Rüyada melodi aynı zamanda duyguların ve iç dünyamızdaki farklı yönlerin uyum ya da uyumsuzluğu hakkında bilgi getirir. Eğer rüyamızda güzel bir melodi duyuyorsak bu iç dünyamızda her şeyin yolunda olması anlamına gelir. Fakat kötü ya da uyumsuz müzik iç dünyamızdaki çatışmalara, karmaşık duygulara ya da kararsızlıklara işaret eder. Bir müziğin korkunç ya da kulak tırmalayıcı müzik üretmesi kötü söz işitmeye ya da tatsız durumlarla karşılaşmaya işarettir. Bir başka deyişle kötü müzik sesi duymak aslında kötü duyuma işarettir.

 

Rüyada melodi bazen grup çalışması ve farklı yeteneklerin birleştirilerek ortaya insanlığın faydasına olacak güzel bir eserin çıkarılmasıyla ilgilidir. Rüyada melodinin güzel oluşturduğunu hissediyorsanız “bir elin nesi var, iki elin sesi var” sözünü hatırlamalısınız. Bu rüya genellikle ortak çalışmanın gücü ve etkisiyle ilgilidir. Fakat rüyadaki müziğin kötü ya da uyumsuz olması bir organizasyondaki uyumsuzluklara, kötü ya da fesat iş arkadaşlarına aynı zamanda mutsuz olunan bir kariyerde zoraki ilerlemeye işarettir.

 

Rüyada melodi duymak duygusal alemimizle ya da iç dünyamızla bağlantıya geçmeye işarettir. Bu tip rüyaları yorumlarken duyduğumuz müziğe dikkat etmeliyiz. Güzel melodi daima iç dünyamızda işlerin yolunda gittiğine, kulak tırmalayıcı müzik ise iç karmaşalara bazı duygu ve düşüncelerin bizi rahatsız ettiğine işaret eder. Bazen kötü ya da kulak tırmalayıcı müzik aslında iç dünyamızda kökleşmiş negatif düşünce paternleri temsilcisidir. Bu negatif düşünce paternleri günlük yaşamımızı etkileyecek ve bizi olumsuz kararlar vermeye zorlayacak kadar etkilidir ve mutlaka iç dünyamıza inerek bu düşüncelerden kurtulmalıyız.

Rüyada bir melodi oluşturmak aslında liderlik ve yönetim yeteneklerimiz hakkında bilgi sunar. Kendimizi müzik yaparken gördüğümüz rüyalarda ortaya çıkan müziğin kalitesine dikkat etmeliyiz. Güzel bir müzik ortaya çıkıyorsa rüya sahibi bir grup çalışması ile ya da kendi iç dünyasındaki farklı yeteneklerin kombinasyonu ile ortaya güzel bir eser çıkarmaya hazırlanmaktadır. Fakat müzik şefi olduğumuz fakat ortaya kötü bir müziğin çıktığı rüyalarda kişi yaşamında bir şeyleri organize etmekte zorluk çekmektedir ya da liderliği hala bazı kişiler tarafından tanınmaktadır.

 

Rüyada ortaya çıkan melodinin kompozitörü ya da yaratım aşaması vurgulanıyor ise bu rüya tamamen liderlik vasıflarıyla ilgili bilgi sunar. Bu tip rüyalar kombinasyon ve takım çalışmalarının sonuçları hakkında da bilgi sunabilir. Duyulan melodi güzel ise iyi yönetilen bir organizasyonda güzel sonuçlar almak yakındır. Fakat kulak tırmalayıcı ya da kötü bir müzik duymak ise kötü liderliğe ve kötü yönetime, dolayısıyla kötü sonuçların alınacağına işaret eder. Bu rüyayı gören kişi yaşamında radikal değişikliklere ihtiyaç duymaktadır.

Rüyanızı yazın:

bottom of page