top of page

Rüyada metro makinisti görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • CEO

 • Öncü

 • Ortak

 • Lider

 • Vesile

 • Değişim

 • Başlatan

 • İş birlikçi

 • Sorumlu kimse

 • Eylem çağrısı

 • Ön ayak olan

 • Çözümü bulan

 • Statükoya meydan okuyan

Rüyada metro makinisti görmek ne anlama gelir?

Rüyada karşımıza metro makinisti kılığında çıkan bireyler güçlü ve baskın arketiplerdir. Yaşamda A noktasından B noktasına ulaşmak için ihtiyaç duyduğumuz her şeye işaret ediyor olabilirler. Fakat metro makinisti arketipinin olumlu yanı olduğu gibi olumsuz yanları da vardır. Metro makinistinin olumlu yanı bizi bir yöne götürecek enerjiyi temsil etmesidir. Olumsuz yanı ise kontrol gücümüzü elimizden alacak bir şeye işaret etmeleri olabilir. Bazen işlerin kontrolümüzden çıktığını bilinçaltımız rüyamıza kötü karakter bir metro makinisti yaratarak anlatmaya çalışmaktadır. Burada bilinçaltımız aslında yaşamımızın kendi istediğimiz istikamete değil kendi yarattığı “kötü karakter” makinist istediği yönde ilerlediğini bize söyler.


Rüyada karşımıza çıkan kişilik türleri gerçek yaşama dair mutlaka bir şeylere dokunurlar. Metro makinisti arketipi ise A noktasından B noktasına gitmek için şartların oluştuğuna değinir ve bizim için eylem çağrısıdır. Eğer metro makinisti metroda bir grup insanı taşıyor ise bu rüyada “hepimiz beraberiz” mesajı bulunur. Metro makinisti aynı amaca doğru ilerleyen kişilerin amaçlarına ulaşmalarını sağlayıcı ya da kolaylaştırıcı bir mekanizmayı temsil eder. Aslında rüyadaki metro makinisti her zaman bir birey değil bazen bir olay ya da vesiledir. Dolayısıyla metro makinistinin kişiliği, karakteri ve davranışları bu olayın oluş biçimiyle örtüşecektir.

Rüyada metro makinisti olduğunu görmek

Yaşam yolculuğumuzda metro makinisti değişim ya da vesile olarak karşımıza bir çok kez çıkar. Rüyadaki metro makinisti ise bu değişimin oluş biçimiyle ilgili bilgi sunar. Metro makinistinin bizi götürdüğü yolda harcadığımız süre, yolculuğun nasıl yapıldığı hatta rüyada yanımızdaki arketipler farkında olmasak da bize bu değişim hakkında bilgi getiren ipuçlarıdır. Aslında metro makinistinin yanı sıra içinde bulunduğumuz metro bilinçaltımızın bir grup insanı aynı konteynır içine alma çabasıdır. Bu rüyada insanlar 2 çeşittir: metronun içindekiler (bizimle hareket edenler) ve metronun dışındakiler (bu harekete katılmayanlar). Metro makinisti ise bu hareketi belli kurallar çerçevesinde sağlayan kişi ya da mekanizmadır.


Rüyadaki metro makinisti aynı zamanda değişimi sembolize eder ve sembolik olarak köprü rüyasına benzerler. Metro makinisti köprü gibi stabil değildir. Köprü bizim için bir noktadan diğer noktaya geçiş için şartların oluştuğundan haber verirken metro makinisti hareketli bir sürece işaret eder ve bir noktadan diğer noktaya bizi götüren enerjidir. Köprü rüyalarında değişim için daha çok enerji sarfetmemiz gerekir. Metro makinistine kendimizi teslim etmemiz yeter. Değişim kendimizi akışa bıraksak da bizim için olacaktır.

Rüyada metro makinisti aynı zamanda yaşamımızdaki aktif yönlendirici unsurları temsil eder. Bazen bu unsurlar fikir değişiklikleri ve yaşama dair verdiğimiz kararlar da olabilirler. Yaşamımız bir yöne doğru ilerlerken rüyamızda metro makinisti gördüğümüzda ani bir karar değişikliğiyle kendimizi başka bir amacın peşinde koşarken bulabiliriz. Burada metro makinisti aslında bizim için yeni bir yönün açık olduğunu göstermeye çalışmaktadır.


Tüm bunların yanı sıra metro makinisti arketipinde yüksek liderlik vasıfları bulunmaktadır. Bu arketip bize bir gidişata nasıl öncülük edildiğine dair bilgi sunuyor da olabilir. Bu tip rüyaların yorumlanmasında makinistin hareketlerine ve yolculuğun seyrine odaklanmalıyız. Sinirli bir metro makinisti, hızlı metro makinisti ya da yavaş metro makinisti gibi rüyada karşımıza çıkan metro makinistinin özellikleri aslında yaşamımızda değişim içerisinde olan bir süreç hakkında bilgi getirir. Hatta bu tip rüyalarda metro makinistinin karakteristik özelliklerine de odaklanmalıyız.

Rüyadaki metro makinisti hem kendinin hem de yolcuların kaderini ve gidiş yönünü kontrolü altında tutan kişidir. Metro makinistinin imajı kaderin denetleyicisi olduğu ya da olmadığı konusunda bilgi getirir. Bir rüyada metro makinistinin karakterinden çok bizi nereye götürdüğüne odaklanmalıyız. Metro makinistinin bizi götürdüğü yer gitmek istediğimiz bir yer mi yoksa korktuğumuz bir yer mi? Eğer metro makinisti bizi istediğimiz bir yere götürüyorsa belki de bizim için hayallere kavuşma fırsatını temsil etmektedir. Eğer gitmek istemediğimiz bir yere götürüyorsa artık işler kontrolden çıkmış ve kendi kontrol etmediğimiz bir sürece (metro makinistinin kontrol ettiği sürece) gitmeye başlamışızdır.


Rüyada metro makinisti bir olayın olmasını kolaylaştırıcı ve sorumluluğu eline alan mekanizmadır. Dolayısıyla, rüyadaki metro makinistinin tavırları, hal ve hareketleri bu süreç hakkında ipuçları verir. Bizi bir yere zorla götüren metro makinisti aslında kaçınılmaz sona ilerleyiş korkusunu yansıtır. İstemediğimiz halde bir metro makinistinin bizi bir yere götürdüğünü gördüğümüz rüyalar genellikle arzu etmediğimiz sonuçların yaklaştığına ışık tutarlar.

Metro makinisti gördüğünüz rüyalarda hedeflerinize varıyor musunuz yoksa kayboluyor ya da istemediğiniz bir yere mi gidiyorsunuz? Rüyanın yorumunu bu soruya verdiğiniz cevaba göre yapmalısınız. Metro makinistinin sürdüğü arabayla bir yere mi çarptınız? O halde sonuca ulaşmadan aniden sona eren bir şeyler olacak ya da kontrolden çıkmış hissediyorsunuz. Bu tip rüyaların yalnızca bilinçaltınızın yansıması olduğunu da unutmayın. Rüyada kaybolmak bazen hayatınızın yönünü belirleyememek ya da yaşam amacınızı bulamamakla ilgili olabilir. Kariyer seçimlerinize bir göz atın. Hayallerinizin işini mi yapıyorsunuz yoksa babanızın arzu ettiği mesleği yaparken mi kendinizi buldunuz?

Rüyanızı yazın:

bottom of page