top of page

Rüyada musluk görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Şans

 • Para

 • Rızk

 • Kazanç

 • Bereket

 • İlerleme

 • Daimi gelir

 • Helal kazanç

 • Bolluk bereket

 • Olumlu gelişmeler

 • İşlerin tıkırında olması

 • Kısmet ve nasibin açılması

 • Duygusal alemde gelişmeler

 • Ard arda gelen güzel haberler

Rüyada musluk görmek ne anlama gelir?

Rüyada musluk bize “hayatın gidişatı” bilgisi sunar. Dolayısıyla bu rüyayı yorumlarken musluğun durumu ve musluktan akan suya odaklanmamız gerekir. Musluk aslında suyun akışını sağlayıcı ve duyguları barındıran bir obje, su ise duygularımız ve duygusal olarak kendimizi nasıl hissettiğimiz bilgisini veren objedir. Musluk rüyasında musluk ve musluktan akan su olmak üzere 2 temel obje bulunur ve bu rüya bu objelere bağlı olarak yorumlanmalıdır. 

Rüyada musluk aynı zamanda su elementi ve duygusal alemimize dair bilgi sunarlar. Musluktan akan su daima duygusal alemimizde dışa vurduğumuz duyguların, bazen söylenmemiş sözleri söylediğimiz anların ya da döktüğümüz gözyaşlarının simgesidir. Su elementi tarotta da bir çok kartta çok muazzam bir şekilde ifade edilmiştir fakat rüyada musluktan akan suyun en güzel karşılık bulduğu tarot kartı büyük arkana serisinin yıldız kartıdır. Yıldız kartında elindeki testideki suları toprağa ve göle döken bir kız belirir ve bu kart aslında iç dünyamızda gizli kalmış duyguların dışa aktarılması ve duygusal boşalmayı temsil eder. Akan musluk rüyaları da tıpkı yıldız kartı gibi içimizde kalanların artık dışa vurulacağı ve içimizde kalmaktan çıkacağı zamanın gelişini vurgular. Bu duygular bazen sözlerle bazen gözyaşı ile bazen bir çıkış yolu bulur.

Rüyada musluk ayrıca zamanın ve bu zamana bağlı olarak bir durumdaki ilerlemenin temsilcisidir. Musluktan akan suyun tazyikli olması duyguların yoğunluğuna, su yerine anormal ya da çirkin görünen bir sıvının akması zamanın kişinin aleyhine işlemesine, musluktan kirli su akması kişinin zararına olacak bir sürecin bir an önce durdurulması gerektiğine işarettir.  Musluğun gereksiz yere akması israf ya da vaktin faydasız işlere harcanmasına karşı uyarıdır. Kısacası, musluktan akan su aslında rüya sahibinin bir olaya yaklaşımı ve ne hissettiği hakkında bilgi vericidir.

Rüyada görülen kapalı ya da akmayan bir musluk ise sürecin durması, kaynakların kesilmesi, işsizlik ya da haneye giren para akışının durmasıyla ilgilidir. Kısacası, rüyasında bir musluğun tazyikli ve güçlü bir şekilde aktığını görenin nasibi ve rızkı fazladır ya da hayatın kendisine sunduğu nimetler boldur. Fakat kapalı musluk ise bunun tam tersine tüm bunların olmaması ya da ani bir şekilde kesintisine işarettir. Bazen musluktan akan su paradır dolayısıyla rüyada musluğun akmaması işsizlik ya da haneye giren paranı kesilmesine işaret edebilir. Akan bir musluğun kapanması da yine aynı şekilde tüm bu kaynakların kesilmesi, nasibin ya da şansın kapanmasına delalet eder ve hayırsız bir rüyadır.

Rüyada musluk bazıları için şans, rızk ve paranın sembolüdür ve hayatımızda bu olguların ne derecede ve nasıl olduğu hakkında bilgi verir. Musluktan bulanık ya da kirli su akması haneye haram para girmesi, musluktan temiz su akması ise haneye helal para girmesine delalet eder. Musluk bazen daimi gelir ve maddi kaynakların iyi olması anlamına gelir. Fakat musluktan akan suyun cılız olması ya da sadece damlaması durumunda tabir bunun tam tersi olarak haneye para girişinin ihtiyacı karşılamayacak kadar olması anlamına gelir. Rüyada musluktan hiç su akmaması bazen işsizlik ya da maddi kaynakların kesilmesine işaret eder. Kısacası, musluktan temiz ve güzel suyun bol akması daima şans ve nasibin açık olması dolayısıyla maddi kaynakların bol olması anlamına gelir.

Bazıları için rüyada musluk ve musluk suyunun tazyikli ve bol olması işlerin iyi gitmesi, şansın açık olması ve hayatın gidişatında engel olmaması anlamına gelir. Bir genç kız için bu rüya kısmet açıklığı ve kendisine çok fazla talip olması anlamına gelebilir. İşsiz biri bu rüyayı görmüş ise kendisine aradığı iş tez zamanda verilecektir ve sabırla beklemelidir. Bu rüyayı görenin hayatının her alanında gelişme ve ilerleme olacaktır. Bu rüya ard arda gelen gelişmeler ve güzel haberlerin müjdecisidir ve oldukça olumlu rüyalardandır. Musluk suyunun olmaması ya da çok az olması ise şansın ya da kısmetin kapalı olmasına delalet eder.

Rüyada musluk görmek tüm bunların yanı sıra ard arda gelenler ve olaylar zinciri hakkında bilgi içerebilir. Rüyada musluk aynı zamanda zamanın simgesidir ve bazen gizlice de olsa biz bir gidişatın önce nasıl sonrasında nasıl olacağı hakkında bilgi sunabilir. Bir musluktan önce temiz ve berrak su akması fakat sonra suyun kirlenmesi bir sürece güzel ve temiz bir başlangıç yaptıktan sonra süreçte sorunlar yaşanacak olmasına işaret edebilir. Yine buna benzer bir şekilde musluktan önce kirli su sonra temiz su akması kötü başlayan bir süreçte daha sonra tüm sorunların halledileceğine işaret eder.

Rüyada musluk

Rüyada akan musluk görmek:

Rüyada akan musluk hala cereyan etmekte olan bir süreci temsil eder.  Bir başka deyişle akan musluk “şimdiki zaman” içerikli bir rüyadır ve şu anda yaşanan bir süreci temsil eder. Musluk rüyalarının altını çizdiği “akış” eylemi aslında günlük hayatımızın akışı ya da mevcut bir durumun gidişatını temsil eder. Öyle ki, musluktan akan suyun tazyikli ya da cılız olması, suyun rengi, musluktan akanın sudan başka bir sıvı olması veya musluğun görünümü bir bütün olarak yorumlandığında karşımıza çıkan sonuç gerçek hayatımızda devam etmekte olan bir süreç ile ilgili olacaktır. 

Rüyada musluktan su içmek rızıklanmak, para harcamak ya da bir yerden maddi menfaate delalettir. İçtiği suyun güzel ve berrak olduğunu gören helal para alır. Suyun bulanık ya da kirli olduğunu gören ise tam tersine haram ya da yanlış bir işten para alır. Rüyada musluktan su içmek bazıları için miras yemek ya da evladı olan için evladının kazancından yemektir. Bu rüyayı gören kişi içtiği suyun miktarı kadar birinden, bir yerden ya da evladından hayır görür. Rüyada musluktan akan kirli sudan içmek hayırsızdır ve söz işitmek ya da bazı duyguları içine atarak konuşmayı reddetmeye işaret eder.

Rüyada musluktan su doldurmak nasiplenmek ve birikim yapmaktır. Bir musluktan su doldurduğunu gören kişi bir yerden para alır ve bu paranın hayrını görür. Musluktan akan berrak sudan doldurmak çok hayırlı bir rüyadır ve helal paranın rüya sahibinin hanesinde kullanılacağını müjdeler. Musluktan bulanık ya da siyah su doldurmak ise dert biriktirmek ya da sorunlara sorun eklemeye delalet eder. Bu rüyanın sahibi rüyasındaki musluktan doldurduğu bulanık su kadar dert biriktirir ve tüm bu dertlerle daha sonraki zamanlarda uğraşmak zorunda kalır.

Rüyanızı yazın:

bottom of page