top of page

Rüyada müstakil ev görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Aile

 • Ömür

 • Hayat

 • Vücut

 • Beden

 • Yaşam

 • Konfor

 • Şirket

 • Kurum

 • Kuruluş

 • Varlıklar

 • İç dünya

 • Kazanımlar

 • Konfor alanı

 • Sahip olduklarımız

 • İçinde yaşanılan ortam

Rüyada müstakil ev görmek ne anlama gelir?

Rüyada müstakil ev bilinçaltımızın inşa ettiği sembolik bir sahnedir ve yaşamımızın farklı alanları hakkında bilgi barındırır. Müstakil ev gördüğümüz rüyalar aynı zamanda iç dünyamız, gizli potansiyeller, yaşamımızın farklı alanlarında olup bitenler hakkında ipuçları veren rüyalardandır. Rüyadaki müstakil evin her bir alanı aslında rüya sahibinin yaşamında bir alanı sembolize eder.

Rüyada müstakil ev bizim için “ne” ve “nerede” sorularına cevap bulduran sembolik bir araçtır. “Nerede” sorusuna cevabı müstakil evde yaşanan olayların geçtiği oda verirken “ne” sorusunun cevabını daima bu oda içinde yaşanan olaylar verir. Bir başka deyişle, rüyada müstakil bir ev içinde yaşananlar aslında yaşamımızda cereyan eden olayların gidişatı hakkında bilgi sunarken bu olayların hayatımızın hangi alanda yaşandığı bilgisi ise müstakil evin neresinde yaşandığında gizlidir. Örneğin, yatak odasında yaşanan olaylar daima aşk, ilişkiler, özel hayat, cinsellik ve bilinçaltında yaşananlardır. Yatak odasında bir şey yaşanıyor ise yaşamımızın bu alanında yaşanıyor anlamına gelir.

Rüyada gördüğümüz müstakil ev aynı zamanda iç dünyamız ve içsel keşiflerimiz hakkında da bilgi sunar. Kendimizi kocaman bir müstakil evde görmemiz aslında çok geniş bir iç dünyamız olmasına ve yaratıcılığımızın sonsuz olmasına işaret eder. Rüyada müstakil ev içinde yaptığımız gezinti iç dünyamızda yaptığımız gezintiler, yeni yeteneklerin ve iç potansiyellerin farkına varmak veya kendimize dair yeni bir şeyler keşfetmemizle ilgilidir. Rüyada bu odaların durumu da yorumculuğa katılır. Örneğin eski odalar daima yaşamımızda eskimiş, yıpranmış ya da modası geçmiş unsurlara, bazen geri kafalılık etmeye ya da zamana uymayan düşünce sistemlerine işaret edebilir.  Yeni ve güzel odalar yeni fikirlere, yeni icatlara ya da yeni fırsatlara delalet eder.

Rüyada müstakil ev görmek ayrıca içsel potansiyellerimiz ve kendimizle ne yapabileceğimiz hakkında bilgi sunar. Fakir biri rüyasında büyük bir güzel ve şaşalı bir müstakil evde yaşıyor ise aslında içinde o kadar büyük yaratıcılık ve yetenekler bulunur ki bu yetenekleri insanlığın faydasına sunarsa kendisine bir servet elde edecektir. Rüyadaki müstakil evin üst katı daima karar mekanizmasını, yöneticiliği ya da yönlendiriciliği temsil eder. Üst katta yaşanan her şey kişinin verdiği kararlar ile ilgilidir. Alt katlar ise ayak kısımlarını, alt tabakayı, yolculukları ya da hareketi temsil eder. Alt katta yaşanan olaylar ise daha alt tabakada cereyan edenlerdir.

 

Rüyadaki müstakil ev bazen kafamızdaki bir proje ve bu projeyi oluşturan tüm yapı taşları hakkında bilgi sunar. Güzel ve sağlam bir müstakil evde olduğunu görenin aklında güzel ve sağlam bir fikir vardır ve bu fikirle ilgili harekete geçerse hayatını bile değiştirecek güce sahip olur. Rüyadaki evin büyüklüğü ile hayal gücümüzün fazlalığı doğru orantılıdır.  Dolayısıyla, kafasında bir proje olan kişi rüyasında kendini büyük bir müstakil evde görürse aklındaki proje kendi hayal sınırlarını bile zorlayacak kadar büyütülebilir. Bu projeye yeni bölümler eklemek ve uygun olmayanlarını çıkarmak mümkün olacaktır.

Rüyada müstakil evde oturduğunu görmek

Rüyada müstakil evde oturduğunu görmek rüya sahibinin iç dünyasının geniş olmasının alametidir. Rüyada müstakil evde oturmak hayatın merkezine dalmaktır. Kişi kendi için önemli olan şeyleri ya da kişileri rüyada orada görür. Aslında rüya sahibine göre onun hayatında olanlar evin içindekiler, hayatının dışında olanlar ise evin dışındakilerdir. Bu rüyada aslında içsel gücümüz, potansiyelimiz, korkularımız ve arzularımız hakkında derin bilgiler gizlidir. Rüyada kendini müstakil evde gören kişi bu rüyayı nasıl gördüğüne odaklanmalıdır. Müstakil evde kimlerin olduğu, kimlerden rahatsız olunduğu ya da fare, böcek gibi bizi ürküten bir şeyin olup olmaması bile rüyanın yorumunu etkiler. Tüm bunlara ilaveten rüyada evin en üst katında olmak kontrol etme gücüne sahip olmak, en alt katta ya da zeminde bulunmak ise daha az kontrol sahibi olmakla ilgilidir.

Rüyada müstakil evde oturmak bazen büyük düşünceler, büyük hayaller ve büyük planlarla ilgilidir. Bu rüyayı gören kişinin çok fazla para kazanmak ya da büyük bir şirket kurmak gibi hayalleri olabilir. Rüyada villa müstakil ev zamanda kişinin kendi dünyasını ve egosunu temsil eder. Bu yüzden büyük bir müstakil ev bazıları için iç dünyası geniş olmak ve hayatını meşgul eden çok fazla alan ya da düşüncelere sahip olmak anlamı taşır. Rüyasında normalde oturduğu evden çok daha büyük bir müstakil evde oturduğunu görenin iç dünyası ve yaratıcılığı oldukça geniştir ve aklında çılgın projeler vardır.

Rüyada müstakil evin odaları:

Rüyada müstakil evin odaları hayatın farklı alanlarına dair bilgi sunan kutucuklara benzer. Bir başka deyişle bu odalar tıpkı astroloji çemberindeki 12 ev ve her evin temsil ettiği bir alan gibi vazife görürler. Yatak odası daima aşk, özel hayat ve cinsellik konularına ışık tutarken oturma odası sosyal yaşamımız ve sosyal bağlantılarımızdır. Balkon ise hayatımızın merkezinde olmayan tüm alanlar, bazen dışa bakan yönümüz ya da kendimiz değil kardeş veya komşularımızla ilgili bilgi vericidir. Rüyanın senaryosu bu odalardan hangisinde geçiyor ise yaşanan olaylar hayatın o alanıyla ilgili gelişmelerin yansımasıdır.

Rüyadaki odalar aynı zamanda bu odaların durumuna göre de yorumlanabilir. Eski odalar daima zamanı ya da modası geçmiş unsurlara, yanmış ya da hiç işimize yaramayacak kadar kötü durumdaki odalar yaşamımızda onarılması gereken alanlara, güzel ve rüya sahibinde pozitif etki uyandıran odalar ise daima yeniliklere, fırsatlara veya kişinin hayatını değiştirebilecek yeni fikirlere işarettir. Karanlık bir oda bilinçaltımızdaki negatif düşüncelere ya da iç dünyamızdaki karanlık köşelerin varlığının bizi olumsuz etkilediğine işaret eder. Bu rüyayı yorumlamak isteyen kişi rüya senaryosuna baktığı kadar içinde bulunduğu odanın durumuna da bakmalıdır.

 

Rüya tabirciliğinde en derin yorum gerektiren rüyalardan biri rüyada müstakil ev görmektir. Çünkü rüyada görülen müstakil ev aslında insan ruhu, bedeni, sağlığı ve sahip olduğu her şey hakkında derin bilgiler içerir. Yani rüyadaki müstakil ev hem fiziksel hem de ruhsal anlamda kişinin yaşamakta olduğu hayatın bütün yönleri hakkında bilgi sunar. Hatta bilinçaltımız insan hayatının farklı alanlarını farklı kategorilere ayırmak için rüyada bize odalar inşa eder. Rüyadaki odalar bilinçaltının hayatı bir nevi kategorilere ayırma ve bu kategoriler içerisine kişi ve olayları yerleştirme şeklidir.

Rüyada eski bir müstakil ev görmek:

Rüyada eski bir müstakil ev görmek eskimiş ve zamana uyum sağlamayan bakış açıları ve inanç sistemleriyle ilgilidir. Bu tip rüyalar aslında bizi radikal değişimler yapmaya davet eden rüyalardandır. Her ne kadar eski bir müstakil ev yaşlanmış insan bedeninin temsilcisi olabilse de bazen modası geçmiş ve tedavülden kalmış çalışma sistemlerini de temsil edebilir. Bu rüyayı gören kişi yaşamında neyin ya da hangi alanın artık eskidiğini ve yeniliğe ihtiyaç duyduğunu anlamaya çalışmalıdır. Bu rüya yeniliklere, teknolojiye ve gelişen dünyaya uyum sağlamaya davet edicidir. Bazıları için rüyadaki eskimiş villa yaşlılık korkusu ya da bir şeyler için geç kalındığından duyulan üzüntünün simgesi olabilir.

Rüyada müstakil ev yaptırmak henüz tamamlanmamış bazı planlara ve geleceğe yönelik düşüncelere işarettir. Bazıları için bu rüya evliliğe giden bir ilişkide hala halledilmesi gereken sorunlar olduğunun altını çizer. Bu rüya aynı zamanda geleceği inşa etmek ve geleceğe yönelik bazı adımlar atmayla alakalı olduğu için rüya sahibi için yeni bir eğitimin alınması, yeni kararlar vermek ve geleceğe yönelik bir işin temellerini bugün atmakla da ilgilidir. Bu rüyayı daha iyi yorumlamak için nasıl bir ev yapıldığına ve müstakil evin büyüklüğüne de odaklanmak gerekir.

Rüyada bir müstakil evde tek başına olmak yalnızlık, yol arkadaşı ya da ortak bulamamaya delalet eder. Bu rüya bazen çok fazla şeye sahip olmak fakat tüm bunları kimseyle paylaşamamak temasını içerebileceği gibi bazıları için çok fazla iş altında ezilmek ve iş bölümüne ihtiyaç duyma teması da içerebilir. Bir başka deyişle, rüyasında bir müstakil evde tek başına olanın ihtiyaç duyduğundan fazlasına sahiptir ya da potansiyelini aşacak kadar geniş bir alanı vardır ve tüm bu değerler birileriyle paylaşılmaya ihtiyaç duyar. İçinde tek başına yaşadığımız bir müstakil ev aynı zamanda yaşamımızda doldurulması gereken çok fazla boş alan ya da boşluk bulunduğunun da altını çizer.

Rüyada müstakil ev almak en genel anlamıyla geleceğe yatırım yapmak ya da rüya sahibinin geleceğini ilgilendiren sağlam bir karar vermekle ilgilidir. Bu rüyayı gören aldığı evin özelliklerine, büyüklük ya da küçüklüğüne hatta oda sayısına dikkat etmelidir. Büyük bir müstakil ev alan geleceğe dair büyük düşünceler içerisindedir ve sağlam planlar yapar. Rüyasında karanlık ya da kirli bir müstakil ev alan ya yeni bir belaya bulaşır ya da geleceğini inşa etmesi için çok çalışması ve çok fazla emek sarf etmesi gerekmektedir. Rüyasında eski ya da kırık dökük bir müstakil villa alan başkasının bıraktığı bir meseleyle ilgilenmek zorunda kalır.

Rüyanızı yazın:

bottom of page