top of page

Rüyada muz görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Nasip

 • Rızk

 • Para

 • Ödül

 • Refah

 • Sürpriz

 • Huzur

 • Sağlık

 • Mutluluk

 • Hediye

 • Haber

 • Müjde

 • Kazanç

 • Kaynaklar

 • Kazanımlar

 • Elde etmek

 • Tatmin olmak

 • Bolluk bereket

 • Haneye rızk girişi

 • Kazancın artması

 • Alacak verecek işleri

 • Eksiklerin giderilmesi

 • İhtiyaçların karşılanması

 • Haneye para giriş çıkışı

Rüyada muz görmek ne anlama gelir?

Rüyada muz enerji ve paranın sembolüdür. Sarı renginin canlılığı ve dikkat çekiciliği ise pozitif enerjinin, pozitif düşüncenin ve yaşamımıza girecek güzel haberlerin altını çizer. Rüyada güzel ve canlı sarı renkte görülen bu muzlardan yiyen ise tüm bu güzelliklerden nasiplenir. Sarı renginden dolayı muz görmek aynı zamanda karamsarlığın sona ereceği bir sürecin temsilcisidir.

 

Tüm tatlı ve canlı renkli meyveler gibi muz da rüyada görüldüğünde pozitif anlamlar içerir ve rızkın artmasını temsil eder. Yaşamımızdaki tüm güzellikler, iyi şeyler, aşk hayatında sorunların sona ermesi, parasal sıkıntıların sonuna gelmek gibi bizi yoran ve karamsar duygulara kapılmamızı sağlayan her şey muzun canlı ve sarı rengini gördüğümüzde sona erer. Kısacası, muz yaşamımızdaki tüm iyilikler ve güzelliklerle ilişkilendirilir.

 

Rüyada muz görmek bazen yazın renkliliği ve renkli cisimleri haneye sokmakla ilgilidir. Bu rüyayı gören kişinin renkli yaz giysileri ya da makyaj malzemeleri alması ya da renkli ve kişiyi mutlu eden alışveriş yapmasıyla ilgilidir. Evinde çok sayıda muz gören kişi kendisini çok mutlu eden alışveriş yapar ve almak istediği şeyleri alarak mutlu olur. Bir başka deyişle, muz eve renk ve canlılık girmesiyle ilgilidir. Fakat bu renk bazen alışverişe işaret edebileceği gibi bazen güzel haberlere, haneye bebek girişinden dolayı evde neşenin artmasına işaret de edebilir.

 

Rüyada muz tüm bunların yanı sıra eski zamanlardan beri erkek cinsel organıyla ilişkilendirilmiş ve cinselliğin simgesi olmuştur. Bu meyve aynı zamanda kadın doğurganlığı ve fetüs ile ilgilidir. Rüyada muz bir yandan da yaşamdaki cinsel zevklerin ve diğer zevklerin temsilcisi olmuştur. Rüyalarla aynı dili konuşan Tarot sembolizminde para ve zevki temsil eden kartlarda üzüm ve muz meyvesi kullanılmasının sebebi bu meyvelerin parayı, zenginliği ve rahat yaşamı temsil etmesidir.

 

Rüyada muz ya da diğer meyveler “yaşamın bize sunduğu nimetler” sembolüdür. Muz gördüğümüz rüyalar aynı zamanda kazanımlar, sahip olduğumuz haklar ve bize ait olan her şeyi temsil ediyor olabilir. Rüyada birinin bize bir muz sunması en genel anlamı itibariyle birinden gelecek menfaat, para ya da alınacak iyiliktir. Hiç kimsenin sunmadığı fakat rüyada yememiz mümkün olan muz ya da muzlar ise yaşamın bize sunduğu nimet ya da fırsatları temsil eder. Muz gördüğümüz rüyaları daha iyi yorumlayabilmek için muzların renklerine ve ne kadar çok olduklarına dikkat etmeliyiz.

 

Rüyada muz genellikle olumlu anlamlar içerir ve aynı zamanda bolluk-bereket sembolüdür. Rüyasında çok fazla muz olduğunu gören kişi için aslında ortalıkta o kadar çok fırsat vardır ki bu fırsatları belki de görememektedir. Özellikle, güzel ve olgun muzları rüyada görmek oldukça olumlu anlamlar içerir. Bu rüya sahibi için hala bir şeyleri başarmak mümkündür hatta tam zamanıdır. Fakat olgunluktan çıkıp yumuşamaya ve çürümeye başlamış muzlar bize bilinçaltımızdan gelen “vakit geçmeden bir şeyler yap” mesajıdır.

 

Rüyada muz tüm bunların yanı sıra pozitif düşünce tohumları ve enerji sembolüdür. Bu rüyanın sahibi yaşamına bolluk bereket getirmek istiyorsa ihtiyaç duyduğu tüm materyaller ve enerji aslında elinin altındadır. Bu materyalleri kullanarak kazanç elde edebilir. Rüyasında muz gören kişiye büyük bir fırsat sunulur ve bu fırsatı kabul ederse nasiplenir. Fakat rüyada gördüğümüz ya da bize sunulan muzlar çürük ya da kötü görünümlü ise bu hayırsız bir işe ya da sonunda zarar göreceğimiz bir teklif almaya işaret eder.

Rüyada muzlar görmek

Rüyada görülen muzlar aynı zamanda yaşamımıza giren tüm rızk ve kazanımlar, ihtiyaçların karşılanması, eksiklerin giderilmesi ile ilgilidir. Bazıları için rüyada görülen muzlar ihtiyaç duyulan para ya da kaynakları elde etmeyle ilgilidir. Çok güzel muzlar görene çok güzel bir teklif, fırsat ya da para sunulur. Muzların fazla miktarda olması sunulan teklif ya da paranın fazla olması, muzların çok az ya da yetersiz olması kaynak ya da para eksikliğine işaret eder. Rüyada muzlar kendimize kattığımız, kazandıklarımız ve elde ettiklerimizi temsil eder.

 

Rüyada görülen muzlar bazen hasret duyduklarımız, istek ve arzularımız ya da giderilmesi gereken ihtiyaçları temsil eder. Çok güzel görülen muzlara bakmak fakat bu muzlardan yiyememek hala amaçlarımıza ulaşacak seviyeye gelmediğimizi bize hatırlatır. Masanın yakınında olup muzlardan yiyemeyen fakat yemeyi isteyen kişi arzularına çok yakındır fakat bir sebepten dolayı arzusuna kavuşamamaktadır. Uzakta güzel muzlar gören kişinin hayallerinin gerçekleşmesine hala zaman vardır.

Rüyada çürük muzlar görmek:

Rüyada çürük muz görmek bilinçaltımızın inşa ettiği “kaçırılmış fırsat, zamanı geçmiş, demode olmuş, kullanılmaz hale gelmiş, geç kalınmış ya da kullanım süresi dolmuş” objelerin sembolüdür. Bu rüya bazen bilinçaltının oluşturduğu “yaşlanmış olma ya da vakti geçmiş olma” sembolü de olabilir. Rüyasında kendisine çürük muz sunulan birine gerçek hayatta öyle bir teklif sunulur ki bu teklifi almak için ya çok geç olmuştur ya da teklifin faydalı olacağı dönem sona ermiştir ve bu tekliften rüya sahibine hiçbir hayır gelmeyecektir.

 

Çürük muz aynı zamanda geç kalmış olmanın ya da bir şeyin zamanının artık dolduğunun ve rüya sahibine fayda sağlamadığının göstergesidir. Bu rüya bazıları için yaşlanma korkusu, kadınlar için menopoz korkusu ya da bazıları için bir fırsat için yaş sınırını aşmış olmanın korkusunu yansıtıyor olabilir. Kısacası, rüyasında çürük muz gören kişi bir şey için çok geç olduğunu düşünmektedir. Bazen, çürük muz ya da muzlar yakın geçmişte çok büyük bir fırsatın bugün fırsat bile olmadığının hatırlatıcısıdır. Kendisine çürük muz sunulan kişi bir şey için geç olduğunu anlamalıdır.

Rüyada olgunlaşmamış muz ya da muzlar görmek:

Rüyada henüz olgunlaşmamış fakat sağlıklı bir şekilde olgunlaşma sürecinde olan muzlar görmek genellikle hazırlık ya da oluşum süreçlerine, bazen iyi giden hamileliğe işaret eder. Olgunlaşmamış muz ya da muzların kişiye sunulduğu rüyalar bir şeyin henüz zamanının olmadığı konusunda uyarı getiren rüyalardandır. Bu rüyalar bize adeta bilinçaltımızdan gelen “bekle, zamanı değil” mesajları gibidir. Kişinin bir amaca ulaşması mümkün olsa da hala eksik olan bir şeyler vardır ve eksik olanların tamamlanması gerekmektedir.

 

Rüyada olgunlaşmamış muzlar aynı zamanda bir büyüme süreci ile ilgili bilgi getirirler. Henüz olgunlaşmadan koparılan muzlar bazen kötü giden hamileliğe hatta haneden bir kadının kürtaj yaptırmasına işaret edebilirler ve hayırsız rüyalardır. Olgunlaşmakta olan fakat güzel muzlar güzel ve hayırlı evladın hamileliğine delalet eder. Olgunlaşmamış fakat yan yana duran iki muz bazen ikiz bebeklerin yolda olduğunun işaretçisidir. Olgunlaşmamış fakat sorunlu veya şekil bozukluğu olan muzlar ise hamilelik sorunlarının göstergesi olabilir.

 

Olgunlaşmamış muzlar her zaman hamileliğe işaret etmek zorunda değildir. Bazen henüz olgunlaşmamış bireylere, evdeki çocuklara ya da ergenlik dönemindeki kişilere de işaret edebilirler ve bu kişilerle ilgili gizli bilgiler verebilirler. Örneğin, olgunlaşmamış bir muzun yere düşmesi haneden bir çocuğun kaza geçirmesine ya da başına kötü bir şey gelmesine işaret edebilir. Olgunlaşmamış birçok muzun yere düşmesi en genel anlamıyla henüz olgunlaşmamış bir sürecin sonlandırılması ile ilgilidir.

Rüyada muz toplamak geçmişte yapılanların karşılığını almaya delalet eder. Güzel muzlar toplamak en genel anlamı itibariyle güzel sonuçlar almak, kötü ya da çürük muzlar toplamak ise kötü sonuçlar almaya işarettir. Rengarenk muzlar görmek ve bunları toplamak bolluk, bereket ve zenginlikle mükafatlandırılmaya delalet eder. Bu rüyanın sahibi güzel bir iş teklifiyle karşılaşabilir ya da bir yerden para alması olasılığı vardır. Muzları toplarken yere dökmek israfa, vaktin ya da enerjinin boşa harcandığına karşı uyarıdır. Yere düşen her güzel muz aslında rüya sahibinin kaybettiği bir şeyin ya da kaçırdığı bir fırsatın temsilcisidir.

Rüyada ısırılmış muz ya de muzlar başkalarının başlayıp bitirmediği işlere ya da israfa delalet ederler. Güzel fakat ısırılmış muzlar görmek en genel anlamı itibariyle bir şeyi boşa harcamaya ya da bir fırsatı gereksiz yere kaçırmaya işaret eder. Isırılmış muzlar bazıları için ziyan olan enerji, kaynak ya da paraya da işaret edebilir. Bir başka deyişle, ısırılmış muz rüyaları hayırsız rüyalardandır ve boş yere kaybettiklerimiz hakkında bize bilgi sunarlar.

Rüyasında muz yiyen kişi yediği muzun tadına dikkat ederek rüyasını yorumlamalıdır. Rüyasında yediği muzun tadını ya da görüntüsünü beğenen kişi daima hoşuna giden bir şeyle müjdelenir ya da kendine bir şey katar. Fakat yediği muzun kötü tatlı ya da görünümlü olduğunu görenin hayatına yeni bir dert girer ve bu dertle uğraşmak zorunda kalır. Çürük muz yiyen kişi ya kötü bir olay yaşar, söz işitir ya da sonunda ziyan edeceği bir işe girişir. Kötü tadı olan bir muzu yiyip kusan kişi bir işe başlar başlamaz bundan zarar göreceğini anlayarak vazgeçer.

 

Rüyada muz yediğini görmek nasiplenmek, mal satın almak ya da yaşamdaki tüm kazanımlarımızla ilgilidir. Rüyada yediklerimiz refah ve zenginliği sembolize ediyor da olabilir. Çok fazla muz yiyen kişinin serveti ya da bilgisi artar. Başkasının verdiği bir muzu yiyen kişi kendisine muz veren kişiden ya da o kişiyle aynı ismi taşıyan birinden bir fayda görür ya da bir teklif alır. Verilen muzun tadı ya da görüntüsü güzelse hayırlı bir tekliftir. Aksi taktirde bu tekliften uzak durmak gerekir.

Rüya sahibi rüyasında birine muz veriyorsa birine bir teklifte bulunur ya da bir konuda yardımcı olmaya çalışır. Bazen birine muz vermek yükü hafifletmek ya da bir işi başkasına devretmeye işarettir. Bu rüyalar aynı zamanda paylaşmak ya da hediye vermekle alakalı olabilirler. Birine tadı güzel bir muz veren kişi bazen o kişiye yardımda bulunur, hediye alır ya da para verir. Verilen muzun tadı kötü ise o kişiye kırıcı bir harekette bulunma olasılığı vardır.

 

Rüyada muz yemek bazen eksiklerin tamamlanması ve doyuma ulaşmayla ilgili bilgi getirir. Güzel bir muz yiyen aradığını bulur, eksik olan para tamamlanır ya da bir ihtiyaç giderilir. Tadı kötü bir muz yiyen ise tam tersine umduğunu değil ummadığını alır ve bir işten hoşnut kalmaz. Bazen tadı kötü bir muz yemek faydasız meşguliyet ya da sonu zarar olacak bir işe girişmekle ilgilidir.

Rüyanızı yazın:

bottom of page