top of page

Rüyada müzik aletleri görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Söz

 • Duyum

 • Jest

 • İltifat

 • Sanat

 • Uyum

 • Kontrol

 • Yönetim

 • Katılım

 • Harmoni

 • Duygular

 • Ortaklık

 • Güzellik

 • Sanat eseri

 • Düşünceler

 • Eşlik etmek

 • Organizasyon

 • Kombinasyon

 • Duyulan sözler

 • Grup çalışması

 • Takım oyunu

 • Ortak çalışma

 • Güzel haberler

 • Güzel duyumlar

 • Duyguların uyum çabası

 • Yeteneklerin sergilenmesi

 • Bir elin nesi var iki elin sesi var!

Rüyada müzik aleti görmek ne anlama gelir?

Rüyada müzik aleti ve bu müzik aletlerinin sesleri bilinçaltımız tarafından oluşturulan “yaşamımızdaki yükselen sesler” metaforudur. Aslında müzik aletleri yaşam yolculuğumuz boyunca karşımıza çıkan kişiler, müzik aletlerinden çıkan sesler ise duyduğumuz sözler, aldığımız duyumlar, olumlu-olumsuz haberleri temsil eder. Müzik aletlerinin çıkardığı güzel sesler daima güzel haberlere, kötü ya da kulak tırmalayıcı her ses ise kötü sözlere, şikayetlere ya da tadımızı kaçıracak duyumlara delalettir.

 

Rüyada tek bir müzik aleti görmek ve bu müzik aletinin sesini duymak daha bireysel anlam içerir. Bu durumda yaşamımızda bize çok yakın ya da bizi etkileyen bir kişinin sözleri bizim için önemlidir. Bir müzik aletinden çok güzel melodi duymak birinden güzel söz işitmek, iltifat almak ya da karşı cinsten ilanı aşk duymaya delalet eder. Yine buna benzer bir şekilde rüyada sadece bir müzik aletinin vurgulanıyor olması ve bu müzik aletinden kötü ses çıkması yaşamımızda başımızı ağrıtan, sürekli yanımızda konuşan ya da sürekli şikayet eden bir bireyin varlığına işaret eder. Birçok müzik aleti içinde bir müzik aletinin sesinin yüksek çıkması bilinçaltının oluşturduğu “baskın kişilik ya da sivrilen birey” metaforudur. Bu rüya bir grupta birinin sesinin diğerlerinden fazla çıkması ve ortamı rahatsız etmesiyle ilgilidir.

 

Rüyada müzik aletleriyle güzel müzik yapılması eski zamanlardan beri romantizm ve sanat sembolizmi olarak görülmüştür. Müzik duyguları çağırır ve duygular alemiyle ilgili bilgiler içerir. Dolayısıyla rüyada duyulan müziğin tarzına ve bizde hangi duyguları uyandırdığına bakmalıyız. Bir rüyada güzel ve romantik bir müzik duymak aşk hayatımızda işlerin yolunda gitmesine, kulak tırmalayıcı ve bizi rahatsız edici bir müzik duymak ise iç dünyamızdaki uyumsuzluk ve çatışmaların göstergesidir. Kısacası, rüya sahibi duyduğu müziğin kendinde hangi duyguları uyandırdığına bakarak bu rüyayı yorumlamalıdır.

 

Rüyada müzik aleti sesi duymak aynı zamanda bir organizasyondan alınacak sonuçlara, duyumlara ya da şikayetlere işaret edebilir. Güzel müzik sesi daima güzel duyumlara ve organizasyonun beğenilmesine, kötü ya da kulak tırmalayıcı müzik sesi organizasyon hakkındaki şikayetlere, bazen müşteri şikayetlerine ya da hoşnut olmayan kişilerden gelen mesajlara işarettir. Bazıları için kötü müzik sesi kötü ya da incitici söz işitmeye işarettir. Bu rüyaları yorumlarken müziğin yumuşaklığına ve bizde hangi duyguları tetiklediğine bakmalıyız.

 

Rüyada müzik aletleri görmek ve bu müzik aletleriyle oluşturulan güzel ve uyumlu müziği dinlemek uyum, harmoni ve güzel kombinasyon temsilcisidir. Farklı müzik aletlerinden çıkan farklı seslerin bir araya gelerek güzel bir müzik oluşturması aslında bireysel farklılıklar ve farklı yetenekleri birleştirerek güzel bir organizasyonun oluşturulmasıyla ilişkilendirilir. Bu rüya bazen uyumlu partnerlere, uyumlu iş arkadaşlarına ya da güzel bir iş ortamında güzel fikir ve projelerin ilerlemesine işaret eder. Bu rüyayı gören kişi bir grup çalışması sonucunda yakın zamanda güzel sonuçlar alır.

Rüyada müzik aletleri çalmak

Rüyada müzik aletleri görmek:

Rüyada birçok müzik aleti kullanılarak güzel müzik oluşturmak ortaya çıkarılan güzel eserlere, güzel organizasyonlara ya da uyumlu takım çalışmalarına işaret eder. Kendini rüyasında müzik aletleri kullanarak müzik yaparken gören ve bu müziği beğenen kişi büyük bir ihtimalle bir organizasyonun parçası ya da yöneticisi olacaktır. Rüyada güzel müzik bu organizasyonda her şeyin tıkırında gittiğinin, müziğin kötü ya da uyumsuz olması ise hala organizasyonda düzeltilmesi gereken yapı taşları bulunduğunun altını çizer. Bu rüyanın yorumunda ortaya çıkan müziğin ahengine ya da ahenksiz oluşuna odaklanmak gerekir. Güzel müzik daima güzel bir kombinasyona ve farklı yeteneklerin ve küçük yapı taşlarının birleştirilerek ortaya güzel bir eser çıkarılmasına işaret eder.

 

Rüyada görülen müzik aletleri aynı zamanda duyguların ve iç dünyamızdaki farklı yönlerin uyum ya da uyumsuzluğu hakkında bilgi getirir. Eğer rüyamızda güzel bir müzik duyuyorsak bu iç dünyamızda her şeyin yolunda olması anlamına gelir. Fakat kötü ya da uyumsuz müzik iç dünyamızdaki çatışmalara, karmaşık duygulara ya da kararsızlıklara işaret eder. Bir müziğin korkunç ya da kulak tırmalayıcı müzik üretmesi kötü söz işitmeye ya da tatsız durumlarla karşılaşmaya işarettir. Bir başka deyişle kötü müzik sesi duymak aslında kötü duyuma işarettir

Müzik aleti çalma rüyaları genellikle iyi yönetim, kontrolün sağlanması ve çok başlılığın ortadan kalkmasının simgesidir. Farklı müzik aletlerinin oluşturduğu güzel bir melodi daima kontrolün sağlanmasına, aranan liderin bulunmasına ya da fikir ayrılıklarının ortadan kalkarak bir grup çalışmasında ilerleme kaydetmeye işaret eder. Yine buna benzer bir şekilde kötü ya da uyumsuz bir müzik ise bir organizasyonda bazı yapı taşlarının çalışmadığına ya da gruba uyum sağlayamadığına, bir şirket sahibi için şirketine uyum sağlayamayan bazı elemanlar olduğuna ya da söz konusu organizasyona uyumsuz bir şeyler olduğuna işaret eder.

Rüyada müzik aleti sesi duymak bazen grup çalışması ve farklı yeteneklerin birleştirilerek ortaya insanlığın faydasına olacak güzel bir eserin çıkarılmasıyla ilgilidir. Rüyada müziğin güzel oluşturduğunu hissediyorsanız “bir elin nesi var, iki elin sesi var” sözünü hatırlamalısınız. Bu rüya genellikle ortak çalışmanın gücü ve etkisiyle ilgilidir. Fakat rüyadaki müziğin kötü ya da uyumsuz olması bir organizasyondaki uyumsuzluklara, kötü ya da fesat iş arkadaşlarına aynı zamanda mutsuz olunan bir kariyerde zoraki ilerlemeye işarettir.

Rüyanızı yazın:

bottom of page