top of page

Rüyada nar görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Lüks

 • Ödül

 • Nimet

 • Müjde

 • Bolluk

 • Konfor

 • Mükafat

 • Bereket

 • Çoğalma

 • Cömertlik

 • Zenginlik

 • Doğurganlık

 • Sayıca artış

 • Güzel haberler

 • Şansın açılması

 • Nasibin açılması

 • Kazancın artması

 • Ekilenin biçilme zamanı

Rüyada nar görmek ne anlama gelir?

Rüyada nar görmek bolluk, bereket, sayıca artış, çoğalma, doğurganlık ve zenginlik sembolüdür. Tarot ve semboller dilinde nar para kartlarında ya da bolluk-bereket temsil eden imparatoriçe kartında resmedilmiştir. Bunun sebebi narın sembolik olarak maddi refah, lüks hayat, konfor ve bolluk-bereket habercisi olmasıdır.

 

Rüyada nar oldukça hayırlı rüyalardandır. Bu rüya çoğalma, sayıca artış ya da kazancın artmasıyla ilgilidir. Bu çoğalma bazen hanede yaşayanların sayısının artması olabileceği gibi bazen kazancın artmasıyla ilgili de olabilir. Bir yatırımcı bu rüyayı görürse 1 koyup 5 alır, bebek planlayan biri görürse en tez zamanda hamilelik haberiyle müjdelenir, iş arayan görürse tez zamanda aradığı işi bulur. Kısacası, rüyada görülen nar her zaman beraberinde bize bolluk ve bereketle ilgili güzel müjdeleri getirir.

Rüyada nar yemek

Rüyada görülen nar aslında toprak elementinin cömertliği ve vericiliğiyle ilişkilendirilir. Bu yüzden nar gördüğümüz rüyalarda bir yerden nasiplenmek ya da elimize para geçmesi olasılığı bulunur. Bu rüyayı gelenin maddi kazançlarının artması, yeni bir işle mükafatlandırılması ya da bir yerden miras kalması da mümkündür. Kısacası narı gören kişinin parasal konularda şansı açılır ve evinin bereketi artar. Bu rüya bazıları için ucu zenginliğe varan bir iş fırsatı ya da proje ile ilgilidir. Rüyada nar gören kişi çevresindeki fırsatlara iyi bakmalıdır.

 

Rüyada nar aynı zamanda çekirdek, öz, atom ve enerjinin sonsuzluğuyla ilgilidir. Ufacık bir tohumun ekilmesiyle çok fazla ürün alınması ya da ufacık bir fikrin kişiye zenginlik getirebilecek bir projeye dönüştürülebilmesi gibi durumlarda çok karşımıza çıkar.  Rüyasında nar gören kişi ufak gibi görünen fırsatları iyice araştırmalıdır. Çünkü ufak gibi görülen bu fırsatlardan biri ona zenginlik sunabilir. Bu sembol aynı zamanda çok büyük yatırımlar ya da az koyup çok fazla kar elde edilebilecek fırsatlarla ilgili bilgi de sunar.

 

Rüyada nar bazen rüya sahibinin içsel potansiyeli ve yeteneklerinin bolluğuyla ilgilidir. Nar zihnin yaratıcılığı ve bu yaratıcılığın sonsuzluğuyla da ilgilidir. Rüya sahibinin aklında değişik fikirler ya da çılgın projeler var ise bilmelidir ki bu fikirleri uygulamaya koyarsa kendisi için sonsuz bolluk, bereket ve zenginlik vardır. Bazen rüyada nar ani bir ilham ya da çok farklı bir fikre sahip olmakla ilgilidir. Bu fikir değerlendirilir ve uygulamaya koyulursa rüya sahibi için çok büyük nasip kapılarını açacaktır. Rüyadaki nar tıpkı tabiat ananın sonsuz vericiliği ve cömertliği gibi insan zihninin de sonsuz yaratıcılığının altını çizer. Rüya sahibi Allah vergisi bir yeteneğe ya da yaratıcılığa sahiptir ve bu yetenekleri kullanarak kendisine yeni bir gelir kapısı elde etmelidir.

Rüyada nar yemek nasiplenmektir. Bu rüyanın sahibi ya geçmişte ektiklerini biçer ve karşılığında nasiplenir ya da haneden birinin geçmişteki çabalarından dolayı maddi menfaat görür. Nar yemek bazıları için para almak ve alışveriş yaparak sevinmeye de işaret edebilir. Rüya sahibi uzun zamandır sahip olmak istediği bir malı en sonunda satın alır ve sevinir. Rüyada nar da dahil vücuda giren tüm meyveler aynı zamanda haneye giren rızkları temsil ederler. Bu yüzden nar yiyen kişinin hanesine bir şekilde rızk ve bolluk bereket girer. Bu rüya kesinlikle en hayırlı ve güzel rüyalardandır ve rüyanın sahibi kendisine gelecek bu rızkı beklemelidir.

Rüyanızı yazın:

bottom of page