top of page

Rüyada öküz öldürmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Atlatmak

 • Rahatlamak

 • Galip çıkmak

 • Engel aşmak

 • Elimine etmek

 • Sorun çözmek

 • Rafa kaldırmak

 • Bertaraf etmek

 • Sınav kazanmak

 • Düşmanı yenmek

 • Gerilimi azaltmak

 • Çatışmayı önlemek

 • Büyük iş başarmak

 • Yetenekleri sergilemek

 • Zorlukların üstesinden gelmek

Rüyada öküz öldürmek ne anlama gelir?

Oldukça cüsseli bir hayvan olan öküz rüyalar aleminde “büyük bir şey” metaforodur. Öküz öldürdüğümüz rüyalar ise yaşamımıza büyük bir değişimin ya da bir olgunun girmesine izin vermeme alametidir. Bir başka deyişle, rüyasında öküzü öldüren kişi çok büyük bir işe ya da fırsata hayır diyebilir. Fakat, bize saldıran ve bizi yok etmeye çalışan bir öküz daima güçlü bir düşman sembolüdür. Saldıran bir öküzü öldürmek ise büyük bir düşmanı yenmektir.


Öküz öldürdüğümüz rüyalar aynı zamanda istikrarımızı tehlikeye sokacak bir sorunu bertaraf etmenin habercisidir. Bu rüyalar yaşam yolculuğumuzda uzlaşma imkanının sona erdiği zamanlarda bir şeyi zor ya da güç kullanarak almak zorunda alacağımız bir süreçte galibiyet müjdesi verir. Bir başka deyişle öküzü öldüren bir sorunu bertaraf eder ve gücünü kanıtlar.

Rüyada öküz öldürdüğünü görmek

Öküz öldürdüğümüz rüyalar düşmanlık, saldırganlık ve rekabet içerikli rüyalardır ve tüm bu duygulara karşı üstünlük kazanmanın müjdecisidir. Büyük bir şeyin yaşamımıza girmesine izin vermektense onu reddettiğimiz zamanlarda rüyamızda öküz öldürebiliriz. Rüyada bize saldıran öküz karşı taraftan gelecek saldırılar ya da yaşam yolculuğundaki ilerleyişimizi durdurma amaçlı yapılan atakları sembolize eder. Öküzü öldüren bu engeli aşar.


Rüyada bize saldıran öküz bazen kapasitemizi zorlayacak düşmanlar, rakipler ve sorunların habercisidir. Bilinçaltımız sorunun büyüklüğünü anlatmak amacıyla bizim için rüyamızda büyük cüsseli bir hayvan olan öküzü yaratır. Bu yüzden rüyada bize saldıran öküz kırmızı çizgilerimize dayanan düşmanlar, rakipler ya da durumlara işaret eder. Yaşanan durum aşk, iş ya da duygular aleminde olabilir. Yaşamda öyle bir aşamaya varırsınız ki burası ya bir çıkmaz sokak ya da kör düğümdür. Öküzü öldüren bu kör düğümü açar. Aksi taktirde tekrar başa dönmeli a da farklı bir amaç peşinde koşmalıdır. Bu yüzden öküzü öldürmek daima iyiye alamettir.Rüyadaki öküz bazen çok büyük bir sorun ya da bize karşı hamle yapan ya da puan kazanmak isteyen kapasitemizi zorlayan kişilerin simgesidir. Bu kişiler ya da durumlar bazen yaşamdaki sınırlarımızı zorlar ve bize onları elimine etmekten başka bir seçenek bırakmazlar. Bir şeyleri koruma altına almayı hissettiğimizde genellikle rüyamızda bir öküzün ya da vahşi bir hayvanın bize saldırdığını görürüz. Öküzü öldürürsek koruma altına almak istediklerimizi korumayı ve tehlikeyi bertaraf etmeyi başarırız.


Öküz öldürdüğümüz rüyalarda zorlu düşmanlarla çatışma, yenme ve yenilme duyguları hakimdir. Her ne pahasına olursa olsun kazanma arzumuzu yansıtırlar. Bu bazen yaşamdaki sağlıksız bir rerkabet ya da kişisel saldırı alameti olabilir. Belki de güçlü düşmanlar zorbalık ya da güç kullanarak biri ya da birileri bizden bir şey elde etmeye çalışabilir. İşte bu noktada kendimizi savunma adına yaptığımız her şey aslında rüyalar alemindeki “öküzü öldürme” eylemidir. Kendinizi savunma dürtüsüyle hareket edecek ve bunu başaracaksınız.

Öküz öldürdüğümüz rüyalar aynı zamanda bir çatışma zamanını sembolize eder. Yaşamda öyle bir noktaya geliriz ki uzlaşma umutları tamamen tükenmiş ve bir şeyi elde etmek için tüm gücümüzü ve yeteneklerimizi kullanmak zorunda kalırız. Bize saldıran öküz bazen düşman ve rakiplere işaret etse de her zaman bu durum geçerli değildir. Bazen istikrarımızı tehlikeye sokacak ya da bizi zorlayacak bir durum rüyamıza bize saldıran bir öküz kılığında girebilir. Örneğin, işsizlik sorununuz. İşini kaybetme tehlikesi yaşayan biri de rüyasında bir öküzün kendisine saldırdığını görebilir. Öküzü öldürürse sorun ortadan kalkar.


Bazen öküz öldürdüğümüz bir rüya sağlıksız rekabet ve aldatıcı durumların bertaraf edilmesine işarettir. Bize saldıran öküz ihanet, çatışma ve sağlıksız rekabeti gösterir. Kelimeler incitir, yalanlar söylenir ve zayıflıklarınız size karşı kullanılır. Birileri yalan ya da suçlamalarla önünüze engel olarak çıkabilir. Kendinizi kanıtlamanız adına büyük bir mücadele vermek zorunda kalabilirsiniz. Eğer rüyadaki öküzü öldürürseniz bu mücadeleyi kazanırsınız.

Öküz öldürdüğümüz rüyalar daima anlaşmazlık ve çatışma yaşadığımızda ortaya çıkarlar. Rüyadaki öküzün durumu aslında rakip, düşman ya da önümüze çıkan engelin durumudur. Güçlü ve öldürürken bizi zorlayan bir öküz daima rakiplerin kolay alt edilemeyeceği alametidir. Eğer öküz yaralı ya da güçsüzse siz yine de rakiplere karşı dikkatli olun falan onların sizin potansiyelinizi zorlayamayacak kadar güçsüz olduğunu da bilin.


Öküz öldürdüğümüz rüyaların tavsiyesi savaşı seçmektir. Çünkü, öküz ya da benzeri iri cüsseli hayvanlar daima davetsiz misafirlerdir ve bizi yenme kapasitesine sahip büyük düşmanlar ya da yaşamımızı zora sokacak büyük sorunları sembolize eder. Bu tip metaforlar bize yaşamımızdaki tamam-devam savaşları hakkında bilgi getirirler. Kaderde öyle bir noktaya varmışsınız ki burada ya tamam diyeceksiniz (öküz tarafından öldürülmek) ya da gücünüzü ve yeteneklerinizi kullanarak önünüze çıkan engeli ortadan kaldıracaksınız (öküzü öldürmek). Bu çatışmada ya yenen ya da yenilen olacaksınız fakat öküzü öldürüyorsanız yenecek potansiyele sahip olduğunuzu da bilmelisiniz.Rüyanızı yazın:

bottom of page