top of page

Rüyada okyanus görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Huzur

 • Kararlar

 • Hedefler

 • Eylemler

 • Sakinlik

 • Yaratıcılık

 • İçgüdüler

 • Duygular

 • Bilinçaltı

 • İç dünya

 • Maneviyat

 • Davranışlar

 • İçsel tepkiler

 • Yüksek bilinç

 • Bilinmeyenler

 • İçsel potansiyeller

 • Duyguları keşfetmek

 • Savunma mekanizmaları

Rüyada okyanus görmek ne anlama gelir?

Okyanus rüyaları en genel anlamı itibariyle iç dünyamız ve iç dünyamızın tüm sırlarıyla ilgili bilgi içerir. Rüyada okyanus içinde yaşanan her şey iç dünyamızın derinliklerinde yaşananlar, okyanusun yüzeyinde yaşananlar ise iç dünyamızdaki tepkilerin dışa yansımalarıdır.

 

Rüyada okyanus duygular aleminin ve bilinçaltının temsilcisidir. Duygular alem ve bilinçaltımızın durumuna dair her şeyi aslında okyanus rüyasını yorumlayarak anlayabiliriz. Rüyada durgun bir okyanus daima duyguların istikrarı, duygusal kontrolün ele alınmış olmasını, huzur ve sakinliğin belirtisi olurken dalgalı okyanus duygusal fırtınalar ve duyguların değişkenliğine ya da duygusal alemde kontrol kaybına işaret eder. Rüyada okyanusun içindeki hareketler, balıkların hareketleri ya da yaşanan her şey aslında duygular aleminde ve bilinçaltımızda yaşananlara ışık tutar.

 

Bir ilişki yaşayanlar için okyanusun durumu bazen aşk hayatı hakkında bilgi verir. Bu durumda okyanusta güzel şeylerin yaşanması ya da balıkların ahenk içinde hareket etmesi daima sağlıklı, uyumlu ve sevgi dolu ilişkilere işaret eder. Fakat yine ilişki yorumlaması söz konusu olduğunda okyanusta vahşet, balıkların birbirine saldırması ya da kötü durumların yaşanması ise ilişkideki ego savaşları ve partnerlerin birbiri üzerinde baskın çıkma çabasının simgesidir. Bu tip rüyalar genellikle sağlıksız ilişkilere ve uyumsuzluğa işaret eder. Okyanusta ahenk içinde yüze balıklara başka balıkların saldırması ise ilişkiye dışarıdan müdahaleler olmasına delalet eder.

 

Rüyada okyanus aynı zamanda bilinçaltının gücü ve yaratıcılığının bize sunabileceği tüm nimetler hakkında bilgi verir. Bu rüya aynı zamanda gizli içsel potansiyellerimiz ve yeteneklerimizi bize hatırlatır. Okyanusta çok fazla balık olması ve rüya sahibinin hoş vakit geçirmesi aslında çok geniş bir iç dünya ve yaratıcılığa sahip olmak ve bu yaratıcılığı kullanarak çok büyük menfaatler elde edebilecek olmanın altını çizer. Bu rüyanın sahibi bir sanat dalıyla uğraşıyor ya da yaratıcılığını kullanabileceği bir meslekte çalışıyor ise insanlığın faydalanabileceği sonsuz eserleri ortaya çıkarabilecek içsel güce sahiptir.

 

Okyanus rüyaları tüm bunların yanı sıra sembolik olarak çöl rüyalarıyla zıttır. Çöl rüyalarında “su elementinin azlığı” teması ele alınırken okyanus rüyasında “su elementinin fazlalığı” söz konusudur. Dört elementten biri olan su, iç dünyamızın, duygular alemimizin ve bilinçaltının yöneticisidir. Dolayısıyla su elementinin azlığı demek duygusal alemle bağlantının kopuk olması, aşksızlık, sevgisizlik, duygusuzluk demektir. Bu elementin rüyada kıtlığının vurgulanması aynı zamanda bilinçaltımızın yaratıcılığından faydalanamamanın hatırlatıcısıdır. Su elementinin fazlalığı ise duyguların yoğunluğu, iç dünyanın genişliği ve yaratıcılığın sonsuzluğu vurgusu yapar.

Rüyada okyanusta gemiler görmek

Rüyada okyanusta gemiler görmek dışa vuran duygularımızın, duygusal alemimizdeki hareketlerin fiziksel aleme etkilerinin, iç güdülerimizin ve hislerimizin yansımasıdır. Esasında okyanus rüyalarında okyanusun içinde olan her şey dışa vurulmadan yaşanan duyguların temsilcisiyken okyanusun yüzeyindekiler ise fiziksel aleme yansıyan duyguların temsilcisidir. Aslında okyanustaki gemilerin her hareketi bizim olaylara verdiğimiz tepkiler ve davranışlarımızın sembolüdür. Bazen okyanustaki gemiler hayatımıza giren ve çıkan kişiler ve fırsatları sembolize eder. Bu durumda büyük gemiler daima büyük fırsatları küçük gemiler ise küçük fırsatları gösterir.

Rüyada okyanusun içinde olmak:

Rüyada okyanusun içine dalmak ya da okyanusun içinde bulunmak duygusal alemimizle çok fazla haşır neşir olmak, duygusal farkındalık ve hayal gücümüzün nimetlerinden faydalanmaktır. Bu rüya aslında bir nevi içsel keşif rüyasıdır. Rüya sahibi iç dünyasında cereyan eden bazı duygu ya da hislerin farkına varır ve onlarla barışık halde yaşar. Bu tip rüyalarda okyanusun içindeyken şahit olduğumuz her şey aslında iç dünyamızda yaşananların simgesidir. Örneğin, sakin ve balıkların ahenk içinde yaşadığı bir okyanusun içinde olmak duygusal hayatımızda her şeyin yolunda gitmesine, kaosun hakim sürdüğü ya da balıkların birbirini yediği bir okyanusta bulunmak ise duyguların çatışmasına ve duygusal alemimizdeki rahatsızlıklara delalet eder.

Rüyada okyanusta dalgalar görmek:

Rüyada okyanusta dalgalar görmek duygusal alemimizde ya da bilinçaltımızda yaşanan tüm gelgitlerin simgesidir. Bu rüyayı daha iyi yorumlamak için rüyanın senaryosuna, dalgaların büyüklüğüne ve rüya sahibinde nasıl bir etki uyandırdığına bakmak gerekir. Ufak dalgalar gelip geçici duygusal durumlara kabarık dalgalar ise duygusal alemimizde yaşanan heyecan ve dürtülere delalet eder. Okyanusta kabaran dalgalar aynı zamanda iç dünyamızın dışa yansıması ve iç dünyamızda yaşananların bizi rahatsız etmesinin altını çizer.

Rüyada okyanusta yüzmek duyguların keşfi, duygusal farkındalık ve iç dünyamızdaki gezintilerin sembolüdür. Bu rüyanın sahibi aynı zamanda bilinçaltının gücünden, nimetlerinden ve yaratıcılığından faydalanır. Bazen rüyada okyanusta yüzmek çok derin bir alana dalmak ve kendini çok küçük hissetmek duygusuna kapılmaya işarettir. Bu rüya genellikle bir şeyin içine dalmadan önce onu daha basit sanarak içine daldıktan sonra ne kadar derin ya da geniş kapsamlı olduğunu anladıktan sonra görülür. Okyanusta yüzmek bazen yeni bir eğitim almak ve öğrenecek çok şeyin olduğunu anlamaktır.

Rüyada okyanusta boğulmak iç dünyanın dış dünyaya ağır gelmesi ve iç dünyanın baskın çıkmasının sembolüdür. Bu rüyayı görenin iç dünyası ve yaratıcılığı o kadar geniştir ki, kişi kendi iç dünyasında hapsolur. Bu rüya bazen bir şeyin iç yüzünü öğrenerek onun derinliklerine dalmak ve bir türlü işin içinden çıkamamakla ilgilidir. Rüyasında okyanusun içinde boğulan kişi bir keşif uğruna kendini feda eder ve bu keşfin derinliklerinde kaybolur. Bazen okyanus çok büyük ya da güçlü bir düşmanı da temsil edebilir. Okyanusta boğulan kendisinden çok güçlü bir hasmıyla savaşamaz ve yenik düşer.

Rüyanızı yazın:

bottom of page