top of page

Rüyada öldürmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Bitiş

 • Milat

 • Değişim

 • Pişmanlık

 • Tükenmek

 • Bitirmek

 • Enerji yitimi

 • Kabullenmek

 • Sonun gelmesi

 • Çıkmaz sokak

 • Bu iş olmaz

 • Sonlandırmak

 • Boyut değiştirme

 • Mekan değiştirme

 • Sonun başlangıcı

 • Paranın tükenmesi

 • Geçmişe set çekmek

 • İşe yaramayan bir şey

 • Enerjinin sona ermesi

 • Kaynakların tükenmesi

 • Eskinin atılıp yeninin alınması

 • İnkar mekanizmasından çıkmak

 • Bir şeyi çöpe atma zamanının gelmesi

Rüyada öldürmek ne anlama gelir?

Rüyada öldürmek en genel anlamıyla kendi kendine son bulmayan bir süreci bir hamle ya da zor kullanarak bitirmek ve sonlandırmaktır. Rüyasında birini ya da bir canlıyı öldürdüğünü gören kişi gerçek hayatta elindeki güç ya da yetkiyi kullanarak bir şeyi sonuna erdirir. Bazen birini ya da bir şeyi öldürmek o kişiyle yolları ayırmak, mekan değiştirmek ya da o kişiyi hayatından çıkarmak ve vedalaşmaktır. Rüyasında birini öldüren aslında öldürdüğü kişiye veda eder.

Rüyada öldürmek aynı zamanda güç ya da zorbalık kullanmayla ilgili de olabilir. Kendiliğinden sona ermeyen bir süreç rüya sahibinin öldürücü hamleyi yapmasıyla sona erer ve bir sayfa bir daha açılmamak üzere kapanacaktır. Bazen öldürmek bir karar vererek eskiyle bağı koparmak, bir değişimi zoraki hayata geçirmek ve yeni bir safhaya başkalarının rızası olmadan ya da hazırlıksız bir şekilde geçmekle alakalıdır. Bir başka deyişle rüyada öldürmek gerçek hayatta değişim, boyut ya da mekan değiştirmeyle alakalıdır ve kişi için manevi ya da fiziksel anlamda bir göçe delalettir.

Rüyada öldürmek aynı zamanda kişi için bir sayfanın tam anlamıyla kapanıp yenisinin açılmasına delalettir. Tıpkı fiziksel alemden manevi aleme göç eden ruh gibi rüya sahibi de geçmişle ve geçmiştekilerle bağını koparır ve yeni bir hayata başlar. Bu rüyayı görenin bazen iş ya da ev değiştirmesi ya da yeni bir karar vererek hayatının tam anlamıyla değişmesi ihtimali de bulunur.

Rüyada birini öldürmek

Rüyada birini öldürmek eskiyi tam anlamıyla yok etmek ve ortadan kaldırmayla alakalıdır. Tıpkı öldükten sonra işlevlerini yerine getiremeyen insan vücudu gibi rüya sahibi için artık geriye dönüş ve bir şeyleri tekrar canlandırma imkanı bulunmamaktadır. Biten bitmiş giden de gitmiştir ve bu rüyayı gören kişi sadece bu sonu kabul etmek zorundadır. Bazen öldürmek ile ilgili  rüyalar tükenen enerji ya da biten parayla ilgilidir. Bu yüzden bir şirketin iflası ya da artık işlemez hale gelmesiyle ilgili olabilir.

Öldürmek ile ilgili rüyalar bazen bize güncellemenin gerekli olduğu ve artık eskinin çöpe atılması ve yeninin benimsenmesi gerektiğini hatırlatır. Bu rüyayı gören kişi anlamalıdır ki daha önce işe yarayan çalışma sistemleri belki bugün işe yaramamaktadır. O sistemlerin hepsi çöpe atılmalı ve yerine daha güncel olanları benimsenmelidir. Bu rüyayı gören kişi değişen dünyaya ayak uydurmak uğruna daha fazla çaba sarf etmelidir. Artık kullanılmaz hale gelmiş, demode olmuş, enerjisi tükenmiş ve işe yaramayan her şey unutulup yerine güncel olanları koyulmalıdır.

Rüyada öldürmek bazıları için pişmanlıktır. Rüyasında bir ölüye bakan aslında kendisi tarafından sonu getirilmiş bir esere bakmaktadır. Bu durumda rüya sahibi öyle bir eylem yapmıştır ki geriye dönüp bazı şeyleri onarmasının imkanı yoktur ve bilinçaltı bunu bir cinayet olarak algılamaktadır. Belki de rüya sahibi öfkeyle kalkıp ziyanla oturmuş ve bu yüzden ya kendisi ya da biri zarar görmüştür fakat bu rüyayı görmüş ise durumu telafi etmek mümkün olmayacaktır.

Rüyada öldürmek bazen gerçek hayatta sorun çözmek, bazı sorunları hayatta çıkarmak ya da gereksiz arkadaşlıkları bitirmekle alakalıdır. Rüyasında birini öldürdüğünü gören gerçek hayatta o kişiyle ilgili kafasını yoran bir sorunla vedalaşabilir ya da bazı şeylere artık kafa yormak zorunda kalmaz. Tanımadığı birini öldüren kişi kendisi için önemsiz fakat zihnini meşgul eden bazı görev ya da sorumlulukları üzerinden atar.

Rüyada tanıdığı birini öldürdüğünü görmek:

Rüyasında tanıdığı birini öldürdüğünü gören için o kişiyle ilgili bir sayfayı bir daha asla açmamak üzere kapatır ya da o kişiyle vedalaşır. Bazıları için bu rüya öldürülen görülen kişiyle bağları koparma, iletişimi kesme ya da mekan değiştirme anlamına gelebilir. Rüyada öldürmek gerçek hayatta yolları ayırmaktır. Rüyada ölen kişi gerçek hayatta giden kişidir. Örneğin, rüyasında iş yerindeki müdürün öldüğünü gören kimse uyandığında ya da tez zamanda müdürün işten çıktığı haberini alabilir. Rüyada ölen kişi aslında rüya sahibinin hayatından çıkmıştır ya da mekan değiştirmiştir. Rüyasında sevgilisini öldürdüğünü gören kişi sevgilisinden ayrılabilir.

Rüyada bir çocuğu öldürmek:

Rüyada bir çocuğu öldürmek gerçek hayatta yeni açılan bir sayfanın henüz olgunlaşma sürecine bile girmeden sona erdirmektir. Can çekişen ve sonunda ölen bir çocuk henüz yeni olgunlaşmaya başlayan bir süreçte bir şeylerin yolunda gitmemesinden dolayı bu süreci sonlandırmaya delalettir. Bu rüyayı daha iyi yorumlamak isteyen kişi çocuğun yaşına odaklanmalıdır çünkü çocuğun yaşı sürecin ne kadar önce başladığı konusunda ipuçları sunar. 1 yaşında bir çocuğun ölmesi 1 yıl önce başlayan bir sürecin sonuna gelmektir.

Rüyada ölülerden her biri çıkmaz sokak, kapanmış sayfalar ya da bitmiş enerjilerin simgesidir. Ölüler görmek insan kaynaklarının, enerjinin ya da paranın tükenmesiyle alakalıdır. Ya da bazıları için iflas korkusu veya kaynakların tükenmesine karşı duyulan endişenin bilinçaltına yansımasıdır. Aslında rüyasında ölü ya da ölüler gören kişi gerçek hayatta ihtiyacı olan enerjiyi ya da kaynağı bulamamaktan korkan kişidir. Kimileri için rüyada ölü tüm çarelerin tükenmesi ve tüm çıkış yollarının kapanması dolayısıyla bir yolun sonuna gelindiği endişesinin dışa yansımasıdır.

Rüyada ölü bazen çıkmaz sokakların, olmayacak işlerin ya da sonu kötü bitecek her şeyin temsilcisi olabilir. Bazıları için bir işe başlarken rüyada ölü görmek olmayacak bir şeye amin demeye çalışmaya karşı uyarıdır. Rüyasında çok fazla ölü gören ve bu ölülere bakan kişi aslında kendine bir umut ışığı ya da çıkış yolu arayan kişidir. Bu ölülerden her biri rüya sahibi için bir çıkmaz sokağı ya da sonu gelmiş bir şeyi temsil eder. Bu ölülerin içinde bazı vücutların hala canlı olması hala umut olduğunun hatırlatıcısıdır.

Esasında rüyada ölü çöpe atılması ve vazgeçilmesi gereken her şeyin simgesidir. Rüyada çok sayıda ölü gören kişi bilmelidir ki hayatında gereksiz yere yer kaplayan, enerjisini alan ve faydasız alan ya da konu bulunmalıdır. Bunlar bazen faydasız uğraşılar, zararlı arkadaşlar ya da kişinin enerjisini tükettiği halde ona hiçbir faydası olmayan her şeydir. Rüya sahibi yaşadığı hayata bakarak nelerden vazgeçmesi gerektiğine karar vermelidir.

Rüyanızı yazın:

bottom of page