top of page

Rüyada öldürülmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Bitiş

 • Milat

 • Değişim

 • Pişmanlık

 • Tükenmek

 • Bitirmek

 • Enerji yitimi

 • Kabullenmek

 • Sonun gelmesi

 • Çıkmaz sokak

 • Bu iş olmaz

 • Sonlandırmak

 • Boyut değiştirme

 • Mekan değiştirme

 • Sonun başlangıcı

 • Paranın tükenmesi

 • Geçmişe set çekmek

 • İşe yaramayan bir şey

 • Enerjinin sona ermesi

 • Kaynakların tükenmesi

 • Eskinin atılıp yeninin alınması

 • İnkar mekanizmasından çıkmak

 • Bir şeyi çöpe atma zamanının gelmesi

Rüyada öldürüldüğünü görmek ne anlama gelir?

Rüyada öldürmek kişinin hayatında bir sürecin bir daha dönüşü olmamak şartıyla biri tarafından sonlandırılmasıdır. Bu rüyayı gören kişinin hayatında bir şey sona erer fakat buna sebep olan biri (rüyadaki katil) vardır. En genel anlamıyla öldürülmek kendi kendine son bulmayan bir sürecin birinin zor kullanması ya da hamlesi son bulmasıdır. Bazen öldürülmek biri ya da birileriyle yolları ayırmak, ayrılmak ya da gurbete gitmektir.


Rüyada öldürülmek aynı zamanda kaba kuvvet, zorbalık ya da haksızlığa maruz kalarak büyük bir kayıp vermeye delalettir. Kendiliğinden sona ermeyen bir süreç rüya sahibinin hayatındaki birinin öldürücü hamleyi yapmasıyla sona erer ve bir sayfa bir daha açılmamak üzere kapanacaktır. Rüyasında öldürülen kişi kim tarafından öldürüldüğüne dikkat etmelidir çünkü kendisini öldüren kişi hayatındaki sürecin sonlandırılmasına yol açan kişidir. Bazen öldürülmek bir karar vererek eskiyle bağı koparmak, bir değişimi zoraki hayata geçirmek ve yeni bir safhaya kişinin rızası olmadan ya da hazırlıksız bir şekilde geçmekle alakalıdır. Bir başka deyişle rüyada öldürülmek gerçek hayatta değişim, boyut ya da mekan değiştirmeyle alakalıdır ve kişi için manevi ya da fiziksel anlamda bir göçe delalettir.

Rüyada biri tarafından öldürülmek

Rüyada öldürülmek aynı zamanda kişi için bir sayfanın tam anlamıyla kapanıp yenisinin açılmasına delalettir. Tıpkı fiziksel alemden manevi aleme göç eden ruh gibi rüya sahibi de geçmişle ve geçmiştekilerle bağını koparır ve yeni bir hayata başlar. Bu rüyayı görenin bazen iş ya da ev değiştirmesi ya da yeni bir karar vererek hayatının tam anlamıyla değişmesi ihtimali de bulunur.

Rüyada öldürüldüğünü görmek:

Rüyada öldürülmek aynı zamanda eskiyi tam anlamıyla yok etmek ve ortadan kaldırmayla alakalıdır. Tıpkı öldükten sonra işlevlerini yerine getiremeyen insan vücudu gibi rüya sahibi için artık geriye dönüş ve bir şeyleri tekrar canlandırma imkanı bulunmamaktadır. Biten bitmiş giden de gitmiştir ve bu rüyayı gören kişi sadece bu sonu kabul etmek zorundadır. Bazen öldürülmek ile ilgili  rüyalar tükenen enerji ya da biten parayla ilgilidir. Bu yüzden bir şirketin iflası ya da artık işlemez hale gelmesiyle ilgili olabilir.

Rüyada öldürülmek bazen gerçek hayatta sorun çözmek, bazı sorunları hayatta çıkarmak ya da gereksiz arkadaşlıkları bitirmekle alakalıdır. Rüyasında öldürülen eskiyi onarmak yerine eskiye veda eder ve sorunsuz yeniyle tanışır. Biri tarafından öldürülen kişi kendisi için önemsiz fakat zihnini meşgul eden bazı görev ya da sorumlulukları üzerinden atar ya da kendisinden eski görev ve sorumluluklar alınarak yeni görev ve sorumluluklar verilir. Bazen rüyada öldürülmek işten çıkarılmaktır.

Rüyada öldürülmek aynı zamanda durdurulmak, yetkilerini ya da gücünü kaybetmek bazen de düşmana yenilmektir. Düşmanı tarafından rüyasında öldürülen kişi gerçek hayatta düşmanı tarafından etkisiz ve güçsüz hale getirilir. Bazen işini ya da gücünü kaybeder. Öldürülen kişinin hızı azalır, tüm donanımını ya da yetkisini kaybeder ve bir amaç uğruna ilerlemesi tam anlamıyla durur ve kendisine başka bir amaç bulmak zorunda kalır.

Rüyasında kendi cenazesi olduğunu görmek ve bu cenazede bulunmak aslında bir sonun ve bitişin topluma duyurulmasıyla ilgili bir rüyadır. Rüyada cenaze kişinin hayatında milat devri sayılabilecek kadar büyük değişimlerin temsilcisidir. Rüya sahibi rüyada kendi cenazesi olduğunu görüyor ise öyle bir olay yaşar ki kendisi için bir sayfa tamamen kapanacak fakat yepyeni bir sayfa açılacaktır ve bu toplumun ya da rüya sahibinin çevresinin dikkatini çeken bir olaydır. Bu onun için tam anlamıyla milat alınması gereken bir dönemdir. Bu rüyayı daha iyi yorumlamak isteyen kişi cenazenin ayrıntılarına dikkat ederek yorum yapmalıdır.

Rüyanızı yazın:

bottom of page