top of page

Ölmüş anneyi rüyada görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Değişim

 • Pişmanlık

 • Tükenmek

 • Kabullenmek

 • Sonun gelmesi

 • Çıkmaz sokak

 • Bu iş olmaz

 • Sonun başlangıcı

 • Paranın tükenmesi

 • Geçmişe set çekmek

 • İşe yaramayan bir şey

 • Enerjinin sona ermesi

 • Kaynakların tükenmesi

 • Eskinin atılıp yeninin alınması

 • İnkar mekanizmasından çıkmak

Rüyada ölmüş anneyi görmek ne anlama gelir?

Ölmüş annemizi gördüğümüz rüyalar genellikle kapanmış sayfaların tekrar açılmasıyla ilgili rüyalardır. Rüyada altı çizilen ölmek aslında “bitmiş olmak” ve bir sayfanın kapanmış olmasına yöneliktir. Dolayısıyla, bazen kapanmış sayfalarla ilgili bilgiler rüyalarımızda bize ölmüş biri kılığında girebilir.

Rüyada ölmüş anne bazıları için pişmanlıktır. Rüyasında ölmüş annesine bakan ya da onunla konuşan aslında kendisi tarafından sonu getirilmiş bir esere bakmaktadır. Bu durumda rüya sahibi öyle bir eylem yapmıştır ki geriye dönüp bazı şeyleri onarmasının imkanı yoktur ve bilinçaltı bunu bir cinayet olarak algılamaktadır. Belki de rüya sahibi öfkeyle kalkıp ziyanla oturmuş ve bu yüzden ya kendisi ya da biri zarar görmüştür fakat bu sembolü görmüş ise durumu telafi etmek mümkün olmayacaktır.

Bazen ölmüş annenin ya da ölmüş birinin rüyada belirmesi bize tükenmiş enerji ve yaşamımızdan çıkarılması gerekenlerle ilgili bilgi getirir. Bu rüyayı gördüyseniz kendinize sorun: size fayda sağlamayan ve artık veda etmeniz bir şeyler var mı? Acaba kapanması gereken bir sayfayı hala yaşamımda açık tutarak kendime kötülük mü ediyorum? Tıpkı fiziksel bedenin fiziksel dünyada işlevini yitirmiş olması gibi rüyadaki ölmüş kişiler de bize artık bir şeylerin bize hizmet etmediği halde yaşamımızda tutuluyor olmasının altını çizer. Bu rüyalar (ölmüş kişiler) sık sık görülüyor ise rüya sahibi yaşamında hangi sayfayı kesin ve net bir şekilde kapatmak zorunda olduğunu anlamalıdır.

Rüyada annenin görülmesi

Rüyadaki ölmüş anne aynı zamanda yeni bir başlangıca geçiş döneminin geldiğini gösterir. Rüya sahibi eskiyle vedalaşarak yeniyi kucaklamayı bilmeli. Biten bir ilişki de olabilir bir mesleğe veda ediyor da olabilirsiniz. Bu tamamen rüya sahibinin durumuna göre değişkendir. Yeni başlangıçlara geçiyorsunuz ve geçmişi geride bırakıyorsunuz. Mecazi olarak ölmek, eski yöntemlerinize ve alışkanlıklarınıza bir son ya da son olarak görülebilir. Yani ölmek her zaman fiziksel bir ölüm değil, bir şeyin sonu anlamına gelir. Yeni bir yaşam macerasına başlamak üzeresiniz. Alternatif olarak, bazı yükümlülük, sorumluluk veya diğer durumlardan kurtulmaya çalışıyor olabilirsiniz.

Rüyada görülen ölmüş anne aynı zamanda artık kullanılmaz hale gelmiş, demode olmuş, enerjisi tükenmiş ve işe yaramayan her şeyin temsilcisi olabilir. Bu rüyayı gören kişi artık bir şeylerin sonunun geldiğini ve bir sayfanın kapanarak yerine yeni bir sayfa açmanın zamanı geldiğini anlamalıdır. Eski çalışma yöntemleri, stratejiler ya da düşünce sistemleri demode olmuş ve bunların çöpe atılıp yeniliklerin benimsenmesi gerekmektedir. Bir işveren rüyasında ölmüş annesini sürekli görüyor ise güncelleme yoluna gitmeli iş yerinde radikal değişimler yapmaya ve bazı yenilikleri getirmeye artık mecburdur. Bu rüya bazıları için eski dünya düzeninin sona erip yeni dünya düzeninin geldiğinin hatırlatıcısıdır.

Bazen kaybettiğimiz ve özlemini duyduğumuz şeyler rüyamıza ölü annemiz kılığında görülebilir. Özellikle rüyasında sürekli vefat etmiş annesini gören kişi bir şeyin hasretini çekmektedir fakat onu kesin ve net bir biçimde kaybetmiştir ve tekrar geri alması olanağı bulunmaz. Bir başka deyişle, tıpkı fiziksel boyutta insan vücudunun işlevini yitirmesi ve kişinin vefat etmesi gibi rüya sahibinin yaşamında da bir şey kesin ve net olarak sona ermiştir. Rüya sahibi bu sonu kabullendiği zaman rüyasında ölü görmeyi de bırakacaktır.

Rüyada ölmüş anneyi görmek insan kaynaklarının, enerjinin ya da paranın tükenmesiyle alakalıdır. Ya da bazıları için iflas korkusu veya kaynakların tükenmesine karşı duyulan endişenin bilinçaltına yansımasıdır. Aslında rüyasında ölüleri gören kişi gerçek hayatta ihtiyacı olan enerjiyi ya da kaynağı bulamamaktan korkan kişidir. Kimileri için rüyada ceset tüm çarelerin tükenmesi ve tüm çıkış yollarının kapanması dolayısıyla bir yolun sonuna gelindiği endişesinin dışa yansımasıdır.

Rüyada ölmüş annenin görülmesi bazen çıkmaz sokakların, olmayacak işlerin ya da sonu kötü bitecek her şeyin temsilcisi olabilir. Bazıları için bir işe başlarken rüyada ceset görmek olmayacak bir şeye amin demeye çalışmaya karşı uyarıdır. Rüyada çok fazla ceset gören ve bu cesetlere bakan kişi aslında kendine bir umut ışığı ya da çıkış yolu arayan kişidir. Bu cesetlerden her biri rüya sahibi için bir çıkmaz sokağı ya da sonu gelmiş bir şeyi temsil eder. Bu cesetlerin içinde bazı vücutların hala canlı olması hala umut olduğunun hatırlatıcısıdır.

Esasında rüyada ölmüş anne çöpe atılması ve vazgeçilmesi gereken her şeyin simgesidir. Rüyada çok sayıda ceset gören kişi bilmelidir ki hayatında gereksiz yere yer kaplayan, enerjisini alan ve faydasız alan ya da konu bulunmalıdır. Bunlar bazen faydasız uğraşılar, zararlı arkadaşlar ya da kişinin enerjisini tükettiği halde ona hiçbir faydası olmayan her şeydir. Rüya sahibi yaşadığı hayata bakarak nelerden vazgeçmesi gerektiğine karar vermelidir.

Rüyanızı yazın:

bottom of page