top of page

Ölmüş kişilerin rüyada görülmesi

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • İnkar

 • Özlem

 • Hasret

 • Nostalji

 • Pişmanlık

 • Eski bir dost

 • Eski meseleler

 • Ekilenin biçilmesi

 • Kapanmış sayfalar

 • Geçmişe takılı kalmak

 • Tarihin tekerrür etmesi

 • Bittiğini kabullenememek

 • Değişime adapte olamamak

 • Gerçekleri kabullenememek

 • Eskinin yeniye izin vermemesi

 • Çabaların karşılığını alamamak

 • İnkar mekanizmasına saplanmak

 • Kapanan bir meselenin tekrar açılması

Ölmüş kişileri rüyada görmek ne anlama gelir?

Ölmüş kişileri gördüğümüz rüyalar özünde “geçmişe takılı kalmak” teması olan rüyalardır. Bu rüyanın sahibi büyük bir ihtimalle kapanmış bir sayfayı hala hayatında açık tutmaktadır ya da bir şeyin bittiğini hala kabul edememektedir.

 

Aslında “ölmüş kişi” ve “rüyada ölmek” sembolik olarak birbirine benzer rüyalar olsa da bu iki rüya arasında öncesi-sonrası ilişkisi vardır. Ölmüş kişi rüyası daima öldüğümüz rüyalara göre daha geçmişe takılı kaldığımız dönemlerde görülür. Ölmüş kişi sembolik olarak kapanmış bir sayfa öldüğümüz rüyalar ise kapanmakta olan sayfaları temsil eder. Fakat yeni ölmüş birinin rüyada görülmesi durumunda bu rüya yorumlanmamalıdır çünkü bu rüyalar yeni vefat eden kişilere karşı duyulan  hasret ve özlemin ayrıca durumu hala kabullenememenin yansımalarıdır.

 

Rüyada ölmüş kişilerin görülmesi bazen geçmişte yapılanlardan duyulan pişmanlıklar ya dada geçmişteki hataların bedelini hala bugün bile ödemekle alakalıdır. Fakat rüyada ölmüş kişinin aşırı derecede güzel olması ya da rüya sahibinde olumlu etki bırakması bazen geçmişten günümüze gelen güzellikler, olumlu enerji bazen miras ya da bugüne yansıyan menfaatlerle ilgilidir. Rüyada ölmüş kişinin durumu iyiyse aslında geçmişten getirdiği enerji de bu günü olumlu etkilemektedir. Durumu kötü, çökmüş, mutsuz ya da hasta gibiyse geçmişten gelen enerji rüya sahibinin bugününü olumsuz etkilemektedir.

 

Rüyada ölmüş birini görmek bize dikiz aynasına bakarak araba sürmeye çalışmak gibidir. Bu rüyayı görenin geçmişi ya onun peşini bırakmaz ya da geçmişte açılan bir konu kapandığı sanılsa da ısıtılıp ısıtılıp rüya sahibinin önüne koyulmaktadır. Bu rüya bazen geçmişten gelen borç miras işleriyle ilgili olabileceği gibi geçmişte yapılan bir hatanın bedelini hala ödemekle ilgili de olabilir. Rüyada ölüm ya da ölmüş biri her zaman olmuş bitmiş ve kapanmış bir meseleyi temsil eder. Bu kişinin rüyada yaşıyor olması ise meselenin kapatılmış olmasına rağmen bilinçaltında hala bir yerlerde açık tutulduğuna işarettir.

 

Rüyada vefat etmiş birini görmek bazen sürekli aynı şeyleri tekrar etmek ve yeniliği hayata bir türlü sokamamakla ilgilidir. Bu rüyanın sahibi eskimiş, çürümüş, demode olmuş ya da artık işe yaramayan her ne varsa onu artık hayatından çıkarmanın zamanı geldiğini anlamalıdır. Eskimiş olan her zaman sahip olduğumuz elle dokunulur varlıkları temsil etmez. Bazıları için eskimiş ya da demode olmuş olan düşünce tarzı ya da çalışma sistemleridir. Rüyada sürekli ölü görmek aslında yeniye adapte olamamak ve tedavülden kalkmış olan şeyleri tekrar tekrar deneyerek başarılı olacağını sanmaya işarettir.

Ölmüş birini rüyada canlı görmek

Rüyada ölü birini canlı görmek bazen tarihin tekerrür etmesiyle ilgilidir. Bu rüya daha önce yaşanmış bir meselenin aynısı ya da çok benzerinin tekrar yaşanabileceğinin altını çizer. Rüya sahibi geçmişte yaşadığı tecrübeleri kullanarak bu benzer sorunla uğraşmalıdır. Fakat bu rüyayı daha iyi yorumlayabilmek için görülen ölmüş kişinin durumuna ve rüyanın senaryosuna da odaklanmak gerekir. Rüyada ölmüş kimse kim ise genellikle o kişiyle bağlantılı bir mesele ya da rüya sahibine o kişiyi anımsatan bir meselenin tekrar etmesi ya da benzerinin yaşanması durumu söz konusu olabilir. Örneğin, rüyada ismi Ayşe olan vefat etmiş bir kimsenin rüyada görülmesi bazen gerçek hayatta ismi Ayşe olan biriyle ilgili bir sorun yaşamak ya da vefat etmiş Ayşe’yi anımsatan bir durumu tekrar yaşamakla ilgilidir.

Rüyada görülen ölüler:

Rüyada görülen ölüler en genel anlamı itibariyle “ekilenin biçilmesi” temalı rüyalardandır. Kısacası rüyada görülen ölüler geçmişin bu güne yansımalarının sembolleridir. Rüyadaki ölü aslında bize “geçmişte yaşanmış hayat” algısının sembolik olarak görülmesidir. Bu yüzden bu rüyayı yorumlamak için rüyada görülen ölmüş kimsenin durumuna bakılmalıdır. Ölmüş kimsenin iyi durumda olması geçmişte yaşanan bu hayattan bugüne gelecek pozitif enerjinin ölünün kötü durumda olması ise tam tersine negatif enerjinin temsilcisidir.  Bu rüyayı gören için artık geçmişte ekilenlerin biçilme zamanı gelmiştir.

Rüyada ölmüş birine sarılmak:

Rüyada ölmüş birine sarılmak geçmişi kucaklamak ya da geçmişte sahip olup bugün yitirdiklerimizi özlemektir. Bazen ölüye sarılan kişi uyandığı gün yıllardır görmediği bir arkadaşıyla tanışır ya da geçmişi hatırlayarak nostalji yapar. Kısacası, rüyadaki ölü her aman geçmişte kapanmış sayfaların bugüne getirdiği enerji ya da etkinin temsilcisidir. Rüyasında ölüye sarılan kişi aslında geçişten gelene hoş geldin der. Bu yüzden rüyada ölüye sarılmak bazen ebeveynlerden gelecek maddi manevi mirasları alarak bunlardan menfaat sağlamaya delalettir. Bu miraslar bazen parasal konular, bazen bir meslek hatta öğreti olabilir. Rüyasında bir ölüye sarılan kişi bu mirastan yakın zamanda faydalanır.

Rüyada ölmüş biriyle konuşmak aslında geçmişle yapılan tüm bağlantıların temsilcisidir. Rüyada ölüyle konuşmak bazen geçmişe takılı kalmak, değişime adapte olamamak ya da bir sayfanın hayatımızda kapandığını kabullenememekle ilgilidir. Özellikle ölmüş birini sürekli rüyasında gören ve onunla konuşan kişi için bu yorum daha etkilidir. Bu rüyanın sahibi hala eski yöntem ya da taktikler denemekte veya düşünce tarzını bir türlü zamana uyduramamaktadır. Ölmüş kişileri rüyasında çokça gören biri aslında güncelleme ya da yenilik sorunları yaşayan bir kimse olabilir. Bazen bu rüyalar eskinin yeniye izin vermemesi olarak yorumlanır. Hayatımıza yeni bir şey sokabilmek için daima eski olanla vedalaşmamız gerekir. Rüyasında sürekli ölmüş kişileri gören kişi ise eski olanla hala vedalaşamayan kişidir.

Rüyasında ölmüş anne ya da babasını gören kişi daha önce bu ebeveyniyle ilgili kapanmış bir meseleyle tekrar uğraşabilir ya da geçmişte daha önce başlatılmış bir işi bugün devam ettirmek zorunda kalabilir. Bazıları için rüyada ölmüş anne ya da babayı görmek özlem veya nostaljidir. Bu rüyayı gören kişi geçmişteki anılarını tekrar canlandırabilir ya da bazen anne-babadan bugüne kalan bazı miras işlerinin tekrar gündeme gelme ihtimali vardır. Kısacası rüyada anne ya da babasını veya her ikisini de canlı gören kişi için anne ya da babasıyla ilgili bir meselenin tekrar gündeme gelme ihtimali vardır.

Rüyanızı yazın:

bottom of page